You are on page 1of 48

COMPORTAREA ÎN Î TIMP A COŞURILOR DE FUM INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT

PANAITE MAZILU, DUMITREL FURIŞ, DAN CREŢU U i Universitatea it t Tehnic T h i ăd de C Construc t ţii Bucure B şti LAURENŢIU NAUM S.C. GIP GRUP S.A. Bucureşti
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA, 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA

Starea tehnică actuală a numeroase coşuri de fum este departe de a fi mulţumitoare, avariile pe care acestea le înregistrează fiind un semnal de alarmă în ceea ce priveşte siguranţa lor viitoare atât din punctul de vedere al exploatării normale, cât şi al riscului seismic. seismic

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA, 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA

Astăzi, în România sunt în funcţiune circa 200 coşuri industriale din beton armat a căror înălţime variază între 60 m şi 280 m, cea mai înaltă structură de acest gen fiind realizată la Uzina de Metale Neferoase din Baia Mare, Mare cu o înălţime de 350 m.

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA, 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA

Termocentrala Işalniţa

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA, 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Termocentrala Rovinari CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

înregistrându-se. în majoritatea cazurilor. Rovinari. Deva. Piteşti) a evidenţiat o comportare necorespunzătoare la acţiunea termică şi chimică. cazurilor următoarele avarii tipice: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA O analiză mai atentă a structurii coşurilor de la centralele termoelectrice (Işalniţa. Palas Constanţa) şi de la combinatele petrochimice (Brazi.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA dezvoltarea unor fisuri şi crăpături verticale care depăşesc cu mult condiţiile exploatării normale CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

însoţite de scăderea Ph-ului betonului deteriorarea betonului şi armăturilor din consolele de susţinere a izolaţiilor termice şi a zidăriei. ca urmare a atacului chimic CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .4 cm.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Alte avarii tipice: fisurarea şi crăparea zidăriei antiacide interioare degradarea izola d d i l ţiilor iil termice t i atacul chimic de tip acido-sulfatic asupra suprafeţei interioare a betonului pe adâncimi de 3 .

ruperea armăturilor inelare ca urmare a unei alcătuiri structurale atipice şi a dezvoltării unei stări de eforturi din acţiunea termică şi vânt mult peste capacitatea portantă a structurii. structurii CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. de-a lungul a două crăpături.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA De remarcat faptul că la cele două coşuri de la termocentrala Rovinari s-a produs. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA R Ruperea armăturilor t il inelare i l CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . timp îndelungat CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Principalele cauze ale comportării necorespunzătoare la acţiunea termică şi chimică: exploatarea intensivă a coşurilor la temperaturi ale gazelor evacuate uneori peste limita luată în calcul p p lipsa oricăror măsuri de mentenanţ ţă.

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Alte cauze ale avariilor: utilizarea. a unor materiale termoizolante şi de protecţie anticorozivă mai i f i di i puţin performante. în unele cazuri. care şi-au diminuat caracteristica de izolare în timp CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

ca urmare a unor aprecieri mai puţin potrivite privind rigiditatea axială şi la încovoiere a structurii de tip placă curbă tronconică în diverse stadii de lucru ale betonului şi.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Alte cauze ale avariilor: j armarea inelară insuficientă la marea majoritate a coşurilor. ca o consecinţă. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . subevaluării stării de eforturi din acţiunea variaţiilor de temperatură CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Din analizele prin calcul efectuate. considerăm că acestea trebuie urgent revizuite şi completate referitor la următoarea problematic bl ti ă: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. şi ţinând cont de prevederile normativelor actuale pentru proiectarea şi execuţia coşurilor industriale din beton armat.

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . ţinând cont de variaţia temperaturilor interioare şi exterioare şi de alcătuirea structurală CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA ¾ definirea corectă a câmpului termic ce solicită structura prin efectuarea calculelor de transfer termic atât în sezonul de vară cât şi în cel de iarnă.

dat fiind cunoscut faptul că mărimea eforturilor depinde direct de valoarea rigidităţilor introduse în calcule CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA ¾ explicitarea p rigidit g ăţ ţilor de membrană şi la încovoiere ce trebuie luate în calcul pentru a defini corect starea de eforturi în structură din acţiunea celor două componente ale câmpului termic. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA ¾ revizuirea modului de suprapunere a efectelor din acţiunea termică şi acţiunea vântului ¾ analizarea mai atentă a verificărilor în diferite grupări de acţiuni. iar deschiderea fisurilor trebuie strict controlată. ţinând cont că acţiunea termică este practic permanentă. dat fiind faptul că nu se pot t împiedica î i di î totalitate în t t lit t efectele f t l acţiunilor i il corozive CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

pe un inel circular având raza interioară 13 m şi raza exterioară 19 19. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . elaborat în 1966. următoarele caracteristici tehnice: înălţimea H = 200 m fundarea pe marnă. la f d l o adâncime dâ i de d circa i 10 m.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum din cadrul CET Işalniţa a prezentat. conform proiectului iniţial al lucrării.2 2m CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA C şul l de d fum f l iţa Co . dispuse pe o singura faţă. cea exterioară CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.CET Işalni izolaţia termică din kieselgur • izolaţia anticorozivă din cărămidă antiacidă armarea structurii bare l longitudinale ii s-a făcut cu b i di l şi inelare din oţel neted OB 37. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum . fisurile s-au produs în principal în zona golurilor create de extragerea tijelor de glisare ¾ fisurarea şi. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . crăparea zidăriei din cărămidă antiacidă CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. local. repartizate a căror deschidere a variat între 0. avarii: ¾ producerea de fisuri verticale.CET Işalniţa a. verticale uniform repartizate.6 mm.2 şi 0.

4 cm. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . avarii: ¾ degradarea izolaţiei termice din kieselgur ¾ atacul chimic de tip sulfatic asupra suprafeţei interioare a betonului pe o adâncime de 3 .5 Ph-ul 85 CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.8. Ph ul betonului ajungând la 8 .CET Işalniţa a.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum .

pe o adâncime de 3 .4 cm CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.CET Işalniţa. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum . reabilitare: ¾ îndepărtarea zidăriei şi a izolaţiei termice din kieselgur ¾ îndepărtarea betonului atacat chimic din console şi de la faţa interioară.

reabilitare: ¾ executarea unor lucrări de restabilire a continuităţii structurii.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum .CET Işalniţa. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . prin injectarea fisurilor şi a golurilor rămase de la tijele g j de g glisare cu materiale pe bază de ciment a căror fineţe s-a situat la circa 12 microni ¾ sablarea suprafeţei interioare şi neutralizarea acesteia CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .2 mm CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. să limiteze deschiderea fisurilor sub 0. reabilitare: ¾ refacerea f izola i l ţiei i i termice t i şi anticorozive ti i utilizând tili â d un sistem de materiale performant PENNGUARD BLOK SYSTEM ¾ introducerea unei precomprimări inelare capabilă.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum . ţinând i â d cont t de d armătura t i l ă existent inelar i t tă.CET Işalniţa.

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. reabilitare: Precomprimarea structurii s-a realizat cu inele realizate din platbande din oţel cu granulaţie fină.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum . tensionate cu şuruburi de înaltă rezistenţă. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .CET Işalniţa.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA I l de Inele d postcomprimare t i la l CET Deva D şi CET Rovinari R i i CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Inele de postcomprimare la CET Deva şi CET Rovinari CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Opţiunea pentru acest sistem de precomprimare a fost determinată de: • imposibilitatea introducerii eforturilor compresiune necesare cu sistemele existente de • utilizarea tili unui i material t i l mai i puţin i sensibil ibil la l coroziune • necesitatea introducerii în etape a forţelor de precomprimare şi asigurarea controlului mai riguros pe parcursul efectuării operaţiilor de tensionare i CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

cât şi o protecţie anticorozivă eficientă necesitatea păstrării eforturilor axiale pe structura . pe noua configura structurală să se atingă nivelul de protecţie antiseismică cerut de codul P100-92 CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. astfel încât p g ţie coşului. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA O ţiunea i t sistemul it l PENNGUARD a fost f t Op pentru determinată de: este singurul sistem ce asigură atât o bună izolare termică.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA caracteristicile fizico-mecanice şi de durabilitate sporite ale sistemului PENNGUARD garanţiile oferite de producător cu privire la o durabilitate de minim 15 ani CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

prin crăparea pereţilor şi ruperea armăturilor inelare de-a lungul a două generatoare. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum .CET Rovinari. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . cauzele avariilor: Avarierea coşului s-a produs sub efectele combinate ale acţiunii termice şi a vântului.

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. cauzele avariilor: Crăparea structurii şi ruperea armăturilor s-au produs ca urmare a concentrării eforturilor din acţiunea termică. cât şi datorită necorelării gradului de izolare termică cu variaţia de grosime.CET Rovinari.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum . 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . determinată atât de variaţia bruscă de rigiditate. Armarea inelară a fost mult subdimensionată.

6 0 6 mm crăparea zidăriei şi a izolaţiei termice din foamglass lipită de perete atacul chimic de tip sulfatic asupra betonului şi în special în zona crăpăturilor CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Alte degradări ri.2 0 2 şi 0. comune tuturor coşurilor de fum: fisuri verticale cu deschideri între 0. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Rovinari reabilitare .consolidare: Coşul de fum . 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . părtarea zidăriei şi a izolaţiei termice interioare îndep restabilirea armăturilor sudură continuităţii rupte. prin CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.CET Rovinari.

Ro inari reabilitare . 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul l de f fum m .consolidare: consolidare restabilirea continuităţii betonului p prin betonarea crăpăturilor cu microbeton aditivat CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.CET Rovinari.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA l de f m . cât şi la exteriorul coşului CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. Ro inari reabilitare .CET Rovinari. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . aplicarea unei izolaţii anticorozive atât la interior.consolidare: consolidare Coşul fum sablarea interioară şi repararea locală a suprafeţelor betonului. inclusiv consolele de i i l ţi i termice t i şi a zid idăriei i i susţinere a izola iei p .

consolidare: redimensionarea şi refacerea izolaţiei termice cu vată minerală tip rockwool. reabilitare .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum .CET Rovinari. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . corelând gradul de izolare termică cu variaţia de grosime şi nivelul de precomprimare ce putea fi introdus precomprimarea inelară a structurii cu inele din platbande tensionate cu şuruburi de înaltă rezistenţ ţă CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Coşul de fum . reabilitare .consolidare: protecţia izolaţiei termice cu zidărie din cărămidă antiacidă nut şi feder CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.CET Rovinari. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Comportarea C t în î timp ti a structurii t t ii coşurilor il industriale i d ti l din România a fost determinată de: caracteristicile climatice şi hidrogeologice ale amplasamentelor seismicitatea teritoriului României concepţia structurală. tipul structurii adoptate şi condiţiile de fundare CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

şi anticorozivă calitatea execuţiei nivelul de cunoaştere existent la un moment dat şi calitatea proiectelor CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Comportarea în timp a structurii coşurilor industriale din România a fost determinată de: caracteristicile t i ti il şi propriet i tăţile il fizico-mecanice fi i i ale l materialelor utilizate atât pentru realizarea structurii cât şi ale materialelor de izolare termică structurii.

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . soluţiile nu au ţinut cont de evoluţia tehnologică în domeniu.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Varietatea soluţiilor adoptate p şi a materialelor utilizate demonstrează că nu a existat o concepţie unitară în proiectarea şi realizarea acestor lucrări şi. în multe cazuri.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Siguranţa şi durabilitatea structurii coşurilor de fum depind atât de acurateţea dimensionării la acţiuni statice şi dinamice. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. dar şi de performanţele şi durabilitatea d bilit t materialelor t i l l de d izola i l ţie i termic t i ă şi anticorozivă. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA În viitor Î iit trebuie t b i acordat d tă o mai i mare aten t ţi ie alcătuirii şi dimensionării structurilor la acţiunea termică. cât şi sub aspectul modelării structurii şi în special p a rigidit g ăţ ţilor acesteia. atât sub aspectul definirii corecte a câmpului termic. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . lucr il prin i instituirea i tit i unui i sistem it f ţi func ional l şi sigur de asigurare a calităţii execuţiei. precum şi un control riguros pe perioada executării l ărilor. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Execuţia lucrărilor de reabilitare necesită o analiză in situ şi prin calcul aprofundate.

25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA.COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Avarierea structurii coşurilor de fum i d t i l din industriale di acţiunea i t termic i ă şi chimic hi i ă este t un fenomen aproape generalizat. şi el se va agrava dacă nu se întreprind măsurile necesare de analiză şi reabilitare.

atât pentru creşterea randamentului. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. precum şi pentru satisfacerea exigenţelor din ce în ce mai mari de protecţie a mediului. reabilitarea coşurilor de fum din beton armat t se impune i ca o necesitate it t stringent ti tă. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 .COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Având în vedere eforturile importante de investiţie necesare pentru modernizarea şi retehnologizarea centralelor.

COMPORTAREA ÎN TIMP A COŞURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA Amploarea avariilor şi caracterul ciclic al solicitărilor din variaţia de temperatură vor accentua degradarea g continuă a structurilor. 25 – 30 SEPTEMBRIE 2005 . este necesară analiza la scară naţională a tuturor structurilor şi implementarea cât mai urgentă a măsurilor de intervenţie pentru reabilitarea şi consolidarea lor. punând sub semnul întrebării siguranţa lor la viitoarele cutremure puternice. Ca urmare. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DURABILITATEA BETOANELOR ŞI LUCRĂRILOR DIN BETON BUCUREŞTI – ROMÂNIA. precum şi exploatarea lor normală.