You are on page 1of 3

LAPORAN MESYUARAT UNIT GERKO : TENIS Sesi : Unit GERKO : Semester : Butiran Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Tempat Masa

: : : 1hb Julai 2009 Gelanggang Skuasy, Gimnasium IGPM Kampus Tun Hussein Onn 5.00 Petang : 1. 2. Encik Zelkepli Sharom Encik Sallehudin Sharone Laurasiam Oliver Ha Foon Theng Mohammad Umrah Bin Manimbora Laura Lucas Tahun Tenis 01 : 2009

Senarai Pensyarah Penasihat Senarai AJK GERKO

Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Setiausaha : Bendahari :

Ketua Kumpulan

BNK : BC 1 : BC 2 :

Mohd Faizal Bin Shaharuddin Foh Rui Sin Lim Sook Fang Teknikal Makanan : Lee Keng Ling : Loo Chwee Leng

AJK

Kebajikan Cenderahati Protokol AJK Khas

: Lim Hsio Ling : Jamiah Bte Katung : Hoe Sin Yun 1) Chia Siew Ffn 3) Lim Cet Yeun

2) Chia Yark Kim

Agenda 1. 2. 3. 4. Pembahagian Kelas GERKO Perlantikan AJK Unit GERKO : Tenis Taklimat Aktiviti GERKO Hal Hal Lain

Yang Benar,
________________________________________

(Setiausaha : Mohammad Umrah Bin Manimbora)


___________________________________________

(Penasihat GERKO : Catatan :


1. 2. Sila lampirkan juga senarai penuh nama ahli unit Lampirkan bersama rancangan aktiviti semester

Agenda Minit Mesyuarat Unit GERKO : Tenis Bil 1. Perkara Pembahagian Kelas GERKO Encik Abdul Kadir Bin Abdul Rahim memberitahu bahawa kelas GERKO hanya dua sahaja sukan iaitu Tenis dan Bowling. Beliau memberitahu bahawa 3 kelas diperuntukkan untuk Tenis dan sebuah kelas untuk Bowling. Beliau memberi peluang kepada Ketua Opsyen setiap kumpulan berbincang dan membuat keputusan untuk pemilihan kelas. Undian telah dilakukan dan Kumpulan BC 3 mengambil kelas Bowling manakala kumpulan BNK, BC 1 dan BC 2 mengambil Kelas Tenis. Seterusnya beliau menyerahkan tugas kepada penasihat penasihat Kelas GERKO. Perlantikan AJK Unit GERKO Tenis Encik Zelkepli Bin Sharom membawa kesemua pelajar ke gelanggang skuasy bagi membincangkan perlantikan AJK Unit GERKO Tenis. Memandangkan perlantikan baru dibentuk secara rawak dan tidak ada perlantikan khas, maka pencadang yang mencadang AJK baru tidak dapat dikenal pasti. Namun perlantikan ini adalah persetujuan bersama. Berikut adalah AJK Unit GERKO Tenis : Pengerusi : Timbalan Pengerusi Setiausaha : Bendahari : Ketua Kumpulan BNK : BC 1 : BC 2 : 3. Laurasiam Oliver : Ha Foon Theng Mohammad Umrah Bin Manimbora Laura Lucas Mohd Faizal Bin Shaharuddin Foh Rui Sin Lim Sook Fang

2.

Taklimat Aktiviti GERKO Encik Zelkepli Bin Sharom memberitahu kepada semua pelatih mengenai beberapa perkara seperti berikut: a) Kehadiran sepanjang aktiviti GERKO dititikberatkan b) Kerja kumpulan harus dibuat c) Peralatan seperti raket harus dibeli oleh pelatih sendiri d) Memastikan Unit GERKO mempunyai sumber kewangan sendiri e) Menerangkan bagaimana cara menyiapkan laporan mingguan yang akan disediakan oleh Ketua Kumpulan (Opsyen) Hal Hal Lain a) Perbincangan AJK Baru Membincangkan perlantikan AJK Kerja secara terbuka di kalangan kumpulan opsyen. b) Perbincangan Aktiviti GERKO

4.

Mencadangkan agar setiap kumpulan opsyen melantik ketua program bagi mengadakan aktiviti aktiviti GERKO Tenis c) Perbincangan Sumber Kewangan Unit GERKO Tenis Mencadangkan semua ahli kumpulan membayar RM 1 setiap minggu bagi menjana kewangan aktiviti GERKO Tenis. 5. Mesyuarat ditangguhkan pada minggu hadapan.

Yang Menjalankan Tugas

____________________________ Mohammad Umrah Bin Manimbora Disokong Oleh ____________________________ Laurasiam Oliver Disahkan Oleh Tarikh :

_____________________________ Penasihat :

Tarikh :