OLIMPIADA DE BIOLOGIE

FAZA JUDEŢEANĂ
19 MARTIE 2011

CLASA A X-A
BAREM DE CORECTARE
Nr. item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Răspuns
D
B
D
D
A
C
D
B
B
C
C
C
B
D
C
B
A
B
D
C
B
C
C
B
B

Nr. item
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Răspuns
B
B
B
A
B
B
B
C
C
A
D
C
E
A
B
C
E
B
B
C
C
B
C
E
A

Nr. item
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Răspuns
C
D
D
D
A
C
A
A
B
E
C
A
C
C
B
D
B
B
C
A

REZOLVAREA PROBLEMELOR
65.
CV = 3300 cm3; VIR = VC x 250/100 = 1250 cm3;
VER = CV – VC – VIR → VER = 3300 – 500 – 1250 = 1550 cm3;
VR = CV/3 = 3300/3 = 1100 cm3;
CPT = CV + VR → CPT = 3300 + 1100 = 4400 cm3
71.
volum plasma=55-60% din volum sanguin, densitatea plasmei =1g/ml →masa sângelui= 5 kg;
masa plasmei = 55-60% din masa sângelui → masa plasmei = 5 kg x 55/100 = 2,75 kg
→ masa plasmei = 5 kg x 60/100 = 3 kg
masa substanţelor organice = masa plasmei x 9/100
→ masa substanţelor organice = 2,75 x 9/100 = 0,2475 kg
→ masa substanţelor organice = 3 x 9/100 = 0,270 kg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful