You are on page 1of 5

10 UCIGAŞI OBIŞNUIŢI AI RUGĂCIUNII UCIGAŞUL NR.1 - :Păcatul nemărturisit.

Păcatul crează în noi dorinţa de a fugi de Dumnezeu, aceasta ne face să ne izolăm de ceilalţi credincioşi. Păcatul vrea să-l aibă pe om singur , pentru că păcatul vrea să rămână necunoscut, el evită lumina, căci în întuneric poate otrăvi întreaga fiinţă a unei persoane. Rugăciunea ne împiedică să păcătuim şi păcatul ne împiedică să ne rugăm. UCIGAŞUL NR.2:- -Lipsa credinţei. Marcu 6:1-6, Iac.1:5-6, Matei21:22. UCIGAŞUL NR.3 - :Neascultarea. 1Ioan 3:21-22 – primim răspuns de la Dumnezeu pentru că Îl ascultăm. Dacă vrem să progresăm în relaţia cu Dumnezeu, trebuie să învăţăm să ascultăm. A te feri de păcat nu este de ajuns. Nici credinţa nu este suficientă, dacă cu gura spui că crezi, dar cu faptele nu susţinem acea credinţă, printr-o manifestare puternică a ascultării, aceasta demonstrează slăbiciunea credinţei. Credinţa este sinonimă cu ascultarea. Ascultarea trebuie să fie o consecinţă naturală a credinţei în Dumnezeu. Cine crede în El; cine se încrede în El Îl ascultă. UCIGAŞUL NR.4- -Lipsa transparenţei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Iac.5:16.Cuvântul lui Dumnezeu destramă întunericul şi izolarea inimii. El trebuie adus la

Transparenţa faţă de Dumnezeu în rugăciune te ridică la nivelul planurilor lui Dumnezeu şi permite celorlalţi credincioşi să se roage pentru tine. Petru a sugerat cifra 7 crezând că este f. şi Duhul Sfânt este acela care ne dă puterea să iertăm. Legea iudaică cerea unei persoanei să ierte de 3 ori pe cel ce-i greşea. Isus încerca să-l înveţe pe Petru că iertarea nu este o problemă de matematică.răspunsul este în Matei 6:14-15. A ierta şi a fi iertat sunt inseparabile. rupe cercul autoînşelării. persoană se răneşte pe sine.Neiertarea. la fel şi faptul că propria imagine va fi afectată. Iertarea este o atitudine a inimii. Dece este importantă iertarea?. El experimentează prezenţa lui Dumnezeu în realitatea celeilalte persoane. chir şi cele nerostite trebuie spuse deschis şi recunoscute. Când cineva refuză să ierte o altă persoană.. pentru că lipsa de iertare . Aceasta este o bătălie grea până când păcatul este admis.lumină. Cel mai greu este să fii sincer în mărturisirea făcută.5. îngăduitor şi iertător. eul este o mare piedică. Pasajul din Scriptură în care Petru l-a întrebat pe Domnul Isus despre iertare: Matei 18:21. Însă Dumnezeu sparge porţile de aramă şi barele de fier. UCIGAŞUL NR. Tot ce este secret şi ascuns trebui scos la iveală. Cel care îşi mărturiseşte păcatul în prezenţa unui frate ştie că nu mai este singur cu sine însuşi.

carieră.8. Cum ştii dacă ceva din inima ta este idol sau nu. UCIGAŞUL NR. plăceri. UCIGAŞUL NR. Şi dacă dorim El va schimba acele motivaţii. . Iertarea permite inimii să devină curată şi uşoară. posesiuni materiale. Idolii pot avea forme variate: bani .-Idolii din vieţile noastre. Ei sunt probleme ale inimii. persoane. Iacov 4:3. Dumnezeu ne arată ce motivaţii avem. Nimeni nu poate intra în rugăciune cu amărăciune şi apoi să iasă cu binecuvăntări. Să te întrebi: aş fi gata să renunţ dacă Dumnezeu mi-ar cere? Să analizăm cinstit atitudinea faţă de carieră.. Dacă există lucruri. iar privirile inimii sunt îndreptate spre ei. plăceri şi familie.Să examinăm motivele pentru care le facem şi vom descoperi motivaţiile inimii. copii.poate pune stăpânire pe ea şi-i poate produce amărăciune în inimă. UCIGAŞUL NR. Ps. Ezechiel 14:3 – idolii sunt în inimă.Când ne rugăm. 2. 6 -Motivaţii greşite.-Dispreţ faţă de ceilalţi. Aruncă-ţi idolii la crucea Domnului Isus.33:13 – „Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fii oamenilor” El iubeşte .7. plăceri la care nu ai putea renunţa în favoarea lui Dumnezeu. atunci să ştii că aceştia îţi blochează accesul la El. Dumnezeu arată dezgust faţă de idoli. . Motivaţii greşite: 1. El nici măcar nu vrea ca un închinător la idoli să-i vorbească.

Mlădiţa depinde de viţă şi trăieşte în . altfel rugăciunile vor fi împiedecate. aceasta produce compasiune. 10.pe toţi şi doreşte ca şi noi să ne iubim unii pe ceilalţi în acelaşi fel. Scopul ultim al rugăciunii nu este să obţinem ceea ce vrem. Ier.1:5. UCIGAŞUL NR. Mat. Este imposibil să critici pe cineva pentru care te rogi. această recunoaştere pune bazele relaţiei cu El: relaţia unui copil aflat sub autoritatea tatălui său.6:9-10 – aceasta este o recunoaştere clară a faptului că Dumnezeu deţine controlul şi este suveran şi mai mult. 13. nu competiţie. Spiritul critic se transformă în spirit de compasiune. Rugăciunea te învaţă să-i iubeşti pe ceilalţi.9. Ioan13:34. Dar acest lucru nu se va întâmpla niciodată. El doreşte unitate între toţi credincioşii.-Voinţă nepredată.3:1-2. dacă nu ne predăm voinţa şi dacă nu ne punem la dispoziţia lui Dumnezeu şi nu a noastră. 1Petr. UCIGAŞIL NR. Dumnezeu ne cunoaşte complet şi ştie ce este mai bine pentru mine. Când dispreţuim pe alţii Dumnezeu este îndurerat. ci să învăţăm să vrem ceea ce Dumnezeu ne dă.-Indiferenţa faţă de suveranitatea lui Dumnezeu. ne depăşim atribuţiile şi împiedecăm relaţia noastă cu Tatăl ceresc. O persoană a cărui voinţă este predată lui Dumnezeu are o relaţie cu Dumnezeu asemănătoare celei descrise în pilda viţei şi mlădiţelor. Ori de câte ori nesocotim ordinea divină a lucrurilor.

Trebuie să mergem în fiecare zi să mergem înaintea lui Dumnezeu şi să-L rugăm să ne descopere tot ce ar putea împiedica progresul nostru în relaţia cu El. iar rezultatul este o roadă îmbelşugată.acord cu aceasta. David a învins câteva păcate oribile din viaţa lui. Beneficii ale predării voinţei tale lui Dumnezeu: a). Cere apoi ca Duhul Sfânt să te umple cu puterea şi harul de care ai nevoie să rămâi în relaţia stabilită în acest timp de rugăciune. El curge prin noi . În schimb viţa îi asigură toate lucrurile de care are nevoie. gata să trăieşti pentru slava Domnului. Pentru a fi aproape de Dumnezeu. dar menţinerea relaţiei cu El este un proces continuu.Dumnezeu se angajează să răspundă rugăciunilor tale şi b) primim puterea lui Hristos prin Duhul Sfânt. ne dă putere şi produce roadă. . Îmbracă armura lui Dumnezeu. Dacă luptăm pentru neprihănire şi ne mărturisim greşelile putem rămâne aproape de El. 1Pertu 3:12 „ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul”.