You are on page 1of 2

APAKAH PENDEKATAN BERASASKAN PROJEK

proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara terancang atau dalam jangka masa tertentu melibatkan kutipan serta analisis data perlu persediaan laporan yang betul

CIRI -CIRI

dijalankan secara individu @ berkumpulan penilaian dijalankan pada setiap tahap interaksi guru-murid yang berupa bimbingan proses melibatkan pengumpulan bahan, maklumat, data, memproses maklumat dan data sesuai dengan murid dan kurikulum berasaskan kemahiran, pengetahuan , pengalaman dan kebolehan murid

MENGAPA PENDEKATAN INI PENTING

Melibatkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses p & P menolong pelajar memahami dan mengaplikasi pengetahuan menolong pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah , berkomunikasi

memberi tugasan mengikut kurikulum tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat menentukan jadual kerja STRATEGI YANG pastikan bilangan ahli kecil DIGUNAKAN penilaian projek perlu DALAM mencerminkan daya usaha TUGASAN setiap pelajar BERASASKAN guru perlu membimbing dan PROJEK membuat pemantau mewujudkan komunikasi positif menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpu perhatian