You are on page 1of 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr.

35, 800010, Galati Nr. telefon / fax: +400236412100 E-mail: medicine@ugal.ro FIA DISCIPLINEI1 Denumirea disciplinei FIZIOPATOLOGIE Anul de studiu II Semestrul II Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V) V Ob Nr. de 3 credite Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu individual 34 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrri practice ( grad didactic i tiinific, ef lucrri dr asociat Badiu Georgeta ef lucrri dr asociat Badiu Georgeta nume, prenume) Catedra de specialitate Departamentul de tiine Funcionale

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C 56 28

S -

LP 28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - dezvoltarea rationamentului si interpretarea corecta a datelor clinico - paraclinice, rezultate din domenii care privesc acelasi fenomen: fiziologie, biochimie, morfopatologie, chirurgie, anestezie, medicina interna, neurologie - intelegerea mecanismelor moleculare, celulare si sistemice, ale mbolnavirii - schitarea diagnosticului functional si predictia asupra evolutiei disfunctiilor - selectarea obiectivelor fiziopatologice ale terapiei 2. Instrumental-aplicative - Integrarea etiologiei cu mecanismele patogenetice, pentru ierarhizarea modificarilor dintre structura/functie, instalate cu oarecare specificitate, pentru fiecare tip de boala. - Dezvoltarea rationamentului si interpretarea corecta a datelor clinico paraclinice - Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei de fiziopatologie - Utilizarea materialului didactic si a aparaturii specifice din laboratorul de fiziopatologie

Competene specifice disciplinei

3. Atitudinale - Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de fiziologie - Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu - Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective - Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente - Dezvoltarea profesional proprie

Tematic general

Coninutul disciplinei Tematic curs Conceptul de boala Inflamatia Fiziopatologia durerii Fiziopatologia metabolismului glucidic, lipidic i protidic Reacia sistemica postagresiva Starile de soc Fiziopatologia respiratiei i hemodinamicii Fiziopatologia excretiei Insuficienta hepatica 1. 2. 3.

Bibliografie obligatorie selectiv

Tematic lucrri practice Boli acute i cronice Durerea acuta i cronica Hipoglicemia hiperglicemia Hemostaza primara i secundara Stadiile socului Mecanismele insuficientei cardiace Hipertensiunea arteriala si complicatiile ei Insuficienta hepatocelulara, ascita, encefalopatie hepatic, Astm bronic, emfizem pulmonar, BPOC, pneumotorax, edem pulmonar Arama S., Fiziopatologie Ed. Cerma Bucuresti 1999 Bacalbasa N., Fiziopatologie vol I Ed Didactica si Pedagogica Bucuresti 2002 Barbu R., Fiziopatologie Ed Didactica si Pedagogica Bucuresti 1980

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final 75% Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea testului de verificare a cunostintelor -promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din timplu semestrului teoretice din timplu semestrului -prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%) -prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%) -refacerea obligatorie a absentelor -refacerea obligatorie a absentelor -insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in -insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei context in mod adecvat in context in mod adecvat -schitarea diagnosticului functional si predictia asupra evolutiei disfunctiilor -selectarea obiectivelor fiziopatologice ale terapiei

Ponderea exprimat n % (total = 100%) 20% 10% 5%

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 6 8. pregtire prezentri orale 2. studiu dup manual, suport de curs 6 9. pregtire examinare final 3. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. consultaii 4. documentare suplimentar n bibliotec 6 11. documentare pe net 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 12. alte activiti lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 4 13. alte activiti proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 14. alte activiti Total ore studiu individual (pe semestru) = 34 ore Data ntocmirii:10.10.2010 Titular curs: ef lucrri dr asociat Badiu Georgeta Semntura: Titular lucrri practice: ef lucrri dr asociat Badiu Georgeta Semntura:

8 -

Decan. Prof.univ.dr. Aurel Nechita Semntura:

ef Departament, Prof. univ. dr. Alexandru Ierima Semntura: