You are on page 1of 7

BAHAGIAN A

(Masa yang dicadangkan 15 minit)
(10 markah)

1. Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

1

...............................................………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….......... 10 m 2 .............

atau 3. Kamu dan keluarga kamu telah memanfaatkan masa cuti hujung minggu dengan melakukan aktiviti yang menyeronokkan di rumah. Jasa dan bakti mereka amat kita sanjung. Tulis sepucuk surat kepada kawan kamu untuk menceritakan tentang pengalaman percutian kamu sekeluarga di sebuah tempat yang menarik. Ceritakan pengalaman kamu itu 3 . Sila tulis sebuah karangan lengkap tentang peranan ibu dan bapa.BAHAGIAN B (Masa dicadangkan: 40 minit) (30 MARKAH) Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 1. Ibu bapa banyak berkorban untuk kepentingan keluarga. atau 2. Mereka berperanan penting untuk pembentukan keluarga harmoni.

No. Soalan ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4 .

30 m 5 .………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

tidur. itu.BAHAGIAN C (Masa dicadangkan: 20 minit) (20 MARKAH) Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. itu. rumah. Ahmad Ahmad masuk masuk ke ke dalam dalam kereta. Ahmad Ahmad bangun bangun awal awal pada pada pagi pagi itu. Ahmad Ahmad telah telah membantu membantu ibunya ibunya memasukkan memasukkan beg beg pakaian pakaian dan dan bekalan bekalan makanan makanan ke ke dalam dalam kereta kereta pacuan pacuan empat empat roda roda milik milik ayahnya. dia dia mengajak mengajak ayahnya ayahnya bersarapan bersarapanbersama. Sementara Sementara itu. mereka mereka sekeluarga sekeluarga akan akan pulang pulang ke ke kampung kampung untuk untuk melawat melawat datuk datuk dan dan nenek nenek Ahmad. Dalam Dalam perjalanan. perjalanan. Ahmad. dia dia membantu membantu ibunya ibunya menyiapkan menyiapkan sarapan sarapan di di dapur. mandi. Ahmad Ahmad pun pun mandi. kampung. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. kemudian. dapur. itu. itu. ayahnya. Selepas Selepas itu. Selepas Selepas itu. kereta. Selepas Selepas menunaikan menunaikan solat solat subuh. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. subuh. mereka mereka memulakan memulakan perjalanan perjalanan ke ke kampung. itu. bersama. Tidak Tidak lama lama kemudian. Pada Pada pagi pagi Sabtu Sabtu itu. Ahmad Ahmad membaca membacabuku bukucerita ceritauntuk untukmengisi mengisimasa masayang yangterluang terluangitu. 6 . itu. ibu ibu Ahmad Ahmad mengunci mengunci pintu pintu rumah. Selepas Selepas mengemaskan mengemaskan tempat tempat tidur.

............................................. Disemak oleh.................................. .............................................................................................................................................................................................. (Pn Loh Chieu Imm) Guru Pen................................................................................................................................... ....................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................... ................................................................... ......................................... ................ ...... ................................................................................. .......................................................................................... ............................................................. ........ ………………………………................................................................................................................ 20 m Disediakan oleh......................................................................................... Kanan 1 SKPP9(2) 7 ............................................................................................................................................ ………………………………....................................... .............................................................Melayu SKPP9(2) Disahkan oleh..................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (Rosilawati Muhamad) (Pn Norliah bt Mohamed) Guru Matapelajaran BM Tahun 5 Ketua Panitia B........................ ………………………………............................................................................................... ............................................. ..........................................................