You are on page 1of 2

KUMPULAN 3: ISL TOPIK 7 (TUTORIAL 4) ISL TOPIK 7 (TUTORIAL 4: KEMAHIRAN PENYOALAN) (b) Pilih salah satu topik dalam

silibus Sains sekolah rendah dan bina 10 jenis soalan yang berbeza.

Sains Tahun 6 Pengawetan Makanan

1) Senaraikan cara pengawetan makanan yang anda tahu. 2) Nyatakan 5 ciri makanan yang telah rosak. 3) Jelaskan bagaimana untuk mengekalkan ikan supaya tahan lebih lama. 4) Bezakan makanan yang telah rosak dan tahan lama. 5) Cadangkan bagaimana untuk membuatkan susu tahan lama? 6) Berikan justifikasi cara pengawetan makanan secara pempasteuran? 7) Beri pendapat tentang cara pengawetan makanan secara penjerukan. 8) Bincangkan bagaimana anda dapat membuatkan makanan untuk tahan lebih lama. 9) Mengapakah anda mengawet makanan? 10) Huraikan maksud pengawetan makanan? 11) Apakah faedah pengawetan makanan dalam kehidupan seharian?

http://www.smkdms.com/index.php/artikel/akademik/62-aras-aras-dalam-pembinaan-soalan