You are on page 1of 10

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RAKAN, JALAN BANDAR SUNGAI LONG, 43000 KAJANG, SELANGOR.

UJIAN BULANAN PERTAMA 2012 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 MASA : 1 JAM.

NAMA Bahagian A

KELAS : 6

Arahan : Hitamkan jawapan yang betul.

1.

Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah A. hutan B. ikan C. solar D. Mineral

2.

Antara yang berikut, manakah sumber yang terdapat di antara lapisan batuan di dasar laut ? I II A B Emas Bijih timah I dan II II dan III III IV C D Gas asli Petroleum I, III, dan IV II, III, dan IV

3.

Antara yang berikut, manakah sumber laut yang penting ? I II A B Ikan Herba I , II ,dan III I, II , dan IV III IV C D Sotong Mutiara I, III , dan IV II , III , dan IV

4.

Antara yang berikut, manakah sumber hutan yang penting di negara kita ? I II A B Rotan Penyu I dan II II dan III III IV C D Penyu Jelutung III dan IV I dan IV

Rosnah sedang menolong ibunya memasak makanan di dapur.

5.

Apakah sumber mineral yang digunakan oleh ibunya ketika memasak ? A B Solar Gas asli C D Arang batu Petroleum

6.

Sumber hutan yang dikaitkan dengan perabot ialah I A bakau I dan II II B rotan II dan III III C buluh III dan IV IV D Tongkat Ali I dan IV

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

7.

Manakah yang berkaitan dengan gambar di atas ? A B C D Merupakan sumber hutan. Dijadikan bahan perhiasan . Penting dalam perubatan tradisional. Sumber protein yang paling utama.

Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah. Kenderaan ringan

Van , kereta , dan motosikal 8. Produk petroleum yang digunakan bagi menggerakkan kenderaan di atas ialah A nafta B. kerosin C. bitumen D. petrol

9.

Bahan asas yang digunakan untuk membuat plastic ialah A nafta B. kerosin C. bitumen D. diesel

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10.

Produk petroleum yang digunakan oleh alat pengangkutan di atas ialah A kerosin B bitumen C petrol D arang

11.

Arang batu adalah sumber .. A air. B laut. C hutan. D mineral.

12.

Gamat adalah sejenis __________________ yang boleh diproses untuk dijadikan ubat. A B sumber mineral sumber hutan C D sumber laut sumber sungai

13.

Arang batu adalah sumber ________________ A air. B laut. C hutan. D mineral.

14.

Yang berikut adalah tentang kepentingan sumber kepada manusia, kecuali.. A B sumber protein. sumber tenaga. C D sumber mineral untuk perhiasan. sumber laut untuk perubatan.

15.

Apakah kerosin ? A B C D Bahan penurap jalan raya Bahan pelincir enjin kenderaan Bahan bakar ringan digunakan kenderaan ringan. Bahan bakar untuk menggerakkan kapal terbang.

16.

Bahan sisa pertanian seperti kelapa sawit, sekam padi, dan tebu boleh diproses menghasilkan . A B tenaga elektrik biomas. tenaga elektrik biotik. C D tenaga elektrik suria tenaga elektrik hidro.

17.

Yang berikut adalah sejenis industry yang terdapat di Negara kita, kecuali. A B. industri desa. industri ringan. C D. industri automatif. industri perobotan.

18.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan industri pemprosesan ? I II A Membuat keropok Industri baja kimia I dan II B III IV II dan III Memproses buah kelapa sawit Membuat besi dan keluli C III dan IV D I dan IV

19.

Pengeluaran barangan elektrik dan elektronik terdapat di kawasan perindustrian. I II A Shah Alam. Perai. I dan II B III IV II dan III
5

Kota Bahru. Terengganu. C III dan IV D I dan IV

20.

Industri membuat labu sayong terdapat di negeri A Selangor. B Kelantan. C Pulau Pinang. D Perak.

21.

Jenis penanaman yang manakah terdapat di Negara kita ? I A B Padi I, II, dan III I, II, dan IV II Getah III C D Nanas I, III, dan IV II, III, dan IV IV Gandum

22.

Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di negara kita ? I II A B Jenis tanih Iklim I, II, dan III I, II, dan IV III IV Pasaran Politik C D I, III, dan IV II, III, dan IV

23.

Jabatan Perhutanan mengawal aktiviti pengeluaran kayu balak di Sabah. Pernyataan ini merujuk kepada . A B C usaha kerajaan meningkatkan eksport kayu balak ke luar negara. usaha kerajaan mengeluarkan kayu balak dalam kuantiti yang berlebihan. usaha kerajaan mengawal kuantiti kayu balak agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. D Usaha kerajaan membantu pengusaha kayu balak mengaut keuntungan berlipat ganda hasil daripada penjualan kayu balak.

24.

Apakah contoh sumber hutan ? A B Balak Mutiara C D Gas asli Petroleum

25.

Apakah bahan daripada sumber mineral ynag digunakan untuk memasak ? A B Emas Bijih timah C D Bauksit Gas asli ( 25 markah )

Bahagian B. 1. Nyatakan jenis-jenis sumber yang terdapat di Malaysia.

Jenis-jenis sumber

1.

2.

3.

( 3 markah. )

2. Senaraikan contoh sumber-sumber di bawah. a. Sumber hutan i. ii. ________________________ __________________________ iii. ________________________ iv. ________________________ ( 4 markah ) b. Sumber laut i. ________________________ iii. ________________________

ii.

__________________________

iv. ________________________ ( 4 markah )

Bahagian C. Tandakan ( ) bagi contoh produk yang betul dan ( X ) bagi contoh produk yang salah bagi sumber di bawah. Sumber 1. Hasil mineral 2. Hasil hutan 3. Hasil laut 4. Hasil hutan 5. Hasil hutan 6. Hasil mineral 7. Hasil mineral Contoh Produk Gas memasak, petrol Papan lapis, kerusi, meja Perkakasan rotan, buaian Ubat-ubatan Perabot Nafta Kerosin Tandakan

( 7 markah )

Bahagian D. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kitar semula optimum tuba biomas alternatif

Hutan

tenaga

1. Sumber mestilah digunakan secara _______________________________ bagi mengelakkan pembaziran. 2. Penggunaan ______________________________ untuk menangkap ikan boleh memusnahkan hidupan dalam air. 3. Menutup suis televisyen apabila tidak menontonnya dapat mengelakkan pembaziran sumber ______________________________.

4. Sumber ______________________ dapat dijimatkan jika pokok yang hendak ditebang bagi tujuan pembalakan dipilih terlebih dahulu.

5. Aktiviti ____________________________ menjimatkan penggunaan sumber.

barang-barang

terpakai

dapat

6. Bahan sisa pertanian dan ternakan dapat menghasilkan tenaga elektrik ______________________________.

7. Tenaga suria dan tenaga biomas merupakan tenaga _____________________. ( 7 markah )


Disediakan oleh, . ( En. Hairul Anuar B. Ismail ) Disemak oleh, ( Pn. Mazniah Mandin ) Disahkan oleh.

10