You are on page 1of 2
Lak u pripremi - efikasan u primeni
Lak u pripremi - efikasan u primeni
Lak u pripremi - efikasan u primeni

Lak u pripremi - efikasan u primeni

Lak u pripremi - efikasan u primeni

Icon ® je zaštićeno ime Syngenta group company

ICON ® 10 WP

ICON ® 10 WP je savremeni piretroidni insekticid koji sadrži 10% aktivne ma- terije lambda-cihalotrin. Ova aktivna materija u niskim dozama suzbija veli- ki broj štetnih insekata u oblasti javne higijene. ICON ® 10 WP je registrovan u većem broju zemalja, naročito u re- gionima u kojima je prisutna malarija, u kojima se ovaj proizvod pokazao nezamenljivim u rezidualnom suzbija- nju komaraca tretiranjem unutrašnjosti stambenih objekata.

Spektar delovanja

ICON ® 10 WP se koristi za suzbijanje sle- dećih insekata u zatvorenom prostoru:

• kućne (Musca domestica) i stajske muve (Stomoxys calcitrans) • crne (Blatta orientalis) i smeđe bu- bašvabe (Blattella germanica) • komaraca (Culicidae); • žutih mrava (Monomorium pharaonis); • krpelja (lxodidae). Takođe, preparat dobro suzbija i kućne stenice, buve i druge štetne i n sekte.

Prednosti

• širok spektar delovanja; • visoka efikasnost; • dugotrajno rezidualno delovanje; • preparat je bez mirisa i boje; • lako se priprema i primenjuje; • dodavanje atraktanata (šećer i dr.) nije potrebno;

Primena

ICON ® 10 WP je u obliku praška za su- spenziju (WP), koji se nalazi u vodotopi- voj vrećici. Pre rastvaranja u vodi nije potrebno nikakvo odmeravanje već je

dovoljno vodotopivu vrećicu izvaditi iz transpotne kesice i ubaciti je u rezervoar prskalice koji je prethodno napunjen od- govarajućom količinom vode. Vodotopi-

va vrećica se brzo rastvara oslobađajući preparat koji se lako mesa sa vodom. Ovako napravljenu suspenziju potrebno je blago promešati i preparat je spreman za upotrebu. Nema potrebe za otvra- njem vodotopive vrećice. Na taj način se izbegava odmeravanje preparata, stvaranje prašine pri punjenju prskalice

  • i kontaminacija ljudi i opreme.

Način primene je sledeći:

• pročitati uputstvo i u prskalicu sipati odmerenu količinu vode; • izvaditi vodotopivu vrećicu iz tran- sportnog pakovanja i ubaciti je u rezervoar prskalice; • kada se preparat u potpunosti rastvori, blago promešati; • zatvoriti prskalicu i postići radni pri- tisak. Radni pritisak treba da bude ni- zak da ne bi došlo do stvaranja sitnih kapi (magle) i gubitka preparata, kao i kontaminacije okolnog prostora; • otpočeti sa prskanjem, vodeći računa da se pri prskanju koriste konusne di- zne većeg promera, kako ne bi došlo do preteranog raspršivanja preparata. Nikada ne prskati po domaćim životi- njama, hrani, odeći i obući; • pri prskanju obavezno nositi zaštitno odelo, gumene rukavice i štitnik za lice (barem naočare). Ne tretirati tava-

nicu i visoke zidove da ne bi došlo do kapanja i curenja rastvora preparata. Pre prskanja je potrebno detaljno očistiti zidove i podove prostorija od nečistoća

  • i prašine. Pri primeni je potrebno imati u vidu da

različite podloge u različitoj meri apsor- buju rastvor preparata, tako da od tog a

u velikoj meri zavisi kolika površina se može isprskati sa jednom prskalicom, manje količine rastvora pri prskanju treba trošiti na glatkim i tvrdim podlo- gama kao što su keramičke pločice, lim i staklo, nešto veće na površinama kao što su beton, linoleum i lakirani parket, a najveće na površinama kao što su nela- kirano drvo, malter, cigla, tapete i razne vrste sintetičkih i prirodnih prostirki. Pre tretiranja je potrebno kalibrisati i

Icon je zaštićeno ime Syngenta group company ICON 10 WP ICON 10 WP je savremeni piretroidni

probati prskalicu da bi se utvrdila ko- ličina rastvora koju prskalica proizvodi po jedinici površine, kako ne bi došlo do pojave predoziranja i rasipanja prepa- rata ili nedovoljne primenjene količine sredstva što uzrokuje smanjenom efika- snošću i dužinom delovanja (perzistent- nošću).

Ovaj prospekt je informativnog karaktera, pre primene, obavezno pročitati uputstvo za primenu preparata. Za ostale informacije obratiti se zastupniku.

Suzbijanje

Predviđena tretirana površina

Kol. vode na 1 kesicu

Kol. primene sredstva

Količina aktivne materije

[m 2 ]

[litara]

[ml/m 2 ]

[g/m 2 ]

pakovanje [g]

12,5

62,5

12,5

62,5

12,5

62,5

12,5

62,5

Žuti mravi

130

660

4

 

30

  • 20 0,10

  • 30 0,10

 

Komarci (u zatvorenom prostoru)

50

250

2

 

40

  • 10 0,25

  • 40 0,25

 

Kućna i stajska muva

130

660

4

 

30

  • 20 0,10

  • 30 0,10

 

Bubašvama i bubarusa

40 - 130

200 - 660

2

 

30 - 50

  • 20 0,10

30 - 50

 

0,10

Krpelji (na otvorenom prostoru)

660

3300

20

100

30

 
  • 30 0,02

0,02

 
Icon je zaštićeno ime Syngenta group company ICON 10 WP ICON 10 WP je savremeni piretroidni

Proizvodi:

Zastupnik:

Syngenta AG

Syngenta Yugoslavia d.o.o.

Basel

Uzun Mirkova 3

Switzerland

11000 Beograd Tel. 011/ 3283 806, 3283 809 Fax 011/ 3283 562

Distributer:

Agromarket

Kraljevačkog bataljona 235/2 34231 Dragobraća Tel. 034/ 304 265, 304 266

Faks. 034/ 354 327