P. 1
125

125

|Views: 1|Likes:
Published by hyperion8
da
da

More info:

Published by: hyperion8 on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

XSales – snaga kombinacije PC-a i PocketPC-a XSales – the power of combining a PC with a PocketPC

Miljan Jeremić 1, ðorñe Kostadinović2 , Dušan Jeremić3, Miloš Ranñelović 4 1 KNJŽEVAČKA GIMNAZIJA KNJAŽEVAC, 2 NIS PETROL JUGOPETROL PO NIŠ, 3 STUDENT ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU 4 STUDENT FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA UBEOGRADU e-mail: miljan.jeremic@gmail.com, djordje.kostadinovic@jugopetrol.co.yu, jeremic.dusan@gmail.com,milosran@gmail.com Sadržaj: PocketPC ureñaji i drugi oblici "pametnih pomoćnika" su postali i kod nas veoma zastupljeni; njihova najveća snaga je to što omogućavaju efikasnu saradnju sa PC računarom i u kombinaciji sa njim mogu da se koriste za lakše obavljanje velikog broja zadataka, a i nude mogućnost obavljanja mnogih poslova "u pokretu", kada PC nije pristupačan, a rezultati toga rada se kasnije prebacuju na PC za dalju obradu. XSales je nastao u Visual Studiu 2005 i pokazuje kako je pomoću tog razvojnog okruženja moguće napraviti aplikaciju za organizaciju prodaje na terenu, koja se sastoji i od PC i od PocketPC dela, a oni meñusobno komuniciraju i razmenjuju rezultate rada. Program nudi mnoge funkcije za upravljanje zadacima koje prodavci treba da izvrše, a prikazuje i detaljnu statistiku njihovog rada na PC-u i nudi mnoštvo mogućnosti za upravljanje bazama podataka koje program koristi za čuvanje informacija. Program je u potpunosti napravljen na srpskom jeziku, pa našim korisnicima neće biti teško da razumeju njegovu upotrebu. Ključne reči: 1. Xsales; 2.PocketPC; 3. Visual Studio, 4. ActiveSync, 5. baza podataka Abstract: PocketPC devices and other forms of "smart assistants" are beginning to be very popular in our country; their biggest strength is that they are able to cooperate efficiently with PC computers and that they can be used in a combination with a PC to finish easily a lot of tasks, and they offer a possibility to complete jobs "on the move", when the PC is not accessible, while the results of that work can be transferred to the PC for the further edit. XSales was created in Visual Studio 2005 and it shows how that development environment can be used for creating on the field sales management application, which consists of an PC and PocketPC part, and they communicate and share results with each other. The program offers many functions for managing tasks which salesman needs to complete, shows detailed statistics of their work on the PC and offers a lot of possibilities for managing the database which the program uses for storing information. The program was entirely built in Serbian, so that our users would not find it hard to understand it's use. Key words: 1. XSales, 2. PocketPC, 3. Visual Studio, 4. ActiveSync, 5. database

1. UVOD Tehnologija i kompjuteri se u današnje vreme brzo razvijaju - svet neprestano ide ka minijaturizaciji i jačanju procesorske snage i memorijskog prostora. Mobilni telefoni, naoružani operativnim sistemima Symbian i Windows Mobile, i PDA uredjaji, prvenstveno sa operativnim sistemom Windows, sve više zamenjuju klasični PC, pa čak i notebook računare, jer se veoma brzo razvijaju i poseduju dovoljno brze procesore i velike memorijske jedinice za obavljanje velikog broja poslova "u pokretu", pa je i njihova prodaja i popularnost naglo skočila u poslednje vreme. Softverska podrška za razvoj alata za ove platforme nije bila najkompletnija, meñutim sa pojavom Visual Studia 2005 situacija je znatno poboljšana, jer je u svim verzijama ovog snažnog razvojnog okruženja uključena mogućnost izrade softverskih rešenja za "mobilne" verzije Windows-a, tj. za Smartphone (mobilni telefon sa operativnim sistemom Windows) i Smart Device (PDA ureñaj sa pomenutim operativnim sistemom - popularni PocketPC). Programerima je sada znatno olakšana izrada programa za ove ureñaje, jer rade u poznatom okruženju kome su dodate mnogobrojne nove kontrole i funkcije, pa će i produktivnost programa biti mnogo veća, a popularnost ovih "pametnih ureñaja" će sigurno nastaviti da se povećava. Najveća snaga PocketPC ureñaja nije u njihovom samostalnom korišćenju, već u kombinaciji sa PC računarima, koji naravno i dalje imaju glavnu ulogu u svim poslovima; PocketPC je tu da pomogne da se nešto uradi kada PC nije blizu, a vrlo često se koristi kao posrednik izmeñu dva ili više PC-a, tj. kao prenosna baza podataka – za sinhronizaciju adresara, kalendara, e-mailova, baza podataka i drugih stvari, što je i prvobitni razlog njihovog pojavljivanja i širenja prvenstveno meñu poslovnim korisnicima. Tek u poslednje vreme je razvijena Wi-Fi podrška, bluetooth i druge bežične mogućnosti povezivanja, unapreñeni su ekrani koji su postali mnogo podesniji za čitanje dokumenata, PDF fajlova, pregled web sajtova i dodate su im multimedijalne mogućnosti, pa je oblast njihovog korišćenja postala mnogo šira. Program XSales upravo pokazuje kako može uspešno da se obavlja saradnja izmeñu PC-a i PocketPC-a na primeru aplikacije za organizaciju prodaje na terenu. On se sastoji iz dva dela – PocketPC verzije i PC verzije (XSales ADMIN), a za izradu verzija za obe platforme korišćen je Visual Studio .NET 2005. Pretpostavimo da postoji firma koja se bavi prodajom i dostavom proizvoda na kućnu adresu kupaca i da ima glavnog menadžera prodaje i nekoliko zaposlenih koji dostavljaju proizvode. Svaki zaposleni

ona je korišćena prilikom izrade ovog rada). Nakon instalacije XSales ADMIN programa pokreće se na PC-u setup koji putem ActiveSync-a instalira sve što je neophodno na PocketPC. tako da poslodavac može u svakom trenutku da ima detaljnu statistiku o svim akcijama vezanim za bazu. Ovaj jezik se prilikom pokretanja ne izvršava direktno na procesoru. sa novim .. PocketPC verzija će raditi na svakom PocketPC ureñaju sa operativnim sitemom PocketPC 2002 ili novijim sa instaliranom izvršnom verzijom . PC verzija nije zahtevna.NET Framework-a v2..NET Compact Framework-a v2. kao i uključen PocketPC ureñaj povezan sa PC-jem USB kablom ili na neki drugi način. XSales ADMIN ima ulogu da napravi bazu i dodeli joj ID. već u tzv. kao i kod svake druge Windows aplikacije. tako da praktično nije ni potrebno imati PocketPC ureñaj na raspolaganju prilikom programiranja.radnik ima PocketPC na kome se nalazi XSales koji radi sa bazom koja ima jedinstveni ID i u kojoj su smešteni svi kupci kojima treba dostaviti odreñene proizvode i njihovi podaci.NET Compact Framework koja se koristila pri izradi XSales-a za PocketPC. za izradu programa korišćen je Microsoft Visual Studio . dok je za instalaciju PocketPC programa potrebno imati instaliran i pokrenut ActiveSync (aktuelna verzija je 4.NET Framework-a pod nazivom . kao i da u svakom trenutku ima pregled o svim aktivnim bazama. module klasa.NET 2003. To je Design-time režim ili tzv. koje predstavljaju zaokruženu celinu naredbi koje imaju za cilj neku posledicu.NET aplikaciju i . Slika 1: Arhitektura . kao i izvršna verzija .10 MB slobodnog prostora na hard disku. Za mobilne verzije operativnog sistema Windows postoji "skraćena" verzija . U bazu se upisuje svaki postupak koji prodavac učini sa njom. a kada obavi prodaju on "štiklira" zadatak kao obavljen. aplikacija pisana u Windowsu će raditi bez problema i na Mac-u. a takoñe je značajno to što u . Arhitektura . . Prvi ovakav koncept JIT (eng.procesor na 300 MHz . tj. korišćenja .NET Compact Framework-a. uz Visual Studio 2005 dolazi i kompletna podrška za Unicode. tako da se sva naša slova lepo vide u svim elementima interfejsa. Softverski zahtevi su operativni sistem Windows XP i ActiveSync (za komunikaciju sa PocketPC ureñajem).NET applications Rad u Visual Basic-u je. Izrada programa se sastojala iz dva dela – programiranje PC aplikacije i programiranje PocketPC aplikacije. Osnove rada su u oba slučaja iste.NET aplikacija je prikazana na slici 1. Procedure se dele na dogañaje (eng. prodavac može na licu mesta da dodaje i briše kupce sa liste. testiranje aplikacije i ispravljanje uočenih grešaka. XSales ADMIN ima veća "ovlašćenja" nad bazom i mogućnost upravljanja statistikom. slično kao na Java platformi. razlika je u sistemskim funkcijama koje mogu da se pozivaju (kao i u načinu pozivanja). 2 METOD RADA Kao što je već rečeno. Instaliranje PC verzije ide normalnim tokom. Ovaj koncept pruža velike mogućnosti. jer sadrži i sve programe (Pocket Word. a iz procedura dogañaja pozivaju se po potrebi sve ostale procedure koje je programer "uneo" u program. To je unapreñena verzija Visual Studia .NET 2005 Professional. Interfejs programa je u potpunosti napravljen na srpskom jeziku.NET Framework-om i mnogo novih kontrola i drugih veoma korisnih unapreñenja. IDE mod. Šta to znači? Sve aplikacije nastale pomoću . Events – izaziva ih korisička akcija nad nekom kontrolom).NET Framework-a se prilikom kompajliranja ne prevode u mašinski kod procesora. za razliku od "osiromašene" verzije programa. itd.CD-ROM . pa je novi Visual Studio u isto vreme i najlakši za savlañivanje kod početnika i najmoćnije razvojno okruženje za profesionalce. Programiranje u Visual Studiu se svodi na korišćenje . Kada korisnik izvrši neku akciju nad kontrolom poziva se odreñena procedura dogañaja (ako je programer definisao reakciju programa na tu korisničku akciju). odnosno konkretno Visual Basic 2005. Just In Time) kompajlera je razvio IBM.1. module. Nakon toga sledi pisanje naredbi (koda). funkcije. Uz Visual Studio dolazi i unapreñeni PocketPC 2003 emulator.USB podrška (ili neki drugi vid komunikacije za PocketPC-jem) . kontrola) na prozor (formu) i definisanje njihovih vizuelnih karakteristika i osobina u toku izvršavanja programa. minimalni uslovi za pokretanje su: . jer se ključni podaci vezani sa svaku pojedinačnu bazu čuvaju u glavnoj bazi koja se nalazi na PC računaru.NET aplikacije Picture 1: Architecture of . Mac OS. pa VS prilikom svakog pokretanja aplikacije pita da li korisnik želi da pokrene program na ureñaju ili emulatoru.NET Framework-a i . Emulator ima sve potrebne fajlove za izvršavanje aplikacija preinstalirane i on predstavlja potpuno funkcionalan hardverski ureñaj. Pocket Excel. već se "uživo" prevodi u mašinski kod. jer ako imamo . kao i u svim prethodnim verzijama.NET JIT kompajler za npr.) koji se isporučuju sa "pravim" ureñajima. Microsoft Intermediate Language (MSIL).NET Framework-a. Internet Explorer. Kod se sastoji od procedura.32 MB RAM memorije . objektno-orijentisan i programiranje se svodi (kada su u pitanju klasične aplikacije) na postavljanje objekata (tzv.

NET Compact Framework-u ne mogu da se koriste sistemski API pozivi.cab fajlova za PocketPC.cab fajl prvo prebaci na PocketPC i pokrene direktno na ureñaju. PocketPC ureñaji još uvek nisu dovoljno razvijeni (pre svega hardverski) da bi bili sposobni da koriste sve sistemske funkcije kao PC. Keys) i svaki ključ može da čuva neku vrednost. Inače. program za čuvanje podataka koristi tekstualne INI baze. Prilikom izrade rada i programa korišćeni su još i MWSnap za screenshot-ove i nezaobilazni Adobe Photoshop za obradu slika. Za komunikaciju sa ureñajem neophodan je Microsoft ActiveSync. čije napredne funkcije za rad sa podacima nisu bile potrebne prilikom izrade ovog programa. Instalaciona procedura za PC je napravljena iz Visual Studia. a povremeno se (prilikom dužih poslova) pojavljuje i progresna linija (eng.cab fajl i na osnovu njega napravi *. Baza (operacije nad bazama) i Pomoć. EzSetup učitava *. a ActiveSync prilikom instalacije odreñuje folder na PC-u gde će biti sinhronizovane verzije svih fajlova iz My Documents foldera (sa PocketPC-a). jer pored kalendara. XSales ADMIN u podešavanjima ostavlja mogućnost korisniku da unese putanju tog "sinhronizovanog" foldera i on tu kasnije smešta XSales. kontakata i sl. jer im se veoma brzo pristupa na PocketPC-u. koji smešta instalacione fajlove u neki folder na hard disku i postavlja njihove prečice na Desktop-u. On je neophodan i prilikom upotrebe programa. toolbar-u i komandim tasterima.exe datoteku koja se pokreće na PC-u i putem ActiveSync-a instalira program na PocketPC. S druge strane. ključeva (eng. Instalacije za obe platforme su "ujedinjene" u jednu instalaciju uz pomoć Install Creator-a. na kome se temelji većina aplikacija napravljenih za PocketPC. što čini izradu nekih naprednijih procedura znatno komplikovanijom (u velikom broju slučajeva i nemogućom) u odnosu na . Podešavanja i Statistika. 4) Glavni deo – u kome se obavljaju sve akcije vezane za rad sa bazom i koji je podeljen na 4 sekcije (iz jedne na drugu se prelazi izborom odgovarajuće kartice): Aktivni zadaci. XSales ADMIN aplikacija Interfejs glavnog programa se može podeliti na nekoliko sekcija: 1) Glavna (naslovna) linija programa – gde je ispisano ime programa i ID učitane baze (ako je neka baza učitana).ini bazu koja je neophodna za rad programa.ini bazu koju kreira. a postoje i konteksni meniji na listama aktivnih i završenih poslova.cab se instaliraju tako što se *. INTERFEJS I UPOTREBA PROGRAMA Sa novim Visual Studiom stigle su i grafički redizajnirane kontrole koje konačno liče na one kakve koristi Office 2003 i za kakav izgled su programeri ranije morali dodatno da se trude da ga integrišu u svoje programe. 2) Linija menija – program poseduje tri menija – Akcije (osnovna manipulacija nad zadacima). Završeni zadaci.NET Framework.NET Framework-a i njegove "slabije varijante" u budućnosti. kao i tasteri na toolbar-u. U toku instalacione procedure "glavne" instalacije prikazuje se uputstvo za instaliranje.. Novi Visual Studio sadrži i dosta unapreñene module za kreiranje instalacionih procedura za PC verzije i instalacionih *. Svaka INI baza se sastoji od sekcija (eng.exe obliku uz pomoć freeware pograma EzSetup. koji je tako uvek ažuran na oba ureñaja. Kada se ureñaj konektuje na računar putem USB kabla. Slika 2: Rad na PocketPC verziji Picture 2: Working on the PocketPC version 3. a time i XSales. Većini funkcija u programu se može pristupiti sa više različitih mesta (uglavnom preko komandnih tastera i menija). tako da se s njihovim razvojem očekuje i unapreñenje . XSales prilikom upotrebe na PocketPC-u smešta bazu u My Documents folder ureñaja. a time i XSales. 5) Statusna linija (eng. prilikom zadržavanja kursora prikazuju kratke opise akcija koje će biti pokrenute ili malo opširnije opise informacija koje su . kao i na tooltip-ovima koji imaju zajedničku kontrolu koju sve ostale pozivaju prilikom prikazivanja. Progressbar) koja grafički pokazuje kako se odvija neki posao i koliko je ostalo do kraja. Svi komandni tasteri i neka polja u glavnom delu. za razliku od većih i složenijih Access i SQL baza. Statusbar) – tu se ispisuju obaveštanja koja program saopštava korisnicima u toku i nakon vršenja neke akcije. sekcije se sastoje od tzv. 3) Toolbar – sadrži prečice ka nekim stavkama iz menija i komandama iz glavnog dela. Fajlovi sa ekstenzijom *. Promene su najuočljivije na menijima. on sinhronizuje i fajlove na PocketPC-u sa fajlovima na kompjuteru. Rad na PocketPC verziji prikazan je na slici 2. 4. Sections). ActiveSync uporeñuje fajlove na oba ureñaja i kopira automatski nove verzije svih fajlova sa ureñaja koji ih sadrži. dok je instalacija za PocketPC napravljena u *.ini fajl. Testiranje PocketPC aplikacije se obavljalo i na emulatoru i na "pravom" ureñaju.

Desno u odnosu na listu se nalaze tasteri za dodavanje i pregled poslova (gde se još vrši i izmena podataka). Slika 5: Podešavanja Picture 5: Settings Ispod sekcije za operacije nad bazama nalazi se sekcija za odreñivanje načina prikaza aktivnih zadataka. Slika 3: Interfejs glavnog programa Picture 3: Main program interface Aktivni zadaci predstavljaju podatke o poslovima koje zaposleni moraju da obave. a ako nije. To je folder u kome je smeštena XSales. Levo od liste završenih poslova nalaze se tasteri za brisanje. tj. a ako je ne nañe. a tu su još i količina. nova baza neće biti odmah učitana. program će pitati korisnika da li želi da je snimi tu ili na nekom drugom mestu. Program će prvo potražiti XSales. telefon i dodatne informacije. Nakon biranja jednog od ponuñenih šablona klik na taster Primeni osvežava prikaz u listi aktivnih zadataka. a ispod njih se može videti broj obrisanih zadataka i trenutni broj završenih zadataka na listi. Ovaj sistem je nazvan QuickHelp i može se po potrebi isključiti. kako na PocketPC-u. pitaće korisnika da li želi da otvori bazu odatle ili da bira lokaciju i učita neku drugu bazu. Svaki zadatak sadrži šest informacija: naziv kupca i proizvod su obavezna polja koja se moraju popuniti prilikom unosa. što može biti veoma korisno ako se radi sa velikim brojem baza i korisniku je potreban brz način da sazna putanju aktivne baze i da joj pristupi. odmah se otvara prozor za biranje baze. U slučaju da je neka druga već otvorena. ako to već nije automatski urañeno prilikom pokretanja programa ili ako korisnik želi da učita neku drugu bazu. Pored kartice sa završenim zadacima nalazi se kartica sa podešavanjima. tako da predstavljaju jedan vid pomoći korisniku. gde se može njima i manipulisati. Sve ove informacije su kategorično prikazane i na kartici Statistika. za odreñivanje informacija koje će biti na raspolaganju korisniku "na prvi pogled". Ako je čekirano polje za automatsko učitavanje baze pri pokretanju programa XSales ADMIN će je tražiti u tom folderu i odatle pokušati da je učita.ini fajl u "ActiveSync folderu". Ispod se nalazi taster za kreiranje nove baze. Na dnu se nalazi broj aktivnih zadataka. koja je podeljena na tri celine. pa poslodavac uvek ima detaljne informacije o korišćenju baze. gde se prikazuju sve zabeležene akcije vezane za rad sa bazom. Poslednji taster u tom nizu služi za zatvaranje baze. Oni mogu da se dodaju i da im se menjaju podaci i na PocketPC-u i na PC-u. odmah se otvara prozor za definisanje lokacije nove baze. dok se izpod njih prikazuje statistika. ADMIN programu ne mogu dodavati. Ispod polja u kome je ispisana putanja tog foldera napisano je da li je neka baza trenutno učitana ili ne. U prvoj se nalaze komande vezane za rad sa bazom. Bazu je potrebno zatvoriti pre nego što se učita neka druga baza i pre nego što se obriše ID otvorene baze iz glavne baze programa. U sekciji za rad sa bazom nalazi se još i taster za kreiranje prečice do otvorene baze na Desktop-u prijavljenog korisnika. Tu se definiše folder koji služi ActiveSync-u za sinhronizaciju My Documents foldera na PocketPC-u.ini baza trenutno konektovanog PocketPCa. tako i na PC-u. ako je tu nañe. Slika 4: Pregled izabranog zadatka Picture 4: Selected job overview Završeni zadaci predstavljaju poslove koje je prodavac na PocketPC-u okarakterisao kao obavljene i koji se u . adresa. Ispod tastera za definisanje "ActiveSync foldera" nalazi se taster za učitavanje baze. ali se zato samo tu mogu obrisati. kao i tasteri za brisanje.prikazane. Ako je definisan "ActiveSync folder".

zbog voñenja tačne statistike. kao i baza koja ima najviše aktivnih. Ispod liste nalaze se tasteri za brisanje ID-a (ako je u pitanju ID otvorene baze ona će prvo biti zatvorena) i za automatsko pronalaženje i biranje aktivnog ID-a u listi. s tim što joj ID neće biti dodeljen. statistika se ne upisuje. već se koristi u slučaju pogrešnog unosa ili odustajanja kupca ili iz bilo kog drugog razloga. odnosno završenih zadataka. Na kartici Ukupno nalaze se dve sekcije – u prvoj se vidi trenutni broj aktivnih i završenih zadataka svih baza. jer to može samo ADMIN da dodeli. ne treba da služi da se ukloni završeni zadatak. i ako je program ne nañe tu. Prilikom kreiranja baze poželjno je odmah uneti ID (što i program napominje posle kreiranja ili ako učitava bazu koja nema definisan ID). dok se u meniju Pomoć mogu videti informacije o programu i može se isključiti ili ponovo uključiti QuickHelp. ako je ona otvorena. Brisanje. dakle. Ova statistika se ne pamti posebno u glavnoj bazi. pa su i kontrole koje dolaze uz Visual Studio uprošćene. čitaju direktno iz baze. bez obzira da li je baza otvorena ili nije. prilagoñen za SmartDevice ureñaje. Prilikom klika i zadržavanja olovke. odnosno kursora ako se radi u emulatoru. Kada prodavac završi neki posao na terenu. malo "prostiji". PocketPC-u i ukupno (s tim što se na PocketPC-u ne mogu brisati završeni zadaci). u vidu tooltip-ova prilikom zadržavanja kursora iznad nekog tastera ili polja u glavnom delu. već se skeniraju podaci svake baze prilikom njenog prikazivanja. Zatim sledi funkcija koje u PC verziji nema (što je i logično) . Sve stavke iz menija Akcije i menija Baza se već nalaze u glavnom delu programa kao komandni tasteri. "aktivne pomoći". vidi ukupna statistika. jer se u isto vreme menjaju podaci i u samoj bazi. Slika 6: Ukupna statistika Picture 6:General statistics Na ID kartici vidi se broj dodatih i obrisanih zadataka. tj. gde je smeštena lista aktivnih zadataka i na tzv.'Zadatak obavljen'. mada. i ID. Na desnoj strani nalaze se dve kartice – Ukupno. 5. ti podaci se . i ne postoji način da se identične ugrade u . ako ID nije u listi. prilikom svakog otvaranja baze. ne skenira se svaki ID prilikom prikazivanja. a vrše se operacije nad zadacima. koja se osvežava kada se na listi izabere neki ID. Na levoj strani nalazi se lista svih ID-a koji su bili učitani i kada se učita baza. napraviće novu. komandni deo. pa ona ne može biti "resetovana". gde se nalazi meni Akcije i toolbar sa prečicama do skoro svih stavki u meniju. s obzirom da su namenjene prvenstveno kontrolisanju funkcija operativnog sistema. naravno. takoñe je prikazan posebno za ADMIN program. Ikona tastature u donjem desnom uglu služi za prikazivanje virtualne tastature (ili programa za prepoznavanje rukopisa) pomoću koje se vrši unos teksta u svim tekstualnim poljima na PocketPC-u. Podeljen je na dva dela – na glavni deo. koja se automatski čita iz My Documents foldera. Upravo je brisanje sledeća stavka menija Akcije. na kojima se mnoge stvari u PC verziji zasnivaju. jer ako ID nije upisan. ali je trebalo implementirati bar neke osnovne stvari delimično. naravno.Poslednja sekcija služi za prikaz i promenu IDa aktivne baze. gde se. već se izabere pomenuta funkcija i zadatak nestaje sa te liste i premešta se u listu završenih zadataka. Prilikom brisanja ID-a podaci o ukupnoj statistici ostaju nepromenjeni. Druga sekcija služi za prikazivanje broja dodavanja i brisanja aktivnih i završenih zadataka na PC-u.NET Compact Framework. Prilikom klika i zadržavanja iznad nekog tastera na toolbaru pojavljuje se tooltip sa kratkim opisom komande koja sledi. XSales na PocketPC-u PocketPC verzija predstavlja "osiromašeni" deo ADMIN aplikacije. Inače. mada im je funkcionalnost ista (s odreñenim razlikama u pozivanju nekih funkcija). Ovi podaci se čuvaju u posebnoj sekciji u glavnoj bazi. on ne treba da se uklanja sa liste aktivnih zadataka brisanjem. on se automatski dodaje. Interfejs je. program može raditi samo sa jednom bazom. Ovi tasteri se mogu koristiti samo ako je prikazana statistika aktivne baze. Prve dve stavke u meniju Akcije su 'Dodaj kupca' i 'Informacije o kupcu'. Pre svega. pojavljuje se konteksni meni sa akcijama nad izabranom stavkom u listi (ekvivalentno desnom kliku na PC-u). Ovde se nalaze tasteri za upisivanje ovih podataka u glavnu statistiku (što se ne radi automatski). tako da može da se pregleda statistika svake baze u svakom trenutku. Interfejs XSales-a prikazan je na slici 7. a ako nije čitaju se poslednje ažurirani podaci koji se nalaze u glavnoj bazi. kao i tasteri za resetovanje ako bude potrebe za tim. Jedini nedostatak kod programiranja PocketPC-a je to što ne mogu da se pozivaju sistemske API funkcije. čija funkcija je ekvivalenta onoj sa PC-a i služi sa unošenje šest bitnih odlika svakog posla i za njihov pregled. Na vrhu liste nalazi se stavka Ukupno koja služi za prikaz ukupne statistike svih ID-a. pojedine se nalaze i na toolbar-u. XSales-ov sistem za pružanje tzv. ključni podaci iz nje se upisuju u glavnu bazu. a posebno za PocketPC verziju. jer PocketPC nema grafičku podlogu kao PC. osvežava se statistika. odnosno izmenu. pa može i da se resetuje ako je to potrebno. Poslednja kartica služi za prikaz statistike. a ako jeste. Na dnu se nalazi trenutni broj aktivnih i završenih zadataka.

Sledeća stavka u meniju je stavka Statistika. LITERATURA [1] Milosavljević M. 2005. jer se njome može manipulisati samo u XSales ADMIN-u. PC PRESS. ili obratno. osim one za izlaz. U isto vreme se pokazuje koliko je novi Visual Studio moćno razvojno okruženje koje može biti upotrebljeno kao alat za objedinjavanje PC-a.. Beograd . 6. dok se na drugoj nalazi lista završenih poslova. koja se sastoji iz dve kartice. Beograd [5] McClelland D. PC-u važi i za svaki PocketPC. kao i ID trenutno učitane baze. Internet ogledalo.Slika 8: Statistika na PocketPC-u Picture 8:Statistics on the PocketPC Poslednje dve stavke služe za prikaz informacija o programu i za izlaz iz programa.. Beograd [4] Siler B. i Spotts J. 2005. ZAKLJUČAK XSales je dobar primer kako može biti uspešne saradnje izmeñu više platformi i različitih tipova ureñaja da bi neki posao bio brže i efikasnije obavljen. Beograd [4] Nikitović B. a ona nisu bogata kao u PC verziji. IDG Books Worldwide i Mikro knjiga.. PocketPC povezivanje. a i da će biti programa sa naših prostora lokalizovanih na naš jezik. tako da ne znači da izabrani prikaz na npr. zatim export u xml. dok se za ADMIN aplikaciju čuva u glavnoj bazi.. dogañaji. U programu ima mnogo mesta za dodatne funkcije i mnogobrojna unapreñenja. a mogućnost da do njih doñe nije isključena i na programu će verovatno još da se radi. Smartphone-a i SmartDevice-a. Na toolbar-u se nalaze prečice za sve stavke iz menija. već služe za odreñivanje načina prikaza aktivnih zadataka u listi. Photoshop 5 za Windows za neupućene. pre svega po pitanju bezbednosti (uvešće se šifrovanje unetih podataka) i naprednije statistike (u vidu grafikona. a od nedavno im je popularnost i kod nas u naglom porastu. Slika 7: PocketPC emulator sa učitanim XSales-om Picture 7:PocketPC emulator with XSales loaded Zatim sledi stavka Podešavanja. 1999. Izabrani prikaz se pamti u svakoj bazi posebno. Internet ogledalo. itd.. taster za izlaz nalazi se i u gornjem desnom uglu prozora. Beograd [3] Nikitović B.. metode.. Vodič kroz Visual Basic 6. PocketPC ureñaji i drugi vidovi "pametnih" telefona i PDA ureñaja u svetu su odavno standardna stvar kod većine stanovnika.. Kreiranje aplikacija za PocketPC.). Na prvoj se može videti broj aktivnih. Beograd [2] Milosavljević M. 7. PocketPC računari. Isto važi i za listu završenih poslova – stavke se ne mogu brisati na PocketPC-u. PC PRESS.. 2005. 1998. Svojstva. QUE i CET. 2005. Polja se ne mogu resetovati niti se statistika može na bilo koji način izmeniti na PocketPC-u. tako da se nadamo da će biti i mnogo novih softverskih rešenja koja će im unaprediti funkcionalnost. broj dodatih kupaca na PocketPC-u. završenih i obrisanih zadataka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->