You are on page 1of 110
ails z | | us] pe | Conspiracy Theories, de Jamie King Copyright © Summersdale Publishers Ltd, 2010 Fulitie revizuitd gi adusé la zi, cu text aditional de Johnny Morgen Editia in limba rordnd publicard prin intelegere cu Agentia literara Livia Stoia ‘Toate drepturile rezervate shy, altura Litera 0.P, $3; , 212, sector 4, Bucureys, Rominia tehyfax 081 428 16 19; emis comenai@titers. Ne pute vizita pe of wwwlitera,to. Copyright © 2010, Litera pentru versiunea in limba roman ‘Toate drepturile rezervate ‘Traducere din limba englezé: Graal Soft ~ Integrated Translation Services Editor: Vidrascu gi fll Redactor: Sorin Serb Coperta: lonut Brostiaaw Tehnoredactare si prepress: Teodor-Alexandru Pricop ‘Tiparit in Germania Descrierea CIP a Bibliotecti Nationale a RomAniei KING, JAMIE ‘111 teorit ale conspirayiei / Jamie King ; trad.: Graal Soft. - Bucuresti: Litera Intemational, 2010 ISBN 978-973-675-843-0 1 Graal Soft (trad.) NOTA ‘Teortile conspiratiei prezentate in aceasté carte sunt doar atat: teorii care au fost exprimate public 12 un moment dat. Ele nu au o baz realé, sunt reproduse doar pentra amuzament gi nu trebuie interpre- tate literal, Cuprins Introducere. 11 septembrie ‘Apogeu! petrotuli Asediul do la Waco. so Atentatele asupra apartamentelor cin Rusia ‘Atentatele de la Londra din 7 tulle ‘Atentatele din trenul de la Maca. ‘Atentalul cin Oklahoma City Ausul nazistior Automobilele Babatl in negns Benazir Bhutto. Martin Bormann, Campingurie pentru rule, Cantinele scolare Cercurie din larur Cemobt: a fost un accident? Cine a ucis automobitu electric? Bil Ciinton, Kurt Cobain Compan farmaceutice Conspiratialegat de sus. Conspiratia virtual Controtul populate Darele chimica, Desenele animate... Desfrénata cin Babilon. " 13 7 19 20 22 24 26 28 20 3t 33 35 36 ar 38 Ey 40. 42 43, 45 ar 49, 51 53 55 56