You are on page 1of 1

VĂN KHẤN TẠ ĐẤT (Cao trạch hoặc mộ phần) Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Con lạy chín phương trời

, mười phương chư phật, Chư Phật mười phương! Con kính lạy Đức Hoàng Thiên – Hậu Thổ chư vị Tôn Thần Con kính lạy các ngài Long Mạch, Sơn Thần, Thổ Thần, Thần linh cai quản trong xứ này Hôm nay là ngày Tín chủ chúng con là: Ngụ tại: 60 Chợ đọ - Phường Ninh Xá – TP Bắc Ninh Nhân tiết (Xuân, Hạ, Thu, Đông), chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa, kim ngân vàng mã, lễ vật mọi thứ dâng lên Án Tọa Tôn Thần cùng Chư vị uy linh kính cẩn tâu trình: Kính cáo Sơn Thần, Thổ Thần, Long Mạch và các vị thần linh lai lâm chiếu giám Chúng con xin kính cáo các đấng thần linh, Thổ Công, Thổ Phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và liệt vị Tôn Thần cai quản ở trong khu vực này. Thiết nghĩ: Tôn Thần thông minh chính trực, đức lớn công cao, nhân từ hiếu sinh, hộ nhân giúp vật, nay xin thương xót tín chủ chúng con, tới đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn siêu thoát u đồ (Đoạn này dùng cho tạ đất ở mộ) Phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an ninh, tám tiết bốn mùa thịnh vượng, khiến cho tất cả đều được thấm nhuần, tắm gội ánh quang của chư vị phúc thần. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì, giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Cẩn cáo
Phật tử - Đệ tử: Nguyễn Văn Cổ kính biên

tháng

năm tuổi