OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ (model de subiect) 1.

TURCĂ1 Sistemul vocalic al limbii turce cuprinde 8 vocale: VOCALE ÎNCHISE DESCHISE ANTERIOARE NEROTUNJITE I E ROTUNJITE Ü Ö POSTERIOARE NEROTUNJITE ROTUNJITE ɪ u a o

Substantivele cu forma de dicționar din coloana din stânga au formele de plural din coloana din dreapta. palto ‘palton’ ev ‘casă’ boncuk ‘mărgea’ kapɪ ‘ușă’ balta ‘topor’ ödül ‘cadou’ paltolar ‘paltoane’ evler ‘case’ boncuklar ‘mărgele’ kapɪlar ‘uși’ baltalar ‘topoare’ ödüller ‘cadouri’

a. Care este regula de formare a pluralului în limba turcă și prin ce morfem(e)/segment(e) se marchează? (15 puncte) b. Sufixul locativ, echivalent cu prepozițiile românești ‘în’ (din în casă), ‘pe’ (din pe masă) este -da/-de. Atașarea sufixului locativ urmează regula pe care ați descoperit-o mai sus pentru formarea pluralului. Traduceți în turcă: în cameră = cameră = oda pe pod = pe poduri = pod = köprü (5 puncte) 2. SWAHILI Se dau următoarele exemple de propoziţii afirmative şi propoziţii negative din Swahili2 şi traducerea lor în limba română: 1. ameniwona el m-a văzut 19. atatulinda el ne va proteja

1 2

Turca este o limbă din familia altaică, ramura turcică, de tip aglutinant.

Swahili (Kiswahili) este o limbă aglutinantă vorbită adesea în Africa de Est de populația bantu. Această limbă este vorbită într-o zonă extinsă, din sudul Somaliei până în nordul Mozambicului şi în toată Kenya. Sunt aproximativ cinci milioane de vorbitori nativi și cincizeci de milioane de vorbitori ca a doua limbă.

wametuwona 11. el găseşte două bileţele: – pe un bileţel este scrisă propoziţia „Suntem născuţi să iubim şi să părăsim.pentru litere. umeniwona 12. hajamwona 24. Boris îşi dă seama că este vorba de un mesaj transcris apoi în codul Morse. wanamsikia 14. alimlinda 22. hajaniwona 23. huiningoja 36. hatujamngoja 27. Ceea ce ne rămâne este dezamăgire”. hatuikusikia 31. hawaitusikia 30. hutawasikia 32. nimemwona 8. hawakunisikia 35. sikukusikia 34. cifre şi caractere speciale specifice oricărui mesaj. Traduceţi în Swahili: noi te aşteptăm → tu îl vei aştepta → el nu îi protejează → el te-a văzut el l-a văzut el ne-a văzut el i-a văzut eu te-am văzut eu l-am văzut tu îl vei auzi noi l-am văzut ei ne-au văzut tu m-ai văzut noi te auzeam ei îl aud el m-a protejat el te-a protejat el ne protejează el îi protejează el te va proteja 20. anatulinda 17. tumemwona 10. (15 puncte) b. hajawawona 25. anawalinda 18. sijakungoja 29. CODUL MORSE3 Boris primeşte de la poştă o scrisoare. Prin ce morfem/morfeme se marchează negaţia? (15 puncte) 3. tulikusikia 13. sunt scrise două şiruri de puncte şi linii. utamsikia 9. amekuwona 3. amewawona 6. ametuwona 5. alinilinda 21. . nimekuwona 7. amenilinda 15.2. 3 Sau alfabetul Morse este o metodă de transmitere a informaţiei folosind secvenţe standardizate de semne sau pulsaţii scurte şi lungi . haimngoja el mă proteja el îl proteja el nu m-a văzut el nu l-a văzut el nu i-a văzut ei nu m-au aşteptat noi nu l-am aşteptat tu nu m-ai aşteptat eu nu te-am aşteptat ei nu ne aud noi nu te auzim tu nu le vei auzi eu nu îl voi auzi eu nu te auzeam ei nu mă auzeau tu nu mă aştepți el nu îl aşteaptă Justificaţi-vă răspunsul prin detaşarea elementelor care compun propoziţiile de mai sus (afirmative şi negative). hawajaningoja 26. amemwona 4. amekulinda 16. În plicul primit. atakulinda a. dedesubt.cunoscute în mod comun ca „puncte” şi „linii”. sitamsikia 33. hujaningoja 28.

--. . . .. -..-.-. .. .. .-..-..-.. .-.-.. . -. -. . . .-.... .-. -. . . --. .. . .... ... ... ... ..-.. . --..-... .-.-.. ..--..... .... . . --. ...-. ..-.-. ... ..-.--.-. -..-. --..... ..-.. -.. -..--.... .. ..-- . --. .-.....-. ....-.--... -. ..-.. .. .-. Bileţelul 1: Suntem născuţi să iubim şi să părăsim. .-. -.. -.--. ...-. -.-. ... .-.. --.. .-. ... . .. .. .-.....-.. . Dar el nu ştie codul Morse! Ajutaţi-l pe Boris să descifreze mesajul primit..-..-.-. . --.. ..--..... -.-.-.... ..-. .-.-.. -.. -.-.. ....-. .-.. .. .-..Bileţelul 2: -. .-.......-.. ... .... .-....-. ..-. .. .-..... . ...--..-.-. .-. . ......--.--.-..-. . .. --.. .. ....--..-.. . .-. .. . . ..-...-...-. .. . .. .... -.-.-.-. . --.. . -. ....... . ... ... . -. ...-....-.--. . . .-. .. -. Ceea ce ne rămâne este dezamăgire.-.. .. ...-... Boris presupune că este un text scris în totalitate în alfabetul Morse..-. ...– pe celălalt bilețel. apare doar o înşiruire de puncte şi linii....

---... Care este „traducerea” mesajului primit? Dacă aţi descifrat mesajul..-- --.--...-.--.. ----. având ca model cifrele deja date: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (10 puncte) Timpul de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Q R .. Transpuneţi cifrele de mai jos în alfabetul Morse. completaţi căsuţele de mai jos cu semnele din codul Morse pentru literele din alfabet: A B C D E F G H I ...- -. . (10 + 20 de puncte) b...T U V W X Y --. Total: 100 de puncte.a.-- -. J K L M N O P .--S -..Z . .

în cameră = odada pe pod = köprüde pe poduri = köprülerde → Pentru alegerea sufixului potrivit se aplică aceeași regulă de la punctul a. -lar și -ler. distincțiiile deschis vs închis și rotunjit vs nerotunjit nu contează. Swahili Rezolvare: a. → Singura distincție care contează este anterior vs posterior. ci numai să reconstituie regula). amekuwona 3. amekuwona . b. amekuwona 15. amekulinda → După ce aţi detaşat elementele care compun ambele tipuri de propoziţii. Pentru ultima secvență care trebuie tradusă.ni . Morfemul -lar conține vocala posterioară a și se folosește atunci când cuvântul la care se atașează conține vocale posterioare (vezi Tabelul). ametuwona 2.ku - Atenţie! Pentru a face perechi minimale relevante. nimekuwona 3. elevii trebuie să-și dea seama că informația ‘plural’ este mai importantă decât cea de ‘locativ’ să pună morfemul de plural și pe cel de locativ în ordinea corectă. amekuwona 5. noi te aşteptăm → tunakungoja tu îl vei aştepta → utamngoja el nu îi protejează → haiwalinda → Faceţi perechi minimale! Exemplu: 1. Morfemul -ler conține vocala anterioară e și se folosește atunci când cuvântul la care se atașează conține vocale anterioare. Există două morfeme/segmente care marchează pluralul. amemwona 4. Această situație ilustrează fenomenul armoniei vocalice (elevilor nu li se cere să-l numească. Turcă Rezolvare: a.OLIMPIDA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (model de rezolvare a subiectelor) 1. folosiţi un cuvânt deja utilizat într-o pereche! Exemple: 2. puneţi-le în clase! . ameniwona 2. 2. amemwona 2.

: Neg.ta - C pronume D Verb personale (acuzativ – forme neacc) . Negaţia apare atât la nivelul pronumelor personale (Subiect).) .wa .ni.Sub + Neg.li Viitor: .Propoziţii afirmative: A pronume B Timp personale (subiect) Eu → niTu → uEl → aNoi → tuEi → waPrezent: .me (imperfect): .ni.ku-m.naTrecut (perfect compus): .ja (imperfect): .wa .linda → a proteja -ngoja → a aştepta Propoziţii negative: Negaţie Subiect Negaţie Timp Prezent: .ta - C pronume personale D Verb (acuzativ – forme neacc.ta (vezi raţionamentul de la punctul a.) .Timp + C + D b.ku Viitor: .wona → a vedea .ja (imperfect): . prin: Eu → SiTu → HuEl → HaNoi → HatuEi → Hawacât şi la nivelul marcării timpului.iTrecut : (perfect compus): .ku-m.tu .wona → a vedea .ku Viitor: .sikia → a auzi .iTrecut (perfect compus): .tu . prin morfeme ca: Prezent: .sikia → a auzi -ngoja → a aştepta Eu → SiTu → HuEl → HaNoi → HatuEi → Hawa- → Schema propoziţiilor: Pafirm: A + B + C + D Pneg.

. . Pentru că şi eu te iubesc prea mult..-..-. .. ..-.-. .. . .-. . .. -. . . .. ....-. . pentru mine.. .. .. .-...-. .-. . ..-.. .... .. --.. ...-Sunt copleşită de emoţie.--. .-..-.. -......3...-.. .-..--.-.. . simt că mă iubeşti prea mult. ... .-. .-.-. -. -. E vina mea..-- .-... .. .--. .. .Pentru tine..--. . ..--. -. ..... .. . -.-..-Adio! .... Codul Morse Rezolvare: a. --. .-. --. .-.-..-.. . ...... -.-. . . -.-.. -.. .--... -..-... . .-.-. . Mesajul este: Dragă Boris... ..-.--. --. . --. ... . .-.. . -.-..... ....-.. ......--.-..-. te părăsesc! ...-. ..-..--...-. Te iubesc.......-. . .-. ...-.. .Uneori.-..-... ..-.-.--. --. -.-..... . .-..... --..-. .. . --. .. ...... ... -..-.. .

-Punct „ .- .- -.--.. Conform regulamentului.. înainte de afişarea rezultatelor. ----. Y --.-. M .---.Virgulă „ . - .-- --.-.....- .. autorii subiectelor vor prezenta soluţiile de rezolvare direct candidaţilor şi profesorilor însoţitori. K -.....-. . Pe lângă răspunsurile corecte. elevii vor fi punctaţi şi pentru logica şi claritatea demonstraţiei.. ” → --.. U -V -. 2. ---...-.--..Z . R ... ----- Notă: 1. ... --.-.. O --.. N ..... .J -. P .--S -..-. ” → Semnul exclamării „ ! ” → b..-- -.-. W --X .-..-- . Q .. Cifrele în codul Morse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -.A B C D E F G H I ..T .. L -.. -..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful