You are on page 1of 4

Sllavko K.

Kallfa Pika kundr Tbc Bilisht

TUBERKULOZI

n zonn e DEVOLLIT
pr Vitet *1975-1979*

Adresa : Sllavko K. Kallfa Bilisht

1 e-mail : sllavkokkallfa@yahoo.com

1975-1979

Adresa : Sllavko K. Kallfa Bilisht

2 e-mail : sllavkokkallfa@yahoo.com

Adresa : Sllavko K. Kallfa Bilisht

3 e-mail : sllavkokkallfa@yahoo.com

Adresa : Sllavko K. Kallfa Bilisht

4 e-mail : sllavkokkallfa@yahoo.com