UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

PREDMET: “POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI ”

TEMA :

INFORMACIONI SISTEM OČNE KLINIKE “OFTALMIKA”

STUDENT: Jelena Gavrilović FPI-III 34/05

Beograd, 2008.

Poslovni informacioni sistemi

Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika

1

Sadržaj

1 Sadržaj.................................................................................................................2 2 Uvod.....................................................................................................................4 3 Opis posla...........................................................................................................5 4 Opis zatečenog stanja informacionog sistema....................................................6

4.1 Karakteristike postojećeg IS i razlozi za izgradnju novog IS .............6 4.1.1 Organizaciona i kadrovska podrška IS ......................................6 4.2 Ciljevi razvoja i izgradnje IS................................................................6 4.2.1 Kratkoročni ciljevi razvoja i izgradnje IS OK Oftalmika...............6 4.2.2 Dugoročni ciljevi razvoja i izgradnje IS OK Oftalmika.................7 4.2.3 Posebni zahtevi...........................................................................7 4.3 Tehničko-tehnološke osnove projektovanja i realizacije IS................7 4.3.1 Aplikativni softver .......................................................................8
5 Snimak postojećeg stanja....................................................................................9

5.1 Pregled postojećeg hardvera..............................................................9 5.2 Pregled postojećeg softvera.............................................................10 5.2.1 Operativni sistemi.....................................................................10 5.2.2 Aplikativni softver.....................................................................10 5.3 Softveri za razvoj..............................................................................10 5.3.1 Principi razvoja softverske podrške.........................................10 5.3.2 Metode, pristupi, alati razvoja softverske podrške...................11 5.3.3 Specifikacija zahteva ..............................................................11 5.3.4 Osnovni rezultati sistemske analize.........................................11 5.3.5 Dizajn softverskog rešenja.......................................................12 5.4 Prijem novog pacijenta.....................................................................14 5.5 Prijem postojećeg pacijenta..............................................................15 5.6 Obavljanje pregleda..........................................................................16
6 Dijagrami slučajeva korišćenja (USE CASE).....................................................17

6.1 Prijem pacijenta................................................................................17 6.2 Preliminarni pregled..........................................................................18 6.3 Specijalistički pregled.......................................................................19 6.4 Analiza rezultata...............................................................................20 6.5 Evidentiranje rezultata......................................................................20 6.6 Izdavanje izveštaja...........................................................................21
7 Strukturna sistem analiza...................................................................................22

7.1 Dijagrami toka podataka...................................................................22 7.1.1 Stablo procesa (Process Tree).................................................22
8 Modeli podataka.................................................................................................25

8.1 Model objekti-veze (CDM:S-designer)..............................................25
9 Opis aplikacije....................................................................................................26

9.1 Instalacija..........................................................................................26 9.2 Hardverski zahtevi .........................................................................26 9.3 Softverski zahtevi ...........................................................................26 2

...........................1 Baza podataka (tabele............Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 9....29 3 ........................26 10 Realizacija............................... ključevi..................................... pravila integriteta)...................28 11 Zaključak............................28 10......... indeksi....... tipovi vrednosti polja.... relacije...................................................................................................4 Korišćenje (uputstvo za upotrebu)...............................2 Objašnjenje realizacije tipičnih ekrana (elementi programskog koda)...............28 10.......... polja............. kardinalitet.........................................

sistemskog i aplikativnog softvera. softvera i mreže. što se postiže izradom idejnog projekta IS. Obzirom na značaj i složenost posla. Idejnim projektom treba da se predloži kompletno rešenje informacionog sistema koje je fazno izvodljivo i ekonomski opravdano. U klinici se obavlja preko 20 različitih oftalmoloških pregleda. Takođe. Neophodno je obezbediti visok nivo efikasnosti rada i operativnosti u upravljanju sistemom. snimanjem postojećeg hardvera. osoblje za rad sa pacijentima. Klinika ima veliki broj pacijenata (preko 3000). Odgovarajući upravljački mehanizam se jedino može postići izgradnjom i korišćenjem adekvatnog informacionog sistema (u daljem tekstu IS). evidentiranje obavljenih pregleda. Razvoj i realizacija IS je složen i dugoročan proces. U prvom delu idejnog projekta dat je opis postojećeg sistema (stavke 4 i 5). komunikacione i prateće opreme. 4 . U idejnom projektu treba da se definiše arhitektura sistema sa stanovišta funkcija. i potrebno je napraviti efikasan informacioni sistem koji bi obezbedio snimanje i štampanje rezultata pregleda. a zatim su u nekoliko tačaka specificirani ciljevi i zadaci koje treba rešiti izradom idejnog projekta. higijeničare…). To je realizovano kroz definisanje organizacione strukture klinike kao što je dato u drugom delu ovog Projekta. klinika zapošljava i određen broj pomoćnog osoblja (sekretarice. Klijentima se omogućava veliki broj specijalizovanih oftalmoloških pregleda i dijagnostifikuju se razna oboljenja. Pregleda obavlja više usko specijalizovanih lekara oftalmologa. veći broj stalnih zaposlenih lekara oftalmologa i po potrebi zapošljava lekare spoljne saradnike.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 2 Uvod Očna klinika Oftalmika pruža širok dijapazon oftalmoloških usluga. Klinika ima veliki broj pacijenata. računarske. neophodno je uobličiti i sistematizovati sve poslove na razvoju i izgradnji IS.

upućuje se kod opšteg oftalmologa. na kontrolu. operacijama i kontrolama koje je pacijent obavio u klinici. laboratoriji ili ambulanti. lekaru koji vodi preglede toga pacijenta. bez prethodnih dijagnoza. koja ne može da se izvede u samoj klinici. Pacijent pri svakom pregledu dobija potpunu dokumentaciju o rezultatima obavljenog pregledu i/ili zahvata. Ukoliko je potrebno izvesti neki složeniji zahvat ili operaciju. na preventivni pregled. zatim lekar proverava prethodne rezultate. obavljenim zahvatima. Ukoliko je pacijent ranije obavljao preglede u drugoj očnoj klinici. Za pacijente koji već imaju otvoren dosije. kod oftalmologa specijaliste za određenu oblast. pacijent donosi i rezultate prethodnih pregleda.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 3 Opis posla Pacijent dolazi u kliniku radi dijagnostifikovanja i/ili lečenja nekog očnog oboljenja. ili mu prepisuje terapiju. otvara se novi dosije u koji će se smeštati podaci o pregledima. ili na redovnu kontrolu. Pri prvom prijemu pacijenta. pacijent se upućuje u odgovarajuću specijalizovanu ustanovu. radi najosnovnijih pregleda i utvrđivanja eventualnog problema. 5 . Na osnovu prethodnih pregleda i njihovih rezultata. i na osnovu njih upućuje pacijenta dalje. potrebno je pronaći dosije pacijenta u kartoteci. Ukoliko pacijent dolazi na pregled prvi put. pacijent se upućuje kod određenog specijalizovanog lekara. Takođe se potpuna dokumentacija pravi i za pacijentov dosije u klinici.

Sistem predstavlja povezane celine. Ovo predstavlja ograničenje za razvoj i održavanje IS. Postojeći sistem ne podržava mogućnost proširivanja. i nije bilo moguće automatsko ubacivanje slika u izveštaje. 4. 4. nadogradnje i usled nabavke novih uređaja i proširenja delatnosti.1 Kratkoročni ciljevi razvoja i izgradnje IS OK Oftalmika Projektovanjem razvoja i izgradnje IS oftalmološke klinike Oftalmika treba obezbediti. Deo izveštaja pisan je naknadno.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 4 Opis zatečenog stanja informacionog sistema 4. postizanje 6 . umrežene računare sa centralizovanom bazom podataka na serveru.1 Organizaciona i kadrovska podrška IS Klinika nema stalno zaposleno osoblje zaduženo za informatičke poslove. sa različitim softverskim rešenjima. što otežava održavanje opreme i softvera. ali predloženim rešenjem se može maksimalno ublažiti. kroz planiranje realizacije početnih faza.1. Odvojene hardverske jedinice različitog su tehničko – tehnološkog nivoa.2 Ciljevi razvoja i izgradnje IS 4. gde se ostali računari povezuju na određene tabele te baze podataka. u aplikaciji za obradu teksta. potrebno je osmisliti i sprovesti adekvatnije i efikasnije rešenje kojim će se ubrzati i olakšati procesi evidentiranja dosijea pacijenata i štampanja izveštaja. i deo opreme je tehnički i tehnološki zastareo. već po potrebi zapošljavaju programere i druge spoljne saradnike.2.1 Karakteristike postojećeg IS i razlozi za izgradnju novog IS Postojeći informacioni sistem oftalmološke klinike Oftalmika opisan je u snimku postojećeg stanja (stavka 5).

softvera za razvoj aplikativnog softvera.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika kratkoročnih ciljeva koji proističu iz stanja informatike i njene primene u klinici. računarskih mreža. softvera za upravljanje bazama podataka.  Elementarni nivo horizontalne i vertikalne integracije podataka i funkcija IS. Drugim rečima.3 Posebni zahtevi Posebni zahtevi predstavljaju dopunu dugoročnih ciljeva razvoja i izgradnje IS. sistemskog softvera. u skladu sa podacima koji se dobijaju kao rezultat pregleda na tim aparatima.  Definisanje načina i uslova održavanja i razvoja IS. 4. Analizirati 7 . odnosno.2 Dugoročni ciljevi razvoja i izgradnje IS OK Oftalmika IS oftalmološke klinike treba projektovati tako da se kao krajnji cilj razvoja. 4. i odnose se na mogućnost proširivanja delatnosti klinike odnosno uvođenje novih aparata i generisanje novih vrsta izveštaja. kao i mogućnost povezivanja novih hardverskih jedinica u postojeći Is. posebno u domenu računarske opreme. da informacioni sistem postane sastavni deo tehnologije rada i glavna podrška osnovne delatnosti klinike.2. želi se postići:  Automatizovanje obavljenih pregleda i štampanja potpunih izveštaja trenutno  Automatsko ažuriranje dosijea pacijenata podacima o trenutno obavljenom pregledu 4.3 Tehničko-tehnološke osnove projektovanja i realizacije IS Potrebno je dati osvrt na savremene pravce tehnološkog razvoja informatike. To se pre svega odnosi na:  Modifikaciju i realizaciju jedinstvene računarske mreže klinike  Eventualnu zamenu zastarele računarske i softverske podrške postojećeg informacionog sistema. uvođenja i korišćenja IS postigne potpuna informatizacija poslovanja.2. korisničkih i grafičkih interfejsa.

pored odgovarajuće funkcionalnosti.1 Aplikativni softver Jedan od najvažnijih aspekata projekta je obezbeđenje aplikativnog softvera IS. pogodan za održavanje i praćen odgovarajućim kvalitetom priručnika i dokumentacije. komercijalnu raspoloživost i garanciju višegodišnje primene i korišćenja (stavka 5). Zahtev je da. 8 . aplikativni softver bude pouzdan.3. jednostavan za korišćenje. efikasan u eksploataciji.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika moderne trendove u odnosu na dostignuti nivo razvoja. korisnički orijentisan (Windows ambijent). 4. Pored kvaliteta aplikativnog softvera bitna je i vremenska komponenta obezbeđenja i uvođenja softvera.

Na ostalim računarima nalaze se pojedinačne baze podataka čije se tabele linkuju na tabele u centralnoj bazi podataka.6 GHz / 200 GB HDD / 512 MB RAM Pentium III / 1 GHz / 40 GB HDD / 256 MB RAM Uređaj Octopus Uređaj HR Tomograf Pentium III / 1 GHz / 60 GB HDD / 256 MB RAM Štampač HP LaserJet 1020 Digitalna Fundus kamera Uređaj za kompjuterizovanu refraktometriju Uređaj za pahimetriju Pentium III / 800 MHz / 20 GB HDD / 128 MB RAM Pentium III / 800 MHz / 20 GB HDD / 128 MB RAM Štampač HP color 5110 Uređaj za ultrazvučnu dijagnostiku Štampač HP color 1500 Operativni sistem WinXP WinXP WinXP WinXP Win98 - 9 . i na njemu se nalazi centralizovana baza podataka u kreirana u MS Access programskom paketu. Oprema je raspoređena u 5 ordinacija i jednom prijemnom odeljenju. tj. Raspored je dat prema fizičkoj lokaciji opreme: Lokacija opreme: Ordinacija Oct Ordinacija Oct Ordinacija Oct Ordinacija Oct Ordinacija Fundus Ordinacija Fundus Ordinacija Fundus Ordinacija Fundus Ordinacija Fundus Opšta ordinacija Opšta ordinacija Opšta ordinacija Opšta ordinacija Prijemno odeljenje Tip opreme Pentium IV / 1. sa nepostojanjem pravog servera. već jedan računar sa operativnim sistemom Windows predstavlja server. u tabeli su prikazani i nazivi uređaja. ali različitih generacija. nejednakog je porekla i nije brand-name. koji se nalazi u prijemnom odeljenju. jer oni čine osnovni deo samog IS. Napravljeni izveštaj se šalje na štampanje mrežnom štampaču.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 5 Snimak postojećeg stanja Oftalmološka klinika Oftalmika trenutno raspolaže centralizovanim informacionim sistemom. i svaki je povezan sa jednim ili više uređaja za snimanje. sklopljena je od delova različitih dalekoistočnih proizvođača računarske opreme.1 Pregled postojećeg hardvera Oftalmološka klinika praspolaže sa sledećom opremom. svi su opremljeni Microsoft Windows operativnim sistemima. Operativni sistemi na računarima su različiti. PC oprema nije unifikovana (postojanje PC računara različitih generacija). 5. Kako je veoma bitna stavka IS slike koje dolaze sa specijalističkih uređaja za slikanje oka. Računari su raspoređeni u više prostorija (specijalizovanih ordinacija).

ACDSee isl. analiziraju eksplicitni zahtevi. tako da će ovaj softver ostati u upotrebi do implementacije novog rešenja. potrebno je da se pre svega sagleda postojeće stanje programa (videti stavku 5. 5. Ovo rešenje delimično podmiruje potrebe zaposlenih u klinici. Tekstualni izveštaji se generišu u postojećem softveru (Windows aplikacija).2 Pregled postojećeg softvera 5. Time se dobija dobra projektantska osnova za 10 .3. i. izvrši sistemska analiza i odrede prioriteti razvoja.1 Principi razvoja softverske podrške  Softverska podrška treba da omogući efikasan rad svake ordinacije i automatizuje proces pravljenja izveštaja.3 Softveri za razvoj Da bi se u potpunosti izvršila specifikacija softverske podrške.2 Aplikativni softver Aplikativni softver je šarolik. što otežava komunikaciju između starijih i novijih verzija.Word. kao Word dokumenti. zatim aplikacije za obradu slika sa uređaja – Adobe Photoshop. koriste se aplikacije programskog paketa MS Office .1 Operativni sistemi Postojeći PC računari opremljeni su Microsoft operativnim sistemima različitih generacija. što znači posmatranje suštinskih procesa i objekata sistema u celini (u ovom slučaju to je klinika kao celina). Excel. Osim postojećeg softvera za pravljenje izveštaja. postavlja se zahtev za efikasnijim generisanjem izveštaja.2.2). 5. MS Paint.2. što je najveći problem. dodaju im se slike sa uređaja i šalju se na štampu na mrežnom štampaču. 5. a zatim se ti dokumenti dorađuju u MS Wordu.  Pri dizajnu rešenja rukovodimo se sistemskim pristupom. izrazito zatvoren i nefleksibilan. Sa uvođenjem novih uređaja.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 5.

stanja. 3. i na analizi dosijea pacijenta.3. nastojeći da se postojeće aplikacije i podaci koriste ili unaprede u novom sistemu. Suštinski procesi obrade u realnom sistemu (u odnosu na životni ciklus obrade osnovnih objekata) 3.4 Osnovni rezultati sistemske analize Sistemskom analizom treba da se utvrde: 1. alati razvoja softverske podrške 1. operacija. Suštinski objekti obrade u realnom sistemu (definicija osnovnih atributa. u zavisnosti od ordinacije u kojoj se izvršava.2 Metode. Ograničenja i pravila procesa realnog sistema 4. omogućiti ažuriranje dosijea pacijenta i štampanje odgovarajućeg izveštaja. i utvrđeno je da je potreban jednistven program na svim računarima koji će.3.3. 5. 4. životnog ciklusa) 2. 5. 11 . izvršena je sistematizacija stanja i potreba informacionog sistema klinike.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika pokrivanje funkcija realnog sistema u celini i omogućavanje razvoja softvera koji ove funkcije treba da pokrije.  Dizajn softverskog rešenja podrazumeva pre svega dizajn jedinstvene i minimalno redundantne baze podataka kao centralnog objedinjujućeg dela i aplikacija u obliku modula koje se razvijaju na tom bazom podataka. 6. 2.  Pri razvoju softverske podrške rukovodimo se principom ekonomičnosti. pristupi. Neophodni podaci kojima se opisuju objekti i procesi realnog sistema Sistemska analiza se zasniva pre svega na analizi izveštaja koje je potrebno generisati. Strukturna sistem analiza Objektno orijentisani pristup UML kao jezik modelovanja Objektno orjentisani programski alati Alati vizualizacije podataka Alati za generisanje izveštaja 5.3 Specifikacija zahteva Na osnovu izvršene analize potreba i eksplicitnih zahteva. 5.

program se obraća sistemu za upravljanje bazom podataka koji mu dostavlja podatke.3.1 Kritični elementi procesa dizajna softvera 1. događajima i procesima realnog sistema ili objektima. zavisnost od postojećih korisnika 5.5 USKLADIŠTENE PROCEDURE . SEMANTIČKE TABELE . Neki osnovni principi .podaci o suštinskim objektima. ili po delovima na više mašina. Dakle. Opšte klase objekata . napredak.3. POMOĆNE TABELE . posmatrana je kao jedinstvena celina kojoj program pristupa radi izvršavanja zadataka.memorisane strukture kojima se filtriraju podaci ili vrši neka druga manipulacija sa osnovnim podacima.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika Potrebno je obaviti intervjue sa odgovarajućim zaposlenim osobljem (lekari oftalmolozi koji obavljaju preglede pacijenata) i specificirati problematiku.5. 5.5 Dizajn softverskog rešenja 5. 1. održavanje stanja 4.procedure koje se pokreću kada nastupi određeno stanje baze podataka ili bivaju drugačije izazvane od strane korisnika baze podataka (programa) 2. Neki od rezultata preliminarne sistemske analize na nivou klinike u celini: 1.5.tabele za rad softverskog sistema 12 .princip povratne sprege. Aktivnosti 2. Pravilna i potpuna sistemska analiza Zavisnost od trenutno važećih propisa Pravilna i potpuna specifikacija zahteva korisnika. Neki osnovni procesi . Osnovna podela tabela u bazi podataka je: 1.3 TABELE OBRADE .1 ŠIFARNICI .podaci o osnovnim objektima realnog sistema sa zakonski ili lokalno definisanim šiframa za pristup i identifikaciju 1.2 Dizajn baze podataka Baza podataka.Ljudi.3. Dokumenti.lokalna ograničenja. Uređaji. događajima ili procesima koje realni sistem obrađuje 1.4 UPITI . veze podataka 1. bilo da je fizički smeštena u celini na jednoj mašini.tabele koje nose semantiku realnog sistema 1.2 POSLOVNA PRAVILA . Neke osnovne osobine – starost. entropija. princip crne kutije i drugi.procesi u toku životnog ciklusa. adekvatnost 3. ovlašćenja. znanja.

3 Dizajn softverskih funkcija Softverske funkcije sa stanovišta vrste obrada podataka su: 1. brisanje.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 2. Dizajn centralne baze podataka sa deljenim podacima vezano za različite organizacione jedinice. 5. da se odvija na sledeća dva načina. obavezno je upravljanje procesom dodavanja novih tabela u postojeću centralnu bazu podataka . grafički prikaz 3. pristup i pozicioniranje na podatke Softverske funkcije višeg nivoa posmatramo sa aspekta podrške praćenja procesa i događaja realnog sistema ili opisa objekata realnog sistema. a posebno za programe iz oblasti programa za rad sa bazama podataka.uloga administratora baze podataka).3. U dizajnu korisničkog interfejsa postoje određeni principi. koja treba da obuhvati ceo sistem. Unos. softverske module itd. od kojih izdvajamo prvi pristup kao praktičniji i realniji za realizaciju sistema: 1. uz uklapanje u postojeći sistem tabela (dakle. Dizajn korisničkog interfejsa programa odnosi se na sledeće dve oblasti: 1. tačnije elementi grafičkog radnog okruženja čine elemente korisničkog interfejsa programa.4 Dizajn korisničkog interfejsa Korisnički interfejs programa je standardni Windows interfejs.prikaz na ekranu i na štampaču (pojedinačni izveštaji i dosije 4. i zatim dizajn segmenta baze podataka koji se odnosi na softverski modul koji se trenutno razvija. Pojedinačni i tabelarni prikaz podataka. u skladu sa usvojenim pristupom razvoju softverskog rešenja. pacijenta) Pretraga podataka (zadavanje upita). 2. Program se pokreće i koristi u okviru operativnog sistema i pomoću elemenata korisničkog interfejsa se interaktivno unose podaci ili zadaju komande za izvršavanje neke operacije.1 TABELE SA PODACIMA O KORISNICIMA SISTEMA I NJIHOVIM PRAVIMA 2. potvrda i odustajanje od operacije 2. Štampa podataka . izmena. Dizajn integralne baze podataka.3. Ovim se postiže jedinstveno upravljanje podacima i minimizacija redundanse. Estetski dizajn 13 .5.2 TABELE SA PODACIMA O PARAMETRIMA RADA PROGRAMA Dizajn baze podataka može. 5.5.

5.4 Prijem novog pacijenta 14 .Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 2. Funkcionalni dizajn.

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 5.5 Prijem postojećeg pacijenta 15 .

6 Obavljanje pregleda 16 .Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 5.

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 6 Dijagrami slučajeva korišćenja (USE CASE) 6. na osnovu imena i prezimena pacijenta proverava da li postoji u evidenciji • Ukoliko ne postoji službenik otvara formu za unos podataka o novom pacijentu i njegovi podaci se unose u informacioni sistem • Ako pacijent postoji vrši se provera postojećeg pacijenta Akcije slučaja korišćenja „Provera postojećeg pacijenta“ • Službenik prijemnog odeljenja. na osnovu imena i prezimena pacijenta proverava da li postoji u evidenciji • Pregleda se elektronski karton pacijenta i upućuje na odgovarajući pregled Akcije slučaja korišćenja „Prijem pacijenta“ • Ukoliko pacijent postoji vrši se evidencija nove posete • U zavisnosti od pregleda pacijent se upućuje kod odgovarajućeg specijaliste.1 Prijem pacijenta Akcije slučaja korišćenja „Provera novog pacijenta“ • Službenik prijemnog odeljenja. 17 .

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 6.2 Preliminarni pregled Akcije slučaja korišćenja „Opšti oftalmološki pregled“ • Ukoliko je pacijent prvi put u ustanovi vrši pregled kod opšteg oftalmologa radi utvrđivanja bolesti. takođe i ako pacijent dolazi na redovnu kontrolu • Ukoliko ustanova nema mogućnosti za obavljanje potrebnog specijalističkog pregleda. pacijentu se daje uput za odgovarajuću zdravstvenu ustanovu 18 .

3 Specijalistički pregled Akcije slučaja korišćenja „Specijalistički pregled“ • Lekar specijalista obavlja specijalistički pregled sa potrebnim akcijama (Slikanje oka.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 6. proširivanje zenice i sl.) 19 .

6.4 Analiza rezultata Akcije slučaja korišćenja „Analiza rezultata“ • Lekar specijalista obavlja analizu rezultat dobijenu specijalističkim pregledom uz konsultacije sa pacijentom.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 6.5 Evidentiranje rezultata 20 .

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika Akcije slučaja korišćenja „Evidentiranje rezultata“ • Lekar specijalista analiziran rezultat unosi u informacioni sistem 6.6 Izdavanje izveštaja Akcije slučaja korišćenja „Izrada izveštaja“ • Lekar specijalista određuje vrstu pregleda i tip izveštaja Akcije slučaja korišćenja „Stampanje izvestaja“ • Lekar specijalista stampa izvestaj koji ostaje kod pacijenta 21 .

1 Stablo procesa (Process Tree) IS Oftalmika [0] Izvestaj o kontroli [4] Kreiranje izvestaja [4.1.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 7 Strukturna sistem analiza 7.1 Dijagrami toka podataka 7.1] Lecenje pacijenta [3] Pregled pacijenta [2] Prijem pacijenta [1] Zakazivanje telefonom Podaci za evidenciju Pacijent Dokumentacija o prethodnom lecenju 0 Obavestenje o terminu pregleda Izvestaj o pregledu Izvestaj o lecenju Zahtev za dosije pacijenta IS Oftalmika Podaci o lecenju u ustanovi Klinika na kojoj su vršeni pregledi + Zahtev za prijem pacijenta na lecenje Podaci o lecenju pacijenta Podaci o prijemu pacijenta na lecenje Bolnica 22 .

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika Izvestaj o pregledu 1 [Zakazivanje telefonom] [Obavestenje o terminu pregleda] [Podaci za evidenciju] [Dokumentacija o prethodnom lecenju] Pacijent Otvaranje dosije pacijenta Podaci o pacijentu za kontrolu Podaci o pregledu Prijem pacijenta [Zahtev za dosije pacijenta] 2 Pregled pacijenta [Podaci o lecenju u ustanovi] Klinika na kojoj su vršeni pregledi Dosijei pacijenata Podaci o pregledu za kontrolu [Izvestaj o lecenju] Podaci o pacijentu Kontrole 4 Izvestaj o kontroli Podaci o kontroli pregleda Kontrola lecenja 3 Lecenje pacijenta [Zahtev za prijem pacijenta na lecenje] [Podaci o prijemu pacijenta na lecenje] [Podaci o lecenju pacijenta] Bolnica Podaci za lecenje Pregled + 23 .

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika Zaposleni Podaci o lekaru Pacijent [Izvestaj o lecenju] 4.1 Kreirane izvestaja [Podaci o kontroli pregleda] Kontrole [Podaci o pacijentu] Dosijei pacijenata 24 .

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 8 Modeli podataka 8.1 Model objekti-veze (CDM:S-designer) Profesija Profesija Zaposleni ZaposleniID Prezime Ime MaticniBroj GodinaRodjenja Adresa Grad MobilniTel FiksniTel Titula NivoPristupa Ref_123 Ref_129 Pacijent PacijentID Ime Prezime MaticniBroj GodinaRodjenja Adresa Grad MobilniTel FiksniTel Kontrole KontrolaID PrvoPolje DrugoPolje TrecePolje CetvrtoPolje VrstaUsluge CenaUsluge NaplataUsluge KomentarNaplate Ref_132 Ref_126 Ref_135 Pregled PregledID Schirmer_OS Datum Kontrola Recept Vrsta_OD Vrsta_OS Jacina_OD Jacina_OS Dijametar_OD Dijametar_OS Bazkriv_OD Bazkriv_OS Octopus_OD Octopus_OS A_KonstanteOD EmertropijaOD Lax_OD Lax_OS Komentar1OD Komentar2OD Komentar3OD Komentar4OD Opsti Anamneza VOD Rose_bengal_OD Rose_bengal_OS Schirmer_OD BUT_OS BUT_OD TOD Osetlj_roznj_OD Osetlj_roznj_OS Javal_OD VOS TOS Javal_OS Pred_segm_OD Pred_segm_OS Gonioskopija Fundus_OD Fundus_OS Dijagnoza Terapija Savet VrstaUsluge CenaUsluge NaplataUsluge KomentarNaplate s_C_Slika s_D_Slika s_L_Slika LaserNasl 25 .

Baza podataka se prekopira na server u deljeni folder. Podaci o konekciji na bazu se nalaze u datoteci Baza. pojavljuju se različite opcije (svaki lekar ima svoje pacijente i obavlja određeni tip pregleda).cfg u instalacionom folderu. 400 MB slobodnog prostora na hard disku. Me ili XP Instaliran Microsoft Office 2003 9.exe u folderu Instalacija sa diska.4 Korišćenje (uputstvo za upotrebu) Aplikacija je prilagođena određenom korisniku.1 Instalacija Instalacija se izvršava pokretanjem Setup. CD čitač ili USB priključak. po potrebi. Izgled aplikacije je dat u sledećim slikama: 26 . koja se. U zavisnosti od lekara.3 Softverski zahtevi Operativni sistem Win9x. može menjati jednostavno sa bilo kojim programom za editovanje teksta. 9. tj lekaru specijalisti. Time se instalira korisnički interfejs za rad sa podacima. 9.2 Hardverski zahtevi Minimum Pentium III računar sa 64 MB RAM-a.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 9 Opis aplikacije 9.

Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika Izgled osnovnog ekrana pri pokretanju aplikacije Nakon odabira lekara. radi preglednosti liste pacijenata Podaci o pacijentima 27 . aplikacija zauzima ceo ekran (full screen).

ne dozvoljava njegov unos. polja. i ako postoji. Tabele. U toku rada je moguće imati samo jednu aktivnu formu na ekranu što omogućava veću preglednost pri radu.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 10 Realizacija 10. ne dozvoljava nekorektan unos podataka. ključevi. za generisanje baze podataka upotrebljen je MS Access 2000. 28 . Sam program je napravljen tako da. kardinalitet. polja. indeksi. Pri svakom unosu podataka program proverava da li neko od ključnih obeležja već postoji u bazi. 10. kao i baza podataka.2 Objašnjenje realizacije tipičnih ekrana (elementi programskog koda) Programska realizacija IS urađena je u okruženju Microsoft Visual Basic 6.0. svi objekti se dinamički kreiraju pri pozivanju iz glavnog menija. a kardinalitet i pravila integriteta su obezbeđeni kako u modelima tako i u samom kodu programa. indeksi. tipovi vrednosti polja.1 Baza podataka (tabele. ključevi i relacije su vidljivi na modelu objekti – veze i fizičkom modelu. Program je u potpunosti objektno orijentisan. Za realizaciju su korišćene standardne komponente koje nudi Microsoft Visual Studio i jedinstvena programerska rešenja za komunikaciju računara i specijalističkih uređaja za slikanje oka kojima se vrše složeni pregledi. a pri zatvaranju se brišu iz memorije. relacije. a samim tim program brže radi. tako da nema nepotrebnog zauzimanja operativne memorije. pravila integriteta) Posle uređene strukturne sistem analize i projektovanog modela objekti – veze i fizičkog modela podataka.

a ne na (dosadašnju) izradu izveštaja.Poslovni informacioni sistemi Seminarski rad – Očna klinika Oftalmika 11 Zaključak Celokupna koncepcija ovog Informacionog Sistema obezbeđuje: • Adekvatnost • Pouzdanost • Efikasnost • Ažurnost • Konkretnost Prednost ovog IS-a je da je proces unosa. izmene. čime je doktorima omogućeno da svu pažnju usmere na pregled pacijenta. 29 . brisanja i pretrage veoma jednostavan i omogućava lako i brzo korišćenje ovog programa. Automatizovana je obrada slika sa uređaja i njihovo ubacivanje u izveštaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful