You are on page 1of 7

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Sf Maslu

Noi creştinii ortodocşi venim cu smerenie şi cu evlavie să ne închinăm, să ne rugăm, să vă dăm slavă şi laudă precum şi să vă mulţumim vouă la toţi, pentru absulul toate reuşitele noastre şi pentru tot binele pe care l-am realizat fiecare dintre noi, până în momentul de faţă, datorită ajutorului vostru: DOAMNE – BUNULE – DUMNEZEUL – NOSTRU, ISUSE – HRISTOASE, SFÂNTĂ – FECIOARĂ – MARIA, SFÂNTĂ – TREIME, SFÂNT – DUH, SFINTE ANTONIE CEL MARE, SFINTE NECTARIE, SFINTE CALINIC DE LA CERNICA, PRECUM ŞI VOI TOŢI CEILALŢI CARE SÎNTEŢI ŞI ALCĂTUIŢI SFINTELE PUTERI CEREŞTI ŞI ANUMELA VOI TOŢI: CALINICI, ARHANGHELI, APOSTOLI, SERAFIMI, ŞI HERUVIMI, LA TOŢI ÎNGERII CEREŞTI, LA VOI CEI NOUĂ ÎNGERI CEREŞTI CARE SÎNTEŢI AŞEZAŢI DE JUR ÎMPREJURUL TRONULUI TATĂLUI CERESC, LA VOI TOŢI SFINŢII ÎNAINTE MERGĂTORI, LA VOI TOŢI EVANGHELIŞTII, PRECUM ŞI LA VOI TOŢI SFINŢII PREOŢI DE LA MINCEA. La voi toţi aceştia venim noi creştinii-ortodocşi ca suntem şi anume: 1- EU ZICHIRIE – FLORIN – SORAX vin dimpreună cu cei 4 copii ai mei care sunt orfani de mamă şi anume: 2- FIICA MEA CEA MARE „MONALYSSA”, 3 – FIUL MEU CEL MARE „RAYMOND”, 4- FIUL MEU CEL MIC „CIPRIAN”, 5- FIICA MEA CEA MICĂ „GIOCONDA-ROXANA”, 6NEPOŢICA MEA „NICOLETA-ISAMAR”, 7- MAMA MEA „COCH-NICULINA” vin de asemenea cele patru surori ale mele 8- SORA MEA CEA MARE „MITA”, 9- SORA MEA MIJLOCIE „LENUŢA”, 10- PENULTIMA MEA SORĂ „LUMINIŢA”, 11- SORA MEA CEA MICĂ „PERLA”, precum şi cei şapte copii ai surorilor mele: 12- „RALUCA”, 13„ANDRADA”, 14- „BOBY”, 15- „BETY”, 16- „MADY”, 17- „ANTONIO”, 18„PAMELA”. Iar noi toţi aceştia ne rugăm vouă la toţi, punândune noi toţi toată nădejdea, încrederea, credinţa şi speranţele noastre în voi toţi, pentru ca voi toţi să ne dăruiţi nouă la toţi cu adevărat şi din plin, pe vecia vieţii ale fiecăruia dintre noi, a voastră toată bunăvoinţa ale binecuvântărilor şi ale binefacerilor voastre pentru a ne îndeplini nouă la toţi, absolut toate dorinţele şi rugăciunile noatre astfel încât voi toţi să ne dăruiţi la fiecare dintre noi: TOT

Pagina 1 din 7

DATORII. deplinătatea alor voastre toate bunăvoinţe de la toţi. pentru a mă binecuvânta pe mine personal din plin cu adevărat. Prin a vă folosi voi toţi de „ÎNTREGA VOSTRĂ PUTERE A HARULUI DIVIN” pentru ca voi toţi să îmi în depliniţi mie personal. pentru ca voi toţi să ne dezlegaţi pe noi toţi cu adevărat şi definitiv pentru totdeauna pe vecia vieţii ale fiecăruia dintre noi de abnsolut toate: SUPĂRĂRILE. deplinătatea alor voastre toate bunăvoinţe de la toţi. pe voi toţi pentru ca voi toţi să îmi dăruiţi din plin cu adevărat. LIPSURI. – AMIN. INDIFERENT DIN PARTEA ORICUI AR FI FOST FĂCUTE SAU INDIFERENT DE UNDE ELE AR FI VENIT. cursuri si referate postate de utilizatori. FIECARE DINTRE NOI ÎN PARTE. BINELE DIN LUME ŞI ABSOLUTĂ REUŞINTĂ TOTALĂ ŞI DEPLINĂ ÎN TOT CEEACE NE DORIM ŞI ÎN TOT CEEACE FACEM. aşa după cum eu personal vă cer vouă la toţi să îmi îndepliniţi pe toate pe care eu le am în acest moment şi pentru ca voi toţi să mi le îndepliniţi întocmai şi exact după cum eu vă cer vouă la toţi să mi le îndepliniţi pînă cel mai tîrziu. CERTURI. RELE.tocilar. Pentru ca voi toţi să ne dezlegaţicu adevărat şi din plin. FARMECELE ŞI FĂCĂTURILE INDIFERENT DE NUMĂRUL LOR. SĂRACE. INDIFERENT DE ORICE NATURĂ AR FI FOST ELE. CHINURILE. NEÎNŢELEGERI. Eu creştinul-ortodox ZICHIRIE – FILON – SORAX vă rog cu toată intensitatea simţămintelor ale sufletului meu. GREUTĂŢI. PRECUM ŞI DE NEÎNPLINIREA DORINŢELOR NOASTRE. NECAZURILE. RAYMOND. LIPSITE. voi toţisă îmi îndepliniţi absolut tot ceea ce îmi doresc după cum urmează: Vă rog pe voi toţi. NEVOILE. pentru ca voi toţi să ne binecuvîntaţi pe noi toţi cu binefacerea ale binelui vostru la toţi. cu absolut tot binele vostru la toţi. Vă rog pe voi toţi să ne binecuvîntaţi cu binefacerea binelui vostru la toţi din plin şi cu adevărat atît pe mine cît şi pe cei patru copii ai mei: MONALYSSA. SĂRĂCIA. absolut toate rugăminţile şi dorinţele mele întocmai şi exact. COPRIAN ŞI GIOCONDA-ROXANA. RELE.Vizitati www. DEZBINĂRI. ACATIST. Pagina 2 din 7 . precum şi pe nepoţica mea NICOLETA-ISAMAR. Vă rog pe voi toţi. DATORII. pentru a mă binecuvânta pe mine personal din plin cu adevărat pe vecia vieţii mele. – AMIN. RUŞINE. pînă în preajma acestiu crăciun 2005. INDIFERENT DE GRAVITATEA LOR.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru ca voi toţi să ne dezlegaţi pe noi toţi cu adevărat şi definitiv pentru totdeauna pe vecia vieţii ale fiecăruia dintre noi de abnsolut toate: BLESTEMELE. pe vecia vieţii ale fiecăruia dintre noi toţi de: SOARTA ŞI DESTINELE NOASTRE CHINUITE. pentru ca voi toţi să ne binecuvîntaţi pe noi toţi cu binefacerea ale binelui vostru la toţi.

LUXOASE ŞI FRUMOASE CARE SĂ FIE PROPRIETĂŢI PERTSONALE ALE NOASTRE. BOGĂŢII ŞI AVERI ENORM MARI ŞI DE MULTE ÎN PERMANENŢĂ. prin a îmi irosi degeaba şi în vînt: DESTINUL. CASE ŞI GOSPODĂRII MARI. rele şi nenorocite care sunt: ŞTEFANIA ŞI CARMEN. pentru ca voi toţi să ne oferiţi nouă la toţi şi pa vecia vieţii ale fiecăruia dintre noi toţi următoarele: „VIAŢĂ” LUNGĂ FERICITĂ BOGATĂ ŞI NOROCOASĂ CU LIBERTATE DEPLINĂ ŞI IDENTICĂ CU LIBERTATEA PĂSĂRILOR CĂLĂTOARE. VĂ RUGĂM SĂ NE DĂRUIŢI LA FIECARE ÎN PARTE ŞI PE VECIA VIEŢII ALE FIECĂRUIA DINTRE NOI: CÎTE O SOARTĂ COMPLECT NOUĂ CARE SĂ FIE SCHIMBATĂ ÎN TOTALITATE CU ADEVĂRAT ŞI DIN PLIN ÎN: REUŞITĂ ÎN BINE Pagina 3 din 7 . înjosite. laşe. pe vecia vieţii mele de relaţia mea cu cele două femei păgîne.Vizitati www. DE ASEMENEA VĂ RUGĂM SĂ NE DĂRUIŢI „NOROC” ENORM DE MULT ŞI ÎN PERMANENŢĂ. Deoarace comportamentul ei. Vă rog pe voi toţi să mă binecuvîntaţi pe mine personal cu binefacerea binelui vostru la toţi cu adevărat şi din plin. felul său de-a fi. Deoarece mi-au mîncat viaţa şi zilele prin a îmi distruge sănătatea şi rostul vieţii mele. AL CHINULUI.tocilar. ce a cuprins forma de domeniul monstruozităţii: chiar din prima clipă. TOTODATĂ VĂ MAI RIGĂM SĂ NE DĂRUIŢI ATÎT PENTRU MINE PERSONAL. COPII MEI. AMĂRÎTE. ŞI VIAŢA MEA – AMIN. faptele ei: mîrşave.ro ! Arhiva online cu diplome. MULTE. pentru a îmi dezlega cununiile noastre definitiv şi pe vecia vieţii mele. AL DISTRUGERII. NENOROCITE ŞI BLESTEMATE LA RĂU. caracterul ei. pentru a mă dezlega pe mine. PRECUM ŞI PENTRU COPII SURORILOR MELE. PE CARE NOI AM FOST HOROPSIŢI SĂ LE AVEM PÎNĂ ÎN PREZENT – AMIN. AL AMARULUI ŞI AL RĂULUI ÎN TOTALITATE – AMIN. de la început de cînd noi doi ne-am luat şi cuprinzînd tot parcursul convieţuirii noastre ca soţ şi soţie. BANI MULŢI ŞI ÎN PERMANENŢĂ. cursuri si referate postate de utilizatori. Vă rugăm pe voi toţi să ne binecuvîntaţi pe noi toţi cu binefacerea binelui vostru la toţi. NEPOŢICA MEA NICOLETA-ISAMAR. nenorocite şi curveşti au avut menirea de-a transforma căsnicia noastră într-un adevărat: COŞMAR AL RUINEI. PRECUM ŞI MAŞINI DE LUX. în decursul celor 15 ani de zile în timpul în care a trecut. periculoase. BOGATE. SOARTA. pînă în clipa momentului în care ea a murit. Vă rog pe voi toţi să mă binecuvîntaţi pe mine personal cu binefacerea binelui vostru la toţi cu adevărat şi din plin. Deoarece căsnicia noastră a fost în totalitate un real dezastru în totalitate al răului şi al calvariului. „CU SĂNĂTATE” DEPLINĂ ŞI IDENTICĂ CU A OŢELULUI-VIDIA PE CARE NOI TOŢI SĂ O AVEV ÎN TOT CORPUL SĂ FIE PERFECT SĂNĂTOASĂ ŞI LIMPEDE IDENTIC CU LUMINA ZILEI.

ale simţămintelor sale sufleteşti. inima mea şi sufletul meu. DUSĂ DINCOLO DE APOGEU. al calităţălor sale. ÎNCÎT OCHII SĂI SĂ EMANE UN DUH DIVIN. SĂ AIBE OCHI MARI LUMINOŞI ŞI BLÎNZI ŞI DE CULOAREA VERDE ÎNCHIS PRECUM ESTE SMARALDUL.Vizitati www. Adică în primul rînd să mă iubească pe mine personal. SUPUSĂ. Iar această soţie să fie aluatul ei zămislit din as de boier din rang de viţă nobilă de calitate fină şi de valoare mare. AVÎND CORPUL FIZICULUI SĂU LEGAT ŞI CORPOLENT. pentru ca voi toţi să îmi dăruiţi mie personal şi pe veciea vieţii mele o creştină care să îmi fie soţie. IAR STATURA ÎNĂLŢIMII ALE ACESTE SOŢII SĂ FIE DE ÎNALTĂ ÎN EGALITATE MĂSURĂ CU ÎNĂTŢIMEA STATURII MELE. CU FERICIRE EXACT ŞI ÎN TOCMAI AŞA DUPĂ CUM NE-O DORIM FIECARE DINTRE NOI. TOTODATĂ ACEASTĂ SOŢIE SĂ AIBE ŞI SĂ DEŢINĂ CU ADEVĂRAT ŞI DIN PLIN ŞI ÎN Pagina 4 din 7 . CÎT. Tocmai de aceea această soţie să aibe şi să deţină cu adevărat şi din plin din punct de vedere al fizicului său. FERICIRE. BOGĂŢIE. CUPRINZÎND ÎN TOTALITATE O NOBLEŢE DE DOMENIUL DIVINITĂŢII. FIIND FIZICUL SĂU ARMONIOS ÎMBINAT. fiindu-mi această soţie pe veşnicia vieţii noastre de convieţuire ca soţ şi soţie. al comportamentului său. . ale faptelor sale. al sufletului său. DEVOTATĂ ŞI SĂ MĂ IUBEASCĂ CU CREDINŢĂ-SINCERĂ ÎN PERMANENŢĂ. ONOARE. ÎNŢELEGERE. cursuri si referate postate de utilizatori. Vă rog pe voi toţi să mă binecuvîntaţi pe mine personal cu binefacerea binelui vostru la toţi.tocilar. în permanenţă: CREDINCIOASĂ. MAŞINI. pe copiii mei şi pe neamul meu pe vecia vieţii sale cu adevărată patimă sinceră şi devotatăexagerat de mare. NOROC. CHIAR DIN PRIMA CLIPĂ ÎN CARE NOI DOI NE VOM LUA CA SOŢ ŞI SOŢIE ŞI AŞA SĂ RĂMÎNĂ SĂ FIE ÎN PERMANENŢĂ PE VECIA VIEŢII NOASTRE ŞI PÎNĂ ÎN CLIPA ÎN CARE NOI DOI VOM MURI. BANI.ro ! Arhiva online cu diplome. LINIŞTE. FIZICUL ACESTEI SOŢII SĂ FIE EXTREM DE SĂNĂTOS ÎNCEPÎND DE LA RĂDĂCINILE FIRELOR DE PĂR DIN CAP. PICIOARE ŞI PÎNĂ LA TĂLPILE PICIOARELOR SALE. TOTODATĂ VĂ RUGĂM SĂ NE DĂRUIŢI LA FIECARE ÎN PARTE ŞI PE VECIA VIEŢII ALE FIECĂRUIA DINTRE NOI URMĂTOARELE: BINE. ÎMPREUNĂ CU CAPUL SĂU. de copiii mei şi de familia mea să fie în totalitate cu adevărat şi din plin întocmai şi exact aşa după cum o doresc eu. ACEASTĂ SOŢIE SĂ FIE TÎNĂRĂ. CULOAREA PIELII ALE ACESTEI SOŢII SĂ FIE ROZ-TRANDAFIRIE-CATIFELATĂ.AMIN. LUX. ÎNTR-O MANIERĂ DE O EXTREM DE MARE FINEŢE ŞI ELEGANŢĂ. TOTODATĂ FIZICUL ACESTEI SOŢII SĂ FIE EXTREM DE FRUMOS. RESPECT. al caracterului său. ale credinţei sale şi ale devotamentului său faţă de mine. CAE. CORECTĂ. CORP. AVÎND ETATEA CUPRINSĂ ÎNTRE 38 ŞI 40 DE ANI.

VORBELE SALE.ro ! Arhiva online cu diplome. COMUNICATIVĂ. DE BLAJINE ŞI DE DULCI.DE REUŞITE. cu binefacerea binelui vostru la toţi cu adevărat şi din plin. VREDNICĂ. CÎND SE SCOATE DIN CUPTORUL DE VATRĂ. SĂ FIE O GOSPODINĂ IREPROŞABIL DE DESĂVÂRŞITĂ ŞI DE PRICEPUTĂ LA TOATE LUCRURILE GOSPODĂREŞTI ŞI DE CĂSNICIE. CARE SĂ AIBE MENIREA SĂ ÎMI FERICEASCĂ PE DEPLIN ŞI ÎN PERMANENŢĂ PE VECIA VIEŢII MELE ŞI ALE COPIILOR MEI. ÎNCÎT SĂ FIE IDENTICE ŞI DE ASEMENEA ÎNTOCMAI PRECUM ESTE BUNĂTATEA ŞI DULCEAŢA ALE PÎINII CALDE. Iar totdeodată să mi se aprobe autorizaţia şi rezidenţa Spaniolă. CALITĂŢILE SALE. NICIODATĂ ÎN VIAŢĂ ATÂTA TIMP CÂT NE ESTE NOUĂ DAT SĂ TRĂIM PE ACEST PĂMÂNT. COMPORTAMENTUL SĂU. SENTIMENTELE SALE.. TOTUL ŞI TOATE SĂ FIE EXTREM DE BUNE. CARACTERUL SĂU. AVÂND NOI DOI O LINIŞTE ŞI O ÎNŢELEGERE DEPLINĂ ŞI PERFECTĂ DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE CARE TOATE ACESTEA SĂ FIE EXTREM DE BUNE.Vizitati www. Dândunise fiecăruia în parte. CÂND NE VA FI DAT SĂ MURIM UNUL DINTRE NOI DOI. FINĂ. FRUMUSEŢE. ÎNŢELEGERE. PERMANENŢĂ PE VECIA VIEŢII SALE SĂ AIBĂ URMĂTOARELE DARURI: FAPTELE SALE. INTELIGENTĂ. EXTREM DE ÎMPLINITĂ ÎN BINE ŞI ÎN FERICIRE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE. SOŢIA ACEASTA SĂ FIE EXTREM DE: NOROCOASĂ. MULŢUMIRE. prin a ni se aproba la amândoi repartizarea corectă şi cu drepturi de acte legale de „PROPRIETATE”. SĂ AVEM ÎN PERMANENŢĂ CU ADEVĂRAT ŞI DIN PLIN O CĂSNICIE. de la PRIMĂRIA CAPITALEI cu cîte un teren mare de casă în zona VITANDUDEŞTI care să fie în egală suprafaţă cu suprafaţa terenurilor unde am avut noi case şi pe Pagina 5 din 7 . ÎNŢELEAPTĂ. precum şi pe mama mea.tocilar. – AMIN 8. SERIOASĂ. TOTODATĂ VĂ MAI ROG SĂ ÎMI DĂRUIŢI CA PE ÎNTREAGA CONVIEŢUIRE DINTRE EA ŞI CU MINE. atât pentru mine personal cît ţi totdeodată pentru copiii mei cît şi pentru sora mea Miţa. IAR ACEASTĂ FAPTĂ ŞI ACEST EVENIMENT SĂ SE FIE DUPĂ CEL PUŢIN 40 DE ANI DE CONVIEŢUIRE ÎMPREUNĂ ÎN FERICIRE. PÂNĂ ÎN CLIPA MORŢII. DE CORECTE. DĂŞTEAPTĂ. ARMONIE. LINIŞTITĂ. BOGĂŢIE SUFLETEASCĂ ŞI MATERIALĂ. CURATĂ. SIMŢITĂ. -AMIN7.Vă rog pe voi toţi să mă binecuvântaţi pe mine personal cu binefacerea binelui vostru la toţi cu adevărat şi din plin pentru a mi se lua interdicţia pe care mi-a dato guvernul Spaniol.Vă rog pe voi toţi să mă binecuvântaţi pe mine personal. NOROC. HARNICĂ. FAPT PENTRU CARE EU ŞI ACEASTĂ SOŢIE SĂ TRĂIM ÎN CELE MAI BUNE CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI TOTDEODATĂ NOI DOI SĂ TRĂIM: NEDESPĂRŢIŢI. DE FRUMOASE. SUFLETUL SĂU. cursuri si referate postate de utilizatori..

CÎŞTIG. FRĂŢIE ŞI ARMONIE.. ÎNŢELEGERE. prin a le purta de grijă. FERICIRE. Totdeodată aceste terenuri care ni se vor repartiza să aibe suprafeţele fiecare în parte.. RAYMOND. LINIŞTE. Astfel încât Ciprian să poată să o facă proprietate persoanlă şi pe care el să o folosească şi să o stapânească toată viaţa lui. ÎNGĂDUIALĂ ÎNTRE EI.Vă rog pe voi toţi să îmi binecuvântaţi pe cei patru copii ai mei: MONALYSSA. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. MINTE. după deportaţii din Transnistria. frumoasă.tocilar. în zona VITAN-DUDEŞTI. BANI. Teren care să aibe suprafaţa perfect dreptunghiulară. şi care să io dea lui primăria sectorului 5.Vă rog pe voi toţi să o binecuvântaţi pe fiica mea GIOCONDA-ROXANA cu binefacerea binelui vostru la voi toţi. SPOR. REUŞINTĂ TOTALĂ ÎN TOT CEEACE ÎŞI DORESC COPIII MEI SĂ REALIZEZE. fiind mari şi spaţioase şi fiind aşezate fiecare la o poziţie centrală. spaţioasă. -AMIN- Pagina 6 din 7 . mulţumitoare şi satisfăcătoare pentru mine şi familia mea.Vă rog pe voi toţi să mă binecuvântaţi pe mine personal cu binefacerea binelui vostru la voi toţi cu adevărat şi din plin. Dar mai su seamă să le purtaţi de gijă copiilor mei: MONALYSSA. pentru a i se repartiza lui o casă mare. LIBERTATE. Tocmai datorită acestei situaţii voi toţi să îi păziţi de rele şi să le dăruiţi la toţi cei patru copii ai mei: VIAŢĂ. care ni le-au demolat statul ROMÂN. astfel încît eu să am realizări mari. CIPRIAN şi GIOCONDA-ROXANA cu binefacerea binelui vostru la toţi cu adevărat şi din plin. Astfel încît ca eu să mă folosesc de aceşti bani din plin pentru scopurile mele. LINIŞTE. care sunt plecaţi la muncă în Spania. –AMIN10. –AMIN11. pentru a i se repartiza de la primăria sectorului 3 cu un teren de casă. perfect dreptunghiulare. NOROC. în suprafaţă de 300 metri-pătraţi.. BELŞUG. care să nu aibe proprietari. fiind singur în curte şi la o poziţie centrală. sănătoasă.. să îi ocrotiţi şi să îi păziţi pe toţi copiii mei de orice fel de rău. RAYMOND şi GIOCONDA-ROXANA. –AMIN9. SĂNĂTATE.Vizitati www. prin a îmi veni şi intra în posesia banilor ce mi se cuvine de drept şi de fapt. –AMIN 12.Vă rog pe voi toţi să îl binecuvântaţi pe fiul meu Ciprian cu binefacerea binelui votru la toţi. fiind aşezat într-o poziţie centrală care să deţină o suprafaţă mare şi spaţioasă.

cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. Pagina 7 din 7 .