Soalan 1 Apakah maksud fungsi pengeluaran?

Tulis persamaan untuk fungsi pengeluaran dan terangkan setiap fungsi bahagian tersebut. Pengeluaran adalah proses menukarkan input kepada output untuk menghasilkan jumlah pengeluaran yang maksimum dalam satu tempoh masa pada tingkat teknologi tertentu dengan penggunaan input secara optima. Proses pengeluaran pula ialah menggunakan sedikit input untuk menghasilkan output yang maksimum. Manakala, fungsi pengeluaran digunakan untuk menerangkan hubungan antara kuantiti input yang digunakan untuk menghasilkan output yang maksimum.

INPUT

OUTPUT

    

Buruh Bahan mentah Teknologi Kemahiran modal

PROSES TRANSFORMASI

barangan & perkhidmatan

Berdasarkan fakta ini, fungsi pengeluaran dalam sesebuah ekonomi dapat dinyatakan dalam persamaan seperti berikut : Y = A F ( L, K, H, N ) Y merujuk kepada kuantiti output iaitu jumlah barangan yang dihasilkan daripada gabungan input-input secara optima. Contohnya, dalam pembuatan baju. Firma tersebut akan mengabungkan input-input untuk menghasilkan baju yang maksimum. A merujuk kepada tingkat teknologi yang digunakan. Contohnya, dalam penghasilan baju, semakin canggih teknologi yang digunakan semakin banyak kuantiti baju yang dihasilkan. F merujuk fungsi yang menunjukkan bagaimana input digabungkan untuk menghasilkan output. Fungsi tersebut dikenali sebagai faktor pengeluaran, iaitu :

Kesimpulan : Kesimpulannya fungsi pengeluaran adalah gabungan input-input iaitu faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan output. kain dan sebagainya dalam pengeluaran baju tersebut. H merujuk kepada modal yang dimiliki oleh manusia. tapak kilang ( tanah ) merupakan sumber bahan mentah. sungai. Contohnya. mineral dan sebagainya. Ia juga dikenali sebagai modal nyata seperti mesin jahit. Modal tersebut bermaksud pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh pekerja melalui pendidikan atau latihan dan pengalaman. benang.L merujuk kepada kuantiti buruh iaitu bilangan pekerja dalam sebuah firma tersebut. . dalam pengeluaran baju. dalam penghasilan baju tersebut pekerja akan menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan dalam menggunakan semua input khasnya dalam pegendalian mesin dan teknologi untuk pengeluaran yang maksimum. N sumber bahan mentah yang digunakan untuk mengeluarkan barangan seperti tanah. Contohnya. Sebagai contoh bilangan pekerja yang dimiliki oleh kilang tersebut. K merujuk kepada kuantiti stok modal iaitu input yang digunakan untuk memproses barangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful