You are on page 1of 24

1960. vi 11. trvnyerej rendelet a Polgri Trvnyknyv hatlybalpsrl s vgrehajtsrl I.

FEJEZET LTALNOS RENDELKEZSEK A Polgri Trvnyknyv hatlybalpse


1. A Magyar Npkztrsasg Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvny (a tovbbiakban: Ptk.) az 1960. vi mjus h 1. napjn lp hatlyba. 2.

A hatridk szmtsa
3. (1) A napokban megllaptott hatridbe a kezd napot nem kell beleszmtani. (2) A hetekben, hnapokban vagy vekben megllaptott hatrid azon a napon jr le, amely elnevezsnl vagy szmnl fogva megfelel a kezd napnak, ha ilyen nap az utols hnapban nincs, a hatrid a hnap utols napjn jr le. (3) Ha a hatrid utols napja munkaszneti nap, a hatrid a kvetkez munkanapon jr le. BDT2009. 2094. I. A biztosts hatlybalpsnek ltalnos szablyval szemben a ktelez gpjrm felelssgbiztostsra vonatkoz klns szablyok lehetv teszik - az els djfizetst kvet nap helyett - a biztost korbbi kockzatviselsnek megkezddst. Ennek jogszably ltal megkvnt felttele a biztostnak a korbbi idpontra vonatkoz elfogad nyilatkozata. Amennyiben a biztostsi dj megfizetsekor a biztost a szerzds megktst tanst igazol lapot (fedezetigazols) killtja s a ktvnyen a kockzatvisels kezd idpontjaknt ezt a napot tnteti fel, az elfogad nyilatkozatot megadottnak kell tekinteni. BDT2009. 1951. Az elvsrlsi jog gyakorlsra vonatkoz hatrid - fggetlenl attl, hogy ezt a felhvs tartalmazza-e - anyagi jogi jelleg, ezrt a megjellt hatrid utols napjn az ajnlat elfogadsra vonatkoz nyilatkozatnak meg kell rkezni. A hatrid utols napjn postra adott elfogad nyilatkozat elksett. BH2004. 142. III. Az 1991. vi XLIX. trvny 40. (1) bekezdsben szablyozott 90 napos keresetindtsi hatrid elvlsi jelleg anyagi jogi hatrid, melynek szmtsra az anyagi jog rendelkezsei az irnyadk, ezrt a keresetlevlnek a lejrat napjig a brsgra meg kell rkeznie. Elmulasztsa miatt igazolsnak helye nincs, meghosszabbodst az elvls nyugvsa eredmnyezheti [1991. vi XLIX. trvny 40. (1) s (4) bekezds, 1959. vi IV. trvny 326. (2) bekezds, 328. (1) bekezds, 329. (1) bekezds, 1960. vi 11. tvr. 3. (1) bekezds]. BH2000. 164. Szvetkezetek osztalkfizetsi ktelezettsgnek megllaptsnl az anyagi jogi s az eljrsjogi hatridkre vonatkoz jogszablyi rendelkezsek alkalmazsa [1992. vi I. tv. (Szvt.) 13. (1)-(3) bek., 1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 3. , 4. , Pp. 105. (4) bek., 130. (1) bek. h) pont, 157. a) pont]. BH1999. 305. Biztostsi szerzdsnl az ajnlati ktttsg alakulsa [1959. vi IV. trvny 211. (1) bekezds, 213. (1) bekezds, 537. (1) s (2) bekezds, 567. (1) bekezds s 1960. vi 11. tvr. 3. (1) bekezds, 69. (1) bekezds]. BH1995. 219. Biztostsi szerzds felmondsnl az anyagi jogi hatrid szmtsnak mdja [Ptk. 551. (4) bek., Ptk. 3. (2) bek., Pp. 103. (2) bek.]. BH1991. 402. Az egsz szerzds rvnytelenn nyilvntsnak mellzse, ha a biztostsi szerzds rszben rvnytelen, mert a felek a felmondsi jogot - a szerzds mdostsval - a biztostsi szerzds megktstl szmtott hrom vi idtartamot meghaladan zrtk ki. A felmondsi jog rvnyes kizrsra vonatkoz hatrid lejrtnak idpontja [Ptk. 200. (2) bek., 239. (1) s (2) bek., 551. (2) bek., 1960. vi 11. tvr. 3. (2) s (3) bek.].

BH1985. 439. Az lelmiszerek fogyaszthatsgi hatridejnek, illetleg a minsgmegrzs idtartamnak szmtsa megfelel a hatridszmts ltalnos szablyainak [Ptk. 3. (1) bek., Pp. 103. (2) bek., 25/1976. (VII. 11.) MM sz. r. 42. (5) bek.]. BH1981. 468. Kellkhinyos felszlamls esetn a vastnak a felszlamlt hinyptlsra kell felhvnia. A fuvarkr megtrtsre irnyul igny elvlse az SZMGSZ fuvarozs krben mindaddig sznetel, amg a vast a felszlamls trgyban hatrozatot nem hoz, illetleg a vlaszadsra a jogszablyban megszabott 180 napos hatrid el nem telik [a KPM ltal 104 153/1974. 11. e. sz. alatt jvhagyott s kln kiadvnyknt kzztett megllapods a Nemzetkzi Vasti rufuvarozsrl (SZMGSZ) 28. cikk 5. , 7. 2. pont, 8. , 30. cikk 1. , 2. 1., 5. pont, 3. , 35. cikk, 1960. vi 11. tvr. 3. (2) bek.]. BH1977. 378. I. Ha a szerzd felek a klcsn visszafizetsnek hatridejt csupn az v megjellsvel hatrozzk meg, a visszafizets klcsnads napjnak megfelel napon vlik esedkess [Ptk. 522. , Ptk. 3. (2) bek.]. EBH2010. 2132. Az elvsrlsi jog gyakorlsra biztostott hatrid anyagi jogi jelleg, gy szmtsra az 1952. vi III. trvny rendelkezsei nem alkalmazhatk (1960. vi 11. trvnyerej rendelet 3. , 4. ). 4. (1) Ha a felek a hatridt meghosszabtjk, az j hatridt ktsg esetn az eredeti hatrid elteltt kvet naptl kell szmtani. (2) A hatrozott naphoz kttt jogszerzs a nap kezdetn kvetkezik be. (3) A hatrid elmulasztsnak vagy a ksedelemnek a jogkvetkezmnyei csak a hatrid utols napjnak elteltvel llnak be. BH2011. 251. Az ingatlan rtkestsre kttt megbzsi szerzds idtartama lejrtt kveten a megbzhoz eljuttatott vteli ajnlat visszautastsa esetn a megbz nem ktelezhet a szerzdsben kikttt kzvetti dj megfizetsre [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 4. (3) bekezds, 1959. vi IV. trvny 277. (4) bekezds]. BH2000. 164. Szvetkezetek osztalkfizetsi ktelezettsgnek megllaptsnl az anyagi jogi s az eljrsjogi hatridkre vonatkoz jogszablyi rendelkezsek alkalmazsa [1992. vi I. tv. (Szvt.) 13. (1)-(3) bek., 1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 3. , 4. , Pp. 105. (4) bek., 130. (1) bek. h) pont, 157. a) pont]. BH1999. 131. A kzvetlen letiltsra vonatkoz, az ads munkltatjhoz intzett megkeress az elvls folyst flbeszaktja, az teht jra kezddik. Ezt a krlmnyt az elvlsi id szmtsnl figyelembe kell venni [Ptk. 324. (1) bek., 325. (1) bek., 327. (1)-(3) bek., 523. (1) bek., 526. (1)-(2) bek., 1960. vi 11. tvr. 4. , 1979. vi 18. tvr. 5. , 44. , 57. (2) bek., 1994. vi LIII. trvny 308. , 26/1985. (X. 21.) PM rendelet, 52/1991. (X. 22.) AB hatrozat]. EBH2010. 2132. Az elvsrlsi jog gyakorlsra biztostott hatrid anyagi jogi jelleg, gy szmtsra az 1952. vi III. trvny rendelkezsei nem alkalmazhatk (1960. vi 11. trvnyerej rendelet 3. , 4. ).

II. FEJEZET A PTK. ALKALMAZSVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZSEK A Ptk. rtelmezse


[A Ptk. 1. -nak (2) bekezdshez] 5. (1) A Ptk. rendelkezseit a hatlybalpse eltti bri gyakorlatban kialakult jogelvek szerint nem lehet rtelmezni. (2) A Ptk. hatlybalpsvel hatlyt veszti a) a Legfelsbb Brsg valamennyi polgri jogi tartalm, ktelez erej irnymutat dntse (elvi dnts, elvi megllapts), b) a Legfelsbb Brsg ltal hatlyban fenntartott valamennyi polgri jogi tartalm teljeslsi hatrozat, jogegysgi dntvny s elvi hatrozat, c) valamennyi polgri jogi tartalm kollgiumi llsfoglals. (3) Az elz bekezds nem vonatkozik az a)-c) pontokban felsorolt azokra a dntsekre, amelyek a Ptk. ltal nem szablyozott, illetleg kln szablyozsra fenntartott intzmnyhez (pl. nemzetkzi magnjog, szerzi, tallmnyi jog), vagy olyan jogszablyhoz kapcsoldnak, amelynek hatlyt ez a trvnyerej rendelet nem rinti.

(4) A Kzponti Dntbizottsg elvi hatrozatainak rvnyt a Ptk. hatlybalpse nem rinti. A Ptk. rendelkezseivel ellenttes jogszablyon alapul elvi hatrozatok azonban a Ptk. hatlybalpsvel hatlyukat vesztik. BDT2011. 2504. I. Az alvetsen alapul kizrlagos illetkessgi kikts csak a szerzd felek egyms kzti viszonyban keletkezett jogvitban irnyad. Az gysznek az ltalnos szerzdsi felttelek rvnytelensgnek, tisztessgtelensgnek megllaptsa irnti kzrdek keresete esetn a per nem minsl a szerzdst kt felek egyms kzti jogvitjnak, az gyszre az alvetses illetkessgi kikts nem vonatkozik. BDT2011. 2502. I. A fogyasztval kttt szerzds kiktsnek tisztessgtelensge nem attl fgg, hogy a felttel kidolgozjnak mi volt a szndka, utbb milyen gyakorlatot kvet, alkalmazza-e tnylegesen a kiktst. Jelentsge annak van, fennll-e az elvi lehetsge, hogy a felttel a fogyasztt htrnyos helyzetbe hozhatja. 6.

A mhmagzat gondnoka
(A Ptk. 10. -hoz) 7. (1) Mhmagzat rszre a gondnokot a gymhatsg rendeli ki. (2) A gondnokrendelst brmelyik szl vagy nagyszl, az gysz, illetleg az anya lakhelye szerint illetkes kzsgi, vrosi, fvrosi kerleti jegyz krheti. Gondnokrendelsnek hivatalbl is helye van. (3) A gondnok abban az gyben, amelyben kirendeltk, olyan jogkrrel jr el, mint a gym. 8. (1) A Ptk.-nak az egyes trvnyek Alaptrvnnyel sszefgg mdostsrl szl 2011. vi CCI. trvnnyel megllaptott 15/B. -t az egyes trvnyek Alaptrvnnyel sszefgg mdostsrl szl 2011. vi CCI. trvny hatlybalpsekor folyamatban lv gondnoksg al helyezsi eljrsokban, valamint fellvizsglati eljrsokban is alkalmazni kell. (2) Az egyes trvnyek Alaptrvnnyel sszefgg mdostsrl szl 2011. vi CCI. trvny hatlybalpsekor gondnoksg al helyezs hatlya alatt ll szemly esetn a Ptk.-nak az egyes trvnyek Alaptrvnnyel sszefgg mdostsrl szl 2011. vi CCI. trvnnyel megllaptott 15/B. -t a Ptk. 14/A. -a vagy 15. (5) bekezdse szerinti fellvizsglat, illetve a Ptk. 21. -a szerinti per sorn kell elszr alkalmazni. BH1993. 292. II. Az nkormnyzatjegyzje gyakorolja a gymhatsgi jogkrt [1990. vi LXXXIII. tv. 2. , 1991. vi XX. tv. 137. , 22/1992. (I. 28.) Korm. r. 9. , Ptk. 8. ]. BH1992. 590. Gondnoksg al helyezs irnt gymhatsg ltal indthat perben felperesknt fellp helyi nkormnyzati szerv perbeli jogkpessgnek krdse [Ptk. 8. , Pp. 48. , 1990. vi LXV. tv. 9. (1) bek., 1990. vi LXXXIII. tv. 2. , 1991. vi XX. tv. 137. , 22/1992. (I. 28.) Korm. r. 12. (2) bek.]. 9-13. KGD2004. 164. Az eseti gondnok a sajt hztartsban nevelt gyermek utn - a gymra vonatkoz rendelkezsek szerint - iskolztatsi tmogatsra jogosult (1998. vi LXXXIV. trvny 9. , 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 12. ). KGD1995. 101. Ha a gondnok - szakrtelem hinyra hivatkozssal - a gondnokolt gyakori pereskedsei miatt gondnoki tisztt megfelelen elltni nem tudja s emiatt felmentst kri, e krelem teljestse s ms gondnok kirendelse fell hozott kzigazgatsi hatrozat jogszablyt nem srt [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 12. (1) bek.; 1952. vi IV. trvny 100. (2) bek. d) pont]. EBH2000. 367. A gondnoksgra, a gymra vonatkoz rendelkezseket kell alkalmazni, ezrt a gondnokot csaldi ptlk illeti meg 1999. janur 1. napjtl a sajt hztartsban gondozott tartsan beteg, illetve slyosan fogyatkos gyermekre (szemlyre) tekintettel [1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 12. (1) bek., 1998. vi LXXXIV. tv. (Cst.) 7. (1) bek. a) pont ab) alpont]. 14. Felhatalmazst kap a Kormny, hogy a) az egyeslet, a kztestlet, az alaptvny s a kzalaptvny beszmolsi s knyvvezetsi ktelezettsgre vonatkoz szablyokat, b) a kiskereskedelmi rubeszerzs sorn szlltott termkek trolsra szolgl eszkzk (gngylegek) visszavtelre s visszaszlltsra vonatkoz szablyokat, c) azokat a szerzdsi feltteleket, amelyek a fogyasztval kttt szerzdsben tisztessgtelennek minslnek, vagy amelyeket az ellenkez bizonytsig tisztessgtelennek kell tekinteni rendeletben llaptsa meg.

Holtnak nyilvnts
(A Ptk. 23-25. -aihoz) 15. Felhatalmazst kap az igazsggyrt felels miniszter, hogy a holtnak nyilvntsi eljrst, valamint a hall tnynek brsgi megllaptsval kapcsolatos krdseket rendelettel szablyozza. 16-17. 18. 19.

Szomszdjog
[A Ptk. 101. -nak (2) bekezdshez] 20. A kzterletre thajl gakrl lehull gymlcsket - ha azokat a fa tulajdonosa fel nem szedi - brki felszedheti. (A Ptk. 106. -hoz) 21. A Ptk.-nak a szomszdjogra vonatkoz rendelkezseitl eltr szablyokat a teleplsi nkormnyzat rendelete is megllapthat.

Mhraj befogsa
(A Ptk. 127. -hoz) 22. Ha a tulajdonos a kireplt mhrajt kt napon bell nem fogja be, azon birtokbavtellel brki tulajdonjogot szerezhet.

Eljrs talls esetn


[A Ptk. 129-132. -hoz] 23. Felhatalmazst kap a Kormny, hogy a dolgok tallsa esetn kvetend eljrs szablyait rendeletben megllaptsa.

Elvsrlsi jog kzs tulajdonban ll hzingatlanra


[A Ptk. 145. -nak (2) bekezdshez] 24. Kisebb hzingatlanban fennll llami tulajdoni illetsg elidegentse esetn a tulajdonostrsat elvsrlsi jog csak akkor illeti meg, ha a brl a kln jogszablyban biztostott elvsrlsi jogval nem l. 24/A. 25.

Birtokvdelem
(A Ptk. 191-192. -aihoz) 26. A birtokvita eldntshez szksges tnyeket annak a flnek kell bizonytania, akinek rdekben ll, hogy azokat a jegyz valnak fogadja el.

BH2000. 220. A birtokvita eldntse nem tartozik a felszmolsi eljrst folytat brsg hatskrbe [Ptk. 191. (2) bek., 1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 26. (1) bek., 1993. vi LXXXI. tv.-nyel mdostott 1991. vi IL. tv. (md. Cstv.) 6. (2) bek., 51. (1) bek., Pp. 130. (1) bek. b) pont, 157. a) pont]. BH2000. 25. A felszmol krtrtsi felelssgt megalapozza az abban megnyilvnul tilos nhatalom gyakorlsa, hogy az ads harmadik szemly ltal haszonbrelt fldjn termelt kukorict lesilztatja. A felszmolnak - ha az ads ltal kttt haszonbrleti szerzds rvnytelensge miatt a harmadik szemly jogszertlen birtoklst lltja - birtokvdelmi eljrst kell kezdemnyeznie [Ptk. 188. , 339. (1) bek., 452. (1) bek., 1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 26. ]. BH1996. 171. A brsg a felek krelmhez ltalban ktve van, ezrt ha a felperes keresetlevelet nyjt be a brsghoz a felszmol - s nem a felszmolsra kerl cg - ellen, ezt hivatalbl nem minstheti kifogsnak, s ennek kvetkeztben azt a felszmolsi eljrst vgz brsghoz sem teheti t [1991. vi IL. tv. 38. (3) bek., 51. (1) bek., Pp. 3. (1) bek., 4. , 42. , 124. (1) bek., 126. , 129. (1) bek., 130. (1) bek. b) pont, 156. (3) bek., 157. a) pont, Ptk. 26-29. ]. EBH2011. 2309. I. A jegyz eltti birtokvdelmi eljrs alapja polgri jogi jogviszony melyre a kzigazgatsi hatsgi eljrs szablyai csak annyiban alkalmazhatk, amennyiben azt az 1959. vi IV. trvny s az 1960. vi 11. trvnyerej rendelet szablyai nem rendezik [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 26. , 27. , 28. ]. 27. (1) A hasznok, krok s kltsgek krdsben hozott hatrozat vgrehajtsa a birtokvitban eljr jegyz szkhelye szerint illetkes helyi brsg (vrosi, fvrosi kerleti brsg, a tovbbiakban: helyi brsg) hatskrbe tartozik. (2) A hasznok, krok s kltsgek krdsben hozott hatrozat alapjn vgrehajtsnak nincs helye akkor, ha az rdekelt fl akr ebben a krdsben, akr a birtokls krdsben keresetet indtott. (3) A brsg a hasznok, krok s kltsgek krdsben akkor is hatroz, ha az rdekelt fl csak a birtokls krdsben indtott keresetet. (4) A brsg elrendelheti a birtokls krdsben hozott hatrozat vgrehajtsnak felfggesztst, ha a rendelkezsre ll adatok alapjn a hatrozat megvltoztatsa vrhat. EBH2011. 2309. I. A jegyz eltti birtokvdelmi eljrs alapja polgri jogi jogviszony melyre a kzigazgatsi hatsgi eljrs szablyai csak annyiban alkalmazhatk, amennyiben azt az 1959. vi IV. trvny s az 1960. vi 11. trvnyerej rendelet szablyai nem rendezik [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 26. , 27. , 28. ]. 28. (1) (2) A hatrozatot srelmesnek tart fl az ellenrdek fl ellen a hatrozat kzbeststl szmtott tizent napon bell indthat keresetet. A hatrid elmulasztsa esetn igazolsnak van helye; az igazols fell a brsg dnt. (3) A keresetlevelet akr a jegyznl, akr e szerv szkhelye szerint illetkes helyi brsgnl be lehet nyjtani. A jegyz a keresetlevelet az gyre vonatkoz iratokkal egytt hrom napon bell kteles a helyi brsghoz ttenni. (4) Ha a keresetlevelet a helyi brsgnl nyjtottk be, a helyi brsg az llamigazgatsi iratok beszerzse irnt intzkedik. BDT2009. 2025. A jegyz birtokhborts trgyban hozott hatrozata elleni perben a brsg elsdlegesen nem a jegyz eljrsnak s hatrozatnak jogszersgt brlja fell, hanem az eljrs a polgri jogvita fell dnt. Mivel a polgri jogviszony rendezse sorn a jegyzt trvny nem ktelezi krigny s klnsen az eredeti llapot helyrelltsra irnyul krelem elbrlsra, az ilyen hatrozat elmaradsa nem szolglhat alapul krtrt felelssg megllaptshoz. BH1997. 237. Azt igazolsi krelemnek helyt ad elsfok llsfoglals fellvizsglatnak lehetsgei [Pp. 109. (2) bek., 110. (1), (2) bek., Ptk. 28. (1) bek.]. BH1996. 166. A brsg illetkessge gazdlkod szervezetek egyms elleni birtokvdelmi perben [Ptk. 191. (1) s (4) bek., Ptk. 28. (2) s (3) bek., Pp. 36. (1) bek., 45. (2) bek.]. EBH2011. 2309. I. A jegyz eltti birtokvdelmi eljrs alapja polgri jogi jogviszony melyre a kzigazgatsi hatsgi eljrs szablyai csak annyiban alkalmazhatk, amennyiben azt az 1959. vi IV. trvny s az 1960. vi 11. trvnyerej rendelet szablyai nem rendezik [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 26. , 27. , 28. ]. 29. Felhatalmazst kap a Kormny, hogy a jegyz hatskrbe tartoz birtokvdelmi eljrs rszletes szablyait rendeletben meghatrozza. KGD1993. 141. A birtokhbortsi gyben hozott kzigazgatsi hatrozat megvltoztatsa irnti keresetet nem kzigazgatsi perben kell elbrlni (1960. vi 11. trvnyerej rendelet 29. ). BH1993. 395. A birtokhbortsi gyben hozott kzigazgatsi hatrozat megvltoztatsa irnti keresetet nem kzigazgatsi perben kell elbrlni [Ptk. 29. ].

30. 31. 31/A.

Szolgltatsnak az llam javra val megtlse


[A Ptk. 237. -nak (4), s 361. -nak (3) bekezdshez] 32. (1) A brsg kteles az gyszt rtesteni, ha az iratok vagy a trgyals adatai alapjn feltehet, hogy szolgltatsnak (vagyoni elnynek) az llam javra val megtlsre kerl sor. (2) Az gysz az indtvnyt haladktalanul, legksbb azonban az rtests kzbeststl szmtott tizent napon bell kteles megtenni. (3) Az gysz nyilatkozata eltt az rtests kzbeststl szmtott tizent napon bell a per sznetelsnek vagy a pert befejez hatrozat hozatalnak nincs helye. BH1987. 401. Ha a visszajr szolgltatsnak az llam javra val megtlsre kerlhet sor, ezt a krlmnyt az gysznek kldtt rtestsben kifejezetten jelezni kell. Nem tekinthet teht szablyszernek az olyan felhvs, amely az els trgyalsrl szl jegyzknyv megkldsre szortkozik, s csupn utal az esetleges fellps lehetsgre [Ptk. 32. (1) bek., 7. sz. Irnyelv 5. pontja]. BH1983. 442. Ha a per adatai alapjn felmerl az igny az llam javra val marasztals lehetsge, az gysz rtestse nem mellzhet azon az alapon, hogy az ggyel kapcsolatos bntet eljrs megszntetse miatt benyjtott panaszt az gyszsg elutastotta [Ptk. 200. (2) bek., 237. (4) bek., Ptk. 32. (1) bek., 7. sz. Irnyelv 5. pontja]. BH1983. 25. II. Nincs helye az egyezsg jvhagysnak, ha az egyezsget rendezni kvnt jogviszony semmis szerzdsen alapszik [Pp. 148. (2) bek., Ptk. 200. (1) bek., Ptk. 32. (1) bek.]. BH1978. 72. Jogszablyba tkzik az a szerzds, amelyet iparjogostvnyhoz kttt ptipari munka teljestsre anlkl kt a vllalkoz, hogy az iparjogostvnnyal rendelkezne. Az ilyen semmis szerzds alapjn a vllalkozt nem vllalkozsi dj illeti meg, hanem az elszmols sorn a tnylegesen felmerlt kltsgein s bizonytott kiadsain fell csak olyan munkadjra tarthat ignyt, amely a szakmunks munkakrnek s tlag rabrnek felel meg [1958. vi 9. sz. tvr. 2. , Ptk. 200. (2) bek., 237. , 387. , Ptk. 32. (1) bek.]. 33. Uzsors szerzds esetben a brsg a srelmet szenved flnek a visszatrtst akkor is elengedheti, ha az gysz a szolgltatsnak az llam javra val megtlst indtvnyozza. 34. Ha a Ptk. 237. -nak (1) bekezdsben s 361. -nak (3) bekezdsben szablyozott esetekben az gysz a visszajr szolgltatsnak (vagyoni elnynek) az llam javra csak rszben val megtlst indtvnyozza, a brsgot az indtvny csak annyiban kti, hogy az abban megjelltnl nagyobb sszeget az llam javra nem tlhet meg. 35. A szolgltatsnak (vagyoni elnynek) az llam javra val megtlst nem akadlyozza az, hogy a szolgltatst a srelmet okoz fl mr megkapta, illetleg a vagyoni elnyt a gazdagodst elidz fl mr visszakapta. BH1981. 13. Havi 10 szzalkos kamat kiktse a klcsnszerzdst nemcsak az vi 5 szzalkot meghalad kamatot kikt rszben, hanem teljes egszben semmiss teszi. Az ilyen, a trvnyes mrtket tbbszrsen meghalad kamatot kikt munka nlkli jvedelem szerzsre trekv fllel szemben az llam javra marasztalsnak van helye [Ptk. 200. (2) bek., 237. (4) bek., Ptk. 35. , 7. sz. Irnyelv], . 36. Az llam javra megtlt szolgltatsok behajtsval s elszmolsval kapcsolatos pnzgyi krdseket az adpolitikrt felels miniszter az igazsggyrt felels miniszter egyetrtsvel kiadott rendeletben szablyozza. 36/A. Az gysz a) a semmis szerzdssel a kzrdekben okozott srelem megszntetse rdekben, tovbb b) uzsors szerzds esetn a szerzds semmissgnek megllaptsa s az rvnytelensg jogkvetkezmnyeinek alkalmazsa irnt keresetet indthat. A Kormny elktelezett a trsadalom vagyoni viszonyait messzemenen befolysol, az elmlt vek gazdasgi folyamatai miatt kiszolgltatott helyzetbe kerlt emberek tovbbi gtlstalan kihasznlsnak megakadlyozsa mellett, amelynek egyik eszkze az uzsora elleni fellps kvetkezetesebb ttele, s szigortsa. Magyarorszgon az utbbi idszakban a gazdasgi vlsg hatsra megszaporodtak azok a szemlyek, akik a hitelintzetektl jvedelmi s vagyoni viszonyaik alapjn hitelt mr nem kaphatnak. A

szorult helyzetben lev emberek vlsgos pnzgyi helyzett kihasznlva a bnzk arra szakosodnak, hogy a legszegnyebbeket maradk rtkeiktl is megfosszk, meneklsre knyszertsk. A Nemzeti gyek Kormnynak feladata, hogy a kiszolgltatott embereket megvdje, ezrt az uzsora cselekmnyekkel szemben a jog teljes szigorval fel kell lpni s le kell sjtani a msokat kizskmnyol bnzkre. Lnyeges, hogy a jogrendszer egszben lehetsg legyen fellpni e kizskmnyol magatartsokkal szemben, ezrt a trvny mdostja az gysznek a Ptk.-ben szablyozott kzrdek keresetindtsi jogt, s kln nevesti az uzsors joggyleteket. Az gysz akkor is lhet-e jogostvnnyal, ha nem indult bnteteljrs vagy a bntetjogi felelssg megllaptsra nem kerlt sor. A trvny az gysz perindtsi lehetsgt a hatlyos szablyozshoz kpest az uzsors szerzdsek krvel bvti, amelyeknek egyre gyakoribb s egyre kmletlenebb elfordulsa az utbbi idszakban komoly trsadalmi figyelmet, st visszatetszst keltett. BDT2009. 2104. I. J erklcsbe tkzik, ezrt semmis a felszmol s harmadik szemly kztt bizonytalan kvetelsre ltrejtt engedmnyezsi szerzds, ha a szerzds megktsekor az engedmnyes mr lnyegesen magasabb sszeghez jutott hozz az engedmnyezs kapcsn, mint amely rtken a szerzdst megktttk, s a szerzds megktsekor az engedmnyes mr tudta, hogy szmra az engedmnyezs kockzat nlkli. BDT2001. 519. A szerzds semmissgnek megllaptsa irnt az gysz ltal indtott per eljrsjogi s anyagi jogi felttelei; a kzrdek srelmnek rtelmezse a trvnyhely szempontjbl. BDT2000. 291. Hatskrrel nem rendelkez brsg illetkessgnek a felek nem vethetik al magukat, s ilyenkor arra sincs md, hogy az adott megyei (fvrosi) brsg terletn mkd valamely helyi brsg kerljn kijellsre. A keresetlevelet ez esetben az ltalnos szablyok szerint illetkes brsghoz kell ttenni. Amennyiben az gysz a Ptk. 36/A. -a alapjn a szerzds semmissgnek megllaptsa irnt indt peres eljrst, a szerzdst kt felek egymskzti viszonyban alkalmazott illetkessgi kikts az gyszre nem vonatkozik. BH2011. 220. II. Az gysz - kln trvnyben meghatrozottak alapjn - a semmissg jogkvetkezmnyeinek levonsa nlkl, kizrlag a semmissg megllaptsa irnti keresetet is elterjeszthet. Ilyen esetben a brsgnak az tlete rendelkez rszben hatroznia kell a szerzds semmissgnek megllaptsrl [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 36/A. , 1952. vi III. trvny 123. , 213. , 215. (1) bekezds]. BH2010. 91. A szerzds semmissgnek megllaptsa irnti gyszi kereset eredmnyessgnek kt egyttes felttele van, a kzrdekben esett srelem s a tmadott szerzds semmissge. A brsg elssorban a kzrdekben esett srelem bekvetkezst kteles vizsglni. Ebben a krben a konkrt gy krlmnyeinek figyelembevtelvel kell arrl dntenie, hogy a kzrdek srelme bekvetkezett-e (1959. vi IV. trvny 200. , 1990. vi LXV. trvny 79. , 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 36/A. ). BH2004. 419. I. Az gyszt a keresetindts joga akkor illeti meg, ha a semmis szerzds miatt a trsadalom egsznek vagy valamely kzssgnek rdeksrelme tnylegesen bekvetkezik [1960. vi 11. tvr. 36/A. ]. BH2004. 21. I. Az PV Rt.-nek az a trekvse, hogy a jogszably eltr rtelmezse kvetkeztben felmerlt jrulkfizetsi ktelezettsgt cskkentse, s ennek lebonyoltsra megbzsi szerzdst kssn, nem tkzik jogszablyba [1989. vi XIII. tv. 21. (1) s (2) bek., 1995. vi XXXIX. tv. 71. (1) bek., 1997. vi XXXVIII. tv. 108. (2) bek., 1983. vi 4. tvr. 1. , Ptk. 200. (1) bek., 1960. vi 11. tvr. 36/A. ]. BH2004. 21. II. A szerzds j erklcsbe tkzsre trtnt hivatkozs esetn vizsgland krlmnyek; a jerklcsbe tkzs meghatrozsa krben irnyad szempontok [Ptk. 200. (2) bek., 207. (1) bek., 237. (1) bek., 1960. vi 11. tvr. 36/A. , 1989. vi XIII. tv. 21. (1) s (2) bek., Pp. 4. (1) bek., 213. (1) bek., 215. , 247. (2) bek., 253. (3) bek.]. BH2000. 310. II. A gazdasgi trsasg alapt okiratnak semmissgt lltva az gysz a brsgnl keresetet terjeszthet el [Ptk. 36/A. , 1988. vi VI. tv. 19. ]. BH1999. 419. A lakossg szles krt rint szolgltats (pl. tvhszolgltats) kzrdeket kpvisel, ezrt az erre vonatkoz (pl. zemeltetsi) szerzds semmissgnek megllaptsa rdekben az gyszsgnek van keresetindtsi lehetsge [Ptk. 200. (2) bek., 227. (2) bek., 237. (2) bek., 95. (1) bek., Ptk. 36/A. , 1990. vi LXV. tv. 79. b) pont, 1991. vi XVI. tv. 1. (1) bek. c) s d) pont, 6. , 129/1991. (X. 15.) Korm. r. 10. 1. s 5. pont]. EBH2008. 1777. Az ingatlan-nyilvntartsi trlsi keresetindts joga nem jogostja fel az gyszt az ahhoz kapcsold brmely rvnytelensgi per korltlan megindtsra is (1997. vi CXLI. trvny 62. ; 1952. vi III. trvny 9. ; 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 36/A. ). EBH2004. 1043. I. A Ptk. 36/A. -nak clja a kzrdekben okozott srelem orvoslsa, ezrt az gyszt a keresetindts joga akkor illeti meg, ha a semmis szerzds miatt a trsadalom egsznek vagy valamely kzssgnek rdeksrelme tnylegesen bekvetkezik [1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 36/A. ].

EBH2003. 956. I. Az PV Rt.-nek az a trekvse, hogy a jogszably eltr rtelmezse kvetkeztben felmerlt jrulkfizetsi ktelezettsgt cskkentse, s ennek lebonyoltsra megbzsi szerzdst kssn, nem tkzik jogszablyba [1989. vi XIII. tv. (a tovbbiakban: tv.) 21. (1) s (2) bek., 1995. vi XXXIX. tv. (a tovbbiakban: Priv. tv.) 71. (1) bek., 1992. vi XXXVIII. tv. (a tovbbiakban: ht.) 108. (2) bek., 1983. vi 4. tvr. 1. , Ptk. 200. (1) bek., 1960. vi 11. tvr. (a tovbbiakban: Ptk.) 36/A. ]. EBH2003. 956. II. A szerzds jerklcsbe tkzsre trtnt hivatkozs esetn vizsgland krlmnyek. A jerklcsbe tkzs meghatrozsa krben irnyad szempontok [Ptk. 200. (2) bek., 207. (1) bek., 237. (1) bek., 1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 36/A. , 1989. vi XIII. tv. (tv.) 21. (1) s (2) bek., Pp. 4. (1) bek., 213. (1) bek., 215. , 247. (2) bek., 253. (3) bek.]. 37. (1) A jogersen eltlt ltal elkvetett bncselekmnnyel kapcsolatban, sajttermkben, mdiaszolgltatsban vagy kiadvnyban val megjelens cljbl tett nyilatkozatrt vagy szerzi jogi oltalom al es ms tevkenysgrt vagyoni elny nem kthet ki a jogersen eltlt vagy r tekintettel ms szemly javra mindaddig, amg az eltlt a bntetett ellethez fzd htrnyok all nem mentesl. Az ezzel ellenttes megllapods semmis. (2) Az gysz keresete alapjn az llam javra kell megtlni az (1) bekezds szerinti semmis megllapods alapjn a) szolgltatott s a szolgltatst nyjt flnek visszajr vagy b) a mr nyjtott szolgltatsrt kikttt, de mg nem teljestett vagyoni elnyt. 1. A trvny a Ptk. mdostsval az ellenszolgltats fejben nyilatkozatttelre irnyul szerzdsek jogszablyba tkzs miatti semmiss nyilvntsval a kzrdek vdelmben lehetv teszi, hogy az ltala elkvetett bncselekmnnyel kapcsolatban tett nyilatkozatbl a jogersen eltltnek vagy r tekintettel harmadik szemlynek anyagi haszna ne szrmazzon. A trvny rendelkezst tartalmaz arra, hogy a semmis szerzds ellenre mr megtett nyilatkozatrt a kikttt, de mg rszben vagy egszben nem teljestett ellenszolgltatst a brsg az gysz keresete alapjn kteles az llam javra megtlni. A trvny megteremti a lehetsget arra is, hogy a brsg az gysz keresete alapjn abban az esetben is az llam javra val marasztalsrl rendelkezzen, ha a semmis megllapods alapjn a nyilatkozatttel mg nem trtnt meg, m az ellenszolgltats rszbeni vagy teljes szolgltatsra mr sor kerlt. A sajtban s a mdiban, illetve a nyilvnossg ms frumain egyre gyakrabban jelennek meg olyan ellenszolgltats fejben tett nyilatkozatok, amelyeket eltltek adnak az ltaluk elkvetett bncselekmnnyel sszefggsben. Ezen nyilatkozatok a mdiaszolgltatsokrl s a tmegkommunikcirl szl trvnyben meghatrozott sajttermkek, illetve mdiaszolgltatsok vagy egyb kiadvnyok tjn a trsadalom szles rtegeihez eljutnak s olyan zenetet is hordozhatnak magukban, hogy a bncselekmny elkvetsrl tett nyilatkozat rtk, hiszen ellenszolgltats jr rte a mdiaszolgltatst, illetve sajttermket vagy kiadvnyt elllt rszrl. Az ellenszolgltatson fell az emltett orgnumok alkalmasak arra is, hogy az rintettet hrnvhez jutassk, vagy cselekedett olyan sznben tntessk fel, amely a kzvlemnyt az igazsgszolgltats ltal megllaptott tnyektl eltr lltsok tjn kedveztlenl, kzrdeket srt mdon befolysolja mind a bnelkvets s a bnelkvet trsadalmi megtlse, mind az igazsgszolgltats tevkenysgnek rtkelse tekintetben. A vlemnynyilvntsi szabadsg korltozsnak alkotmnyjogi felttelei nem llnak fenn, m a kzrdek vdelmben arra lehetsg van, hogy az ilyen nyilatkozatbl a jogersen eltltnek vagy r tekintettel harmadik szemlynek anyagi haszna ne szrmazzon. Ez a cl megvalsthat az ellenszolgltats fejben nyilatkozatttelre irnyul szerzdsek jogszablyba tkzs miatti semmiss nyilvntsval. A semmis szerzds ellenre mr megtett nyilatkozatrt a kikttt, de mg rszben vagy egszben nem teljestett ellenszolgltatst a brsg az gysz keresete alapjn kteles az llam javra megtlni. A brsg az gysz keresete alapjn abban az esetben is az llam javra val marasztalsrl kteles rendelkezni, ha a semmis megllapods alapjn a nyilatkozatttel mg nem trtnt meg, m az ellenszolgltats rszbeni vagy teljes szolgltatsra mr sor kerlt. Az llam javra marasztals szankcija ugyanis alkalmas eszkz arra, hogy a szerzdsbl hasznot hzni szndkoz szerzd felek szolgltatsa vgrvnyesen ellenszolgltats nlkl maradjon megakadlyozva ezltal azt, hogy a megkttt szerzds a felek ltal clzott joghatst kivlthassa. BH1976. 414. Telexen kldtt felszlts az elvlst megszaktja [Ptk. 327. (1) bek., Ptk. 37. (2) bek., GKT 72/1973. sz.]. 38. (1) Ha az okiratot tbb pldnyban lltjk ki, a szerzds akkor is rvnyes, ha mindegyik fl csak a msik flnek sznt pldnyt rja al.

(2) Ha jogszably a szerzds rvnyessghez rsbeli alakot rendel, jogszably eltr rendelkezse hinyban rsbeli alakban ltrejtt szerzdsnek kell tekinteni a levlvlts, a tviratvlts, valamint a tvgprn s telefax tjn trtnt zenetvlts, tovbb a kln trvnyben meghatrozott maradand eszkzzel tett nyilatkozatvlts gy klnsen fokozott biztonsg elektronikus alrssal alrt okirat - tjn ltrejtt megegyezst. (3) Ha a szerzdsre a felek megllapodsa rendel rsbeli alakot, a felek megllapodsa kiterjedhet arra is, hogy az rsba foglals kvetelmnyt a (2) bekezds szerinti mdok kzl melyik alkalmazsval kell teljesteni. (4) A kzokirat minden ms alakszersget ptol. BDT2008. 1765. Az e-mailben megvalsult ajnlatvlts nmagban nem, csupn a fokozott biztonsgi elektronikus alrssal alrt elektronikus dokumentum tjn tett nyilatkozatvlts felel meg az rsba foglals kvetelmnynek. BH1999. 366. Tartsi szerzdssel kapcsolatban lltott rvnytelensgi okok vizsglatnl irnyad krlmnyek [1959. vi IV. trvny 17. , 18. , 200. (2) bekezds, 201. , 202. , 586. (1) s (2) bekezds, 658. (1) bekezds, 1991. vi XLI. trvny 117. (3) bekezds, 1960. vi 11. tvr. 38. (3) bekezds, 1952. vi III. trvny 206. ]. BH1990. 178. A munkltat ltal a munkavllal laksptshez nyjtott anyagi tmogatsra vonatkoz megllapods alakszersgi kvetelmnyei [48/1982. (X. 7.) PM-VM r. 4. (4) bek., Ptk. 218. (1) bek., 1960. vi 11. tvr. 38. (2) bek.]. EBH1999. 97. II. A tartsi szerzds esetben - a szerzds szerencse jellege folytn - a feltn rtkarnytalansg nem eredmnyez rvnytelensget, gy az uzsora megllaptsa sem jhet szba [Ptk. 201. (2) bek., 202. , 586. (2) bek., Ptk. 38. (3) bek., 1991. vi XLI. trvny 117. (3) bek.]

gyeinek vitelben akadlyozott szemly kpviselete


(A Ptk. 224. -hoz) 39. A gondnokrendelst brmely rdekelt s brmely hatsg krheti s annak hivatalbl is helye van. 40. Az gyeinek vitelben akadlyozott szemly gondnoknak kirendelsre ennek a trvnyerej rendeletnek a gondnoksg al helyezett szemly gondnokra vonatkoz rendelkezseit (11. ) kell megfelelen alkalmazni. 41. 42. (1) A gondnokot a gymhatsg felmenti, ha a gondnokrendels clja megvalsult vagy annak oka megsznt. (2) A gondnok mkdsre, felmentsre s elmozdtsra a gymra vonatkoz szablyokat is megfelelen alkalmazni kell.

Eseti gondnoksg
(A Ptk. 225. -hoz) 43. (1) A gondnokrendelst brmely rdekelt s brmely hatsg krheti s annak hivatalbl is helye van. (2) A szl, a gym, illetleg a gondnok - eseti gondnok kirendelse cljbl - kteles a gymhatsgnak haladktalanul jelentst tenni, ha akr jogszably, akr a gymhatsg rendelkezse folytn, akr pedig tnyleges akadly miatt nem jrhat el. BH1998. 438. I. Ha a korltolt felelssg trsasg tagjai kztt olyan kiskorak is vannak, akik felett a szli felgyeletet a trsasg ms tagjai ltjk el, a kzttk lehetsges rdekellenttnek a gymhatsg tjn val tisztzsa nlkl a cgbejegyzsi krelem nem teljesthet [1952. vi IV. tv. 70. , 71. (2) bek., 79. (1)-(2) bek., 82. (1) bek., 86. (3) bek., 87. (1)-(2) bek., Ptk. 225. (1) s (4) bek., Ptk. 43. (1) bek.]. BH1995. 243. Trvnysrten jr el a cgbrsg, ha az olyan betti trsasg cgbejegyzs irnti krelmt, amelynek beltagjai a szlk s kltagja a kiskor gyermekk, a kzttk fennll esetleges rdekellentt feloldsval kapcsolatos hinyptlsi eljrs mellzsvel elutastja [1989. vi 23. tvr. 16. (1) bek., Ptk. 225. (1) s (4) bek., Ptk. 43. (1) bek.]. BH1990. 102. A felajnlott cserelaks tulajdonosa helyett nem tehet brbeadi befogad nyilatkozatot a tulajdonos gondnoka, ha a felmondssal l brbead hzastrsa. Ilyenkor rdekellentt miatt eseti gondnok kirendelsnek van helye [Ptk. 225. (1) bek., Ptk. 43. (1) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 76. (1) bek., (3) bek. b) pont, 77. (1) bek., 78. ]. 44-45.

46. 46/A.

A zlogtrgy rtkestse
[A Ptk. 254. -nak (1) bekezdshez s 260. -hoz] 47. (1) A Magyar Orszgos Kzjegyzi Kamarnl (a tovbbiakban: Kamara) vezetett nyilvntarts - az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjoggal kapcsolatosan a felek ltal kzjegyzi kzremkds nlkl tett zlogjogi nyilatkozaton alapul bejegyzs kivtelvel - kzhitelen tartalmazza a nyilvntartsba bejegyzett ing dolgot, illetve vagyont terhel zlogjogot alapt zlogszerzds vagy a zlogjogviszony ltestsre irnyul brsgi hatrozat, illetve hatsgi dnts ltrejttt. E nyilvntartsba (a tovbbiakban: zlogjogi nyilvntarts) brki betekinthet, a szerzd felek (5) bekezds a) pontja szerinti szemlyes adatait azonban csak az ismerheti meg, aki ehhez fzd jogt vagy jogos rdekt igazolja. (2) Az ellenkez bizonytsig vlelmezni kell annak jhiszemsgt, aki a zlogjogi nyilvntartsban bzva ellenrtk fejben szerez jogot. A Ptk. 262. -nak (6) bekezdsben meghatrozott esetekben jogot szerz harmadik szemly rosszhiszemsgt azonban nmagban nem alapozza meg az a krlmny, hogy e szemly a nyilvntartsba trtn betekintssel az oda bejegyzett adat, jog vagy tny fennllsrl tudomst szerezhetett volna, e rendelkezs az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjog nyilvntartott adatai tekintetben nem alkalmazhat. A pnzgyi szfra s a gazdasg jelenlegi helyzetben kiemelked fontossg, hogy az llam pnzgyi, gazdasgi kapcsolatai nyitottak legyenek, a vagyoni jogviszonyokban rszt vev llam ne hivatkozhasson az zleti titokvdelemre vonatkoz szablyokra. Ugyanakkor az llamhztarts alrendszereivel pnzgyi, illetve gazdasgi viszonyba kerl magnszemlyek, jogi szemlyek s ms jogalanyok minden esetben hozzjuthassanak a javukra teljestend pnzszolgltats kamataihoz, akr az gyleti, akr pedig az gylet ksedelmes teljestse esetn jr ksedelmi kamatokrl van sz. A hatlyos zlogjogi szablyok nem egyeztethetk ssze a gpjrm-kereskedelem s a gpjrmfinanszrozs gyakorlatval, gy a zlogjog helyett a finanszrozk ms, biztostki cl konstrukcik alkalmazsra knyszerlnek, amelyek azonban sem a hitelez, sem pedig az ads szmra nem nyjtanak kell biztonsgot. A zlogjogot azrt nem alkalmazzk a gpjrm-finanszrozs krben hitelbiztostkknt, mert a hatlyos szablyozs szerint az ing jelzlogjog alaptsra irnyul szerzds rvnyessgi felttele a kzjegyzi okiratba foglals. Ez egyrszt arnytalan tbbletkltsget jelent, msrszt azt ignyli, hogy a szerzd felek egyttesen jelenjenek meg a kzjegyz eltt. A gyakorlatban ugyanakkor a szerzdsktsre a finanszroz kpviseletben, annak gynkeknt eljr gpjrm-kereskednl kerl sor. gy a gpjrm-finanszrozs szoksos zletmenetvel a zlogszerzds kzjegyzi okiratba foglalsa - az ezzel jr kltsgek, illetve adminisztratv terhek miatt - nem fr ssze. Ebben a krben ezrt a trvny clja az, hogy az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjog a zlogszerzds kzjegyzi okiratba foglalsa nlkl is alapthat legyen, s ezzel az e kvetelmnynek ez id szerint maradktalanul megfelel ingk, vagyis a gpjrmvek fedezete mellett trtn hitelnyjts biztonsgosabb vljk. Ennek kvetkezmnyeknt rhet el az, hogy a hitelezk az e clra legalkalmasabb jogintzmnyt, nevezetesen a zlogjogot alkalmazzk kvetelsk biztostsra. A szablyozs szerint az ilyen mdon, vagyis erre alkalmas azonosti ltal egyedileg meghatrozott gpjrmvek elzlogostsa esetben a zlogszerzds magnokirati formban is rvnyes lenne, s a magnokiratba foglalt zlogszerzds alapjn is sor kerlhetne a zlogjogi nyilvntartsba val bejegyzsre. Az Orszggylshez benyjtott, az j Polgri Trvnyknyvrl szl T/5949. trvnyjavaslat ltalnos szablyknt, teht nem csupn az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ingk vonatkozsban teszi lehetv a zlogjog rsbeli, egyszer magnokiratba foglalt zlogszerzds alapjn val bejegyzst, s teljes krben, teht nemcsak az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ingk vonatkozsban biztostja majd a zlogjogi nyilvntartsban val ingyenes, on-line kereshetsget. A trvny a fokozatossg jegyben egyelre csak szkebb krben, az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ingk (s ilyenek a gpjrmvek) vonatkozsban teszi lehetv azt, hogy az emltett knnytett elzlogostsi lehetsggel mr az j Ptk. 2010. janur 1-jre tervezett hatlybalpst megelz vtl, vagyis 2009. jlius 1-jtl lni lehessen.

A mdostsok termszetesen nem rintik az n. flottazlogjogot, amikor a jelzlogjog nem egy egyedileg meghatrozott zlogtrgyat (adott esetben gpjrmvet) terhel, hanem a zlogtrgyak (gpjrmvek) krlrssal meghatrozott, egyedeiben esetleg vltoz sszessgt. Flottazlogjog bejegyzsre teht tovbbra is csak kzjegyzi okiratba foglalt zlogszerzds alapjn lesz lehetsg. 1. A Ptk. 47. -nak j (1) bekezdse az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjoggal kapcsolatos bejegyzsek krben lehetv teszi, hogy a zlogjogi nyilvntartsba trtn bejegyzsre a felek ltal elektronikus ton tett zlogjogi nyilatkozat alapjn is sor kerlhessen. A zlogjogi nyilvntarts kzhitelessge - jellegnl fogva - eddig is csak igen szk krre korltozdott, cljt azonban a kzhitelsgre utals nlkl is be tudja tlteni, ugyanakkor ppen a mdostssal rintett vonatkozsban - a kzjegyz aktv szerepnek hinya miatt - indokolt kivtelt tenni. A zlogjogi nyilvntartsnak a trvny ltal rintett rsze a trtsmentes, on-line hozzfrsre alkalmass tehet, gy nincsen akadlya annak, hogy brki, leginkbb azonban a szablyozssal rintett ingkkal kapcsolatos gyletktsben rdekeltek e nyilvntartsba betekintsenek. Ebben a krben nyilvnvalan szksgtelen - st a kialaktott rendszer mkdsnek diszfunkcijra vezetne - a Ptk. 47. -nak (2) bekezdsben megfogalmazott az a trvnyi rendelkezs, amely szerint a nyilvntartsba val betekintst mellz jogszerz is hivatkozhatna a jhiszemsgre (s ezltal a tehermentes jogszerzsre), ha egybknt a betekints alapjn knnyen meggyzdhetett volna arrl, hogy az adott ingt jelzlogjog terheli. A trvny ezrt ebben a vonatkozsban kivtelt teremt az egybknt rvnyesl fszably all. (3) A zlogjogi nyilvntartst a Kamara a szkhelyn vezeti. A nyilvntarts rszeknt rgzti a jogszabllyal ltestett kzjegyzi llsok trzsadatait s az azokban bellott vltozsokat. A nyilvntarts vezetse - idertve a nyilvntartsi adatok archivlst is - szmtgp tjn, az adatbiztonsgi kvetelmnyeknek megfelelen trtnik. (4) Zlogjognak a zlogjogi nyilvntartsba trtn bejegyzse alapjul a zlogszerzds vagy a zlogjogviszony ltestsre irnyul brsgi hatrozat, illetve hatsgi dnts (a tovbbiakban egytt: okirat) adatai szolglnak. Az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjoggal kapcsolatos bejegyzs alapjul a nyilatkozatttelre jogosult ltal elektronikus ton tett zlogjogi nyilatkozatban foglalt adatok is szolglhatnak. 2. A trvny elhagyja a Ptk. 47. -a (4) bekezdsnek szvegbl a zlogszerzds sz eltt szerepl kzjegyzi okiratba foglalt jelzt, tekintettel arra, hogy az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgok, gy pldul az egyedileg meghatrozott gpjrmvek esetben megsznteti a kzjegyzi okiratba foglalsra vonatkoz rvnyessgi kvetelmnyt. Ez utbbit a trvny 2 -nak (6) bekezdse mondja ki, lve a Ptk-ban meghatrozott fszablytl eltr jogszablyi rendelkezs megfogalmazsnak lehetsgvel. A Ptk. 262. -nak (2) bekezdse ugyanis csak eltr jogszablyi rendelkezs hinyban rja el azt, hogy az ing dolgokat terhel jelzlogjog alaptsra irnyul szerzds rvnyessghez a zlogszerzds kzjegyzi okiratba foglalsa szksges. A kivtel megteremtse rtelemszeren szksgess teszi annak a Ptk.-ben foglalt rendelkezsnek a mdostst is, amely szerint a zlogjogi nyilvntartsba val bejegyzs alapjul is csak az emltett rvnyessgi kvetelmnyt kielgt, vagyis kzjegyzi okiratba foglalt zlogszerzds szolglhat. Ezen tlmenen a trvny 2. -nak (2) bekezdse pontosabb teszi a Ptk. 47. -a (4) bekezdsnek szvegt, gy - klnsen a Ptk. 254. -a (1) bekezdsvel sszhangban - a hatsgi hatrozat kifejezst a hatsgi dnts kifejezsre cserli, figyelemmel a kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl 2004. vi CXL. trvny (a tovbbiakban: Ket.) fogalomhasznlatra. Ez utbbi jogszabllyal val sszhang megteremtse rdekben mdostotta a 2007. vi LXIV. trvny a Ptk. 254. -nak (1) bekezdst, de a Ptk.-ben mindeddig megmaradt a korbbi, a Ket.-tel mr nem harmonizl terminolgia. A szban forg krben a zlogjogi nyilvntarts regisztrlt felhasznli elektronikus szemlyazonostst kveten, elektronikus nyomtatvny (rlap) kitltsvel is kezdemnyezhetik a MOKK ltal vezetett zlogjogi nyilvntartsba trtn bejegyzst. (5) A zlogjogi nyilvntarts az okirat adatai kzl a kvetkezket tartalmazza: a) a zlogktelezett, tovbb - ha az nem azonos a zlogktelezettel - a biztostott kvetels ktelezettje (szemlyes ktelezett) s a zlogjogosult 1. termszetes szemly esetn: csaldi s utneve, elz neve, szletsi ideje s - hozzjrulsval - lakcme, 2. jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez gazdasgi trsasg esetn: elnevezse, szkhelye s azonost adatai (cgjegyzkszma, ennek hinyban adszma), 3. egyb szervezet esetn annak azonost adatai; b) a zlogtrgy megjellse; c) a biztostott kvetels jogcme, pnzneme, lejrata, sszege, illetve legmagasabb sszege; d) a bejegyzs alapjul szolgl okirat megnevezse, killtja, kelte, gyszma, valamint a bejegyz kzjegyz neve, szkhelye s trzsszma;

e) a zlogjog keletkezsnek s mdosulsnak idpontja, ha ez a bejegyzs napjtl eltr; f) a trlt zlogjog ranghelynek fenntartsa, illetve a ranghellyel val rendelkezs jogrl trtn lemonds; g) a zlogjog rvnyestsre irnyul, illetve a zlogktelezettsget egybknt rint brsgi vagy ms hatsgi eljrs megindtsnak idpontja, az eljrst elrendel vagy azt folytat hatsg megnevezse s gyszma; h) a vagyont terhel zlogjog talaktsa. (6) A bejegyzsben a zlogtrgyat az okirat, illetve annak mellklete szerint, vagy az okiratban, illetve annak mellkletben foglaltakra utalssal kell rgzteni. Vagyont terhel zlogjog esetn, ha az a zlogktelezett egsz vagyont terheli, az okiratban ezt, a vagyon meghatrozott rszt terhel zlogjog esetben pedig az okiratban vagy annak mellkletben - szabatos krlrssal - a vagyon e meghatrozott krt kell feltntetni. (7) Az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjoggal kapcsolatos bejegyzsre irnyul zlogjogi nyilatkozatot - jogszably eltr rendelkezse hinyban - a zlogjogi nyilvntarts felhasznljaknt nyilvntartsba vett szemly - az elektronikus szemlyazonostst kveten vagy elektronikusan alrt - elektronikus nyomtatvny kitltse tjn tehet. Az elektronikus nyomtatvny alapjn trtn bejegyzsben az (5) bekezds a)-c) s f) pontjban foglalt adatokat, a bejegyzs alapjul szolgl nyilatkozat s a bejegyz szemlynek az (5) bekezds a) pontja szerinti vagy elektronikus azonost adatait, a bejegyzs idpontjt, valamint annak sorszmt az igazsggyrt felels miniszter rendeletben meghatrozott mdon kell feltntetni. 3. A mdosts a fentebb rtak alapjn megllaptja a zlogjogi nyilatkozat alapjn trtn bejegyzs mechanizmusnak legfontosabb szablyait, nevezetesen azt, hogy a bejegyzsre (idertve a jelzlogjog alaptshoz szksges, illetve annak trlsre irnyul bejegyzst is) milyen felttelekkel kerlhet sor. Jelzlogjog bejegyzst a zlogszerzds elektronikus formban val feltltse mellett brmelyik fl kezdemnyezheti, a bejegyzshez azonban az ellenrdek fl hozzjrulsa is szksges. Trls esetn is hasonl szably rvnyesl, termszetesen csak abban eseten, ha a bejegyzett jelzlogjog trlst nem a jogosult, hanem a zlogktelezett kezdemnyezte. BDT2000. 96. A klcsnszerzds biztostkaknt kikttt jelzlogjog mellett jogszably megkerlsre irnyul, ezrt semmis az a kikts, amely egyidejleg a klcsn visszafizetsnek elmulasztsa esetre a klcsnbead javra a zlogtrgyra vteli jogot is biztost. Ilyen esetben a rszleges rvnytelensg jogkvetkezmnyeinek alkalmazsa. 47/A. (1) A zlogjog alaptsnak, vltozsainak s a zlogjogviszonyhoz kapcsold egyb adatoknak a zlogjogi nyilvntartsba trtn bejegyzsrl a kzjegyz krelemre - elektronikus adattvitel tjn - gondoskodik. A bejegyzs megtrtntrl s a bejegyzett adatokrl a kzjegyz a jelen lv flnek azonnal, erre vonatkoz kln krelem nlkl tanstvnyt ad. A nyilvntartsbl az adatokat a zlogjog megsznst kveten haladktalanul trlni kell. A bejegyzsre, illetve a bejegyzett adatok trlsre kzjegyzi okirat alapjn az okiratszerkeszt kzjegyz, egyb esetben brmely kzjegyz illetkes. (2) Ha a jogszably szerint valamely bejegyzs alapjul kzokiratba nem foglalt jognyilatkozat is elegend, azt az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjoggal kapcsolatos jognyilatkozat kivtelvel - olyan teljes bizonyt erej magnokiratba kell foglalni, amelyen a nyilatkozattev fl alrsnak valdisgt kzjegyz tanstja. Nem jegyezhet be a vltozs, ha az annak alapjul szolgl magnokiratnak olyan alaki vagy tartalmi hinyossga van, amely miatt az abban foglalt jognyilatkozat nyilvnvalan rvnytelen, vagy ha a bejegyzsi krelem az annak tartalmt meghatroz jogszably rendelkezseinek egyb okbl nem felel meg. 4. A zlogjogi nyilvntartsba tbb olyan zlogjoggal kapcsolatos jognyilatkozat alapjn is trtnik bejegyzs, amelyet a jogszablyok szerint nem kell kzokiratba foglalni, a Ptk. 47/A. -nak (2) bekezdse e jognyilatkozatok bejegyezhetsgt kti az egyszer magnokiratba foglalsnl szigorbb alakszersghez (a nyilatkozatot tev alrsa valdisgnak kzjegyzi tanstshoz), amely ugyancsak akadlyozza az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ingk, gy a gpjrmvek jelzlogjoggal val megterhelsnek gyors s hatkony megvalstst. A trvny 2. -nak (4) bekezdse e kvetelmny all is kivtelt teremtene olyan ingk elzlogostsa esetben, amelyek egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmasak. (3) Ha a zlogjog alaptsra vonatkoz bejegyzsnek nyilvntartsbl val trlst nem a zlogktelezett kri, errl a zlogktelezettet a kzjegyz azzal rtesti, hogy az rtests kzhezvteltl szmtott 30 napon bell a trlt zlogjog ranghelyn a kzjegyznl j zlogjogot alapthat, vagy a trlstl szmtott egyvi idtartamra a ranghely fenntartsnak bejegyzst krheti. Ha a zlogktelezett ilyen krelmet hatridn bell nem terjeszt el, vagy bejelenti, hogy e jogval nem l, a kzjegyz a bejegyzs trlse irnt intzkedik. (4) A kzjegyz a krelem trgyban - a mellkelt okiratok alapjn, egyb bizonyts felttele nlkl - vgzssel hatroz. A krelemnek helyt ad hatrozat ellen fellebbezsnek nincs helye. A hatrozatban foglaltak bejegyzsrl a kzjegyz a hatrozat meghozatalval egyidejleg intzkedik, s a nyilvntarts megvltozott tartalmrl szl tanstvnyt a vgzssel egytt kzbesti a feleknek. E szablyokat megfelelen alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kzjegyz a bejegyzsrl szl hatrozatt kijavtja vagy kiegszti.

(5) A kzjegyz eljrsra egyebekben - ha az eljrsra irnyad szablyokbl vagy az eljrs nemperes jellegbl ms nem kvetkezik - a Polgri perrendtarts rendelkezseit kell alkalmazni. (6)

Jelzlogjog
[A Ptk. 266. -nak (1) bekezdshez] 48. (1) Ha a zlogktelezettel szemben felszmolsi eljrs vagy a zlogtrgyra is kiterjed brsgi vgrehajts folyik, a jogosult a Ptk. 257. -ban foglalt megllapods szerinti jogait - felszmolsi eljrs esetben a felszmolst elrendel vgzs kzztteltl, brsgi vgrehajts esetben pedig a zlogtrgy lefoglalstl kezdve - nem gyakorolhatja, kielgtst a felszmolsi eljrs, illetve a brsgi vgrehajts krben s annak szablyai szerint kaphat. (2) Ha a zlogjog a zlogtrgynak felszmolsi vagy vgrehajtsi eljrs keretben trtn rtkestsvel megsznik, a zlogjogosult az eljrsra irnyad szablyok szerint - az rtkests sorn befolyt vtelr tekintetben gyakorolhatja kielgtsi jogt. (3) Lakingatlan elzlogostsa esetn - ha a felek eltren nem llapodnak meg - a zlogjogosult a zlogjoga rvnyestse sorn az ingatlan kirtett llapotban val rtkestst kvetelheti. (4) A Ptk. 257. -a (3) bekezdsnek alkalmazsban a felszmol s az nll brsgi vgrehajt rvers szervezsvel hivatalbl foglalkoz szemlynek minsl. 48/A. (1) Az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot terhel jelzlogjog a zlogszerzds kzjegyzi okiratba foglalsa nlkl is alapthat. (2) Az (1) bekezds szerinti jelzlogjog bejegyzsre az erre irnyul zlogjogi nyilatkozat alapjn akkor kerlhet sor, ha a nyilatkozattev a zlogszerzdst tartalmaz okiratot elektronikus okirati formban az e clra biztostott trhelyen elhelyezte, s a bejegyzshez az ellenrdek fl hozzjrult. A bejegyzett jelzlogjog trlsre - ha a trlsre irnyul nyilatkozatot a zlogktelezett tette - akkor kerlhet sor, ha a zlogjogosult ahhoz hozzjrult, vagy a zlogktelezettnek a zlogjog trlsre irnyul nyilatkozattl szmtott 30 napon bell nem tett a bejegyzs fenntartsra irnyul nyilatkozatot. (3) A zlogjogi nyilatkozatrl az ellenrdek fl a nyilatkozattal egyidejleg elektronikus ton rtestst kap. A zlogktelezett felel minden olyan krrt, amely azrt kvetkezett be, mert a zlogszerzdsben vllalt ktelezettsge ellenre nem jrult hozz a zlogjog bejegyzshez. A zlogjogosult felel viszont minden olyan krrt, amely azrt kvetkezett be, mert annak ellenre nem jrult hozz a zlogjog trlshez, illetve tett a bejegyzs fenntartsra irnyul nyilatkozatot, hogy mr nem ll fenn a zlogjoggal biztostott kvetelse vagy olyan jogviszony, amelybl zlogjoggal biztostott kvetelse keletkezhet. (4) Ha jogszably eltren nem rendelkezik, a trhelyen elhelyezett zlogszerzdsbe a felek brmelyike ltal elektronikus formban megadott engedly alapjn erre feljogostott szemly elektronikus ton betekinthet. (5) A zlogjognak a zlogjogi nyilvntartsba val bejegyzsrt, a vltozs bejegyzsrt, a zlogjog trlsrt, valamint a nyilvntartsba val betekintsrt a Kamara javra jogszablyban meghatrozott kltsgtrtst kell fizetni. (6) Felhatalmazst kap az igazsggyrt felels miniszter, hogy rendeletben llaptsa meg a zlogjogi nyilvntarts vezetsnek rszletes szablyait, az egyedi azonostsra ktsget kizran alkalmas ing dolgot s egyedi azonostsra szolgl adatainak krt, az e vonatkozsban joghats kivltsra alkalmas zlogjogi nyilatkozatok fajtit, az ilyen nyilatkozaton alapul bejegyzs mdjt, tovbb a kltsgtrts mrtkt s a mentessg eseteit. 5. A mdosts megllaptja a zlogjogi nyilatkozat alapjn trtn bejegyzs mechanizmusnak legfontosabb szablyait, nevezetesen azt, hogy a bejegyzsre (idertve a jelzlogjog alaptshoz szksges, illetve annak trlsre irnyul bejegyzst is) milyen felttelekkel kerlhet sor. Jelzlogjog bejegyzst a zlogszerzds elektronikus formban val feltltse mellett brmelyik fl kezdemnyezheti, a bejegyzshez azonban az ellenrdek fl hozzjrulsa is szksges. Trls esetn is hasonl szably rvnyesl, termszetesen csak abban eseten, ha a bejegyzett jelzlogjog trlst nem a jogosult, hanem a zlogktelezett kezdemnyezte. A mdosts kimondja azt is, hogy a vals helyzettel ellenttes zlogjogi nyilatkozatok krkvetkezmnyeit annak kell viselnie, aki a krosodsra vezet nyilatkozatot tette. A szablyozs vgre kvnkoz rendelkezsek (kltsgtrts, felhatalmazs) rtelemszeren ide kerltek.

vadk

[A Ptk. 270. -nak (1) bekezdshez] 49. (1) vadk trgyul szolgl hitelkvetelsen azt a kvetelst kell rteni, amely hitelintzettel - idertve a 2006/48/EK irnyelv 2. cikkben felsorolt, valamint a 4. cikk 1. pontjt tltet EGT-llam jogszablyai szerint hitelintzetnek minsl pnzgyi intzmnyeket is - kttt klcsnszerzdsbl szrmazik. (2) Ha jogszably eltren nem rendelkezik, az vadk trgyt kpez hitelkvetelssel szemben a beszmtsi jog gyakorlsa kizrhat. Az erre irnyul szerzdses kikts vagy joglemond nyilatkozat rvnyessghez annak rsba foglalsa szksges. A trvny - mint arrl mr volt sz - a Ptk. keretei kztt (az jonnan megllaptott 49. (1) bekezdsben) hatrozza meg azt, hogy a Ptk. vadkra vonatkoz szablyainak (270-271. ) alkalmazsban mit kell hitelkvetelsen rteni, illetve, hogy a hitelkvetels Ptk.-beli fogalma valjban milyen kvetelseket takar, milyen - hiteljogviszonybl ered - kvetelsek lehetnek teht vadk trgyai. Eszerint vadk trgya csak olyan pnzkvetels lehet, amely hitelintzet ltal nyjtott klcsnbl szrmazik. A trvny e rendelkezs kapcsn a biztostki irnyelv utal rendelkezsvel s az n. hitelintzeti irnyelvben (2006/48/EK) foglaltakkal sszhangban llaptja meg a hitelintzetek azon krt, amelyekkel kttt klcsnszerzdsekbl ered pnzkvetelsek vadk trgyul szolglhatnak. A biztostki irnyelv mdostsa szerint a tagllamoknak biztostaniuk kell, hogy a hitelkvetelsek adsai - a fogyaszti irnyelv s a tisztessgtelen szerzdsi felttelekre vonatkoz nemzeti szablyozs srelme nlkl - rsban (vagy ezzel jogilag egyenrtk mdon) lemondhassanak a beszmtsi jogukrl s a banktitokkal kapcsolatos bizonyos jogaikrl a hitelezkkel, s a hitelkvetelsek engedmnyeseivel vagy a hitelkvetelseken alaptott biztostkok jogosultjaival szemben. A trvny a beszmtsi jogrl val lemonds lehetsgnek kifejezett rendelkezssel val megteremtst - az rsbeli alakszersg egyidej megfogalmazsa mellett - ugyancsak a Ptk. keretei kztt oldotta meg. Minthogy a beszmtsi jog kizrsa vagy korltozsa a fogyasztvdelmi irnyelven alapul hatlyos szablyaink szerint a fogyasztkkal szembeni hitelkvetelsek tisztessgtelensgt (vagyis az ilyen kikts semmissgt) eredmnyezik, a trvnynek rtelemszeren arra is utalnia kellett, hogy a szban forg, a beszmts lehetsgt kizr szerzdses szablyozs csak eltr jogszablyi rendelkezsek hinyban alkalmazhat. BDT2001. 525. Az 1993. vi LVIII. trvny ilyen rendelkezse hinyban a felmonds rvnyessgnek megllaptsa irnt a brbeadnak nem kell kereseti krelmet elterjesztenie, hanem az ingatlan kirtse irnti perben az tlet indokolsra tartozik, hogy a brbead felmondsa jogszer volt-e. A brl nem kvetelheti, hogy a brbead az vadkot ktelez jelleggel fordtsa a brkvetels kielgtsre, a brbead ezrt megteheti azt, hogy az vadk ltal nyjtott kielgtsi lehetsg ellenre a brfizets elmulasztsnak egyb jogkvetkezmnyeit alkalmazza, gy felmondja a szerzdst. A brbead a - szerzds szerint - ksve befizetett vadk sszege utn ksedelmi kamatot nem ignyelhet, ugyanakkor a brbead a pnzben kapott vadkot kamatoztatni kteles, illetve az idegen pnzsszeg hasznlata utn kamatot kell fizetnie. BH2003. 278. II. Az vadkot a jogosult nem kteles lekttt bettben kezelni [1959. vi IV. trvny 270. (1) bekezds, 271. (2) bekezds, 1960. vi 11. tvr. 49. ].

Lakhely
[A Ptk. 278. -nak (1) bekezdshez] 50. (1) A Ptk. alkalmazsban lakhely az, ahol az llampolgrnak bejelentett laksa van. (2) A cselekvkptelen s a korltozottan cselekvkpes szemly lakhelyt trvnyes kpviselje beleegyezsvel vlaszthatja meg. (3) A jogi szemly szkhelye az a hely, amelyet a nyilvntarts szkhelyknt feltntet, ennek hinyban pedig az, ahol a jogi szemly kzponti tevkenysgt kifejti.

Brsgi lettbehelyezs
(A Ptk. 287. -hoz) 51. (1) A jogosult szemlye akkor tekinthet bizonytalannak, ha azt a ktelezett nhibjn kvl nem tudja megllaptani. Egymagban az, hogy harmadik szemly magt jogosultsgnak valsznstse nlkl jelli meg jogosultknt, a brsgi lettbehelyezsre nem ad alapot.

(2) A jogosultnak a lett kiadsra irnyul joga a lettbehelyezsrl szl rtests kzhezvteltl szmtott t v alatt vl el. (3) Ha a jogosultnak a lett kiadsra irnyul joga elvlt, a ktelezett kvetelheti a lett visszaadst. 52. BH1990. 383. Gazdlkod szervezetek kapcsolatban a szerzdsszegs miatt fizetend ktbr utn kamat nem jr [Ptk. 301. (1) bek., Ptk. 52. ]. BH1975. 237. Gpkocsi fuvarozsi szerzds megszegse esetre kikttt ktbr ksedelmes megfizetse kamatfizetsi ktelezettsget von maga utn [Ptk. 397. , Ptk. 52. , 26/1960. (V. 21.) Korm. rendelettel kzztett Gpkocsi Fuvarozsi Szablyzat (GFSZ) 69. , 60/1970. (XII. 31.) PM rendelet 1. (1) bek.]. 53-54. 55. 56. 57-63. BH1976. 357. A srlt a baleseti jradkra akkor is jogosult, ha a baleset idejben a nyugdjkorhatrt mr elrte; a jrulk sszegt a balesetet megelz egy vben elrt rendszeres kereset (jvedelem) havi tlaga alapjn kell megllaptani (Ptk. 58. , 59. ). BH1975. 70. A krosult kereseti krlmnyeinek mind a mltra, mind a jvre vonatkoz rszletes feltrsa szksges a keresetvesztesg (jvedelemkiess) kiszmtshoz. Az vi 2%-os nyugdjemels jradkcskkent tnyezknt nem vehet figyelembe (Ptk. 357. , Ptk. 58. , 59. ). BH1978. 200. Baleseti jradk felemelsnl alapul nem az tlagkeresetek kztti klnbzet szolgl, hanem a brsgnak azt kell vizsglnia, hogy az azonos, illetleg a hasonl munkakrben dolgozk keresete brrendezs (brfejleszts) vagy egyb krlmny folytn milyen mrtkben emelkedett [Ptk. 59. (3) bek., MK 67. sz.]. BH1976. 357. A srlt a baleseti jradkra akkor is jogosult, ha a baleset idejben a nyugdjkorhatrt mr elrte; a jrulk sszegt a balesetet megelz egy vben elrt rendszeres kereset (jvedelem) havi tlaga alapjn kell megllaptani (Ptk. 58. , 59. ). BH1975. 70. A krosult kereseti krlmnyeinek mind a mltra, mind a jvre vonatkoz rszletes feltrsa szksges a keresetvesztesg (jvedelemkiess) kiszmtshoz. Az vi 2%-os nyugdjemels jradkcskkent tnyezknt nem vehet figyelembe (Ptk. 357. , Ptk. 58. , 59. ). BH1975. 23. A 45/1970. (XI. 4.) Korm. rendelet, illetleg egyb jogszablyok, amelyek szerint a nyugelltsokat s egyb elltsokat venknt kt szzalkkal emelt sz-szegben kell folystani, a krtrtsknt megllaptott jradk mrtknek meghatrozsnl nem alkalmazhatk [Ptk. 357. (2) bek., Ptk. 59. (3) bek., Pp. 230. (1) bek.].

Laksbrlet
(A Ptk. 434-451. -aihoz) 64. A laks brljt mindaddig megilleti a birtokvdelem, amg a laks kirtst elrendel jogers hatrozatot vgre nem hajtjk. BH2011. 190. A laks volt brlje szmra a laks kirtst elrendel hatrozat vgrehajtsig biztostott birtokvdelem a szvessgi hasznlt a szvessgi engedly megvonst kveten nem illeti meg. Ilyen esetben a jegyz tnyleges birtoklson alapul hatrozata megvltoztatsnak s a birtokvdelem irnti krelem elutastsnak van helye [1959. vi IV. trvny 191. , 192. (1) bekezds, 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 64. ]. BH2001. 525. A brbeadt megillet birtokvdelem a nem laks cljra szolgl helyisg jogcm nlkliv vlt volt brljvel szemben [1959. vi IV. trvny 188. (1) bekezds, 193. (1) bekezds, 434. (3) bekezds, 1960. vi 11. tvr. 64. ]. BH1991. 470. A volt hzastrsi kzs laks osztott hasznlatt elrendel jogers tlet vgrehajtsig a feleket a korbbi hasznlat terjedelmig birtokvdelem illeti meg [Ptk. 192. (3) bek., 281. (1) bek., Ptk. 64. ]. BH1982. 464. A laksban jogcm nlkl lak volt hzastrsakat is megilleti a birtokvdelem, amg a lakshasznlat fennll. A felek lakshasznlatnak a rendezse ilyen esetben is brsgi hatskrbe tartozik, a brsg dntse azonban csak a felek egyms kztti viszonyban irnyad, s nem rendelkezhet akknt, hogy a laksban jogcm nlkl, rosszhiszem lakshasznlknt tartzkod volt hzastrsak brmelyikt

jogcm nlkli, jhiszem lakshasznlv nyilvntja [Ptk. 64. , 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 123. (1) bek. c) pont, 125. , 1/1971. (II. 8.) VM sz. r. 90. (2) bek.]. BH1976. 157. A laksban jogcm nlkl lak volt hzastrsakat is megilleti a birtokvdelem, amg a lakshasznlat fennll. A felek lakshasznlatnak rendezse ilyen esetben is brsgi hatskrbe tartozik, a brsg dntse azonban csak a felek egyms kztti viszonyban irnyad (Ptk. 64. ). 65.

A szlloda felelssgnek mrtke


[A Ptk. 468. -nak (2) bekezdshez] 66. A krtrtsnek a Ptk. 468. -a (2) bekezdsnek els mondatban emltett mrtke a napi szobar sszegnek az tvenszerese, kivve, ha a kr ennl kevesebb. BH1979. 292. tterem zembentartja - ha ennek felttelei megvannak - teljes felelssggel tartozik a ltogat dolgnak elveszsbl keletkezett krrt. Korltozott mrtk felelssg csak a szllodkra nzve llhat fenn [Ptk. 468. (1) s (2) bek., 471. , Ptk. 66. , 11/1974. (XII. 24.) BKM sz. r.].

Biztosts
(A Ptk. 536-567. -aihoz) 67. A biztostsi szerzdsben kikthet, hogy ha a biztostsi esemny a szablyzatban meghatrozott okbl s ott megllaptott idn bell kvetkezik be, a biztost csak a befizetett djaknak a szablyzatban meghatrozott rszt kteles kifizetni. A szablyzat hat hnapnl hosszabb idt nem llapthat meg. 68. (1) (2) A biztostott (szerzd fl) kvetelheti, hogy a biztost a szablyzatot bocsssa rendelkezsre. KGD1996. 177. A biztostsi szablyzat csak akkor vlik a felek szerzdsnek rszv, ha a szerzdst a felek - bizonythat mdon - a szablyzatra val utalssal ktttk meg [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 68. (1) bek.]. BH1995. 297. I. Casco biztosts esetn nem kteles a biztost lopskr cmn helytllni, ha a biztosts trgyt kpez gpkocsit a krosult maga adta t a krt okoz szemlynek [Ptk. 553. (1) bek., 556. (1) bek., Ptk. 68. (1) bek. alapjn kiadott casco biztostsi felttelek I/1-5. pontjai]. BH1995. 297. II. A biztost s a biztostsi gynk szerzdsben foglaltak az irnyadak arra, hogy az gynk a biztost kpviseljnek tekinthet-e. Ha nem, akkor az gynk ltal ksztett s a fl ltal alrt biztostsi szerzds csak a fl rszrl tett ajnlatnak minsl. Ennek a biztostsi szerzdsnek a ltrejtte az ajnlatnak a biztost illetkes fikjhoz trtn igazolt megrkezstl fgg [Ptk. 219. (1) bek., 537. (3) bek., Ptk. 68. (1) bek., alapjn kiadott casco biztostsi felttelek VI/30. pontja]. 69. (1) A biztostott (szerzd fl) nyilatkozata a biztostval szemben akkor hatlyos, ha az a biztost valamely szervezeti egysgnek (fik, igazgatsg, figazgatsg) jut tudomsra. Ez a rendelkezs nem rinti a biztostsi ajnlatnak, illetleg a biztostsi djnak a biztost kpviselje rszre trtnt tadshoz fzd joghatlyt. (2) Az (1) bekezdsben foglalt rendelkezst kell alkalmazni a biztost tudomsszerzsnek joghatlyra is. BH2006. 11. A biztost krtrtsi felelssge megbzottja magatartsrt, aki szablyos szerzdsktst sznlelve az tvett els djrszletet eltulajdontja (1959. vi IV. trvny 348. , 350. ; 1960. vi 11. tvr. 69. ). BH1999. 305. Biztostsi szerzdsnl az ajnlati ktttsg alakulsa [1959. vi IV. trvny 211. (1) bekezds, 213. (1) bekezds, 537. (1) s (2) bekezds, 567. (1) bekezds s 1960. vi 11. tvr. 3. (1) bekezds, 69. (1) bekezds]. BH1997. 481. A joggylet ltrehozsval kapcsolatos egyttmkdsi ktelezettsg elmulasztsnak jogkvetkezmnyei [Ptk. 205. (3) bek., 339. (1) bek., 537. (3) bek., Ptk. 69. (1) bek.]. EBH2005. 1208. A biztost krtrtsi felelssge megbzottja magatartsrt, aki szablyos szerzdsktst sznlelve az tvett els djrszletet eltulajdontja (1959. vi IV. trvny 348. , 350. ; 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 69. ). 70.

Kzvgrendelet ttele brsgnl

[A Ptk. 625. -nak (1) bekezdshez] 71. Kzvgrendeletet helyi brsg eltt lehet tenni.

Kzrdek meghagys
[A Ptk. 642. -nak (1) bekezdshez] 72. A kzrdek meghagysrl az annak clja szerint illetkes llami felgyel szervet rtesteni kell.

rklsi szerzds
(A Ptk. 644. s 656. -hoz) 73. A hzastrsaknak ugyanabba az okiratba foglalt rklsi szerzds rvnyes, ha mint rkhagyk ktnek harmadik szemllyel szerzdst.

A ktelesrsz alapja
74.

III. FEJEZET TMENETI RENDELKEZSEK


75. (1) A Ptk. rendelkezseit - ha ez a trvnyerej rendelet msknt nem rendelkezik - a hatlybalpse eltt keletkezett jogviszonyokbl ered s jogers hatrozattal mg el nem brlt jogokra s ktelezettsgekre is alkalmazni kell. (2) Ha a Ptk. valamely jognyilatkozat rvnyessghez alakszersget kvn meg s ez a trvnyerej rendelet msknt nem rendelkezik, a Ptk. hatlybalpse eltt ilyen alakszersg nlkl tett jognyilatkozat rvnyessgt a korbbi jogszablyok rendelkezsei alapjn kell elbrlni. (A Ptk. 9. -hoz) BH2005. 438. A Ptk. hatlybalpse eltt elhelyezett takarkbettekrt csak akkor ll fenn az llam helytllsi ktelezettsge, ha a takarkbett-knyvet az Orszgos Takarkpnztrnl nyitottk, vagy annak bettllomnyba tkerlt [1960. vi 11. tvr. 75. ; 1952. vi 9. tvr.; 1033/1952. (X. 5.) MT hat.; 1989. vi 2. tvr.; 1959. vi IV. trvny 533. (4) bek.]. BH2004. 27. A Budapest Szkesfvros ltal kibocstott kommunlis ktvnyeken, az n. npszvetsgi klcsnktvnyeken s az llamadssgi ktvnyeken alapul kvetelsek elvlsvel kapcsolatos - a Ptk. hatlybalpst megelz - jogszablyok rtelmezse [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tv., 670/1946. ME r. 2. (1), bek., 2780/1946. ME r. 2. , 4790/1946. ME r. 1. , 13. 110/1948. Korm. r. 4. , 1960. vi 11. tvr. 75. (1) bek., 85. , 94. , 95. , 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pontjai, 3. (1) bek. a)-d) pontjai, 7. , 86/1987. (XII. 29.) MT r., 80/1992. (V. 12.) Korm. r. 6. c) pont, Ptk. 115. , 324. , 326. (2) bek.] EBH2005. 1325. Az 1959. vi IV. trvny hatlybalpse eltt elhelyezett takarkbettekrt csak akkor ll fenn az llam helytllsi ktelezettsge, ha a takarkbettknyvet az Orszgos Takarkpnztrnl nyitottk, vagy annak bettllomnyba tkerlt [1960. vi 11. trvnyerej rendelet 75. ; 1952. vi 9. trvnyerej rendelet; 1033/1952. (X. 5.) MT hatrozat; 1989. vi 2. trvnyerej rendelet; 1959. vi IV. trvny 533. (4) bek. ]. EBH2003. 953. I. A Budapest Szkesfvros s a Berlini Drezdner Bank ltal 1914. mrcius 2-n kttt klcsnszerzds alapjn kibocstott n. tbbvaluts klcsnktvnyekbl, a Magyar llam, valamint a Nemzetek Szvetsge Tancsnak hatrozata alapjn 1924. mrcius 14-n kibocstott llamadssgi

ktvnyekbl, a magyarorszgi vrmegyk 1927. jlius 15-n kibocstott egyestett klcsnktvnybl (n. Rotschild-klcsn) ered kvetelsek elvlsnek megllaptsa krben irnyad szempontok [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1287. , 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tc., 1926. vi XVI. tv., Ptk. 115. (1) bek., 324. (1) bek., 325. (1) bek., 326. (1) s (2) bek., Ptk. I. 75. (1) bek., 85. (1) s (3) bek., 95. , 13110/1984. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. , 670/1946. ME rendelet, 85/1987. (XII. 29.) MT rendelet, 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pont, 3. (1) bek. a)-d) pont, 7. (1) bek., 80/1992. (V. 12.) Korm. rendelet 6. c) pont]. 76. A fogamzs idpontjt a gyermek rdeke ellenre csak akkor lehet bizonytani, ha a fogamzs a Ptk. hatlybalpse utn trtnt. (A Ptk. 12. -hoz) 77. A hzassgkts a Ptk. hatlybalpse eltt kttt hzassgnl sem jr a nagykorsg megszerzsvel, ha a brsg a hzassgot a cselekvkpessg hinya vagy a kiskorsg okbl szksges gymhatsgi engedly hinya miatt rvnytelennek nyilvntja. (A Ptk. 97. -hoz) 78. Az plet tulajdonjogra vonatkoz rendelkezseket a Ptk. hatlybalpsekor idegen fldn mr meglev pletek tekintetben is alkalmazni kell. (A Ptk. 110-111., 137. s 138. -aihoz) 79. A tlptsre, a beptsre, valamint a rptsre vonatkoz rendelkezseket csak akkor lehet alkalmazni, ha az ptkezs a Ptk. hatlybalpse utn trtnt. (A Ptk. 121-124., 165. s 167. -aihoz) 80. A Ptk. hatlybalpsekor folyamatban lev elbirtokls esetben a jogszerzshez tovbbi tz v szksges, kivve, ha az elbirtoklsi idbl ennl kevesebb van htra. Az elbirtoklsnak a Ptk. hatlybalpst megelzen bekvetkezett nyugvsra s megszakadsra a korbbi jogot kell alkalmazni. (A Ptk. 196-197. -aihoz) BH2000. 407. A trsadalmi tulajdon trgyt kpez ingatlan elbirtokls tjn val megszerzsnek idkzben mr megsznt - jogszablyi tilalma a trsadalmi szervezetek tulajdonszerzsre is irnyad volt [1960. vi 11. tvr. (Ptk.) 80. , 1977. vi IV. tv., Ptk. 28. (1) bek., 88-90. -ai, 121. (1) s (3) bek., 1991. vi XIV. tv. 16. (2) bek.]. 81. A felels rzsre vonatkoz rendelkezseket a Ptk. hatlybalpse eltt keletkezett tnyllsokra csak a Ptk. hatlybalpstl kezdve lehet alkalmazni. (A Ptk. 232. -hoz) 82. A kamat mrtkre vonatkoz rendelkezseket a Ptk. hatlybalpse eltt keletkezett jogviszonybl ered kamatkvetelsre nem lehet alkalmazni. (A Ptk. 236. -hoz) 83. (1) A Ptk. hatlybalpse eltt ltrejtt szerzdst a Ptk. hatlybalpstl szmtott egy ven bell akkor is meg lehet tmadni, ha a megtmadsi hatrid a Ptk. szerint mr eltelt. (2) Ezt a szablyt nem lehet alkalmazni, ha a megtmadsi jog az rvnyestsvel val indokolatlan kslekeds miatt a Ptk. hatlybalpse eltt megsznt. [A Ptk. 261. -hoz]

83/A. [A Ptk. 270-271. -hoz] 83/B. Az egyes pnzgyi trgy trvnyek mdostsrl szl 2010. vi CLIX. trvny 1-3. -val megllaptott Ptk. 270. (1)-(3) s (6) bekezdst, 271. (1) bekezdst s e trvnyerej rendelet 49. -t a hatlybalpsket kveten kttt, vadk alaptsra irnyul szerzdsekre kell alkalmazni. (A Ptk. 306. -hoz) 84. (1) A szavatossgi jogok rvnyestsre vonatkoz hatridket a Ptk. hatlybalpse eltt ltrejtt szerzds esetben a Ptk. hatlybalpstl kell szmtani, a korbbi jogszably ltal meghatrozott hatridk azonban nem hosszabbodhatnak meg. (2) Ezt a szablyt nem lehet alkalmazni, ha a szavatossgi jogok az rvnyestskkel val indokolatlan kslekeds miatt a Ptk. hatlybalpse eltt megszntek. (A Ptk. 324-327. -aihoz) 85. (1) Ha az elvls a Ptk. hatlybalpsekor folyamatban van, a kvetels a Ptk. hatlybalpstl szmtott t ven bell rvnyesthet. Ezt a szablyt nem lehet alkalmazni, ha a kvetels az rvnyestsvel val indokolatlan kslekeds miatt a Ptk. hatlybalpse eltt megsznt. (2) Ezeket a rendelkezseket az t vnl rvidebb elvlsi idkre nem lehet alkalmazni. (3) Az elvlsnek a Ptk. hatlybalpst megelzen bekvetkezett nyugvsra, megszakadsra s megrvidtsre a korbbi jogot kell alkalmazni. (A Ptk. 378. s 380. -aihoz) BDT2003. 872. A Ptk. hatlybalpse eltt vltott ktvnyek alapjn keletkezett kvetelsek elvlsre - ha a kvetels a Ptk. hatlybalpst kveten vlt esedkess - a Ptk. rendelkezseit kell alkalmazni. BH2010. 97. Svjci frank alapon 1929-ben kibocstott llami pnztrjegyeken alapul kvetels elvlsnek nyugvsa [1881. vi XXXIII. trvny 37-42. , 13.110/1948. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. , 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet, 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 85. ]. BH2005. 439. Az 1931. mjus 1-jn kibocstott zloglevelekben foglalt tkekvetels elvlsnek vizsglatnl irnyad szempontok (1876. vi XXXVI. tv. 12. , 14. ; 1881. vi XXXIII. tv. 37. , 42. ; 13.110/1948. (XII. 24.) Korm. r.; 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet; 1960. vi 11. tvr. 85. (3) bek.]. BH2004. 75. a magyarorszgi vrmegyk 1927. jlius 15-n kibocstott egyestett klcsnktvnybl (n. Rotschild-klcsn) ered kvetelsek elvlsnek megllaptsa krben irnyad szempontok [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1287. , 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tc., 1926. vi XVI. tv., Ptk. 115. (1) bek., 324. (1) bek., 325. (1) bek., 326. (1) s (2) bek., Ptk. I. 75. (1) bek., 85. (1) s (3) bek., 95. , 13. 110/1984. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. , 670/1946. ME rendelet, 85/1987. (XII. 29.) MT rendelet, 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pont, 3. (1) bek. a)-d) pont, 7. (1) bek., 80/1992. (V. 12.) Korm. rendelet 6. c) pont]. BH2004. 27. A Budapest Szkesfvros ltal kibocstott kommunlis ktvnyeken, az n. npszvetsgi klcsnktvnyeken s az llamadssgi ktvnyeken alapul kvetelsek elvlsvel kapcsolatos - a Ptk. hatlybalpst megelz - jogszablyok rtelmezse [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tv., 670/1946. ME r. 2. (1), bek., 2780/1946. ME r. 2. , 4790/1946. ME r. 1. , 13. 110/1948. Korm. r. 4. , 1960. vi 11. tvr. 75. (1) bek., 85. , 94. , 95. , 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pontjai, 3. (1) bek. a)-d) pontjai, 7. , 86/1987. (XII. 29.) MT r., 80/1992. (V. 12.) Korm. r. 6. c) pont, Ptk. 115. , 324. , 326. (2) bek.] EBH2005. 1326. Az 1931. mjus 1-jn kibocstott zloglevelekben foglalt tkekvetels elvlsnek vizsglatnl irnyad szempontok [1876. vi XXXVI. trvny 12. , 14. ; 1881. vi XXXIII. trvny 37. , 42. ; 13110/1948. (XII. 24.) Korm. rendelet; 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet; 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 85. (3) bek.]. EBH2003. 953. I. A Budapest Szkesfvros s a Berlini Drezdner Bank ltal 1914. mrcius 2-n kttt klcsnszerzds alapjn kibocstott n. tbbvaluts klcsnktvnyekbl, a Magyar llam, valamint a

Nemzetek Szvetsge Tancsnak hatrozata alapjn 1924. mrcius 14-n kibocstott llamadssgi ktvnyekbl, a magyarorszgi vrmegyk 1927. jlius 15-n kibocstott egyestett klcsnktvnybl (n. Rotschild-klcsn) ered kvetelsek elvlsnek megllaptsa krben irnyad szempontok [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1287. , 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tc., 1926. vi XVI. tv., Ptk. 115. (1) bek., 324. (1) bek., 325. (1) bek., 326. (1) s (2) bek., Ptk. I. 75. (1) bek., 85. (1) s (3) bek., 95. , 13110/1984. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. , 670/1946. ME rendelet, 85/1987. (XII. 29.) MT rendelet, 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pont, 3. (1) bek. a)-d) pont, 7. (1) bek., 80/1992. (V. 12.) Korm. rendelet 6. c) pont]. 86. A Ptk. hatlybalpse eltt kikttt visszavsrlsi s vteli jog a Ptk. hatlybalpstl szmtott t v elteltvel megsznik, kivve, ha a kikttt idbl ennl kevesebb van htra. (A Ptk. 383-385. -aihoz) 87. Az llatszavatossgra vonatkoz rendelkezseket a Ptk. hatlybalpse eltt kttt szerzdsre csak akkor lehet alkalmazni, ha a szerzdst a Ptk. hatlybalpse utn teljestik. (A Ptk. 408. -hoz) 88. Az a megtlt ktbrkvetels, amelynek elvlse a Ptk. hatlybalpsekor folyamatban van, a Ptk. hatlybalpstl szmtott hat hnapon bell akkor is rvnyesthet, ha az elvlsi idbl ennl kevesebb van htra. (A Ptk. XLV. Fejezethez) 89. A Ptk.-nak a biztostsra vonatkoz rendelkezseit a hatlybalpse eltt ltrejtt, mg fennll biztostsi szerzdsekbl ered jogokra s ktelezettsgekre csak akkor kell alkalmazni, ha a jogok s ktelezettsgek a Ptk. hatlybalpse utn keletkeztek. 90. (1) Ha a korbbi jogszably, illetleg a biztostsi szerzds ltal a szerzds ltrejttre, mdosulsra s megsznsre, tovbb a kockzatvisels kezdetre s megsznsre megllaptott hatrid a Ptk. hatlybalpsekor folyamatban van, azt a hatridt kell figyelembe venni, amely ksbb jr le. (2) A korbbi jogszably ltal a biztostsi dj irnti kvetels brsgi ton val rvnyestsre s a szerzds megsznsre megllaptott s folyamatban lev hatrid legksbb a Ptk. hatlybalpst kvet harmincadik napon jr le. (A Ptk. 597. -hoz) 91. A Ptk. hatlybalpsekor mg fennll alaptvnyokra a korbbi jogszablyokat kell alkalmazni. 91/A. 91/B. (1) Az 1987. szeptember 1-je eltti alaptvnyrendelst kzrdek clra val ktelezettsgvllalsnak kell tekinteni. (2) Ha az (1) bekezds szerinti alaptvnyrendels vgrendelettel trtnt, azt kzrdek meghagysnak kell tekinteni. (3) A ktelezett a kzrdek clra val ktelezettsgvllalst az alaptvny ltrehozsra vonatkoz szablyok szerint alaptvnny alakthatja t. (A Ptk. tdik Rszhez) 92. (1) A Ptk.-nak az rklsi jogot szablyoz rendelkezseit - ha ez a trvnyerej rendelet msknt nem rendelkezik - csak a Ptk. hatlybalpse utn megnylt rklsre lehet alkalmazni. (2) A Ptk.-nak a vgrendelet alakszersgeire vonatkoz rendelkezseit a Ptk. hatlybalpse eltt kelt vgrendeletre is alkalmazni kell. (A Ptk. 645. -hoz)

BH1987. 314. II. Az rkbefogadott szemly rklsre a Polgri Trvnyknyv rendelkezsei csak akkor irnyadk, ha az rkbefogads s az rkls megnylta egyarnt 1960. mjus 1. utn trtnt [Ptk. 617. , Csjt. 51. Ptk. 92. , 1960. vi 12. tvr. 11. ]. BH1984. 403. Hatlyos jogszablyaink rtelmben az rkbefogads teljes rokoni kapcsolatot ltest az rkbefogadott s az rkbefogad, illetleg rokonai kztt. Az rkbefogadott gyermek az rkbefogad rokona utn csak akkor rkl, ha az rkbefogads s az rkls megnylta egyarnt 1960. mjus 1. utn trtnt [Csjt. 51. , Ptk. 617. (1) bek., Ptk. 92. , 1960. vi 12. sz. tvr. 11. ]. 93. Ha az rkls a Ptk. hatlybalpse eltt nylt meg, az utrklsre akkor is a korbbi jogot kell alkalmazni, ha az utrkls a Ptk. hatlybalpse utn kvetkezik be. (A Ptk. 655. -hoz) 94. A Ptk. hatlybalpse eltt kelt rklsi szerzdsre a korbbi jogot kell alkalmazni. BH2004. 27. A Budapest Szkesfvros ltal kibocstott kommunlis ktvnyeken, az n. npszvetsgi klcsnktvnyeken s az llamadssgi ktvnyeken alapul kvetelsek elvlsvel kapcsolatos - a Ptk. hatlybalpst megelz - jogszablyok rtelmezse [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tv., 670/1946. ME r. 2. (1), bek., 2780/1946. ME r. 2. , 4790/1946. ME r. 1. , 13. 110/1948. Korm. r. 4. , 1960. vi 11. tvr. 75. (1) bek., 85. , 94. , 95. , 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pontjai, 3. (1) bek. a)-d) pontjai, 7. , 86/1987. (XII. 29.) MT r., 80/1992. (V. 12.) Korm. r. 6. c) pont, Ptk. 115. , 324. , 326. (2) bek.] BH1995. 280. I. A Ptk. hatlybalpse eltt kttt rklsi szerzdsre a korbbi jogot kell alkalmazni (Ptk. 94. ).

IV. FEJEZET HATLYUKAT VESZT, ILLETLEG HATLYBAN MARAD JOGSZABLYOK


95. A felszabaduls eltt alkotott polgri jogi tartalm jogszablyok, illetleg a felszabaduls eltt alkotott jogszablyok polgri jogi tartalm rendelkezsei - az e trvnyerej rendelet mellkletben felsorolt kivtelekkel hatlyukat vesztik. BH2005. 439. Az 1931. mjus 1-jn kibocstott zloglevelekben foglalt tkekvetels elvlsnek vizsglatnl irnyad szempontok (1876. vi XXXVI. tv. 12. , 14. ; 1881. vi XXXIII. tv. 37. , 42. ; 13.110/1948. (XII. 24.) Korm. r.; 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet; 1960. vi 11. tvr. 85. (3) bek.]. BH2004. 75. a magyarorszgi vrmegyk 1927. jlius 15-n kibocstott egyestett klcsnktvnybl (n. Rotschild-klcsn) ered kvetelsek elvlsnek megllaptsa krben irnyad szempontok [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1287. , 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tc., 1926. vi XVI. tv., Ptk. 115. (1) bek., 324. (1) bek., 325. (1) bek., 326. (1) s (2) bek., Ptk. I. 75. (1) bek., 85. (1) s (3) bek., 95. , 13. 110/1984. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. , 670/1946. ME rendelet, 85/1987. (XII. 29.) MT rendelet, 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pont, 3. (1) bek. a)-d) pont, 7. (1) bek., 80/1992. (V. 12.) Korm. rendelet 6. c) pont]. BH2004. 27. A Budapest Szkesfvros ltal kibocstott kommunlis ktvnyeken, az n. npszvetsgi klcsnktvnyeken s az llamadssgi ktvnyeken alapul kvetelsek elvlsvel kapcsolatos - a Ptk. hatlybalpst megelz - jogszablyok rtelmezse [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tv., 670/1946. ME r. 2. (1), bek., 2780/1946. ME r. 2. , 4790/1946. ME r. 1. , 13. 110/1948. Korm. r. 4. , 1960. vi 11. tvr. 75. (1) bek., 85. , 94. , 95. , 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pontjai, 3. (1) bek. a)-d) pontjai, 7. , 86/1987. (XII. 29.) MT r., 80/1992. (V. 12.) Korm. r. 6. c) pont, Ptk. 115. , 324. , 326. (2) bek.] EBH2005. 1326. Az 1931. mjus 1-jn kibocstott zloglevelekben foglalt tkekvetels elvlsnek vizsglatnl irnyad szempontok [1876. vi XXXVI. trvny 12. , 14. ; 1881. vi XXXIII. trvny 37. , 42. ; 13110/1948. (XII. 24.) Korm. rendelet; 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet; 1960. vi 11. trvnyerej rendelet 85. (3) bek.]. EBH2003. 953. I. A Budapest Szkesfvros s a Berlini Drezdner Bank ltal 1914. mrcius 2-n kttt klcsnszerzds alapjn kibocstott n. tbbvaluts klcsnktvnyekbl, a Magyar llam, valamint a

Nemzetek Szvetsge Tancsnak hatrozata alapjn 1924. mrcius 14-n kibocstott llamadssgi ktvnyekbl, a magyarorszgi vrmegyk 1927. jlius 15-n kibocstott egyestett klcsnktvnybl (n. Rotschild-klcsn) ered kvetelsek elvlsnek megllaptsa krben irnyad szempontok [1881. vi XXXIII. tv. 37. , 40. , 42. , 1875. vi XXXVII. tv., Magyar Magnjogi Trvnyknyv javaslata 1287. , 1292. , 1293. , 1924. vi IV. tc., 1926. vi XVI. tv., Ptk. 115. (1) bek., 324. (1) bek., 325. (1) bek., 326. (1) s (2) bek., Ptk. I. 75. (1) bek., 85. (1) s (3) bek., 95. , 13110/1984. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. , 670/1946. ME rendelet, 85/1987. (XII. 29.) MT rendelet, 1982. vi 28. tvr. 2. (1) bek. a)-k) pont, 3. (1) bek. a)-d) pont, 7. (1) bek., 80/1992. (V. 12.) Korm. rendelet 6. c) pont]. 96. (1) Hatlyukat vesztik a felszabaduls utn alkotott kvetkez jogszablyok, illetleg a felszabaduls utn alkotott jogszablyok kvetkez rendelkezsei: a trvnyes rklsre vonatkoz egyes jogszablyok mdostsrl szl 1946. vi XVIII. trvny; a szvetkezetkrl szl 1947. vi XI. trvny; a szvetkezetekrl szl 1947. vi XI. trvny egyes rendelkezseit mdost 1947. vi XXIV. trvny; a szvetkezetekrl szl 1947. vi XI. trvny egyes rendelkezseinek jabb mdostsrl, illetleg kiegsztsrl szl 1948. vi XXXI. trvny; az alaptvnyokra vonatkoz krdsek szablyozsrl szl 1949. vi 2. trvnyerej rendelet 9-10. -a; a szvetkezetek felgyeletrl szl 1949. vi 10. trvnyerej rendelet 2-3. -a; a mzeumokrl s memlkekrl szl 1949. vi 13. trvnyerej rendelet 27. -a (2) bekezdse msodik mondatnak a tall jutalmazsra vonatkoz rendelkezse; az llami vllalatrl szl 1950. vi 32. trvnyerej rendelet; az llami vllalatrl szl 1950. vi 32. trvnyerej rendelet mdostsa trgyban kiadott 1952. vi 5. trvnyerej rendelet; a hzassgrl, a csaldrl s a gymsgrl szl 1952. vi IV. trvny hatlybalpse s vgrehajtsa, valamint a szemlyi jog egyes krdseinek szablyozsa trgyban kiadott 1952. vi 23. trvnyerej rendelet 11. -a, 21-41. a; az ipari termkek minsgnek vdelmrl szl 1953. vi 12. trvnyerej rendelet 11. s 16. -a; a kisajttsrl szl 1955. vi 23. trvnyerej rendelet 11. -nak (2) bekezdse; az egyesletek feletti felgyeleti jogkr gyakorlsrl szl 1957. vi 3. trvnyerej rendelet; a termelsi s a termnyrtkestsi szerzdsrl szl 1958. vi 17. trvnyerej rendelet; a termelsi s termnyrtkestsi szerzdsrl szl 1958. vi 17. trvnyerej rendelet kiegsztse trgyban kiadott 1958. vi 33. trvnyerej rendelet; a rszvnytrsasgok s a szvetkezetek igazgatsgnak s felgyelbizottsgnak kiegsztse, valamint kzgylsk megtartsnak kivteles engedlyezse trgyban kibocstott 3100/1945. (VI. 18.) ME rendelet; a vast krtrtsi ktelezettsgnek mdostsrl szl 2830/1946. (III. 23.) ME rendelet; a kereskedelmi trsasgokra vonatkoz egyes rendelkezsekrl szl 4370/1946. (IV. 21.) ME rendelet; a szvetkezetek alapszablymdost kzgylsre vonatkoz hirdetmny tartalmrl szl 11000/1947. (IX. 14.) Korm. rendelet; a Magyar Szvegrk, Zeneszerzk s Zenemkiadk Szvetkezetrl szl 12110/1947. (X. 15.) Korm. rendelet; a halszati szvetkezetekrl szl 12440/1947. (X. 24.) Korm. rendelet; egyes hitelintzetek jogi helyzetnek rendezsrl szl 12810/1947. (XI. 8.) Korm. rendelet; a klcsns biztost trsasgok, mint szvetkezetek trgyban kibocstott 12820/1947. (XI. 8.) Korm. rendelet; a Magyar Szlsgazdk Orszgos Borrtkest Szvetkezete, a MEGA Hegyvidki Bortermelk rtkest Szvetkezete, valamint a Hegykzsgek s Szlsgazdk Orszgos Szvetkezete mkdsnek szablyozsrl szl 12850/1947. (XI. 8.) Korm. rendelet; a hitelszvetkezetekrl s az Orszgos Szvetkezeti Hitelintzetrl szl 12890/1947. (XI. 19.) Korm. rendelet 140. -a, 54. -a, 57. -a, 61. -a, 65-67. -a; a biztost magnvllalatok alaptkjnek s biztostsi alapjnak jabb szablyozsrl szl 5900/1942. ME rendeletben s a biztost magnvllalatok letbiztostsi djtartalknak gyjtsvel kapcsolatos egyes krdsek rendezsrl szl 8830/1939. ME rendeletben pengben meghatrozott sszegeknek forintrtkre tszmtsa trgyban kibocstott 1120/1948. (I. 29.) Korm. rendelet; az llami rdekeltsg biztost magnvllalatok zletvitelnek egysges irnytsrl szl 6430/1948. (VI. 11.) Korm. rendelet; az ipari kzpontokrl szl 7210/1948. (VII. 3.) Korm. rendelet; a megszn szvetkezet vagyonnak bejelentsrl, truhzsrl s iparjogostvnyrl szl 7890/1948. (VII. 27.) Korm. rendelet;

a fldmvesszvetkezetekrl szl 8000/1948. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1-3. -a, 4. -nak (2) s (3) bekezdse, 5-14. -a, 15. -a (1) bekezdsnek b) s c) pontja, valamint (2) bekezdse, 16. -a, 17. -nak (3) bekezdse, 18. -a (2) bekezdsnek harmadik mondata s (3) bekezdse, 19-28. -a, 32. -a, 34-38. -a; egyes szvetkezeteknek kzigazgatsi ton val feloszlatsrl szl 10160/1948. (X. 5.) Korm. rendelet; a fldbrl szvetkezetekrl, tovbb a fldmvesszvetkezetekrl szl 8000/1948. (VIII. 13.) Korm. rendelet egyes rendelkezseinek mdostsa, illetleg kiegsztse trgyban kibocstott 12000/1948. (XI. 7.) Korm. rendelet; a hbor folytn szksgess vlt kivteles holtnak nyilvntsi szablyok megllaptsrl szl 12200/1948. (XII. 4.) Korm. rendelet; a fldbrl szvetkezetek tagjaira vonatkoz rendelkezsek kiegsztsrl szl 13010/1948. (XII. 19.) Korm. rendelet; az gyleti biztostkads szablyozsrl szl 870/1949. (I. 29.) Korm. rendelet; a nem ipari llami vllalatok kezelse s kzvetlen irnytsa cljbl kzpontok ltestse trgyban kiadott 980/1949. (I. 29.) Korm. rendelet; a 4800/1926. ME rendelet llomnytruhzst szablyoz rendelkezseinek az llami rdekeltsg biztostkra val alkalmazsrl szl 1360/1949. (II. 12.) Korm. rendelet; a termelszvetkezeti csoportok egyes vagyoni krdseirl szl 2550/1949. (III. 19.) Korm. rendelet; a Magyar Orszgos Szvetkezeti Kzpont, az Orszgos Szvetkezeti Tancs s a szvetkezeti felgyeli llsok megsznsrl szl 4049/1949. (V. 22.) Korm. rendelet 1-2. -a, 3. -nak (2) bekezdse, 4-14. -a; a Szvetkezetek Orszgos Szvetsgnek alakulsrl szl 4050/1949. (V. 22.) Korm. rendelet 1-2. -a, 3. nak (1)-(3) bekezdse, 4. -a, 6. -a, 7. -a (2) bekezdsnek f) pontja, valamint (3) s (4) bekezdse, 8-9. -a, 1416. -a, 17. -nak (2) bekezdse, 19. -a; a termszetben jr magnjogi tartozsok teljestsnek szablyozsrl szl 4224/1949. (IX. 6.) MT rendelet; a flmvesszvetkezetekrl szl 8000/1948. (VIII. 13.) Korm. rendelet kiegsztse trgyban kibocstott 4236/1949. (IX. 16.) MT rendelet 2-4. -a; az alaptvnyokra vonatkoz krdsek szablyozsrl szl 1949. vi 2. trvnyerej rendelet vgrehajtsa trgyban kibocstott 4245/1949. (IX. 20.) MT rendelet 5. -a; a volt kereskedelem- s szvetkezetgyi miniszter szvetkezeti hatskrnek tszllsrl szl 4325/1949. (XI. 20.) MT rendelet; a bri ton rvnyesthet kamat legmagasabb mrtknek megllaptsrl szl 4360/1949. (XII. 30.) MT rendelet; az egyeslsekrl szl 102/1950. (IV. 4.) MT rendelet 1. -nak (3) bekezdse, 10. -a, 12-14. -a; a holtnak nyilvntsi eljrs sorn kibocstott hirdetmny kzzttelnek korltozsrl szl 130/1950. (V. 3.) MT rendelet; a kzponti ft- s melegvzszolgltat berendezsek zemben tartsrl szl 177/1950. (VI. 25.) MT rendelet 10. -nak (2) bekezdse; a feloszlatott egyesletek egyes vagyoni viszonyainak rendezsrl szl 231/1950. (IX. 7.) MT rendelet; az llami ingatlanvagyon tulajdonjoga, kezelse, nyilvntartsa s forgalma trgyban kibocstott 244/1950. (X. 1.) MT rendelet 4. -nak a Ptk. 169. -val ellenttes rendelkezsei; a trsztkrl szl 122/1951. (VI. 17.) MT rendelet 1. -nak (3) bekezdse, 9. -a; a biztostsi dj fizetsnek szablyozsrl szl 152/1951. (VIII. 11.) MT rendelet; a hitelrendszerrl szl 19/1952. (III. 13.) MT rendelet 6. -nak (3) bekezdse; a trvnyes zlogjog vagy visszatartsi jog cmn a szlloda birtokban lev ingsgok rtkestsrl szl 70/1952. (VIII. 23.) MT rendelet 1. s 2. -nak a visszatartsi joggal kapcsolatos rendelkezse, 4-5. -a; a polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny (Pp.) hatlybalptetse folytn szksges rendelkezsek trgyban kibocstott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 10. -a; az llami szervek jogi kpviseletrl szl 50/1953. (X. 23.) MT rendelet; a polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny hatlybalptetse trgyban kibocstott 105/1952. (XII. 28.) MT rendeletet mdost 46/1954. (VIII. 1.) MT rendelet 3. -a; a szlltsi szerzdsekrl szl 50/1955. (VIII. 19.) MT rendelet 13. -nak (1) bekezdse, valamint 16. -nak (3) bekezdse; a dntbizottsgokrl s a dntbizottsgi eljrsrl szl 51/1955. (VIII. 19.) MT rendelet 28. -nak (2) bekezdse, 42. -nak (1)-(6) s (8) bekezdse; az llami kiskereskedelmi vllalatok rurszletgyleteirl szl 5/1956. (II. 21.) MT rendelet 2. s 3. -a; a laksbrletrl szl 35/1956. (IX. 30.) MT rendelet 13. -nak (2)-(4) bekezdse, 15. -a, 17. -nak (2) bekezdse, 21. -nak (3) bekezdse, 23. -a, 29. -a, 44. -a (2) bekezds b) pontjnak a brlet felmondsval kapcsolatos rendelkezse;

az egyesletek feletti felgyelet s ellenrzs szablyozsrl szl 3/1957. (I. 20.) Korm. rendelet; a laksbrletrl szl 35/1956. (IX. 30.) MT rendelet vgrehajtsa trgyban kibocstott 15/1957. (III. 7.) Korm. rendelet 31. -a; j szvetkezeti trvny megalkotsrl szl 1088/1956. (IX. 4.) MT hatrozat; egyes szvetkezetek feloszlatsa szempontjbl tekintetbe jv krlmnyekrl szl 101400/1947. (V. 1.) KSzM rendelet; a fldmvesszvetkezek alapszablymintjnak kzzttelrl szl 122000/1948. (XI. 7.) KSzM rendelet; a holtnak nyilvntsra vonatkoz hirdetmnyek s vgzsek kzlsrl szl 100.000/1949. (XII. 16.) IM rendelet; a szlltsi ktelezettsget elmulaszt szerzdses sertshizlalk s tenysztk krtrtsi felelssgrl szl 4/1954. (III. 27.) BgyM rendelet; a magnkereskeds gyakorlsrl szl 1957. vi 17. trvnyerej rendelet vgrehajtsa trgyban kibocstott 1/1957. (III. 12.) BkM rendelet 8. -nak msodik mondata; a szllodkban (pensikban) rvnyesthet rak s djak megllaptsrl szl 1/1957. (V. 15.) BkM-H egyttes rendelet 6. -a (1) bekezdsnek els mondata; a hagyatki eljrsrl szl 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 1. -nak (3) bekezdse. (2) Hatlyukat vesztik a klnfle szablyzatoknak a Ptk., valamint e trvnyerej rendelet szablyaival ellenttes rendelkezsei. 97. (1) Ha valamely jogszably e trvnyerej rendelettel hatlyon kvl helyezett jogszablyra, illetleg valamely jogszablynak e trvnyerej rendelettel hatlyon kvl helyezett rendelkezsre utal, ehelyett a Ptk.-t, vagy e trvnyerej rendeletet, illetleg ezek megfelel rendelkezst kell rteni. (2) Ha valamely jogszably pnztartozs ksedelmes fizetse esetre ktbrfizetsi ktelezettsget r el, az ilyen rendelkezst ksedelmi kamatfizetsi ktelezettsget elr rendelkezsnek kell tekinteni. (3) Ha valamely jogszably a hatridszmtssal kapcsolatban vasrnapot vagy nnepnapot emlt, ezek helyett munkaszneti napot kell rteni.

ZR RENDELKEZSEK
98. Ez a trvnyerej rendelet az 1960. vi mjus h 1. napjn lp hatlyba.

Mellklet az 1960. vi 11. trvnyerej rendelethez


1. Hatlyban maradnak a felszabaduls eltti jogszablyok kvetkez rendelkezsei: a kereskedelmi trvnyrl szl 1875. vi XXXVII. trvny 4. -nak els bekezdse, a 105/1950. (IV. 8.) MT rendelettel mdostott 7. -a, 10-12. -a, 13. -a a betti trsasgra vonatkoz rendelkezs kivtelvel, 14-15. -a, 17-18. -a, 21. -a, 23-24. -a, 29. -a, 37-44. -a, 45. -a azzal, hogy a klkereskedelem krben nem alkalmazhat, 61. -nak 1. s 3. pontja, 64-65. -a, 66. -nak els bekezdse, 67-103. -a, 104. -nak els s msodik bekezdse, 105-109. -a, 110. -nak els, msodik s harmadik bekezdse, 111-121. -a, 147-176. -a, az 1922. vi XVII. trvny 21. -val kiegsztett 177. -a, 178. -a, 9.650/1938. ME rendelettel mdostott s az 1922. vi XVII. trvny 21. -val kiegsztett 179. -a a 4. pont kivtelvel, 180. -a, 181. -nak els bekezdse, 182-198. -a, 200-212. -a, a 3.420/1942. ME rendelettel kiegsztett 213. -a, 214-217. -a, 221. -a, 291-298. -a, 434. -a, 436452. -a; a tisztessgtelen versenyrl szl 1923. vi V. trvny 1. -nak els s msodik bekezdse, 2-4. -a, 6-15. -a, 30. -a els bekezdsnek els mondata, valamint msodik s harmadik bekezdse, 31. -a, 36-37. -a; a korltolt felelssg trsasgrl s a csendes trsasgrl szl 1930. vi V. trvny 1. -a a msodik bekezds els mondata kivtelvel, 2-9. -a, 10. -nak els bekezdse, 11. -nak els s msodik mondata, 12-33. -a, 34. nak els, msodik s harmadik bekezdse, 35-56. -a, 59. -a, 60. -nak els bekezdse, 61-82. -a, a 4.024/1949 (V. 7.) Korm. rendelettel mdostott 83. -a, 84-102. -a, a 45.000/1931. IM rendelet 27-29. -val kiegsztett 103. s 104. -a, 106-107. -a, a 4.024/1940. (V. 7.) Korm. rendelettel mdostott 108. -a, 109. -a, 114. -a; 2. Tovbbra is hatlyban maradnak a jelzloggal s a biztost egyesletekkel kapcsolatos - a Ptk.-val s e trvnyerej rendelettel nem ellenttes - rendelkezsek. 3. Tovbbra is hatlyban maradnak a nemzetkzi egyezmnyek polgri jogi tartalm rendelkezsei.