REFLEKSI Alhamdulillah, syukur kepada Allah S.W.

T di atas limpah kurnia dan rahmatNya yang tidak terhingga akhirnya saya berjaya menyiapkan kerja kursus individu mengenai terapi pertuturan.Saya mendapat banyak pendedahan mengenai terapi ini melalui pengalaman aktiviti program bahasa Melayu disamping mendapat informasi yang amat berguna daripada pensyarah pembimbing,Encik Nik Azhar Nik Abdul Rahman.Beliau komited dalam memberi penerangan bahkan pendedahan pelbagai terapi yang boleh dilakukan oleh kami sebagai bakal guru pendidikan khas. Terdapat pelbagai jenis terapi yang boleh digunakan dalam usaha untuk merawat dan memulihkan kanak-kanak pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Konsep terapi dalam pendidikan khas adalah didasari dari konsep kepelbagaian kategori individu berkeperluan khas. Murid-murid berkeperluan khas mempunyai

samada ketidakupayaan, kecacatan, halangan atau rintangan untuk mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Sehubungan itu, kaedah terapi dapat membantu murid-murid bermasalah pembelajaran mencapai perkembangan yang tersebut di atas. Terapi dalam pendidikan khas adalah salah satu kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti-aktiviti dalam terapi dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. Terapi Seni visual dan Pergerakan Kreatif ialah satu kerjaya penjagaan kesihatan yang memberi rawatan kepada individu untuk mengembang, menjaga dan memulihkan fungsi fizikal dan pergerakan tubuh manusia. Ia juga adalah untuk membolehkan murid menggunakan minda mereka untuk berfikir. Ini termasuklah rawatan untuk keadaan di mana pergerakan dan fungsi terancam akibat faktor penuaan, kecederaan, penyakit atau persekitaran. Terapi pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yang dihadapi oleh seseorang individu. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor fizikal atau mental. Contohnya, masalah fizikal kanak-kanak seperti sumbing. Selain itu, ia juga melibatkan aktiviti yang dijalankan untuk membantu individu yang bermasalah. Latihan atau intervensi yang dilaksanakan untuk meningkatkan semua aspek komunikasi seperti pengunaan bahasa isyarat dan simbol-simbol bergambar.

Beliau sebenarnya mengelaskan keperluan manusia kepada bahagian dan bahagian yang paling utama adalah komunikasi ataupun pertuturan. Masalah cara bercakap adalah paling ketara dalam kesemua masalah komunikasi di dalam kelas. alat artikulasi. Gentian yang sering dan gemar dilakukan oleh muridmurid adalah seperti bunyi ‘r’ diganti dengan ‘I’ dan ‘z’ dengan ‘j’. Di samping itu.H. Contohnya Razali disebut ‘Lajali’. masalah pertuturan ini berkait rapat dengan masalah pendengaran. saya dapat didedahkan kepada tentang alat yang digunakan untuk masalah pendengaran. sepanjang peti suara yang menjejaskan suara. Maslow dapat dicapai. Jika murid mengalami masalah pendengaran. Ia mungkin berpunca dari otak. . Untuk membincangkan keperluan kanak-kanak dengan lebih lanjut.Keperluan ini iaitu keperluan kewujudan atau penyuburan hanya akan dicapai apabila keperluan kekurangan yang dinyatakan di dalam teori A. saya dapat mengetahui bagaimana untuk merancang aktiviti yang sesuai bagi murid yang mengalami masalah pertuturan ini. Sepertimana yang kita ketahui.Abraham memenuhi Maslow asas berpendapat terlebih keperluan dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder.Bahasa dan komunikasi dapat dikelaskan dalam aspek maklumat. perkembangan dan kesukaran bercakap selepas penguasaan bahasa. Menurut Encyclopedia Britannica terapi pertuturan ialah satu rawatan untuk memperbaiki kecacatan pertuturan. tertinggal dan tambahan kepada bunyi-bunyi itu.estetik. Antara masalah komunikasi ialah gangguan percakapan. Maslow yang bahawa dinamakan seseorang sebagai individu teori akan keperluan.kesempurnaan kendiri dan aktualisasi kendiri. Kelemahan sewaktu berkomunikasi berkait rapat dengan kelemahan murid menggunakan bahasa lisan dengan jelas dan berkesan. agak sukar bagi murid tersebut untuk menuturkan sesuatu kerana dia tidak dapat mendengar bunyi yang dituturkan. Perkara yang ingin saya tekankan dalam teori ini adalah pencapaian keperluan kewujudan atau penyuburan yang melibatkan perkembangan bahasa dan komunikasi. Gangguan cara bercakap adalah lencongan yang melibatkan gentian. telinga.H.saya lebih suka mengutamakan teori A.Melalui kajian dan hasil pembentangan.

meniup kertas di atas air dan mengetap bibir. Tambahan pula sekiranya mereka bertutur terlalu gopoh akan menjadikan percakapan itu lebih sukar untuk kita fahami.guru boleh menggunakan bahan-bahan sedia ada seperti menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Ia bertujuan untuk membantu murid menghasilkan bunyi bunyi bahasa dan melatih murid-murid yang menghadapi masalah artikulasi melalui latihan asas tertentu. Contohnya murid dapat menyebut huruf vokal dengan nada yang betul dan baik. guru akan memulakan latihan atau intevensi awal supaya dapat membantu murid. hal ini juga sukar dimengerti kalau kita tidak pernah bercampur gaul dengan mereka yang berkenaan. .Sebaga contoh. Terapi pertuturan juga merupakan kaedah yang digunakan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi.Selain itu juga. Aktiviti ini juga dapat melatih dan membantu murid menguatkan alat artikulasi mereka yang lemah. Sekiranya murid gagal membunyikan perkataan. meniup belon.Satu lagi adalah pertuturan yang belum matang seperti percakapan anak-anak contohnya pertuturan ‘tertinggal’ huruf ataupun perkataan. Cara percakapan mereka hanya difahami oleh kumpulan berkenaan yang tertentu sahaja. Kebiasaanya. Oleh yang demikian mereka dapan menyebut dengan menghasilkan fonem yang betul. guru boleh memulakan pengajaran dengan melakukan terapi terlebih dahulu.Guru-guru juga harus bijak memanfaatkan aktiviti harian kanak-kanak dirumah untuk dijadikan sebagai pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Antara contoh aktiviti terapi pertuturan yang boleh dilakukan oleh guru ialah latihan lisan. Guru juga seharusnya menggunakan bahan-bahan yang boleh dijadikan contoh atau model penggunaan bahasa yang betul kepada para pelajar.Kedua. Aktiviti terapi pertuturan seperti meniup bola ping pong adalah penting dalam membantu mereka menguasai kemahiran pertuturan. Selain itu juga dalam terapi pertuturan ini murid diajar untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.pertama adalah bacaan mekanis yang boleh dtunjukkan oleh guru itu sendiri.aktiviti ini juga boleh dijadikan sebagai tema pengajaran bahasa. Oleh itu.

Oleh sebab itu. Secara keseluruhannya. keselamatan murid adalah dibawah tanggungajawab seorang guru. Terapi ini sangatlah sesuai untuk perkembangkan fizikal pergerakan motor kasar dan halus serta mental. Terapi air merupakan salah satu rawatan air. Selain terapi pertuturan. Ini adalah kerana. Contohnya murid yang sengau atau sumbing mereka dapat mempelajari kemahiran mengawal alat artikulasi mereka seperti mengawal lelangit mulut mereka dalam menyebut perkataan.Terapi air menggunakan air sebagai medium semulajadi untuk meringankan atau mengubah keadaan sedia ada kepada yang lebih baik. Terapi pertuturan ini dapat meningkatkan kefungsian kognitif. Secara keseluruhannya. Dalam aktiviti ini. Otot dan otak dirangsang kerana pergerakan dalam air lebih mudah dan meredakan ketegangan dan rasa sakit. aktiviti terapi pertuturan in sangat sesuai dilaksanakan kepada murid-murid yang bermasalah pertuturan. kemalangan mudah berlaku jika kita tidak mengawasi murid-murid kita. Selain itu juga aktiviti tiupan ini membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.saya dapat mempelajari mengenai terapi air. emosi dan sosial individu. kita harus bijak dalam memilih aktiviti dan strategi yang sesuai bagi melaksanakan terapi pertuturan kepada murid-murid. Sebagai seorang bakal guru. Langkah keselamatan adalah aspek yang amat dititikberatkan sepanjang melaksanakan aktiviti terapi air ini. aktiviti terapi air ini juga sesuai dilaksanakan bersama murid-murid pendidikan khas. . guru haruslah sentiasa memberi perhatian kepada murid sepanjang melaksanakan terapi air. Ini adalah disebabkan aktiviti yang sesuai dengan murid menjadikan aktiviti terapi yang dirancang berkesan kepada murid tersebut.Aktiviti tiupan membantu murid dari aspek kebiasaan untuk melembutkan lidah mereka. Rawatan ini bukan sahaja melakukan aktiviti renang malah aktiviti berendam di dalam air juga dilakukan. Skop aktiviti yang dirancang haruslah sesuai dengan tahap kemampuan diri mereka melakukan aktiviti tersebut. kita harus sentiasa berfikiran kreatif dalam merancang aktiviti yang menarik dan sesuai dengan murid-murid yang kita ajar. Sebagai seorang bakal guru.

. Saya banyak mencari sumber rujukan dari majalah. pustaka. Dalam tempoh itu sampai sekarang saya telah banyak belajar dan membuat kelainan ke atas hasil karya saya. Saya berasa sungguh gembira. Selepas penghantaran kerja khusus ini dibuat saya akan terus membuat kajian demi kajian untuk menghasilkan keputusan yang bermutu dan menambah pengetahuan saya lagi. internet . Akhirnya kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya. insiklopedia dan lain lain lagi. Saya berharap pihak tuan/puan dapat menerima tugasan saya dengan penuh perasaan gembira. Saya mengaku semasa berada pada semester 2 pada dahulunya karya saya terlalu ‘simple’ tetapi sekarang saya amat berpuas hati dengan hasil yang saya buat.Kita semua sedia maklum bahawa semasa kami berada pada semester 5 kami telah belajar bagaimana untuk membuat rekaan mengikut warna yang sesuai.Ini adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan saya tentang pencampuran warna yang terbaik.