You are on page 1of 4

Fasa & Langkah Pengenalan (Set Induksi) (5 minit)

Isi Pelajaran/ Konsep/ Nota / Diagram Video kartun Jungle Junction ditayangkan untuk menarik perhatian murid

Aktiviti PdP/prosedur/langkah Guru Murid Menayangkan video kartun Jungle Junction kepada murid. Arahan kepada murid: Menyenaraikan nama haiwan yang terdapat dalam video yang akan ditayangkan. Mengenalpasti haiwan yang yang terdapat dalam kartun tersebut. Jawapan : - Gajah - Kucing - Ayam - Harimau

Catatan

LCD, Komputer, Papan Layar

Langkah 1 (10 minit)

Mengenalpasti bahagian tubuh haiwan

Membentuk kumpulan murid secara heterogenous yang terdiri daripada 5 orang murid setiap kumpulan. Arahan: - Pilih nama kumpulan berdasarkan haiwan yang telah dikenalpasti dalam kartun Jungle Junction - Apakah bahagian tubuh dan ciri-ciri haiwan yang kamu pilih?

Papan Putih, marker

Murid memilih nama kumpulan berdasarkan haiwan yang dikenalapasti dalam video. Murid menerangkan bahagian tubuh dan ciriciri haiwan yang dipilih.

Langkah 2 (15 minit)

Mengelaskan haiwan berdasarkan bahagian tubuh haiwan.

Guru memberikan 10 keping gambar haiwankepada setiap kumpulan. Arahan: a. Kelaskan gambar-gambar haiwan mengikut ciri-ciri yang kamu kenalpasti b. Nyatakan ciri-ciri lain yang terdapat pada haiwan tersebut

Murid membahagikan gambar kepada setiap ahli kumpulan. Murid menyenaraikan bahagian tubuh haiwan berdasarkan gambar melalui perbincangan. Murid mengelaskan gambar haiwan mengikut ciri bahagian yang dikenalpasti. Murid menjawab secara individu lembaran kerja yang diberikan. Murid memeriksa lembaran kerja rakan lain berdasarkan jawapan yang diberikan oleh guru

Gambar haiwan

Langkah 3 (15 minit) Langkah 4 (10 minit)

Membanding beza bahagian tubuh haiwan Membanding beza bahagian tubuh haiwan.

Penutup ( 5 minit)

Mengimbas kembali apa yang telah dipelajari

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid secara individu. Guru memberi arahan kepada murid untuk menukar lembaran kerja dengan rakan lain Guru memberikan jawapan lembaran kerja kepada murid Guru merumus isi pelajaran.

Lembaran kerja Lembaran kerja.

Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru.

Soalan: Apa yang telah kita belajar hari ini? Sebutkan bahagian tubuh haiwan yang kamu tahu? Sebutkan haiwan yang

memiliki bahagian tubuh yang sama?

Contoh Lembaran Kerja

PERSAMAAN

HAIWAN gajah dan harimau

PERBEZAAN

lalat dan nyamuk

ikan dan siput

ayam dan kucing

Kerbau dan katak