You are on page 1of 44

SI

Navodila za uporabo HR Upute za upotrebu SR Uputstvo za upotrebu AL Udhzim pr prdorim BG

si
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za gostinsko dejavnost. Napravo uporabljajte le za koliine primerne za gospodinjstvo in temu primeren as uporabe. Glejte dodatni zvezek ''Recepti in nasveti''. Aparata ni potrebno vzdrevati. Ta navodila za uporabo veljajo za ve modelov. Razlike so oznaene. Navodila za uporabo shranite na varnem. Pri predaji naprave morebitnemu novemu uporabniku priloite tudi navodila. Napravo uporabljajte samo z originalnimi deli. Pri nekaterih modelih: 6h Oemalnik za agrume 6i Gnetilec Mealnik 7 Posoda za meanje 8a Pokrov 8b Odprtina za polnjenje 8c Lijak Slika C

Varnostne informacije
Nevarnost elektrinega udara! Aparat prikljuite in uporabljajte samo v skladu s podatki na napisni ploici. Naprave ne uporabljajte, e je naprava ali prikljuna vrvica pokodovana. Otrok ne pustite v bliino naprave. Otroke imejte pod nadzorom in jim prepreite, da bi se z napravo igrali. Ne dovolite osebam (niti otrokom) z omejenim fizinim senzornim zaznavanjem ali mentalnimi sposobnostmi ali osebam, ki imajo premalo izkuenj in znanja, da bi uporabljale napravo, razen e jih nadzoruje ali jim daje navodila za uporabo nekdo, ki je dogovoren za njihovo varnost. Izvlecite vtika po vsaki uporabi, pred vsakem ienjem in sestavljanjem naprave, preden zapustite prostor ali v primeru okvare. Prikljune vrvice ne vlecite preko ostrih robov ali vroih povrin. Da prepreite pokodbe, lahko popravila na elektrinih aparatih, kot npr. zamenjavo prikljune vrvice, izvaja samo servisna sluba. Pri prekinitvi elektrinega toka, naprava ostane prikljuena in po prekinitvi deluje naprej. Pripomoke in orodja zamenjujte le, ko naprava miruje (vrtljivo stikalo na 0/off). Elektrine enote nikoli ne potapljajte v vodo in je nikoli ne drite pod tekoo vodo.

Pregled
Odprite stran s slikami. Osnovna enota Slika A 1 Vrtljivo stikalo 0/off = stop M = Pulzno stikalo (za najvejo hitrost, zadrite vrtljivo stikalo) Nastavitvi 1-2 = delovna hitrost Nastavitev 1 = najnija hitrost Nastavitev 2 = najvija hitrost 2 Pokrov za pogon mealnika 3 Prostor za prikljuno vrvico Posoda z opremo 4 Posoda 5 Pokrov 5a Tlailo 5b Vloek za tlailo Orodja 6a Nosilec orodja 6b Multifunkcijski no 6c Ploa za stepanje 6d Nosilec za ploo Slika A

Slika B

Odvisno od modela je napravi priloena ena ali ve plo. 6e Rezalno/strgalna dvostranska ploa 6f Dvostranska rezalna ploa debelo/tanko 6g Dvostranska strgalna ploa grobo/fino

Uporaba naprave
Napravo in pripomoke pred prvo uporabo temeljito oistite, glejte ''ienje in servis''.

Priprava Osnovno enoto postavite na ravno, stabilno in isto podlago. Izvlecite prikljuno vrvico iz prostora za shranjevanje prikljune vrvice. Vtika vstavite v elektrino omreje.

si

- -

Pozor! Hrano za predelavo vstavite vedno ele po vstavitvi orodja. Multifunkcijski no (6b) pred vstavitvijo vzemite iz zaitnega ovoja. Vstavite sestavine. Nataknite pokrov s tlailom (poravnajte puico na pokrovu na puico na posodi) in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Zati pokrova mora biti potisnjen do prislona v vodilu osnovne enote. Vrtljivo stikalo nastavite na eleno nastavitev. Za dodajanje ve sestavin, nastavite vrtljivo stikalo na 0/off. Odstranite tlailo in dodajte sestavine skozi odprtino za polnjenje. Tekoine dodajajte skozi vloek za tlailo, ki ga lahko tako uporabite za merilno posodo.

Posoda s priborom/orodjem
Monost pokodbe zaradi vrteih se orodij! Med uporabo nikoli ne posegajte v posodo. Za potiskanje sestavin vedno uporabite tlailo (5a). Po izkljuitvi je pogon naprave e za kratek as aktiven. Orodja menjajte le med mirovanjem naprave. S posodo lahko upravljate le ob zaprtem pokrovu pogona mealnika (2) in nikoli z nataknjeno mealno posodo. Multifunkcijski no (6b) za sekljanje, mletje, meanje. Slika D

Monost pokodbe zaradi ostrih noev! Multifunkcijski no prijemajte le na roaju iz umetne mase. Ploa za stepanje (6c) za smetano, sneg, majonezo. Slika D

Pozor! Pri delih v posodi lahko napravo vklopite le pri nataknjenem in trdno zaprtem pokrovu, ter z zaprtim varnostnim pokrovom mealnega pogona. Pri nekaterih modelih: Ploe za sekljanje Slika E Rezalno/strgalna dvostranska ploa (6e) Za rezanje in strganje sadja, zelenjave in sira. Rezalna dvostranska ploa (6f) debelo/ tanko Za rezanje sadja in zelenjave. Strgalna dvostranska ploa (6g) grobo/fino Za strganje sadje, zelenjave in sira. Namestitev plo. eleno rezalno ali strgalno stran obrnite navzgor. Ploo nataknite tako, da bodo nastavki na nosilcu za ploe segli v odprtine na ploi. Ploa mora leati na stranskih zatiih nosilca za ploe. Nosilec za ploe z rahlim zasukom pritrdite na pogonsko os.

Gnetilec (6i) Slika D Za gnetenje gostega testa in za meanje sestavin, ki se ne nareejo (npr. rozine, okoladni koki). Ni vkljuen v embalai izdelka vseh modelov. Nataknite posodo in jo do konca zavrtite v smeri urinega kazalca. Zati na posodi mora biti potisnjen do prislona v vodilu osnovne enote. Vstavitev orodja: - V posodo vstavite nosilec za orodje. - Multifunkcijski no ali ploo za stepanje ali gnetilec postavite na nosilec za orodje in ga spustite (upotevajte poloaj Slika D5).

si
Nevarnost pokodbe zaradi ostrih noev! Ne segajte v jaek za polnjenje. Za potiskanje vedno uporabite tlailo za potiskanje. Nataknite pokrov s tlailom (poravnajte puico na pokrovu na puico na posodi) in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Zati pokrova mora biti potisnjen do prislona v vodilu osnovne enote. Vstavite hrano za rezanje in strganje. Pozor! Omenjene ploe niso primerne za predelavo trdih sirov, orekov, hrena in podobnega. Ploe, primerne za druge namene so dosegljive v specializiranih prodajalnah, glej Dodatna oprema. Vrtljivo stikalo postavite na eleno nastavitev. Hrano za rezanje in strganje z nenim pritiskom potiskajte s tlailom. Za dodajanje ve sestavin, zavrtite vrtljivo stikalo na 0/off. Izvlecite tlailo in dodajte sestavine skozi odprtino za polnjenje. Dolgo in tanko hrano polnite skozi tlailo. Pozor! Posodo spraznite preden je tako polna, da predelana hrana dosee nosilec za ploe. Pri nekaterih modelih: Slika F Oemalnik za agrume (6h) Za oemanje agrumov, npr. pomaran, grenivk, limon. Pozor! Dela se lahko opravljajo le z zaprtim pokrovom mealnega pogona (2). Nataknite oemalnik za agrume in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Nati na reetu mora biti potisnjen do prislona v rei osnovne enote. Stoec za oemanje nataknite in pritisnite. Za oemanje sadja postavite vrtljivo stikalo na nastavitev 1 in pritisnite sadje na stoec. Po uporabi odvrtite oemalnik za agrume in snemite posodo.

Pozor! Upotevajte napolnjenost posode. Izpraznite posodo, preden sok dosee reeto. Po uporabi naprave Vrtljivo stikalo zavrtite na 0/off. Izvleite vtika. Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga snemite. Odstranite orodje: - Nosilec za orodje snemite iz posode skupaj z multifunkcijskim noem oz. nastavkom za stepanje ali gnetilcem. Multifunkcijski nastavek za stepanje ali gnetilec snemite z nosilca za orodje. Po ienju multifunkcijskega noa namestite varovalne nastavke na rezila. - Nosilec za orodje dvignite za izreze iz posode. Odstranite ploe. Posodo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo snemite. Vse dele oistite, glejte '' ienje in servis''. Mealnik Slika G

Nevarnost pokodbe zaradi ostrih noev / vrteega pogona! Nikoli ne segajte v nataknjen mealnik! Mealnik deluje le s privitim pokrovom. Mealnik natikajte/snemajte le pri mirovanju pogona.

Nevarnost opeklin! Pri pripravi vroe hrane izstopa pri lijaku na pokrovu para. Polnite najve 0,5 litra vroe ali penee se tekoine. Pozor! Mealnik se lahko pokoduje. Ne predelujte zamrznjenih ivil (razen ledenih kock). Mealnika ne uporabljajte brez vsebine.

Meanje Pozor! Za delovanje mealnika morata biti nataknjena in tesno privita pokrov mealnika in posoda s pokrovom. Orodja vzemite iz posode! Odprite varovalni pokrov mealnega pogona. Od zadaj ga privzdignite in spredaj dvignite. Nataknite mealno posodo (poravnajte puico na posodi na puico na napravi) in jo do konca zavrtite v smeri urinega kazalca. Napolnite sestavine. Najveja koliina, tekoe = 1,5 l (penee se in vroe tekoine najve 0,5 l). Optimalna koliina meanja, trdno = 100 gramov. Nataknite pokrov in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Zati pokrova mora biti zataknjen do prislona v rei roaja mealne posode. Vrtljivo stikalo zavrtite na eleno nastavitev. Za dodajanje sestavin vrtljivo stikalo postavite na 0/off. Snemite pokrov in napolnite sestavine

si

ienje osnovne enote

Izvlecite vtika. Osnovno enoto samo obriite z vlano krpo. Po potrebi uporabite nekaj istila za posodo. Osnovno enoto nato obriite do suhega.

ienje posode in pribora


Nevarnost pokodbe zaradi ostrih noev! Multifunkcijski no prijemajte le za roaj iz umetne mase. Vsi deli so primerni za pomivalni stroj. Delov iz umetne mase v pomivalnem stroju ne vpenjajte, saj lahko pride do deformacije. Pri predelavi npr. korenja in rdee pese pride do obarvanja na delih iz umetne mase, ki jih lahko odstranite z nekaj kapljami jedilnega olja.

ali Izvlecite lijak in dodajajte trdne sestavine postopno skozi odprtino za polnjenje ali Tekoe sestavine vlivajte skozi lijak. Po meanju Vrtljivo stikalo zavrtite na 0/off. Mealnik zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga snemite. Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga snemite. Nasvet: Najbolje je, e mealnik takoj po uporabi oistite, glejte ''ienje in servis''.

ienje mealnika
Nevarnost pokodbe zaradi ostrih noev! Noa mealnika ne prijemajte z golimi rokami Za ienje uporabite etko. Najbolje je, e mealnik oistite takoj po uporabi. Tako se ostanki ne zasuijo in umetna masa ni napadena (npr. zaradi eterinih olj in zaimb). Posoda mealnika, pokrov in lijak so primerni za pomivalni stroj. Nonega vloka ne istite v pomivalnem stroju ampak pod tekoo vodo (ne pustite ga leati v vodi). Nasvet: V nataknjen mealnik dajte nekaj vode s istilom za posodo. Za nekaj sekund zavrtite stikalo na nastavitev M. Vodo izlijte in mealnik sperite s isto vodo. Razstavljanje mealnika Slika H Noni vloek primite za krila in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Po potrebi si pomagajte s pokrovom mealnika. Noni vloek se sname. Izvlecite noni vloek in odstranite tesnilo.

ienje in servis
Nevarnost elektrinega udara! Elektrine enote nikoli ne potapljajte v vodo in je nikoli ne drite pod tekoo vodo. Pozor! Povrine se lahko pokodujejo. Ne uporabljajte abrazivnih istil. 10

Sestavljanje mealnika Nevarnost pokodbe! Mealnika nikoli ne sestavljajte na osnovni enoti. Tesnilo namestite na noni vloek. Noni vloek od spodaj vstavite v posodo mealnika. Noni vloek primite za krila in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Pri tem ga vrtite najmanj tako dale, da krila pokrijejo oznako na posodi mealnika (poloaj -> Slika H6).

si

Pomo pri motnjah


Nevarnost pokodbe! Pred odpravljanjem napak izvlecite vtika.

Motnja: Naprava ne deluje. Odpravljanje motnje: Posodo (4) trdno zavrtite do konca. Pokrov (5) nataknite in trdno zavrtite do konca. Zaprite varovalni pokrov mealnega pogona (2).

Posoda s priborom

ienje oemalnika za agrume


Vsi deli so primerni za pomivalni stroj. Najbolje je, e stoec za iztiskanje takoj po uporabi splaknete z vseh strani s tekoo vodo. Tako se ostanki ne zasuijo.

Shranjevanje naprave

Izvlecite vtika. Zaprite varovalni pokrov mealnega pogona. Nataknite posodo. Za shranjevanje multifunkcijskega noa vedno nataknite zaitne nastavke za rezila. Prikljuno vrvico shranite v prostoru za prikljuno vrvico. Nasvet: Naine shranjevanja si lahko ogledate na sliki I. Pred uporabo vzemite vse dodatne dele iz posode oz. mealnika. Vstavite le potrebne dele.

Motnja: Naprava ne deluje. Odpravljanje motnje: Posodo (4) s pokrovom (5) nataknite in trdno zavrtite do konca. Mealnik (7) trdno zavrtite do konca. Nataknite pokrov mealnika (8a) in ga trdno zavrtite do konca.

Mealnik

Pomembne informacije e motnje ne morete odpraviti, prosimo, da obvestite servisno slubo.

Nasveti za odstranitev v odpadke


Ta naprava ustreza evropski smernici 2002/96/ES o dotrajanih elektrinih in elektronskih aparatih (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Smernica doloa okvir za v EU veljaven prevzem in predelavo starih aparatov. O obstojeih monostih odlaganja v odpadke se seznanite pri vaem trgovcu ali pri obinski upravi.

(na voljo v specializirani prodajalni) MUZ4PS1 za rezanje krompirka in sestavin za sadne solate. MUZ4JS1 za rezanje azijske zelenjave. MUZ4RS1 za strganje krompirja za krompirjeve cmoke ali pire. MUZ4RS2 za strganje orekov, hladne okolade in trdega sira. MUZ4KP1 za rezanje in strganje sadja, zelenjave in sirov.

Dodatna oprema Ploce

Pogoji garancije za to napravo so takni, kot jih opredeli na predstavnik v dravi, kjer se naprava prodaja. Podrobnosti teh pogojev dobite pri trgovcu, kjer ste napravo kupili. Za uveljavljanje kakrnihkoli pogojev te garancije je potrebno priloiti kupno pogodbo ali raun Pridrujemo si pravico do sprememb. 11

Garancija

Ovaj ureaj namijenjen je uporabi u kuanstvu i nije predvien za uporabu u gospodarstvene svrhe. Ureaj koristite samo za obradu uobiajene koliine hrane za kuanstvo, vidi dodatnu knjiicu Recepti i savjeti. Ureaj nije potrebno servisirati. Upute za uporabu vrijede za vie tipova ureaja. Razlike su naznaene. Molimo drite upute za uporabu na sigurnom mjestu. U sluaju da ureaj predajete treoj osobi molimo priloite i ove upute za uporabu. Ureaj koristite samo s originalnom dodatnom opremom.

hr

Kod nekih modela: 6h Cjediljka za agrume 6i Kuka za mijeanje Mikser 7 Posuda miksera 8a Poklopac 8b Otvor za naknadno punjenje 8c Lijevak Slika C

Sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara! Ureaj prikljuite i upotrebljavajte samo u skladu s navodima specifikacijske ploice. Ne koristite ako je strujni kabel ili ureaj oteen. Djecu drite podalje od ureaja. Djecu drite pod nadzorom kako biste sprijeili da se igraju s ureajem. Ne dozvolite osobama(takoer djeci) koje imaju ogranienu fiziko senzornu sposobnost, mentalne mogunosti ili nedostatak iskustva i znanja da rukuju ureaj ako nisu pod nadzorom ili ako nisu upueni u koritenje ureaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Nakon svake uporabe kao i prije ienja ureaja, te ako ostavljate ureaj bez nadzora ili se ureaj pokvario, uvijek izvucite utika. Ne vucite strujni kabel preko otrih rubova ili vruih povrina. Kako bi se izbjegle ozljede, popravke na ureaju, kao npr. mijenjanje oteenog strujnog kabla, smije izvriti samo naa ovlatena sluba za korisnike. Prilikom nestanka struje ureaj ostaje ukljuen i nakon povratka struje ureaj nastavlja dalje sa radom. Dodatni pribor i alate mijenjajte samo prilikom mirovanja ureaja(okretni prekida 0/off). Postolje ureaja nikada ne uranjajte u vodu i nikada ne stavljajte pod mlaz vode.

Pregled
Molimo Vas otvorite ilustrirane stranice. Osnovni ureaj Slika A 1 Okretni prekida 0/off = stop M = momentalno paljenje (za najvei broj okretaja, pridrati okretni prekida) Stupnjevi 1-2 = radna brzina Stupanj 1 = najsporija brzina Stupanj 2 = najbra brzina 2 Zatitni poklopac pogona miksera 3 Spremnik za kabel Posuda sa dodatnom opremom 4 Posuda 5 Poklopac 5a Punja 5b Umetak za punja Alati 6a Nosa alata 6b Multi funkcionalni no 6c Udarni disk 6d Nosa diska Slika A

Slika B

Ovisno o modelu u isporuci je priloeno jedan ili vie diskova. 6e Okretni disk za rezanje/ribanje 6f Okretni disk za rezanje tanko/deblje 6d Okretni disk za ribanje grubo/fino 12

Koritenje
Ureaj i dodatni pribor prije prve uporabe temeljito oistite, vidi ienje i njega.

Priprema Osnovni ureaj postaviti na ravnu, stabilnu i istu podlogu. Kabel izvucite iz spremnika za kabel. Ukljuiti utika.

hr

- -

Posuda sa dodatnim priborom/ alatima


Opasnost od ozljeda rotirajuim alatom! Tokom rada ureaja nikada ne stavljajte ruku u posudu za mijeanje. Za dodavanje sastojaka uvijek koristite nastavak za guranje(5a). Nakon iskljuivanja pogon radi jo kratko vrijeme. Pribor promijenite samo prilikom mirovanja motora. Prije koritenja posude, uvijek privrstite poklopac motora miksera(2) i nikada posudu miksera. Multi-funkcionalni no (6b) Slika D Za sjeckanje, mljevenje, mijeanje i mijeenje.

Upozorenje! Sastojke za obradu dodajte tek nakon to ste postavili pribor Uklonite zatitu sa multi-funkcionalnog noa(6b)prije njegovog umetanja Dodajte sastojke. Postavite poklopac s nastavkom za guranje (strelica na poklopcu mora odgovarati strelici na posudi) i okrenite u smjeru kazaljke na satu. Nos na posudi mora biti u potpunosti u otvoru na postolju ureaja. Okretni prekida postaviti na eljeni stupanj. Za dodavanje sastojaka, okretni prekida postavite na 0/off. Uklonite nastavak za guranje i sastojke dodajte kroz otvor za punjenje. Tekuinu nadolite preko nastavka za guranje. Nastavak za guranje moe se koristiti kao mjerica.

Opasnost od ozljeda otrim noevima! Multi-funkcionalni no primajte samo za plastinu ruku. Udarni disk (6c) Za lag, bjelanjak, majonezu. Kuka za mijeanje(6i) Slika D Slika D

Upozorenje! Ureaj se moe ukljuiti za obradu hrane samo s postavljenom posudom, postavljenim i privrenim poklopcem kao i zatvorenim zatitnim poklopcem pogona miksera. Za neke modele: Diskovi za sjeckanje Slika E Okretni disk za rezanje/ribanje (6e) Za rezanje i ribanje voa, povra i sira. Okretni disk za rezanje (6f) tanko/deblje Za rezanje voa i povra Okretni disk za ribanje (6g) grubo/fino Za ribanje voa, povra i sira. Postavite disk. eljenu stranu za ribanje ili rezanje okrenite prema gore. Disk postavite na nosa diska tako da hvataljke na nosau sjednu u otvore diska. Disk mora lei na rukavac koji se nalazi postrance. Nosa diska laganim okretajima postavite na os pogona.

Za mijeanje krutih sastojaka i za mijeanje sastojaka koji se ne smiju narezati( na primjer, okoladni ips, groice) Nije ukljuena u pakiranje svih modela. Postavite posudu i okrenite u smjeru kazaljke na satu koliko je to mogue. Nos na posudi mora biti u potpunosti u otvoru na postolju ureaja. Umetanje alatki: - stavite nosa alatki u posudu. - Multi-funkcionalni no, udarni disk ili kuku za mijeanje postavite na nosa alatki (molimo pripazite na poloaj Slika D5) i otpustite.

13

hr
Opasnost od ozljeda otrim noevima! Ne stavljajte ruke u otvor za punjenje. Za naknadno dodavanje sastojaka koristiti nastavak za guranje. Postavite poklopac s nastavkom za guranje(strelica na poklopcu mora odgovarati strelici na posudi) i okrenite u smjeru kazaljke na satu. Nos na posudi mora biti u potpunosti u otvoru na postolju ureaja. Dodajte sastojke za rezanje ili ribanje.

Cjediljku za agrume postavite i pritisnite na stoac za cijeenje. Za cijeenje soka iz voa okretni prekida postavite na stupanj 1 i voe pritisnite na stoac za cijeenje. Nakon koritenja cjediljke za agrume, odvijte cjediljku i uklonite posudu.

Pozor! Provjerite razinu. Ispraznite posudu, prije no to sok dosegne posudu filtera. Nakon rada Okretni prekida postavite na 0/off. Izvucite mreni utika. Poklopac okrenite suprotno smjeru kazaljki na satu na satu i skinite. Uklonite alatke: - Nosa alatki skupa s multi-funkcionalnim noem, udarnim diskom ili kukom za mijeanje izvadite iz posude. Uklonite multi-funkcionalni no, udarni disk ili kuku za mijeanje sa nosaa. Nakon ienja multi-funkcionalnog noa, stavite zatitu. - Podignite nosa diska za ljebove iz posude. Izvadite diskove. Posudu okrenite suprotno smjeru kazaljki na satu i skinite. Oistite sve dijelove, vidi ienje i njega. Mikser Slika G

Upozorenje! Navedeni diskovi nisu primjereni za obradu tvrdih sireva, ljenjaka, hrena i slinog. Diskovi primjereni navedenim sastojcima mogu se nabaviti kod ovlatenog trgovca, vidi Dodatni pribor. Okretni prekida postavite na eljeni stupanj. Dodajte sastojke za rezanje ili ribanje laganim pritiskom na nastavak za guranje. Za dodavanje jo sastojaka, okretni prekida postavite na 0/off. Izvadite nastavak za guranje i sastojke dodajte kroz otvor za punjenje. Dodajte duge i tanke sastojke pomou nastavka za guranje.

Pozor! Ispraznite posudu prije no to narezani ili naribani sastojci dosegnu nosa diska. Kod nekih modela: Slika F Cjediljka za agrume (6h) Za cijeenje agruma npr. narani, grejpfruta, limuna. Pozor! Ureaj moe raditi samo sa zatvorenim zatitnim poklopcem pogona miksera (2). Postavite cjediljku za agrume i okrenite u smjeru kazaljke na satu. Nos na posudi filtera mora biti u potpunosti smjeten u otvor na postolju ureaja.

Opasnost od ozljeda otrim noevima/rotirajueg pogona! Nikada ne stavljajte ruku u postavljeni mikser! Mikser ne radi ukoliko nije vrsto zavrnut poklopac. Mikser postavljajte/skidajte samo za vrijeme mirovanja pogona.

Opasnost od opekotina! Prilikom obrade vruih sastojaka, para izlazi iz lijevka na poklopcu. Dodajte maksimalno 0,5 l vrue ili pjenuave tekuine. Upozorenje! Mikser se moe otetiti. Ne obraujte duboko zamrznute sastojke (osim kockica leda). Ne koristite prazan ureaj.

14

Mijeanje Upozorenje! Za pokretanje miksera treba biti postavljen i vrsto zavrnut poklopac miksera i posuda sa poklopcem. Izvadite alatke iz posude! Zatitni poklopac pogona miksera podignite. Podignite ga dodatno odostraga i preklopite prema naprijed. Postavite posudu za mikser(strelica na poklopcu mora odgovarati strelici na posudi) i okrenite u smjeru kazaljke na satu koliko je to mogue. Dodajte sastojke. Maksimalna koliina, tekuina = 1,5l(pjenasta ili vrua tekuina maksimalno 0,5l). Optimalna koliina za obradu, kruti sastojci = 100g. Postavite poklopac okrenite u smjeru kazaljki na satu. Otvor na poklopcu mora u potpunosti biti smjeten u otvor na ruici miksera. Okretni prekida postavite na eljeni stupanj. Za dodavanje sastojaka, okretni prekida postaviti na 0/off. Skinite poklopac i dodajte sastojke, Izvaditi lijevak i vrste sastojke dodajte malo pomalo kroz otvor za punjenje, Tekue sastojke ulijte kroz lijevak.

hr

Upozorenje! Povrine se mogu otetiti. Ne koristite abrazivna sredstva.

ienje postolja ureaja

Izvucite utika. Obriite postolje ureaja vlanom krpom. Po potrebi koristite malo sredstva za pranje. Postolje ureaja osuite krpom.

ienje posude i dodatnog pribora


Opasnost od ozljeda otrim noevima! Primajte multi-funkcionalni no samo za plastinu ruku. Svi dijelovi se mogu prati u perilici posua. Nemojte zaglaviti plastine dijelove u perilici, jer se mogu izobliiti. Kod obrade npr. mrkve i crvenog kupusa mogu nastati obojenja na plastinim dijelovima, koja se mogu ukloniti s nekoliko kapi jestivog ulja.

ili ili

ienje miksera
Opasnost od ozljeda otrim noevima! Ne dirajte no miksera bez zatite na rukama. istite ih etkom. Mikser najbolje odmah nakon koritenja oistiti. Tako se ostaci nee sasuiti, a plastika nee biti oteena (npr.od eterinih ulja iz zaina). Posuda za miksanje, poklopac i lijevak se mogu prati u perilici posua. Umetak za no ne perite u perilici posua, ve pod mlazom vode (ne ostavljajte ga u vodi). Savjet: Stavite malo vode sa sredstvom za pranje u postavljeni mikser. Ukljuite na nekoliko sekundi na stupnju M. Vodu izlijte i mikser isperite istom vodom.

Nakon mijeanja Okretni prekida postavite na 0/off. Okrenite mikser suprotno smjeru kazaljki na satu i skinite. Okrenite poklopac suprotno smjeru kazaljki na satu i skinite. Savjet: Savjetujemo Vam da mikser oistite odmah nakon koritenja, vidi ienje i njega.

ienje i njega
Opasnost od strujnog udara! Postolje ureaja nikada ne uranjajte u vodu i nikada ga nemojte stavljati pod mlaz vode.

15

Rastavljanje miksera Slika H Okrenite umetak za no na krilcima suprotno smjeru kazaljki na satu. Po potrebi pomognite si poklopcem miksera. Umetak za no se otputa. Skinite umetak za no i ukloniti prsten brtve. Sastavljanje miksera Opasnost od ozljeda! Mikser nikada ne sastavljajte na postolju ureaja. Prsten brtve postavite na umetak za no. Umetak za no postavite odozdo u posudu za miksanje. vrsto zavrnite umetak za no na krilcima u smjeru kazaljki na satu. Pritom okreite tako dugo dok krilce pokrije oznaku na posudi za miksanje (poloaj (znak#)Slika H6).

hr

MUZ4RS2 za ribanje ljenjaka, ohlaene okolade ili tvrdih sireva. MUZ4KP1 za rezanje i ribanje voa, povra i sira.

Kvarovi
Opasnost od ozljeda! Prije uklanjanja smetnji izvucite mreni utika.

Smetnja: Ureaj ne radi. Postupak: - Posudu(4) privrstite i vrsto zavrnite koliko je to mogue - Privrstite poklopac(5) i vrsto zavrnite koliko je to mogue - Zatvorite zatitni poklopac pogona miksera (2).

Posuda s dodatnim priborom

Svi dijelovi se mogu prati u perilici posua. Stoac za cijeenje najbolje odmah nakon uporabe sa svih strana oprati pod mlazom vode. Tako se ostaci nee sasuiti.

ienje cjediljke za agrume

uvanje ureaja

Izvucite mreni utika. Privrstite poklopac pogona miksera. Privrstite posudu. Multi-funkcionalni no uvijek pohranjujte s postavljenom zatitom za otrice. Spremite strujni kabel u spremnik za kabel. Uputa: Mogunosti uvanja ureaja moete vidjeti na slici I. Prije koritenja sve dodatne dijelove izvadite iz posude i/ili odnosno miksera. Umetnite samo potrebne dijelove.

Smetnja: Ureaj ne radi. Postupak: Privrstite posudu(4) i poklopac(5) i zavrnite koliko je mogue. Zavrnite mikser(7) koliko je mogue vre. Privrstite poklopac miksera(8a) i zavrnite koliko je mogue. Vane informacije Ako smetnje ne mogu biti uklonjene, molimo Vas kontaktirajte nau slubu za korisnike.

Mikser

Upute za zbrinjavanje starog ureaja

Dodatna oprema diskovi


(mogu se nabaviti u specijaliziranim trgovinama) MUZ4PS1 - za rezanje francuskog krumpira (ipsa) i sastojaka za vonu salatu. MUZ4JS1 za rezanje azijskog povra. MUZ4RS1 za ribanje krumpira za knedle ili popeke. 16

Ovaj ureaj je oznaen u skladu s Europskom Direktivom 2002/96/EG koja se odnosi na stare elektrine i elektronike ureaje (stara elektrina i elektronina oprema-WEEE). Ova smjernica odreuje djelokrug za povrat i recikliranje iskoritenih ureaja koji se primjenjuje u cijeloj EU.

O aktualnim nainima zbrinjavanja informirajte se kod vaeg trgovca ili kod opinske uprave.

hr

Uvjeti jamstva za ovaj ureaj su odreeni od strane naih zastupnika u zemlji u kojoj je ureaj prodan. Detalje ovog jamstva moete dobiti kod prodavaa od kojeg ste kupili svoj ureaj. Raun prodaje morate priloiti kada podnosite bilo kakve zahtjeve na osnovi ovog jamstva. Podlono promjeni bez obavijesti.

Jamstvo

17

Ovaj ureaj namenjen je za upotrebu u domainstvu i nije predvien za profesionalnu delatnost. Koristiti ga samo za obradu namirnica u koliinama potrebnim domainstvu. Vie o tome moete videti u posebnoj knjiici Recepti i primeri. Ureaj ne zahteva odravanje. Samo uputstvo opisuje razliite modele ureaja. Razlike izmeu modela posebno su naznaene. Molimo da uputstvo za upotrebu sauvate na sigurnom mestu. U sluaju predaje treem licu, uruite mu i ovo uputstvo Ureaj koristiti samo sa originalnim priborom.

sr

6e Obrtni disk za seckanje i rendisanje 6f Obrtni disk za seckanje debelo/tanko 6g Obrtni disk za rendisanje grubo/fino Kod nekih modela: 6h Presa za juno voe 6i Mealica za testo Multifunkcionalni mikser 7 Bokal za muenje 8a Poklopac 8b Otvor za dopunjavanje 8c Levak Slika C

Bezbednosna uputstva
Opasnost od strujnog udara! Ureaj ukljuiti i koristiti samo u skladu sa podacima datim na njegovoj tipskoj ploici. Ukljuivati ga i koristiti samo ako na mrenom kablu i samom ureaju nema vidljivih oteenja. Decu zadrati podalje od ureaja u radu. Decu treba nadgledati da se ne bi igrala ureajem. Osobama (ili deci) sa psiho-motornim ili mentalnim ogranienjima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ne dozvoliti da koriste ureaj, osim ako nisu pod nadzorom i ako im osoba odgovorna za njihovu bezbednost ne pokae kako se ureaj koristi. Posle svake upotrebe uzvui utika kabla iz mrene utinice, to isto uraditi pre ienja i sklapanja, pre naputanja prostorije i pri pojavi nekog kvara. Prikljuni kabl ureaja ne sme da lei u neposrednoj blizini otrih ivica i vruih povrina. Opravke na multifunkcionalni mikseru, kao npr. zamenu prikljunog kabla, smeju da obavljaju samo u naem ovlaenom servisu, jer se tako mogu da izbegnu eventualne opasnosti. Kod nestanka struje ureaj ostaje ukljuen i dolaskom strujnog napajanja on ponovo poinje sa radom. Pribor i alat zamenjivati samo u stanju mirovanja maine (obrtni prekida u poloaju 0/off). Osnovni deo ureaja (motor i pogon) nikada ne potapati u vodu niti drati pod tekuom vodom.

Opis ureaja
Molimo da otvorite stranice sa slikama. Osnovni ureaj Slika A 1 Obrtni prekida 0/off = zaustavni (stop) poloaj M = trenutno ukljuenje najveeg broja obrtaja, u radnom poloaju prekida vrsto drati Stepeni 1 2 = radne brzine Stepen 1 = najmanja brzina Stepen 2 = najvea brzina 2 3 Zatitni poklopac pogonskog mehanizma multifunkcionalnog miksera Pregrada za kabl

Posuda multifunkcionalnog miksera sa priborom Slika A 4 Posuda 5 Poklopac 5a Potiskiva 5b Uloak za potiskiva Alati 6a Nosa alata 6b Multifunkcionalni no 6c Udarni disk 6d Nosa diska Slika B

U zavisnosti od modela u kompletu se nalazi jedan ili vie diskova. 18

sr
-

Rukovanje ureajem
Pre prve upotrebe ureaj i pribor temeljno oistiti. Nain pranja je opisan pod naslovom ienje i nega. Priprema za rad Ureaj postaviti na glatku i istu podlogu. Izvui kabl iz njegove pregrade. Utaknuti utika kabla u mrenu utinicu.

Multifunkcionalni no, udarni disk ili mealicu za testo postaviti na nosa alata (obratiti panju na pozicioniranje slika D5) i spustiti ga.

Posuda sa priborom / alatom


Opasnost od povreda rotirajuim alatom! Za vreme rada nikada u posudu za muenje ne gurati ruku. Za potiskivanje namirnica uvek koristiti potiskiva (5a). Imati na umu da se posle iskljuenja pogonski mehanizam jo kratko vreme okree. Sam alat izmenjivati samo u stanju mirovanja pogona. Radovi u posudi smeju da se izvode samo sa zatvorenim zatitnim poklopcem multifunkcionalnog miksera (2) i nikako sa nabaenim bokalom za miksovanje. Multifunkcionalni no (6b) za seckanje, usitnjavanje i meanje. Slika D

Panja - Obraivane prehrambene artikle dodavati uvek posle postavljanja odgovarajueg alata. - Pre postavljanja multifunkcionalnog noa (6b) izvaditi ga iz svoje futrole. Dodati namirnice. Nabaciti poklopac sa potiskivaem (strelica na poklopcu prema strelici posude) i zakrenuti do kraja u smeru kazaljke na satu. Nos poklopca mora da do kraja usedne u prosek osnovnog dela ureaja. Obrtni prekida postaviti na eljeni stepen brzine. Da bi se namirnice ponovo dodavali, postaviti prekida u poloaj 0/off. Potiskiva izvui i namirnice ubaciti kroz otvor potiskivaa. Tenosti ulivati kroz sam potiskiva. Uloak potiskivaa moe pri tome biti korien kao merni sud.

Opasnost od povreivanja otrim noem! Multifunkcionalni no prihvatati samo preko ivice plastine ruke. Udarni disk (6c) za pavlaku, sladoled, majoneze. Slika D

Panja! Kod pripremanja artikala u posudi multifunkcionalni miksera, ureaj se moe ukljuiti samo sa postavljenom posudom, nabaenim i vrsto zakrenutim poklopcem kao i zatvorenim zatitnim poklopcem pogonskog mehanizma multifunkcionalnog miksera. U zavisnosti od modela: Disk za usitnjavanje Slika E Obrtni disk za seckanje/rendisanje (6e) za seckanje i rendisanje voa, povra i sira. Obrtni disk za seckanje (6f) debelo/tanko za seckanje voa i povra. Obrtni disk za rendisanje (6g) grubo/fino za rendisanje voa, povra i sira.

Mealica za testo (6i) Slika D za gnjeenje gustog testa i za meanje namirnica koje ne mogu da se seku (npr. suvo groe, mrvice okolode). Nije sastavni deo paketa svakog modela! Postaviti posudu i zakrenuti je u smeru kazaljke na satu do krajnjeg poloaja. Nosi na posudi mora da do kraja usedne u svoje leite na osnovnom delu ureaja. Ubaciti alat: - Nosa alata ubaciti u posudu.

19

Disk postaviti. Okrenuti eljenu stranu seckanje/rendisanje na gore. Disk postaviti na njegov nosa tako da izbaeni delovi nosaa upadnu u otvore diska. Sam disk mora da nalee na bone ispuste nosaa diska. Nosa diska lakim okretom postaviti na pogonsku osovinu.

sr

Postoji opasnost od povreivanja otrim noem! Ne stavljajte prste ruke u otvor za punjenje. Za potiskivanje artikala koristite iskljuivo potiskiva. Postaviti poklopac zajedno sa potiskivaem (strelica na poklopcu naspram strelice na posudi) i zatim zakrenuti u smeru kazaljke na satu. Nosi poklopca mora do kraja da usedne u prorez osnovnog ureaja. Napuniti ureaj artiklom za seckanje ili rendisanje. Panja! Gore nabrojani diskovi nisu pogodni za obradu tvrdog sira, oraha, rena i slinih proizvoda. Diskovi, pogodni za druge namene, mogu da se nabave u specijalizovanim prodavnicama (vidi spisak posebnog pribora). Obrtni prekida postaviti na eljeni stepen brzine. Artikle za seckanje ili rendisanje potiskivati samo lakim pritiskom na potiskiva. Radi dopunjavanja razliitim namirnicama obrtni prekida postaviti u poloaj 0/off. Potiskiva izvui i kroz osloboeni otvor ubaciti namirnice. Dugake i tanke artikle za seckanje dopunjavati kroz sam potiskiva. Panja! Posudu prazniti pre nego to seckana ili rendisana roba dosegne do nosaa diska. Samo kod nekih modela: Presa za ceenje junog voa (6h) Slika F za ceenje plodova junog voa, npr. pomorandi, grejpfruta, limuna. Panja! Radovi na ceenju junog voa smeju da 20

se obavljaju samo sa zatvorenim zatitnim poklopcem pogonskog mehanizma multifunkcionalnog miksera (2). Presu za citruse postaviti, zatim zakrenuti u smeru kazaljke na satu. Nosi na sitastoj korpici mora da usedne u prosek osnovnog ureaja do ograniavaa. Konus za presovanje postaviti i zatim na pogonsku osovinu potisnuti. Radi ceenja plodova obrtni prekida postaviti na brzinski stepen 1 i plod potiskivati ka konusu za ceenje. Posle rada presu odvrnuti i posudu skinuti. Panja! Kontrolisati stanje napunjenosti. Posudu isprazniti pre nego to sok dostigne nivo sitaste korpice. Postupanje posle rada Obrtni prekida postaviti u poloaj 0/off. Utika mrenog kabla izvui iz utinice. Poklopac okrenuti u smeru suprotnom kazaljci na satu i skinuti. Povaditi radni alat: - Nosa alata zajedno sa multifunkcionalnim noem, udarnim diskom odnosno mealicom za testo izvaditi iz posude. Posle ienja multifunkcionalnog noa navui na njega zatitnu futrolu. - Nosa diska izdignuti na udubljenjima iz posude. Odvojiti diskove. Posudu okrenuti suprotno kazaljci na satu i skinuti je. Sve delove oistiti na nain opisan u taki ienje i nega. Mikser Slika G

Opasnost od povreivanja rotirajuim otrim noevima! Nikada ne uvlaite ruku u postavljeni mikser! Mikser radi samo sa vrsto zavrnutim poklopcem. Mikser skidati odnosno postavljati samo u stanju mirovanja pogonskog mehanizma.

sr
Opasnost od opekotina! Kod obrade vruih tenosti kroz levak u poklopcu izlazi para. U posudu ulivati maksimalno 0,5 litara vrue ili penuave tenosti. Panja! Mikser moe biti oteen. Ne obraivati nikakve duboko zamrznute dodatke (izuzev kockica leda). Mikser ne pogoniti prazan. Meanje (miksovanje) artikala Panja! Radi stavljanja miksera u pogon moraju posude da se zatvore svojim poklopcima i da se poklopci vrsto zavrnu. Povaditi alate iz posude! Zatitni poklopac pogonskog mehanizma miksera otvoriti. U tom cilju sa zadnje strane ga podignuti i unapred preklopiti. Postaviti bokal za miksovanje (strelica na bokalu prema strelici na ureaju) i zatim u smeru kazaljke na satu okrenuti do ograniavaa. Usuti namirnice. Maksimalna koliina, tenost = 1,5 litara (penaste ili vrue tenosti maksimalno 0,5 litara). Optimalna koliina obrade, vrsti artikli = 100 grama. Nabaciti poklopac i okrenuti ga u smeru kazaljke na satu. Nosi poklopca mora do kraja da usedne u prorez ruke miksera. Obrtni prekida postaviti na eljeni stepen brzine. Radi dopunjavanja namirnicama obrtni prekida staviti u poloaj 0/off. Poklopac skinuti i namirnice usuti ili Levak skinuti i vrste dodatke kroz otvor za punjenje usuti ili Tenosti naliti kroz levak. Postupanje posle miksovanja Obrtni prekida postaviti u poloaj 0/off. Mikser okrenuti u smeru suprotnom kazaljci na satu pa odvojiti. Poklopac okrenuti u smeru suprotnom kazaljci na satu i skinuti.

Napomena: Najbolje je mikser oistiti odmah posle upotrebe na nain opisan pod naslovom ienje i nega.

ienje i nega
Opasnost od strujnog udara! Osnovni ureaj nikada ne uranjati u vodu niti drati pod tekuom vodom. Panja! Gornje povrine ureaja mogu biti oteene. Za njihovo ienje ne koristite abrazivna sredstva.

Izvui utika mrenog kabla iz utinice. Osnovni ureaj prebrisati vlanom krpom. Po potrebi koristiti malo sredstva za pranje posua. Ureaj na kraju osuiti.

ienje osnovnog ureaja

ienje posude sa priborom


Postoji opasnost od povreivanja otrim noevima! Multifunkcionalni no prihvatati samo za ivicu plastine drke. Svi delovi su predvieni za pranje u maini za posue. Delove od plastike ne uvrivati u maini za pranje posua, poto moe doi do deformacije. Kod obrade npr. argarepe i crvenog kupusa mogu na plastinim delovima da nastanu obojenja, koja se sa nekoliko kapi jestivog ulja mogu otkloniti.

ienje samog miksera


Opasnost od povreivanja otrim noevima! No miksera ne dodirivati golim rukama. Za njegovo ienje koristiti etku. 21

Najbolje je mikser oistiti odmah posle upotrebe. Na taj nain ostaci artikala hrane ne isuuju i plastika ne biva napadana (npr. eterinim uljima iz zaina). Bokal za miksovanje, poklopac i levak mogu da se peru u maini za posue. Uloak sa noevima ne prati u maini za posue, ve pod tekuim mlazom vode (ne ostavljati no da lei u vodi). Savet: Neto vode sa sredstvom za pranje posua uliti u postavljeni mikser. U trajanju od nekoliko sekundi ukljuiti brzinski stepen M. Vodu zatim istresti i mikser isprati istom vodom. Rastavljanje miksera Slika H Uloak sa noevima na krilima okrenuti suprotno kazaljci na satu. U sluaju potrebe kao alat koristiti poklopac miksera. Uloak sa noevima biva tako osloboen. Skinuti uloak sa noevima pa odvojiti zaptivni prsten. Sklapanje miksera Opasnost od povreivanja! Mikser nikada ne sklapati na samom osnovnom ureaju. Zaptivni prsten postaviti na uloak sa noevima. Uloak sa noevima ubaciti u bokal miksera sa donje strane. vrsto zavrnuti sada u smeru kazaljke na satu uloak sa noevima na krila. Pri tome najmanje toliko zavrnuti da jedno krilo prekrije oznaku na bokalu miksera (pozicioniranje -> slika H6).

sr

Utika mrenog kabla izvui iz strujne utinice. Zatvoriti zatitni poklopac pogonskog mehanizma miksera. Postaviti posudu na ureaj. Radi uvanja multifunkcionalnog noa, na njega uvek postavljati zatitnu futrolu. Mreni kabl sklopite u predvienu pregradu. Napomena: Mogunosti za uvanje ureaja vide se na slici I. Pre korienja ureaja povaditi sve delove pribora iz posude odnosno iz miksera. Zatim namontirati samo potrebne delove.

uvanje ureaja

Poseban pribor diskovi za obradu proizvoda


(mogu se nabaviti u specijalizovanim prodavnicama) MUZ4PS1 za seckanje pomfrita i namirnica za vonu salatu. MUZ4JS1 za seckanje azijskog povra. MUZ4RS1 za rendisanje krompira za knedle i slina jela od krompira. MUZ4RS2 za rendisanje oraha, ohlaene okolade i tvrdog sira. MUZ4KP1 za seckanje i rendisanje voa, povra i sira.

Samopomo u sluaju smetnji u radu


Opasnost od povreivanja! Pre otklanjanja bilo koje smetnje izvui utika iz mrene utinice.

ienje prese za juno voe


Svi delovi su pogodni za pranje u maini. Konus za ceenje najbolje je isprati sa svih strana tekuom vodom odmah posle upotrebe. Na taj nain ostaci proizvoda nee se isuivati.

Smetnja: Ureaj ne poinje sa radom. Otklanjanje smetnje: Posudu (4) vrsto do kraja zaviti. Poklopac (5) postaviti i do kraja zaviti. Zatitni poklopac pogonskog mehanizma miksera (2) zatvoriti.

Posuda sa priborom

22

Smetnja: Ureaj ne poinje sa radom. Otklanjanje smetnje: Posudu (4) sa poklopcem (5) postaviti i do kraja zavrnuti. Mikser (7) zavrnuti do graninika. Postaviti poklopac miksera (8a) i zavrnuti ga do ograniavaa. Vano obavetenje U sluaju da kvar ne moe da se otkloni obratite se naoj servisnoj slubi.

Mikser

sr

Ovaj ureaj oznaen je odgovarajue evropskim smernicama 2002/96/EG o dotrajalim elektrinim i elektronskim ureajima (waste electrical and electronic equipment WEEE). Smernice daju okvir za deponovanje i reciklau dotrajalih ureaja, koji vai za zemlje lanice EU. O aktuelnom nainu deponovanja u Vaem mestu informiite se kod svog prodavca ili nadlenog organa lokalne uprave.

Uputstva za deponovanje

Garantne uslove za ovaj ureaj odreuje na zastupnik u zemlji u kojoj se vri prodaja. Detalje vezane za te uslove moete dobiti od naeg prodavca od kojeg ste ureaj kupili. Potrebno je priloiti kupoprodajni ugovor ili raun da bi se ostvarila prava na garanciju. Pridrano pravo na promene.

Garancija

23

, . , . . . . . , . .

mk

, . 6 / 6f / 6g / : 6h 6i 7 8 8b 8c . C

. 1 0/ (off) = = 1-2 = = = - .


! . . . . ( ) , , . , , . . , , . ,

1 2

2 3 4 5 5 5b 6 6b 6c 6d 24 .

. B

. ( 0/ (off)) . .

mk


, ; . , . . .

(6i) . D , ( . , ). ! . . : - . - , ( . D5) . ! . (6b) . . ( ) . . . , 0/off. . . .

/
! , . (5) . , . . , (2), . (6b) . D , , .

! . (6c) . D , , .

25

mk
! , , . : . / (6e) , . (6f) / . (6g) / , . : / . . . , .

! , , . ( ). . , . , 0/ (off). . . ! , . : (6h) . F , . , , . ! , (2). ( ) . . . , 1 . , .

! . . ( ) . . .

26

! . . 0/ off. . . : - , . . . - . . . , . . G

mk

! . ( ). . ! , . ! . . ( ) . : = 1,5 ( . 0,5 ). = 100 g. . . . , 0/off.

/ ! ! . / .

! , . . 0,5 .

. 0/off. . 27

. : , .

mk


! . . ( . ), . , . , ( ). : . . . . H . , . . . ! . . . . ( -> . H6).


! . ! . .

. . , . .


! . . . , , .

28

. , .

mk

. . . . . : I. . .

: . : (4) . (5) . (2).

: . : (4) (5) . (7) . (8) . , .

( ) MUZ4PS1 . MUZ4JS1 . MUZ4RS1 . MUZ4RS2 , . MUZ4KP1 , .


! , .

2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment WEEE). . . .

29

al
Kjo pajisje sht parashikuar pr prdorim n amvisri dhe jo pr prdorim n industri. Pajisjen prdoreni pr prpunimin e sasive t ushqimit q jan t zakonshme pr amvisri; shihni gjithashtu kaptinn reeta dhe kshilla. Pajisja nuk ka nevoj pr mirmbajtje t posame. Udhzimet e puns jan t prgatitura pr lloje t ndryshme t pajisjeve. Ndryshimet jan t shnuara. Ruani udhzimet dhe nse sht e nevojshme prcjellini ato ndonj prdoruesi tjetr t ardhshm. Pajisjen prdoreni vetm me veglat prkatse origjinale.

6e Disku i dyanshm pr prerje / grirje 6f Disku pr prerje, i dyanshm trash, holl 6g Disku pr grirje, i dyanshm trash, imt Vetm n disa modele: 6h Shtrydhs limoni 6i Lopata pr ngjeshje t brumit. Blenderi 7 Ibriku i blenderit 8a Kapaku 8b Gryka pr mbushje 8c Hinka Ilustrimi C

Prshkrimi
Ju lutemi shfletoni faqet e ilustruara. Pajisja themelore Ilustrimi A 1 Ndrprersi rrotullues O/off = stop M = veprimi momental shpejtsia m e madhe ndrprersin rrotullues mbajeni n kt pozit Pozita 1- 2 = shpejtsia e puns Pozita 1 = ngadal Pozita 2 = shpejt 2 Kapaku i mekanizmit lvizs t blenderit (przieresit, coptuesit) 3 Hapsira e kabllit Ena pr przierje me vegla/pjes shtes Ilustrimi A 4 Ena 5 Kapaku 5a Shtypsi 5b Hinka pr mbushje Veglat 6a Mbajtsi i vegls 6b Thika me shum funksione 6c Disku pr rrahje 6d Mbajtsi i diskut Ilustrimi B

Udhzime sigurie
Rrezik nga goditja elektrike! Pajisjen lidheni dhe vini n pun vetm sipas t dhnave n pllakzn e klasifikimit. Pajisjen mos e prdorni nse kablli lidhs ose vet pajisja jan t dmtuara. Fmijt mbajini larg pajisjes dhe mos i lejoni ata te luajne me t. Personat me aftsi t kufizuara prceptuese ose mentale nuk guxojn t prdorojn pajisjen, nse pran tyre nuk ndodhet personi mbikqyrs. doher hiqeni nga rryma kabllin kryesor pas do prdorimi, para do pastrimi, gjat mosfunksionimit ose nse pajisja sht pa mbikqyrje. Kabllin lidhs mos e trhiqni npr skaje t mprehta ose siprfaqe t nxehta. Pr t mnjanuar rreziqet e mundshme, ndrhyrjet n pajisje, si pr shembull zvendsimi i kabllit lidhs, duhet br nga persona t kualifikuar t shrbimit t klientit. Pajisja srish fillon me punn, pas ndrprerjes s rryms dhe furnizimit t srishm. Pjest shtes dhe vazhduese zvendsojini vetm pasi pajisja t jet fikur (ndrprersi rrotulues, n 0/off). Asnjher mos e zhytni pajisjen themelore n uj dhe mos e pastroni nn uj t rrjedhshm.

Varsisht nga modeli, nj ose m tepr disqe prmbahen gjat shitjes 30

Para prdorimit t par


Para prdorimit t par t pajisjes pastroni t gjitha pjest dhe thajeni pajisjen; shihni kapitullin Pastrimi dhe mirmbajtja e pajisjes. Prgatitja Pajisjen vendoseni n siprfaqe t rrafsht dhe t pastr. Hiqeni kabllin lidhs nga hapsira e kabllit. Vini spinn n priza.

al

Vendoseni enn dhe rrotullojeni deri n fund n drejtim t njjt me akrepat e ors. Vegja n ibrik duhet t vendoset trsisht n vrimn e njsis themelore. Vendosja e veglave: - Fusni mbajtsin e vegls n ibrik. - Vendoseni thikn me shum funksione ose rrahsen e vezve n mbajtsin e vegls (kini kujdes pozitn Ilustrimi D5) dhe lirojeni. Kujdes! Ushqimin q dshironi ta prpunoni gjithmon fusni pasi t jet vendosur vegla. Largojeni mbrojtsin e thiks nga thika me shum funksione (6b) para se ta vendosni at. Fusni ushqimin. Bashkngjisni kapakun me shtypsin (le t prputhet shigjeta n kapak dhe shigjeta n ibrik) dhe rrotullojeni at n drejtim t njjt me akrepat e ors. Vegja n ibrik duhet t vendoset trsisht n vrimn e njsis themelore. Vendoseni ndrprersin rrotullues n przgjedhjen e dshiruar. Pr t shtuar ushqim, vendoseni ndrprersin rrotullues n pozitn 0/off. Hiqeni shtypsin dhe ushqimin shtojeni prmes gryks pr mbushje. Lngjet shtoni npr shtyps. Shtypsi mund t prdoret edhe si en pr matje.

Ena pr przierje me pjest shtes / veglat


Rrezik lndimi nga veglat rrotullues! Mos i fusni duart brenda nse pajisja sht duke punuar. Gjithmon prdoreni shtypsin (5a) pr t futur posht ushqimin. Kujdes, pas fikjes s pajisjes mekanizmi lvizs ende rrotullohet. Ndrrojini pjest pasi t jet ndalur trsisht pajisja. Para prdorimit t ens pr przierje, mekanizmin lvizs mbulojeni me kapak (2) dhe asnjher ibrikun e blenderit. Thika me shum funksione (6b) Illustrimi D pr coptim, bluarje, przierje.

- -

Rrezik lndimi nga thikat e mprehta! Thikn me shum funksione mbani vetm pr pjesn plastike (pjesa e siprme). Disku pr rrahje (6c) Ilustrimi D Pr rrahje t ajks, t bardhs s vezs, majonezs. Disku pr ngjeshje (6i) Ilustrimi D Pr ngjeshjen e brumit t trash dhe pr przierjen e ushqimit q nuk ka nevoj pr grimcim (p.sh: rrushi i terur, copat e qokolats). Nuk sht e prfshir n tgjitha modelet e pajisjes.

Kujdes ! Pajisja mund t ndizet vetm pr t prpunuar ushqim n ibrik , me ibrik t bashkangjitur, me kapak q sht bashkangjitur dhe i shtrnguar mir sa edhe kapaku i mekanizmit lvizs s blenderit i cili sht i mbyllur. Vetm n disa modele: Disqet pr prerje Ilustrimi E Disku i dyanshm pr prerje /grirje (6e) pr prerjen dhe grirjen e frutave, perimeve dhe djathit 31

Disku i dyanshm pr prerje (6f) trash / holl pr prerjen e frutave dhe perimeve. Disku i dyanshm pr grirje (6g) trash / imt - pr grirjen e frutave, perimeve dhe djathit. Vendosja e diskut: Ktheni diskun e dshiruar pr prerje/grirje prpjet. Vendoseni diskun n mbajtsin e diskut ashtu q mekanizmit lvizs t lidhet me kapsen e mbajtsit t diskut n hapjet e diskut. Disku duhet t pozicionohet n vegat ansore t mbatjtsit t diskut. Bashkangjisni mbajtsin e dikskut n boshtin e mekanizmit lvizs duke e rrotulluar at leht.

al

Kujdes! Enn zbrazeni para se t mbushet aq shum sa ushqimi i coptuar apo i grir t mbrrij n mbajtsin e diskut. Vetm n disa modele: Ilustrimi F Shtrydhsi i limonit (6h) Pr shtrydhjen e lngut nga frutat jugore, si jan portokajt, citront dhe limonat. Kujdes! Mbylleni kapakun e mekanizmit lvizs (2). Shtrydhsin vendoseni n pajisje dhe rrotullojeni n drejtim t njjt me akrepat e ors. Vegja n koshin filtrues duhet vendosur n hapjen e njsis themelore. Bashkangjisni dhe shtypni konin pr shtypje. Pr shtrydhje t frutave, rregullojeni ndrprersin rrotulllues n pozitn 1 dhe frutat mbajini t shtypur me konin pr shtypje. Pas prdorimit lirojeni shtrydhsin dhe largojeni enn. Kujdes! Kontrolloni sasin e lngut n en. Enn zbrazeni para se lngu t arrij koshin filtrues. Pas prdorimit t pajisjes Ndrprersin vendoseni n pozitn 0/off. Largojeni spinn nga priza. Kapakun rrotullojeni deri n fund n drejtim t kundrt me akrepat e ors dhe largojeni. Largoni veglat: - Largojeni mbajtsen e vegls bashk me thikn me shum funksione apo me diskun pr rrahjen e vezve nga ena. Largoni thikn me shum funksione apo diskun pr rrahjen e vezve nga mbajtsja vegls. Pas pastrimit t thiks me shum funksione vendoseni mbrojtsin n t. - Ngriteni mbajtsin e vegls duke e kapur at n vrimat e ens. Largoni disqet. Enn rrotullojeni deri n fund n drejtim t kundrt me akrepat e ors dhe largojeni. Pastrojini t gjitha pjest: shihni Pastrimi dhe mirmbajtja e pajisjes.

Rrezik lndimi nga thikat e mprehta! Mos i vendosni duart n grykn pr mbushje. Prdoreni shtytsin gjat shtuarjes s ushqimit. Bashkngjisni kapakun me shtypsin (le t prputhet shigjeta n kapak dhe shigjeta n ibrik) dhe rrotullojeni at n drejtim t njjt me akrepat e ors. Vegja n ibrik duhet t vendoset trsisht n vrimn e njsis themelore. Fusni ushqimin q duhet prer apo grir. Kujdes! Disqet q jan prshkruar ktu nuk jan t prshtatshm pr prpunimin e djathit t fort, lajthive, rrepkave apo gjrave t ngjajshme. Disqet e prshtatshme pr qllime t tjera mund ti blini n shitore, shihni kaptinn Pajisjet shtes t veanta. Vendoseni ndrprersin rrotullues n przgjedhjen e dshiruar. Bni nj shtypje t leht n shtypsin kur e fusni ushqimin n en. Pr t shtuar ushqim, vendoseni ndrprersin rrotullues n pozitn 0/off. Hiqeni shtypsin dhe ushqimin shtojeni prmes gryks pr mbushje. Prdorni shtypsin pr t shtuar ushqimin q ka form t gjat dhe t holl. 32

Blenderi

al

Ilustrimi G

Rrezik nga lndimi nga thikat e mprehta / mekanizimi rrotullues! Mos i fusni duart brenda nse blenderi sht i vendosur n pajisje. Blenderi nuk do t punoj derisa kapaku t vendoset mir dhe t shtrngohet. Para se t largoni/bashkangjisni blenderin, s pari ndrpreni furnizimin me rrym t pajisjes.

ose largoni hinkn dhe gradualisht shtoni ushqim t ngurt prmes gryks pr mbushje ose shtoni lng prmes hinks

Ndrprersin rrotullues vendoseni n przgjedhjen e dshiruar. Pr t shtuarit m shum ushqim, ndrprersin rrotullues vendoseni n pozitn 0/off. Hiqeni kapakun dhe shtoni ushqim.

Rrezik djegieje! Gjat przierjes s lngjeve t nxehta, avulli largohet prmes hinks n kapak. Prandaj ju mund t prpunoni maksimum 0,5 litra lng t nxeht ose me shkum. Kujdes! Blenderi mund t dmtohet Mos prpunoni ushqim t ngrir (prve kubik akulli). Mos e ndizni mikserin e zbrazt. Przierja Kujdes! Mikseri funksionon vetm nse kapaku sht i vendosur si duhet dhe nse ena pr przierje sht e vendosur n pajisje. Largoni veglat nga ena! Hapeni kapakun e blenderit. Mandej ngriteni pjesn e pasme dhe trhiqeni prpara. Bashkngjisni ibrikun e blenderit (le t prputhet shigjeta n ibrik dhe shigjeta n pajisje) dhe rrotullojeni at n drejtim t njjt me akrepat e ors. Shtoni ushqimin: Sasia maksimale e lngjeve = 1,5 litra (sasia maksimale e lngjeve t shkumzuar ose t ngroht = maksimum 0,5 litra) Sasia optimale e prpunimit t ushqimit t ngurt = 100 gram. Vendoseni kapakun dhe rrotullojeni n drejtim t njjt me akrepat e ors. Vegja e kapakut duhet t vendoset n brendi t dorezave t blenderit.

Pas mbarimit t przierjes Ndrprersin vendoseni n pozitn 0/off. Rrotullojeni blenderin n drejtim t kundrt me akrepat e ors dhe largojeni. Rrotullojeni kapakun deri n fund n drejtim t kundrt me akrepat e ors dhe largojeni. Kshill: Ne ju rekomandojm q blenderin ta pastroni menjher pas prdorimit (shihni pastrimi dhe mirmbajtja.)

Pastrimi dhe mirmbajtja


Rrezik nga goditja elektrike! Mos e zhytni pajisjen n uj dhe mos e vendosni nn uj t rrjedhshm Kujdes! Mund t dmtoni siprfaqen e pajisjes Mos prdorni mjete larse me grryerje. Pastrimi i pajisjes njesise baz Hiqeni spinn nga priza. Pajisjen baz pastrojeni me leck t njom. Sipas nevojs mund t prdorni lnd larse pr pastrim t enve. Thajeni pajisjen trsisht me nj leck.

Pastrimi i ens dhe pjesve shtes


Rrezik lndimi nga thikat e mprehta! Thikn mbajeni vetm pr pjesn nga plastika. 33

al
T gjitha pjest mund t lahen n enlarse. Kini kujdes pjest nga plastika mos t vendosen n enlarse sepse mund t deformohen. Kur prpunoni karota, lakr t kuqe pjest nga plastika mund t marrin ngjyr e cila mund t mnjanohet me disa pika vaj ushqimi.

Shtrngojeni fort shtesn e thiks nga kraht n drejtim t akrepave t ors. Rrotullojeni shtesn e thiks s paku derisa njri krah ta mbuloj shenjn n ibrikun e blenderit (posita - > Ilustrimi H6).

Pastrimi i shtrydhsit t limonit


T gjitha pjest jan t prshtatshme pr tu lar n enlarse. M s miri konin shtyps pastrojeni menjher pas prdorimit n t gjitha ant, nn uj t rrjedhshm. Kjo pengon q mbeturinat e ushqimit t thahen me koh.

Pastrimi i blenderit
Rrezik lndimi nga thikat e mprehta! Mos e prekni thikn me duar, por prdorni nj brush pr pastrim. M s miri blenderin pastrojeni menjher pas prdorimit. N t kundrtn ushqimi mund t ngjitet n blender dhe mund t grryej plastikn (p.sh esenca vajore n barishtat aromatike). Ena e blenderit, kapaku dhe hinka jan t prshtatshme pr tu lar n enlarse. Thikn nuk duhet vendosur n enlarse, por vetm nn uj t rrjedhshm (nuk duhet t qndroj nn uj) Kshill: Shtoni uj me pak lnd larse pr larje t enve n blender. Ndizeni blenderin pr disa sekonda n przgjedhjen M. Derdheni ujin dhe shprlajeni blenderin me uj t pastr. montimi i blenderit Ilustrimi H Kapeni thikn anash dhe rrotullojeni at n drejtim t kundrt me akrepat e ors. Nse sht e nevojshme, prdoreni pr kt, kapakun e blenderit. Shtesa e thiks sht liruar. Hiqeni jasht shtesn e thiks dhe largojeni unazn.

Magazinimi i pajisjes

Hiqeni spinn nga priza. Mekanizmin lvizs mbulojeni me kapakun e saj. Vendoseni enn pr przierje. doher vendoseni mbrojtsen n thik. Vendoseni kabllin lidhs n hapsirn e kabllit. Shnim: Mundsit pr magazinim mund ti gjeni n Ilustrimin I. Para prdorimit largoni t gjitha pjest shtes nga ena dhe/ose blenderi. Fusni vetm pjest e nevojshme.

Rrezik lndimi! Asnjher mos e montoni blenderin n pajisjen themelore ( ne baz). Vendoseni unazn n shtesn e thiks Fusni shtesn e thiks n ibrik prej posht

(mund ti gjeni te shitsi) MUZ4PS1 pr prerjen e patateve pr skuqje (pomfri) dhe pr prerjen e pemve pr sallat pemsh. MUZ4JS1 pr prerjen e perimeve n stilin Aziatik. MUZ4RS1 pr grirjen e patateve pr kula apo pite. MUZ4RS2 pr coptimin e lajthive, okollats s ngrir dhe djathit t fort. MUZ4KP1 pr prerjen dhe coptimin e pemve, perimeve dhe djathit.

Pajisjet shtes t veanta disqet

Zgjidhja e defekteve
Rrezik dmtimi! Para se t mundoheni t zbuloni shkakun e defektit, ndrpreni furnizimin me energji elektrike t pajisjes.

34

Ent dhe pjest shtes Defekti: Pajisja nuk ndizet. Veprimi: Bashkangjisni enn (4) dhe shtrngojeni at sa mundeni. Bashkangjisni kapakun (5) dhe shtrngojeni at sa mundeni. Mbylleni kapakun e ngasjes s blenderit (2). Blenderi Defekti: Pajisja nuk ndizet. Veprimi: Bashkangjisni enn (4) dhe kapakun (5) dhe shtrngojini sa mundeni. Shtrngojeni blenderin (7) sa mundeni. Bashkangjisni kapakun e blenderit (8a) dhe shtrngojini sa mundeni.

al

Informat me rndsi N qoft se paraqiten defekte t tjera, ju lutemi kontaktoni shrbimin pr klient.

Udhzime pr mnjanimin e pajisjes


Kjo pajisje sht e shnuar n pajtim me direktivat europjane 2002/96/EC, q ka t bj me pajisjet e prdorura elektrike dhe elektronike (pajisje t paprdorshme elektrike dhe elektronike WEEE). Kto direktiva n esenc kan t bjn me mnyrn efektive t trheqjes dhe prdorimit t pajisjeve t prdorura n Europ. Shitsi apo kshilli i juaj lokal i qytetit, mund tju jap informata, se si duhet ti mnjanoni pajisjet e paprdorshme.

Garancion
Kushtet garantuese pr kt pajisje jan t prcaktuara nga prfaqsuesi n shtetin n t cilin shitet pajisja. Detajet pr kto kushte mund t merren nga shitsi i autorizuar ku sht bler pajisja. do reklamacion krkon edhe faturn prkatse. E mbajm t drejtn e ndryshimeve.

35

bg bg o pe e peaae a oac, a e a pooce . oae pea a opaoae cao a oae a eo oaco oeca po pee, co oeaa a Pee ce. pe e ce ae o execo ocae. oa ae a ecoaa oca pa oe. Pae ca ooae. aaee ope aeo a ecoaa. Ao aee pea a pe a, aeo peae aeo. oae pea cao c opae paeoc.

bg 6e cpaa aa a pae/ cpae 6f cpae c a pae o/ eeo 6g cpae c a cpae epo/ o p o oe: 6h peca a pco ooe 6i Hapa a ecee Mcep . C 7 Ka a cepa 8a Kaa 8b Oop a ee 8c

Ce e (p e Ho oa oa.

Pao

eg, z.

pe oc
z

nlt and pai

pee
Mo, oopee cpae cc cxee. Ocoe pe . A 1 p a ceee 0/off = co M = oeo ae a-co oopo, ape p aep. Cee 12 = paoa copoc Cee 1 = c oopo ao Cee 2 = co oopo po 2 peae aa a peaaa a cepa 3 Mco a aea Ka c paeoc . A 4 Ka 5 Kaa 5a pcocoee a pae 5b Hapa a pcocoeeo a pae cpe . 6a Ocoa a cpea 6b Moae o 6c c a paae 6d Ocoa a ca acoc o oea oxaa a ocaaa ca e e oo ca.

aa a eoacoc
Oacoc o oo ap! ae pea o oae cao coece c aaa px oaa aea. oae o cao, oao aee pe e ca opee. aee pea ae o ea. aee eaa a e pa c pea. pea e pa a oca a (co ea) c aae ec ce p aae ce cocooc, c eocae o a, oce cae, oo oa caa o aop oao ca o p aa a paoa c pea o e, oeo e ooopo a xaa eoacoc. Ce co oae ae o oaa, a co aa pe ocae coae, p acae a oeeeo p opea. Kaee e pa a ce apa oc o ocp poe ope opxoc. Peo pao o pea, ao apep oaa a opee ae, oa a ce pa cao a ceapa cep, o o a oa a ce peopa apaa. p cpae a oa pe ocaa e poaa a pao ce caeo.

o pa z a z

Ka cp

yi

0) n

rt a lis

o p a a p pe oe cp a p c a p pe. H oop

lis

Mz

M a pa ece

Xa cao

c a ce

rtjuk.

36

bg
Cee paeoce cpee cao oao pe e cp (p aep e ooee 0/off) e e o oaa. Hoa e oae oco pe oa oa e o pe o eaa oa.

bg Hapa a ecee (6i) . D a ecee a p eca cecae a po, oo e pa a ce papoa (apep: ca, ooao p). He e e oea a c oe! z ocaee aa apee ocoa a acooaa cpea o opae. peaa ac a aa pa a ee o opae a a oco pe. z ocaee cpee: ocaee ocoaa a cpea aa. ocaee px ocoaa a cpea oa o, aaa a paae apaa a ecee (aae a oopaeo . D5) cee. ae! ocae poe, oo e opaoae, a ce ao ce oca cpee. pe a ocae oa o (6b) o aee o peae. ocaee poe. ocaee aaa pcocoeeo a pae (cpeaa a aaa e px cpeaa a aa) apee ocoa a acooaa cpea. peaa ac a aaa pa a ee o opae a a oco pe. z ocaee p aep a eaaa cee. z a a oae po, ocaee p aep ooee 0/off. z Caee pcocoeeo a pae oaee po pe oopa a ee.
z z z

o/

po/

e p Ha a a

Paoa c pea
pe poo oae ocoo ocee pea paeoce, ocae opa.

. C

oooa
ocaee oco pe px paa, caa ca opxoc. z eee aea o coo a ppae a aea. z ee oaa.
z

p p e e oc ao pe

ao

Ka c paeoc/ cpe
Oacoc o apaae c pe ce cpe! o pee a paoa oa e pae aa. a acae a poe a oae pcocoeeo a pae (5a). Ce ae peaaa poaa a ce p oe eco pee. Cee cpee cao p e oo a peaaa. Moee a paoe c aa cao oao pea aa a peaaa a cepa (2) e aope. Hoa e paoee c aa, oao oope e ocae cepa. Moae o (6b) . D a papoae, ae, papae ecee. Oacoc o apaae c ocp o! Xaae oa o cao a pa a acacoaa pa. c a paae (6c) . D a ceaa, e a c, aoea.

a-

ao oa a

c-

e e p

a co c (6e), a p ee c o a p c epo/ a c cpe z o o pe o a o cp z C a

e,

He a p pc

89

90 37

bg
z

bg ocaee aaa pcocoeeo a pae (cpeaa a aaa e px cpeaa a aa) apee ocoa a acooaa cpea. peaa ac a aaa pa a ee o opae a a oco pe. z ocaee poe, oo e peee cpee. ae! ocoee coe e ca oxo a opaoaeo a p cpea, opex, xp p oo po. coe c oee poe oee a aepe pocaa pea ( Cea paeoc). z ocaee p aep a eaaa cee. z Cao c e ac pae c pcocoeeo a pae poe, oo e peee cpee. z a a oae po, ocaee p aep ooee 0/off. z Caee pcocoeeo a pae oaee po pe oopa a ee. z e po, oo e peee, ocae pe pcocoeeo a pae. ae! paee aa pe a ce a aa e poe oo peee cpee a oca o ocoaa a ca.
z z

. D e

eoce cae pe pcocoeeo a pae. Hapaa a pcocoeeo a pae oee a oae ao epee c.

a a .

ae! p pao c aa pe oe a e e cao, oao aa e ocaea, aa e ocae ope aope pea aa a peaaa a cepa e aope. acoc o oea: coe a papoae . E cpaa aa a pae/cpae (6e), a pae cpae a ooe, ee cpea. cpae c a pae (6f) o/eeo, a pae a ooe ee cpae c a cpae (6g) epo/o, a cpae a ooe, ee cpea. z ocaee ca. ocaee cpaaa, c oo e peee/cpee, aope. ocaee aaa px ocoaa aa, e aeaa o ocoaa a oaa oope a ae. c pa a e px cpa a ocoaa a ca. z C eo apae ocaee ocoaa a ca px aaaa oc. Oacoc o apaae c ocp o! He pae oopa a ee. a pae oae cao pcocoeeo a pae.

oae

eo

o a ac ac op z o z a o z C pa Ca pa a oc Ce z o z z a a ca z C

a a

a a

ee off.

p o oe: peca a pco ooe (6h) . F a ccae a pco ooe, apep opoa, pep, o. ae! C pea oee a paoe cao oao pea aa a peaaa a cepa (2) e aope.

a o z o

38

bg
ocaee pecaa a pco ooe (cpeaa a pecaa a pco ooe e px cpeaa a aa) apee ocoa a acooaa cpea. peaa ac a eaa pa a e o opae a oco pe. z ocaee pecoa oc acee. z a ccae a ooe ocaee p aep a cee 1 acee oa px pecoa oc. z Ce pae a paoa papee pecaa a pco ooe caee aa. ae! Caae oo a aae. paee aa, pe co a oce o eaa. Ce pae a paoa z ocaee p aep ooee 0/off. z ee ecea o oaa. z apee aaa ocoa, opaa a acooaa cpea, o caee. z Caee cpea: aee o aa ocoaa a cpea aeo c oa o, aaa a paae, coeo apaa a ecee. Caee oa o, aaa a paae, coeo apaa a ecee o ocoaa a cpea. Ce ocae a oa o ocaee peae a oa. aee ocoaa a ca o aa. Caee ca. z apee aa ocoa, opaa a acooaa cpea, caee. z ocee c ac, ocae opa.
z

bg

a a

Mcep

. G

a o

Oacoc o apaae c ocp o paa peaa Hoa e pae cepa, oao e ocae px pea! Mcep pao cao c ope aope aa. ocae/cae cepa cao oao peaaa e e oo.

a ex, oe

Oacoc o apaae! p opaoae a ope po o a aaa a apa. Opaoae ac 0,5 pa ope e eoc. ae! Mcep oe a ce ope. He opaoae oo apae po (c ee a ea e). He ae cepa pae. Mcpae ae! a ae a cepa aa a cepa aa c aaa pa a ca ocae ope cea. aee cpee o aa. z Oopee pea aa a peaaa a cepa. a ea oee oa oopee ope. z ocaee aa a cepa (cpeaa a aa e px oaa a pea) apee ocoa a acooaa cpea o opae. z ocaee poe. Macao oeco, eo = 1,5 pa (e ope eoc acao oeco 0,5 pa). Oao oeco a opaoae, p po = 100 paa. z ocaee aaa apee ocoa a acooaa cpea. peaa ac a aaa pa a e o opae a a paa a cepa. 92 39

ee off.

o a z a p z C z C a po z o a Ce z o z a op z a op Ce ope
z

e co-

Ho oa oa.

a op apa oc
z z

. F e,

p z Ha

aa

91

. G

pe

o.

e).

ocaee p aep a eaaa cee. z a a oae po ocaee p aep ooee 0/off. z Caee aaa oaee po, z Caee a pe oopa a oae oaee p po, z oaee e po pe oopa a a. Ce cpae z ocaee p aep ooee 0/off. z apee cepa ocoa, opaa a acooaa cpea, o caee. z apee aaa ocoa, opaa a acooaa cpea, o caee. Ce: Ha-ope e eaa ce opea a oce cepa, ocae opae.
z

bg

bg

ocae a aa c paeoce
Oacoc o apaae c ocp o! Xaae oa o cao a pa a acacoaa pa. c ac oa a ce a aa. He aeae acacoe ac aa aa, aoo oa a ce eoppa. p opaoae ap. a epeo eo ce oa oea o acacoe ac, oo oa a a ocpae c oo a oo.

Co

Ho oco
z

ocae a cepa
Oacoc o apaae c ocp o! He ae oa a cepa c o pe. a ocae oae ea. Ha-ope e eaa ce oae a oce cepa. o o a ocae e acxa e ce apaa acacaa (ap. o eepe aca opae). Kaa a cepa, aaa a oa a ce a aa. Ho ocee e a aa, a o eaa oa (e o ocae a pecoa oa). Ce: Cee ao oa peapa a ee cepa. ee o a oo ce a cee M. ee oaa aee cepa c ca oa. Paoae a cepa . H z apee oa, ao o xaee a apae, ocoa, opaa a acooaa cpea. p eoxooc c ooee c aaa a cepa. Ho ce ocooaa. z Caee oa ocpaee e pce.

o a z o o z Ka p a o o a (o

o a

ocae opae
Oacoc o oo ap! Hoa e oae oco pe oa oa e o pe o eaa oa. ae! opxoce oa a a apae. He oae apa oca peapa.

c a o oc o o acx

ca e

Cxp
z z

a pe.

aa a -

ocae a oco pe
ee ecea o oaa. pee oco pe c aa pa. p eoxooc oee a oae ao peapa a ee. z Hapa ocee pea.
z z

a a z o z Ko a o z p p o a a a cao

a.

a. a a

40

Coae a cepa Oacoc o apaae! Hoa e coae cepa px oco pe. ocaee a pce a oa. z ocaee oa aa a cepa oo. z Kao pe a epe ae pcaaa a oa ocoa a acooaa cpea. Kao p oa pa a aae oe ooaa,oao eaa epa ope appoaa a aa a cepa (oopae > . H6).
z

bg

bg

Cea paeoc coe


(oa a ce aep pocaa pea) MUZ4PS1 a pae a op MZ5PS02 (pe apo) po a ooa caaa. MUZ4JS1 a pae a aac MZ5JSO1 ee MUZ4RS1 a acpae a apo MZ5RS01 a apoe e apoe aa MUZ4RS2 a acpae a opex, MZ5RS02 oxae ooa p cpea. MUZ4KP1 a pae acpae MZ5KP01 a ooe ee cpea.

Mc

a.

a e oa

ope pe Ocp z o z a o z o

a o.

ocae a pecaa a pco ooe


c ac oa a ce a aa. Ha-ope e eaa ce oae a oce pecoa oc o c cpa o eaa oa. o o a ocae a a acxa.

oo p ope
Oacoc o apaae! pe ocpaae a ope ee o oaa.

a.

e a aca

Ka c paeoc
opea: pe e aoa a pao. Ocpaae: z apee aa (4) o opae. z ocaee aaa (5) apee o opae. z aopee pea aa a peaaa a cepa (2),

Cxpaae a pea
ee ecea o oaa. aopee pea aa a peaaa a cepa. z ocaee aa. z Koao ppae oa o a cxpaee a ocae peae. z pepee aea a coo, peaaeo a aea. aae: ooce a cxpaee oee a e a . I. pe oae aee c paeoc o aa, coeo o cepa. ocaee cao ace, oo e oae.
z z

(waste WEEE a p op a a op pa ee

a, a

apa

a a oo a

. H a a xo-

a o apa pec opo po o c cpa pea pec

93

94 41

bg
Mcep
opea: pe e aoa a pao. Ocpaae: z ocaee aa (4) c aaa (5) apee o opae. z apee cepa (7) o opae. z ocaee aaa a cepa (8a) apee o opae. ao aae Ao opeaa e oe a e ocpaea, ce opee a ooppa cep.

aa a xpe
o pe e ooae coece c epoece aco 2002/96/EG a opea eepo- eepo pe (waste electrical and electronic equipment WEEE). Hacoe oca paaa a paeo pepaoaeo a opea pe peee a EC. a aae a a xpe ce opee co poe pae ce a oaa, oo eee.

apa
a o pe ca a coa a apa, oo ca ae o ae pecaeca coeaa cpaa. opooc e ae a poe, oeo ce a pea, o co pee p aae o aa cpaa. p oae a apaa a pea e eoxoo ce ca a pecae eeaa a oaa.

aaae c paoo a poe.

42

Garancija

Garancijski pogoji za to napravo so doloeni s strani naega predstavnika v dravi, kjer se naprava prodaja. Podrobnosti o teh pogojih lahko izveste pri prodajalcu naprave. Za uveljavljanje garancije morate predloiti raun. Naprava je oznaena v skladu z evropskimi smernicami 2002/96/EG o ravnanju z odsluenimi elektrinimi in elektronskimi napravami (Waste electrical and electronic equipment WEEE). Te smernice doloajo enotni evropski (EU) okvir za vrnitev in reciklao rabljenih naprav. Servisiranje Seznam servisov za aparate je priloen garancijskem listu. Pridrujemo si pravico do sprememb.

Garancijski su uvjeti za ovaj aparat definirani sa strane naega predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat prodaje. Detalji u vezi tih uvjeta mogu se dobiti kod vaeg prodavaa aparata. Za uvaavanje garancije potrebno je predloiti raun. Ovaj ureaj susree Europsku smjernicu 2002/96/EG za odbaene elektrine i elektronike ureaje WEEE). Smjernica prua EU irok vaei djelokrug za recikliranje odbaenih ureaja.

Garancija

Servis Popis servisa za aparate priloen je uz garancijski list. Zadravamo pravo na promjene.

SR
Garantni uslovi za ovaj aparat su definisani sa strane naega predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat prodaje. Detalji u vezi tih uslova mogu se dobiti kod vaeg prodavaa aparata. Za uvaavanje garancije potrebno je predloiti raun. Ovaj ureaj susree Evropsku smernicu 2002/96/EG za odbaene elektrine i elektronske ureaje WEEE). Smernica prua EU iroki vaei delokrug za recikliranje odbaenih ureaja.

Garancija

. 2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment WEEE). .

Servis

Popis servisa za aparate priloen je uz garancijski list. Zadravamo pravo na promjena.

AL
Garancia! Kushtet e garancis pr kt pajisje jan t definuara nga prfaqsuesit ton n vendin e shitjes. Detajet e ktyre kushteve mund t kuptohen nga shitsi, nga i cili jeni furnizuar me pajisjen. N rast t far do lloj reklamacioni t prfshir me garancin, sht e nevojshme q ta tregoni edhe faturn. E mbajm t drejtn e ndrrimit t karakteristikave teknike pa paralajmrim. Kjo pajisje sht e shnuar n pajtim me direktivat europjane 2002/96/EG, q ka t bj me pajisjet e prdorura elektrike dhe elektronike (pajisje t paprdorshme elektrike dhe elektronike PPEE).Kjo direktiv prcakton kornizn pr kthim dhe qarkullim t pajisjeve t prdorura, e cila

. .

BG
, . . . 2002/96/ WEEE, . . .

Servisimi
Listn e serviseve pr aparatet e keni t bashkangjitur n etgarancion. Marrim t drejt pr ndryshime

5090469743 5090000000