You are on page 1of 3

1. Mengenalpasti/menyenaraikan skop tugas setiausaha PBS 1.

Dapatkan senarai nama guru yang mengajar mata pelajaran PBS dan jadual waktu daripada PK 1 2. Daftarkan guru, kelas, mata pelajaran yang diajar. 3. Daftarkan pentadbir 4. Jana kata laluan , cetak dan edarkan kepada guru & pentadbir serta beritkan talimat tentang SPPBS kepada guru-guru. (cara mendaftar pelajar masing-masing) 5. Memantauan kemasukkan prestasi dan cetak laporan sumatif. 6. Menyediakan bilik PBS 7. Menyediakan 5 jenis fail. 8. Menyediakan papan kenyataan 9. Menyediakan carta organisasi J/K Induk, Kes-Kes Khas, Pemantauan dalaman 10.Menyediakan peraturan-peraturan bilik PBS 11.Sediakan surat panggilan mesyaurat, mencatatkan minit mesyuarat dan mengedarkan minit mesyuarat 12.Memastikan semua guru masukkan evidens mengikut jadual yang ditentukan oleh sekolah. 13.Menyediakan jadual pengorperasian dan jadual kerja pentaksiran.

1. Carta Aliran Proses Bagi Tugas Setiausaha PBS

Menerima surat perlantikan SU PBS daripada Pentadbir

Menyediakan bilik PBS, Papan kenyataan, dan Carta organisasi

Menyediakan Fail yang berkaitan dengan PBS

Menyediakan senarai semak untuk fail induk PBS

Menyediakan Peraturan Penggunaan bilik PBS

Jadual Pengoperasian dan Jadual kerja pentaksiran

Menyediakan surat panggilan mesyuarat , mencatat minit mesyuarat

Memastikan semua guru mata pelajaran memasukkan evidens mengikut jadual

Carta Aliran Bidang Tugas SU PBS dalam SPPBS

Mendapatkan senarai nama guru yang mengajar T1 dan T2(PBS)

Mendapatkan jadual waktu mengajar bagi guru mata pelajaran PBS

Daftar peranan guru, kelas, dan mata pelajaran

Menjana dan mencetak kata laluan Jana kata lalaun baru

Memberi taklimat SPPBS kepada guru pentaksir

Memantau kemasukan prestasi murid dalam SPPBS

Mencetak laporan sumatif dan simpan dalam FPM