You are on page 1of 4

Vie nema mesta za moje filmove

Kada drite kameru imate izuzetno veliku odgovornost. Naravno da ste odgovorni za novac, za ljude kojima se obraate... Za mene je najvanije ako snimate filmove molim vas nikada ne laite. Morate da pokaete sebe, vae vienje sveta, va odnos prema svetu. To je osnovna taka. Mislim da je snimanje filmova mnogo vie moralno i etiko pitanje nego tehniko Kultni maarski reiser Bela Tarr oprostio se sa publikom na Berlinalu poetkom 2011. godine. Filmom "Torinski konj" zavrio je 35 godina dugu karijeru tokom koje je snimio remek dela filmske umetnosti kao to su Prokletstvo, Verkmajsterove harmonije i Satanski tango. A Torinski konj je zaista svojevrsna "labudova pesma" velikog maarskog reditelja. Sve karakteristike njegovog opusa ovde su dovedene do ekstrema: film trajanja od 146 minuta sastoji se od samo 30 besprekorno komponovanih crno-belih kadrova; rutina dvoje junaka koji ive u propaloj kuici u naizgled beskrajnoj ravnici, jedu samo kuvani krompir i piju palinku, ponavlja se iz dana u dan; snaan vetar urlie kroz itav film; a kraj sveta dolazi tiho, postepenim gaenjem petrolejskih lampi. Poslednjih mesec i po dana Belu Tarra ugostila su dva velika regionalna festivala - Libertas Film Festival & Forum u Dubrovniku gde je dobio Master nagradu za doprinos nezavisnom filmu, i Cinema City u Novom Sadu gde mu je dodeljeno priznanje za doprinos svetskoj kinematografiji. Razgovor s njim voen je u Dubrovniku, pre projekcije njegovog prvog filma "Obiteljsko gnezdo" snimljenog davne 1977. godine. * O kraju karijere Vie nema mesta za filmove Bele Tarra. Video sam sve to je trebalo da vidim, uradio sve to sam mogao i to je od mene sve. Oseam se spremnim da napustim ovaj poziv. To vam je kao sa kuom. Ako hoete da gradite kue od pet spratova, doete do petog sprata, ona je gotova. Ja sam doao do tog petog sprata i za mene je sve u redu. Ovo nije melanholina scena, nema potrebe za tim. Priamo o poslu. Kad odem u bioskop i pogledam mlade ljude koji gledaju u platno, njihove oi blistaju, i zaista ne elim da vidim trenutak kada se mladi ljudi poinju smejati. To je ponavljanje, a ja ne elim da se ponavljam. * O odgovornosti Naravno, uvek kaem mladim kolegama 'idite napred i radite ta elite', i ako mogu pomaem im. Ovo je ipak lina odluka, ja mislim da treba da se rade filmovi, ali.... Molim vas da mi oprostite. * O nezavisnom filmu Ne znam ta je nezavisni film, jer svi reiseri se kriju iza novaca. Ako nema novaca, ne moe da snima film. Dakle, mora da ima novac, uz ta izraz nezavisni ne pristajee ba lepo. Ovo jeste kljuno pitanje, ali ja zaista ne znam ko danas moe biti nezavisan u filmskoj industriji. Ne znam nikoga ko tako moe da radi, ali znam ljude koji rade neto to nije povezano sa oubiznisom. Prava razlika bi se mogla predoiti kroz poreenje fast fooda i fine, domae porodine veere. Ja preferiram domae spremljene filmove, a ne oubiznis jer je njihovo trajanje maksimalno dva meseca, posle ega idu u smee. Ako pogledate prave filmove poput onoga to je radio an Lik Godar, Ejzentajn... Njih moete gledati danas i za 10 godina, to su filmovi za venost. Oni pokazuju stvarnost.

Zovite me umetnikom koji ne voli ovaj svet Photo: LFF * O mladim reiserima Danas nemamo takve reisere. Eksperimentisao sam sa mladim ljudima nekoliko puta. Imam oseaj da ele da budu deo filmske industrije, da budu uspeni i da imaju mnogo novaca, ali na kraju mislim da ne znaju ni sami ta ele. Ono to rade, to imam prilike da gledam, meni je nepoznato i udno. Ja ekam nekog mladog oveka sa uverenjima, koji e doi i rei hajde da radimo radikalne filmove. Ovo to vidim danas je puno kompromisa i nije moj svet. * O mladim nadama Samo nekoliko reisera mi danas privlai panju, a jedan od njih je Meksikanac Karlos Rejgadas. On je poslednji koji je uspeo da provali vrata, da sve polomi. Ostali ele da idu u Kan, da se slikaju na crvenom tepihu... To je tako glupo... * O kraju sveta Rekao sam jednom da ivimo u vremenu koje nije za smejanje. Mislio sam na sebe. Kada smo snimali poslednji film Torinski konj, imao sam oseaj da vie nisam sposoban da se smejem. Ako pogledate oko sebe, videete potpuno uniten svet, za ta smo zasluni mi, ljudi. Pogledajte ta smo uradili sa prirodom, ta radimo ivotinjama, kako brinemo jedni o drugima, koliko ima siromanih, nezaposlenih ljudi irom sveta, ratove koji su uasni... Imamo glupe kompjutere na kojima obavljamo nae poslove, zabavljamo se, imamo ljubavne afere preko kompjutera, sve je jednodimenzionalno, a to je strano. Izgubili smo se. Zato vie nisam u stanju da se smejem.

Kadar iz filma "Torinski konj" kojim se Tarr oprostio od snimanja filmova Photo: mubi.com * O revoluciji Ne znam da li bi ovaj svet mogla spasiti neka nova revolucija, ili neto drugo. Nisam politiar, nisam ni propovednik i ne elim da sudim, ali mogu da uradim jednu stvar da kaem kako se oseam kao ljudsko bie kroz moje filmove. To nije mnogo, ja sam siromani filmski reiser. Moete me zvati umetnikom koji ne voli ovaj svet. Mi samo pokazujemo ono to vidimo. I to je sve. * O ansama Imam producentsku kuu i pokuavam da produciram filmove. Sada produciram prvi film jednog mladog momka, a pre njega sam radio produkciju filma jednog 73-godinjaka koji je veoma talentovan ali nije imao hrabrosti da se bori za svoju ideju, pa pokuavam da mu pomognem. Pokuavamo da zatitimo neto to smatramo vanim. * O inspirativnoj lepoti filma Snimio sam prvi film Obiteljsko gnijezdo sa 22 godine i bio sam strano mlad. Imao sam mnogo energije. Bila je to 1977. godina, vreme kada se moglo videti mnogo bezveznih filmova, loih glumaca, lanih pria, neverovatno loih slika u boji, lanih slika u boji... Sve je bilo lano. Tada sam bio siguran da moram da pokaem ljudima kakav je stvarni ivot, ta se deava ljudima, da vam ispriamo stvarnu priu jer je neverovatno da ostane ovako lana kako je prikazuju. To je bio kljuni trenutak kada sam odluio da snimam filmove i kako u da ih snimam. Bez kucanja na vrata. Ruenjem tih istih vrata i unitavanjem tog celog usranog, lanog sveta. To je bio poetak, to je bio razlog zato sam drao kameru u ruci. Na kraju morate da shvatite, da sva naa energija i emocije koje smo uneli u sve to nisu dovoljne da se svet promeni. *O lai Kada drite kameru imate izuzetno veliku odgovornost. Naravno da ste odgovorni za novac, za ljude kojima se obraate... Za mene je najvanije ako snimate filmove molim vas nikada ne laite. Morate da pokaete sebe, vae vienje sveta, va odnos prema svetu. To je osnovna taka. Mislim da je snimanje filmova mnogo vie moralno i etiko pitanje nego tehniko. Voleo bih da otvorim filmsku kolu i da pozovem neke od kolega samo da otvore nove svetove mladim reiserima, da im pokau da postoji

drugaiji put. Oni e naravno izabrati kojim e putem krenuti, ali mi elimo da im pokaemo ta je prava sloboda u snimanju filma, kako mogu da budu slobodni, da budu otvoreni prema ljudima, ... Ne elim da edukujem nekoga ko eli da bude deo oubiznisa. U tom sluaju mora da kuca na druga vrata.

Svi moji filmovi su veoma jednostavni Photo: www.listal.com *O lepoti jednostavnosti Treba mi inspiracija, neto to me vodi i mora da bude jednostavno. Kad predajem govorim ljudima Ne radite nita to je komplikovano. Svi moji filmovi su veoma jednostavni, ako itate neto poput filozofije, to je jedan jezik, a film je potpuno drugaiji jezik. Film nema metafore, simbole, nema nita to biste mogli da upotrebite u literaturi. To je potpuno drugaiji jezik. Film je slika i neije oi, mnogo metakomunikacije izmeu ljudi i tenzije u jednostavnim situacijama. Zapamtite, nikada ne elim da mojim filmova aljem bilo kakvu poruku. * O potovanju Ako elite da radite filmove, treba vam puno ljudi. Morate da obezbedite jako dobru ekipu. Mogu da budem genij ili sjeban ovek. Uvek govorim "nai filmovi", jer nita nisam radio sam. Ja naravno odluujem na kraju o svemu i sva odgovornost je na mojim leima, ali mi sve radimo zajedno. Nikada nismo zavrili film pre nego to smo svi bili sigurni da je to ono to smo eleli da kaemo. Ne mogu rei da je to moj film, to je tako glupo. * O glumcima Ne volim re glumci. Kada ste ispred kamere pet-est godina, vie ne moete da laete. Zato uvek kaem glumcima, molim vas ne glumite, samo budite kakvi jeste. Zato moete uhvatiti trenutak realnosti u njihovim oima i osetiti realne reakcije i tenzije izmeu njih u naim filmovima. *O srei Srean sam, kao to je jednom rekao Robert Altman, jer sam snimio sve filmove koje sam eleo da snimim. I veoma sam ponosan jer nikada nisam napravio ni jedan kompromis. Meni je to dovoljno.