You are on page 1of 1

IZGRADNJA PODUZETNICKE ZONE OPUZEN

PRIJEDLOG

Na temelju clanka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj _________________ donijela

ZAKLJUCAK

Vlada Republike Hrvatske podupire izgradnju poduzetnicke zone Opuzen te preuzima obvezu da ce, nakon to Opcina izradi analizu isplativosti i odredi lokaciju izgradnje, prenijeti na Opcinu onaj dio zemljita koji je u dravnom vlasnitvu, a unutar je lokacije poduzetnicke zone.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Dr. sc. Ivo Sanader