You are on page 1of 4

Concurrentieanalyse

De verschillende verzekeraars in Nederland houden zich niet alleen zorgverzekeringen, velen van hen
bieden ook schadeverzekeringen en meer aan. In deze concurrentie analyse wordt uitsluitend
gekeken naar de Business Unit zorg.

Het is voor elke inwoner van Nederland ouder dan 18 jaar bij de wet verplicht om een zorgverzekering
af te sluiten. Er wordt onder zorgverzekeraars op verschillende niveaus geconcurreerd; op product
category niveau en op product form niveau. Toch is een zorgverzekering voor de meeste mensen
vooral een low-interest product en zijn zorgverzekeringen in de ogen van consument weinig
onderscheidend. De keuze voor een zorgverzekering wordt vooral bepaald door prijs en kwaliteit van
het pakket.
Elk jaar mag de Nederlandse bevolking kiezen voor een nieuwe zorgverzekering, waarbij ook
veranderd mag worden van verzekeraar. Dit zorgt elk jaar voor een beweging in de markt, welke wordt
gemeten aan de hand de zogenoemde verzekerdenmobiliteit. Dit getal omschrijft hoeveel procent van
de verzekerden er in het betreffende jaar zijn gewisseld van zorgverzekeraar. De beweging in de
markt is in de periode 2008-2009 nauwelijks afgeweken van het jaar ervoor. De verzekerdenmobiliteit
nam wel licht af, van 3,5 procent naar 3 procent. De toename in verzekerdenaantallen is bij UVIT het
grootst geweest, met een toename 50.000 verzekerden. Hieruit kan een sterkere mate van stabilisatie
in de markt geconcludeerd worden. Dit is met name zichtbaar in vergelijking met de periode 2005-
2006, waarin nog 18 procent van de verzekerden wisselden van verzekeraar. In onderstaande tabel is
de ontwikkeling van het aantal verzekerden weergegeven.1

Figuur 1 Verzekerdenaantallen Zorgverzekeringen 2008-20092
Bedrijf Verzekerden Saldo Verzekerden Saldo 2007-
aantallen 2009 2008-2009 aantallen 2008 (in
(in 2008 verzekerden)
verzekerde
n)
Achmea (o.m. Groene 4,7 miljoen + 36.000 4,7 miljoen - 9.200
Land, FBTO, Avéro,
Zilveren Kruis en Agis)
Univé-VGZ-IZA-Trias 4,3 miljoen + 50.000 4,2 miljoen + 35.000
CZ-Delta Lloyd Ohra 3.340.760 + 16.760 3.324.000 + 27.500
Menzis (Menzis, Confior, 2,1 miljoen - 7.000 1.936.000 - 14.000
Anderzorg, Azivo)
De Friesland 503.000 + 3.000 500.100 Geen
wijziging
Zorg en Zekerheid 378.000 +9.000 370.000 + 5.000
ONVZ 375.000 - 25.000 401.000 - 45.000
DSW 355.000 + 11.000 342.000 + 6.200
ASR verzekeringen (ASR 202.000 + 15.000 175.000 + 40.000
en Amersfoortse)
Salland 90.000 - 2.000 92.000 + 3.000
(schatting) (schatting)
Stad Holland 66.000 + 3.200 62.500 Geen wijz-
ging
N.B. De getallen tellen niet precies op. Dit komt enerzijds doordat verzekeraars niet altijd de precieze
getallen geven en anderzijds doordat er gedurende het jaar ook verzekerden wisselen van
verzekeraar.

1
www.vecozo.nl, 8 februari 2007
2
Bronnen: AM Nieuws 5 maart 2009, AM nieuws 3 maart 2009, Asuurantie magazine 20 februari 2009, AM
Nieuws 9 februari 2009, VB-selectie 5 februari 2009, AM nieuws 5 februari 2009, VB-selectie 4 februari 2009, AM
nieuws, 30 januari 2009, Am nieuws 29 januari 2009, Am signalen 20 februari 2008, Am signalen 11 februari
2008, Am signalen 7 februari 2008, Am signalen 6 februari 2008, Am signalen 4 februari 2008, Assurantie
magazine 3 februari 2008,
Om zorg goedkoop in te kunnen kopen groeperen zorgverzekeraars zich. De vier grootste groepen
hebben gezamenlijk 90 procent van de markt in handen. Deze groepen zijn direct elkaars grootste en
naaste concurrenten in de markt. Zoals zichtbaar in figuur 2 hebben alleen de twee grootste groepen
al een marktaandeel van 57 procent.

Figuur 2 Marktaandeel zorgverzekeraars

Afgelopen jaar heeft er een opkomst van low-service verzekeringsproducten plaatsgevonden.
Verschillende verzekeraars hebben zich op deze markt gestort met verzekeringen die voornamelijk via
internet afgesloten kunnen worden en waarbij de ondersteuning ook voornamelijk via internet
plaatsvindt. Enkele zorgverzekeraars richten zich nog niet op deze markt, maar dit is waarschijnlijk
slechts een kwestie van tijd. In onderstaande tabel zijn de verschillende low-service producten
weergegeven.

Aanbieders van low service producten
Maatschappij Product Start product
CZ CZ Direct 2008
Univé Zekur 2008
Menzis Anderzorg 2003
Fortis Ditzo 2008
Agis TakeCareNow 2007
Allianz Allsecur 2008
Achmea Inshared 2009
SNS Reaal Zelf.nl 2008
Delta Lloyd iZio 2008
Ohra Online verzekering 2009
FBTO Internet zorgverzekering 2009

Een opvallende ontwikkeling in de markt is de opkomst van zorgsturing die door een aantal
verzekeraars wordt aangehouden. In 2006-2007 werd al voorzichtig geëxperimenteerd met dit
concept, waarbij voorkeursaanbieders aangewezen werden. In 2008-2009 zijn er verschillende
zorgverzekeraars doorgegaan met deze zorgsturing. Het is bijvoorbeeld voor verzekerden mogelijk bij
VGZ, Univé en Trias hun verplicht eigen risico terug te verdienen in de bij planbare zorg gebruik
maken van een van de door UVIT gecontracteerde ziekenhuizen. Bij Achmea wordt de verzekerde
geholpen met de keuze voor een ziekenhuis of arts. Als de verzekerde kiest voor een behandeling in
een van de voorkeursziekenhuizen van Achmea, dan krijgen ze daar een bedrag gelijk aan het
verplicht eigen risico voor terug. Bij CZ betalen de verzekerden helemaal geen eigen risico indien er
gebruik gemaakt wordt van een voorkeursarts. Al deze maatregelen dienen tot het sturen van de klant
en daarmee het beheersen van de zorgkosten.
Een vergaande vorm van zorgsturing is doorgevoerd met de Zekur-polis van Univé. De
zorgverzekering kan alleen via internet worden afgesloten. Vervolgens verloopt alle communicatie en
administratie eveneens online. Indien de klanten de richtlijnen van Zekur volgt levert hen dit de
goedkoopste zorgverzekering van Nederland op. Mocht de klant een andere keuze maken, dan zal
deze een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen tot een maximum van € 500,00 per
kalenderjaar.
Verzekeraar DSW staat op het moment zelfs op het punt het noodlijdende Schiedamse Vlietziekenhuis
over te nemen. Hiervoor heeft DSW samen met het personeel en een aantal zorgpartijen een
coöperatie opgericht. Dit is de eerste keer dat een zorgverzekeraar eigendom zal krijgen over een
over een ziekenhuis.

De belangrijkste eigenschappen van een zorgverzekering zijn voor de klant, zoals eerder genoemd,
de prijs en de kwaliteit. Wat de (verplichte) basisverzekering betreft levert dit doorgaans weinig
concurrentievoordeel op in deze markt. Zoals figuur 3 laat zien is het verschil in de hoogte van de
premies vaak niet significant genoeg om de keuze te bepalen. Met uitzondering van Zekur.nl en
Anderzorg begeven de hoogtes van deze premies zich rond de € 90,00 tot € 95,00 per maand. Dit is
bij een vrijwillig eigen risico van € 0,00. Ook kwaliteit biedt hier geen onderscheidend vermogen,
omdat elke basisverzekering exact hetzelfde biedt.

Figuur 3 Premies basisverzekering 2008-2009

Het verschil in prijs en kwaliteit en dus het onderscheidend vermogen wordt vooral bereikt met de
aanvullende verzekeringen (Zie figuur 4). Deze aanvullende pakketten worden vaak gericht op
verschillende doelgroepen en bieden aanvullende diensten. De prijzen hiervan verschillen per
verzekeraar en inhoud van het pakket. Als er wordt gekeken naar de aanvullende pakketten, dan is er
qua productontwikkeling de afgelopen campagneperiode niet veel gebeurd. In 2007 en 2008 werden
er veel nieuwe pakketten op de markt gezet, maar in 2009 zijn hier geen nieuwe aanvullingen op
gekomen. De uitzonderingen hierop zijn Agis en Menzis, welke kopieën hebben gemaakt van IZZ3
werknemers pakketten, om zo te proberen deze markt binnen te komen.

Figuur 4 pakketten en collectiviteiten
Maatschappij Doelgroeppakketten Start
pakket
Agis 50 plus polis 2007
Jongeren polis 2007
Vegapolis 2007
Diverse patiëntgroepenpolissen 2007
Werknemers in de zorgpolis 2009
CZ 50 plus polis 2006
CZ Direct (gericht op jongeren) 2006
Gezinspolis 2009
Menzis Jongerenpolis 1999
Werknemers in de zorgpolis 2009

3
IZZ is een zorgverzekeraar voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector (http://www.izz.nl/portaal.htm).
VGZ Jongerenpolis 2001
50 plus polis 2007
Gezinspolis 2008
ONVZ Geen
Ohra Jongerenpolis* 2007
50 plus polis* 2007
Gezinspolis* 2007
Jonge ouders* 2008
Duo’s* 2008
Studenten 2008
Trias 50 plus polis 2007
Univé Zekur (gericht op jongeren) 2008
Zilveren Kruis Geen
Salland Kindpolis 2006
Gezinspolis 2006
50 plus polis 2005
Jongeren 2008
* Met name in de communicatie een apart product, vergoedingen wijken slechts op een paar punten
af.

Sterktes en zwaktes concurrentie

Karakteristieken Univé Achmea CZ Menzis

Klantorientatie
Imago
Innovatie
Kwaliteit
Financieel
Marktaandeel
Merkbekendheid*
Merkbekendheid**

* geholpen
** spontaan