You are on page 1of 8

Regulament Promotie Publicitara SMS@1272 din 7 martie 2013 I.

ORGANIZATORUL LOTERIEI PUBLICITARE (denumita in cele ce urmeaza Promotie Publicitara) Organizatorul promotiei SMS@1272 este Societatea comerciala Antena TV Group S.A. , societate comerciala pe actiuni constituita si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Str. Garlei, nr. 1B, Cladirea Grivco Business Center, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3765/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO1599030, capitalul social subscris si varsat de [/] si cont bancar RO52BRDE450SV01035954500 deschis la BRD GSG SMCC, telefon 021.20.30.336, reprezentata prin Sorin Alexandrescu in calitate de Director General si Luminita Stoian in calitate de Director Financiar, companie inregistrata in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3435. II. TERITORIUL DE DESFASURARE AL PROMOTIEI PUBLICITARE Promotia publicitara SMS@1272 (denumita in continuare si promotie publicitara/promotie) este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, urmand ca premiile acordate sa fie distribuite numai pe teritoriul Romaniei, si doar pentru SMS-uri initiate de pe teritoriul Romaniei. III. PERIOADA DE DESFAURARE A PROMOTIEI PUBLICITARE Promotia publicitara se va desfasura in perioada 7 martie 2013 15 martie 2013, prin intermediul si pe durata de difuzare a emisiunii de televiziune Neatza cu Razvan si Dani, 7 martie 2013 15 martie 2013, prin intermediul si pe durata de difuzare a emisiunii de televiziune Acces direct, 11 martie 2013- 16 martie 2013 prin intermediul si pe durata de difuzare a emisiunii de televiziune Mireasa pentru fiul meu, difuzate pe statia tv Antena 1, inscrierile la promotie efectuandu-se prin expedierea a cel putin unui SMS la nr 1272, valabil pentru orice retea de telefonie GSM (Vodafone, Orange si Cosmote), in scopul achizitionarii produsului de tip HOROSCOP, dupa cum urmeaza: In cadrul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani, respectiv in intervalul orar 08:00-11:00 (pana la momentul anuntarii extragerii, la finalul emisiunii din data de 15 martie), in data de 7 martie, 8 martie, 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie. In cadrul emisiunii Acces direct, respectiv in intervalul orar 17:00-19:00 (pana la momentul anuntarii extragerii, la finalul emisiunii), in data de 7 martie, 8 martie, 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie. In cadrul emisiunii Mireasa pentru fiul meu, respectiv in intervalul orar 14:00-16:00 (pana la momentul anuntarii extragerii, la finalul emisiunii), in data de 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie, 16 martie. Statia tv Antena 1, de comun acord cu Organizatorul, va putea modifica programul de difuzare a emisiunilor in cauza. IV. CONDITII DE PARTICIPARE LA PROMOTIA PUBLICITARA La promotia publicitara poate participa orice persoana fizica, cu varsta minima de 18 ani, indiferent de sex, naionalitate sau religie, titulari ai unui post telefonic in oricare din retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone sau Cosmote care devine solicitant al produselor de tip HOROSCOP in conditiile prevazute in continuare, prin expedierea cel putin a unui mesaj SMS la Numarul 1272. Nu au drept de participare la aceasta promotie publicitara angajaii societatii organizatoare, rudele de gradul I (copii i parini) precum si soii/soiile acestora. Participantii la promotia publicitara accepta implicit, neconditionat si fara rezerve prevederile acestui regulament. Prin inscrierea la promotia publicitara fiecare participant garanteaza: - ca are cel putin 18 ani;

- ca, in eventualitatea castigarii vreunui premiu, va participa gratuit la actiunile publicitare de mediatizare a proiectului; - ca detine mijloacele materiale necesare pentru suportarea impozitului pe venit. Orice SMS gresit directionat nu va fi validat de catre Organizator inclusiv in cazul unor defectiuni sau nepotriviri tehnice. V. MECANISMUL DE PARTICIPARE Prin achizitia produselor de tip HOROSCOP (realizata prin trimiterea unui SMS cu textul DATA NASTERII la numarul 1272), participantii sunt inscrisi automat pentru participarea la Promotia Publicitara. Promotia publicitara se va desfasura in perioada : - 7 martie 2013 15 martie 2013, prin intermediul si pe durata de difuzare a emisiunii de televiziune Neatza cu Razvan si Dani; 7 martie 2013 15 martie 2013, prin intermediul si pe durata de difuzare a emisiunii de televiziune Acces direct; 11 martie 2013- 16 martie 2013 prin intermediul si pe durata de difuzare a emisiunii de televiziune Mireasa pentru fiul meu difuzate pe statia tv Antena 1, inscrierile la promotie efectuandu-se dupa cum urmeaza: - In cadrul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani, respectiv in intervalul orar 08:00-11:00 (pana la momentul anuntarii extragerii, la finalul emisiunii din data de 15 martie), in data de 7 martie, 8 martie, 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie; - In cadrul emisiunii Acces direct, respectiv in intervalul orar 17:00-19:00 (pana la momentul anuntarii extragerii, la finalul emisiunii), in data de 7 martie, 8 martie, 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie; - In cadrul emisiunii Mireasa pentru fiul meu, respectiv in intervalul orar 14:00-16:00 (pana la momentul anuntarii extragerii, la finalul emisiunii), in data de 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie, 16 martie. Pentru emisiunea Acces direct - prima zi de extragere a castigatorului va fi 7 martie 2013 la sfarsitul emisiunii; Extragerile se vor efectua zilnic, la sfarsitul emisiunii Acces Direct cand va fi extras un numar de 1 castigator/ editie. La tragerea la sorti din data de 7 martie, 8 martie, 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie la sfarsitul emisiunii Acces direct vor participa toti aceia care au cumparat produsul de tip HOROSCOP in cursul zilei respective in intervalul orar 17:00-19:00, iar premiul oferit va fi un telefon Samsung S6500 Galaxy mini 2. Pentru emisiunea Mireasa pentru fiul meu prima zi de extragere a castigatorului va fi 11 martie - la sfarsitul emisiunii ; Extragerile se vor efectua zilnic, la sfarsitul emisiunilor Mireasa pentru fiul meu cand va fi extras un numar de 1 castigator/ editie. La tragerea la sorti din data 11 martie, 12 martie, 13 martie, 14 martie, 15 martie, 16 martie de la sfarsitul emisiunii Mireasa pentru fiul meu vor participa toti aceia care au cumparat produsul de tip HOROSCOP in cursul zilei respective in intervalul orar 14:00-16:00, iar premiul oferit va fi un telefon Samsung S6500 Galaxy mini 2. Pentru emisiunea Neatza cu Razvan si Dani, prima si unica zi de extragere a castigatorului va fi 15 martie la sfarsitul emisiunii, cand va fi extras un numar de 1 castigator al promotiei . La tragerea la sorti de vineri, 15 martie 2013, la sfarsitul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani, pentru castigarea elicopterului jucarie HiTech dotat cu sistem inregistrare video Parrot AR Drone 2.0, vor participa toti aceia care au cumparat produsul de tip HOROSCOP in perioada 7 martie- 15 martie in intervalul orar 08:00-11:00. Participantii la tragerea la sorti vor fi persoanele care, pe durata editiilor emisiunilor Neatza cu Razvan si Dani, Acces direct, Mireasa pentru fiul meu au cumparat, prin expedierea a cel putin unui SMS la nr 1272, valabil pentru orice retea de telefonie GSM (Vodafone, Orange si Cosmote), produsele de tip HOROSCOP.

Mesajele care nu corespund din punct de vedere al continutului si/sau nu respecta prezentul regulament, vor fi invalidate. Organizatorul va putea pune la dispozitia cumparatorilor/ participantilor urmatoarele produse: Produsul de tip HOROSCOP: HOROSCOP CHINEZESC2013 in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani Produsul de tip HOROSCOP: HOROSCOP CHINEZESC2013 in cadrul emisiunii: Acces direct Produsul de tip HOROSCOP: JUMATATEA TA in cadrul emisiunii Mireasa pentru fiul meu Telespectatorii care trimit SMS la 1272 cu DATA NASTERII in timpul emisiunilor Neatza cu Razvan si Dani, Acces direct vor primi mesaj cu Horoscopul chinezesc pentru anul Sarpelui de apa-2013. Telespectatorii care trimit SMS la 1272 cu DATA NASTERII in timpul emisiunii Mireasa pentru fiul meu vor primi mesaj cu tipul de partener/a potrivit in functie de zodie. Tariful pentru un SMS expediat catre numarul unic 1272, din retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote este de 0,62 EURO (T.V.A. inclus)/SMS/produs HOROSCOP (SERVICIUL). Niciun solicitant al Serviciului nu va trebui sa suporte costuri suplimentare pentru a beneficia de posibilitatea inscrierii in Promotia Publicitara, fiind obligat sa achite numai pretul accesarii Promotiei Publicitare, conform paragrafului anterior in functie de numarul mesajelor SMS expediate la Numarul 1272 (respectiv 0,62 EURO, T.V.A. inclus/SMS/Produs). IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 41, ALIN. 2 DIN O.G. NR. 99/2000, PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA ACHIZITIONARII SERVICIULUI, IAR PARTICIPAREA LA PROMOTIA PUBLICITARA ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA PROMOTIA PUBLICITARA IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE. IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 11, LIT. c) DIN OUG NR. 77/2009, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRETUL SERVICIULUI NU A FOST MAJORAT PE PERIOADA PROMOTIEI PUBLICITARE, IAR PROMOTIA PUBLICITARA NU PRESUPUNE O TAXA DE PARTICIPARE, ASTFEL INCAT NU POATE FI CONSIDERATA JOC DE NOROC SI NU NECESITA O AUTORIZARE SPECIALA PENTRU A PUTEA FI DERULATA. Promotia publicitara va fi anuntata pe durata fiecarei editii a emisiunilor Neatza cu Razvan si Dani, Acces direct, Mireasa pentru fiul meu, din perioada desfasurarii acesteia. Numele castigatorilor vor fi postate pe site-ul www.a1.ro la sectiunea Regulamente, acestea fiind pastrate pe site pana la data de 31 martie 2013, orele 24.00. O persoana poate participa la oricare editie a promotiei publicitare cu un numar nelimitat de SMS-uri. Organizatorul nu i asuma raspunderea pentru pierderile, ntrzierile sau orice alte probleme legate de utilizarea serviciului, cauzate de providerul de telefonie mobila si/sau de conexiunea la Internet a utilizatorului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa ntreruperile/disfuncionalitaile neanunate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii reelelor mobile pe perioadele de trafic intens care pot periclita utilizarea serviciului. Participantii la promotie care trimit SMS-uri de pe linii telefonice cu identitate ascunsa nu vor fi inscrisi la tragerea la sorti. In situatia in care oricare dintre castigatori nu poate fi contactat telefonic in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii sale, la numarul de telefon de pe care a participat la promotie, premiul respectiv va fi anulat. Castigatorii vor fi desemnati printr-o tragere la sorti electronica aleatorie (software denumit in cele ce urmeaza Sistemul electronic de selectie). Un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei.

Promotia publicitara va fi anuntata pe durata fiecarei editii a emisiunilor Neatza cu Razvan si Dani, Acces direct, din perioada 7 martie 2013-15 martie 2013, Mireasa pentru fiul meu din perioada 11 martie 2013 16 martie 2013. VI. PREMIILE PROMOTIEI PUBLICITARE In cadrul promotiei publicitare se vor acorda urmatoarele premii: La emisiunea Acces direct: 7 telefoane Samsung S6500 Galaxy mini 2 , cu o valoare unitara bruta de 475 lei; La emisiunea Mireasa pentru fiul meu: 6 telefoane Samsung S6500 Galaxy mini 2 , cu o valoare unitara bruta de 475 lei; La emisiunea Neatza cu Razvan si Dani : 1 elicopter jucarie HiTech dotat cu sistem inregistrare video Parrot AR Drone 2.0, cu o valoare unitara bruta de 1540 lei VII. VALOAREA TOTALA A PREMIILOR Valoarea totala a premiilor acordate de catre Organizator in baza prezentului regulament este de 7715 lei (saptemiisaptesutecincisprezece) lei. VIII. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE CASTIGATORULUI Castigatorul va fi contactat de catre Organizator in ziua extragerii, telefonic, de pe numarul 021.20.30.243 si i se va comunica faptul ca a fost desemnat castigator prin sistemul electronic de selectie, urmand ca in termen de 7 zile din acest moment sa poata prezenta un B.I./C.I sau o copie, conform instructiunilor comunicate de Organizator (info@antenagroup.ro). Dupa extragerea si validarea castigatorilor, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal (denumit in cele ce urmeaza Procesul verbal de desemnare a castigatorului) in care va consemna: 1. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe cartea de identitate) sau numele si prenumele tutorelui legal, dupa caz; 2. valoarea premiului acordat; 3. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu; Procesul-verbal de desemnare a castigatorului se va semna de catre un reprezentant al organizatorului. Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament. Premiul va intra in posesia castigatorului dupa semnarea procesului verbal de inmanare a premiului (denumit in cele ce urmeaza procesul verbal de inmanare a premiului). Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect. Castigatorii cu domiciliul in Bucuresti vor ridica premiul de la sediul Organizatorului din Str. Garlei, nr. 1B, Cladirea Grivco Business Center, Sector 1, Bucuresti, numai pe baza semnarii procesului verbal de inmanare a premiului, in termen de maxim 35 zile de la data comunicarii acestuia ca si castigator. Castigatorii cu domiciliul in afara Bucurestiului vor primi premiul printr-un serviciu de curierat/posta, in termen de maxim 35 zile de la data comunicarii acestuia ca si castigator, numai pe baza semnarii procesului verbal de inmanare a premiului.

In situatia in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic de catre Organizator, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii acestuia ca si castigator de catre sistemul electronic de selectie, se pierde calitatea de castigator, iar premiul va fi anulat. Calitatea de castigator se pierde si in situatia in care, la ridicarea premiului, castigatorul nu se legitimeaza printr-un act de identitate, B.I./C.I. in original, refuza semnarea procesului verbal de inmanare a premiului. In masura in care organizatorul, dupa consultarea cu operatorul de telefonie mobila, suspecteaza o frauda, va avea dreptul de a solicita, iar castigatorul va avea obligatia de a prezenta dovezi privind detinerea unei cartele telefonice active la momentul extragerii premiului, cu numarul aferent participarii in cadrul prezentei promotii publicitare. Organizatorul nu raspunde de expedierea incorecta a premiului (cauzata de disfunctionalitati ale serviciilor postale si/sau de curierat ori de furnizarea de catre castigatori de adrese gresite/incomplete), nici pentru probleme si/ sau daune aparute n timpul transportului sau expedierii premiului. n acest caz, reclamatiile cstigatorului vor fi trimise direct transportatorilor, orice reclamatie la adresa Organizatorului urmand a fi redirectionata catre prestatorii de servicii postale si/sau de curierat. Organizatorul va trimite premiul o singura data prin intermediul serviciilor postale si/sau de curierat iar daca castigatorul nu ridica premiul de la Oficiul Postal/curier, premiul va fi returnat Organizatorului. In acest caz, ridicarea premiului se va putea face de la sediul Organizatorului numai la solicitarea expresa a Castigatorului si pe cheltuiala acestuia. IX. TAXE SI IMPOZITE Valoarea premiului ce depaseste suma bruta de 600 lei, va impune suportarea si/sau achitarea de catre castigator a eventualului impozit pe venitul din premii. Impozitul aferent Elicopterului jucarie HiTech dotat cu sistem inregistrare video Parrot AR Drone 2.0 ce este acordata ca premiu in cazul prezentei promotii publicitare este de 150 lei, ce va fi achitat Organizatorului de catre castigatorul desemnat. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze catre autoritatile fiscale impozitul datorat. Castigatorul va intra in posesia premiului numai dupa ce a facut dovada achitarii impozitului fie la casieria organizatorului, fie in contul bancar al organizatorului RO52BRDE450SV01035954500 deschis la BRD Groupe Societe Generale Sucursala Mari Clienti Corporativi. Castigatorii care vor opta pentru achitarea impozitului in cont, vor avea obligatia trimiterii prin fax la numarul 021 2030 215_ sau e-mail pe adresa info@antenagroup.ro a dovezii efectuarii platii. Neplata impozitului datorat in termen de 07 zile lucratoare de la data la care o persoana a fost anuntata de catre organizator ca a fost desemnata castigator de catre sistemul electronic de selectie atrage pierderea calitatii de castigator, urmand ca premiul sa fie anulat. Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal. Impozitul pentru venitul din premii (inclusiv cel ce ar putea fi stabilit ulterior inceperii promotiei), pentru premiile constand in produse cu o valoare mai mare de 600 de lei, va fi suportat integral de castigator si va fi achitat de castigator la casieria sau in contul Organizatorului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina castigatorilor. Organizatorul nu garanteaza calitatea, funcionalitatea, lipsa defectelor de fabricatie i alte aspecte legate de buna funcionare a obiectelor castigate ca premiu. Pentru reclamaii, ctigatorul se va adresa producatorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil de daunele aduse ctigatorului sau unor tere persoane, ca urmare sau n legatura cu utilizarea premiului. X. OBSERVAII

Participanii la promotia publicitara se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. n cazul nerespectarii prezentului regulament, premiul ctigat nu se acorda. Organizatorul promotiei publicitare nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli (ex.: deplasare, cazare, cost SMS, etc.) relative la premiul ctigat, acestea caznd exclusiv n sarcina ctigatorului, inclusiv taxe i/sau alte obligaii financiare. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. Organizatorul promotiei publicitare are dreptul de publicare a numelui i a orasului de domiciliu al ctigatorilor, dreptul de radiodifuzare a numelui, orasului de domiciliu i imaginii ctigatorilor, n orice condiii, fara conditionari din partea castigatorilor. Prezentul regulament de participare este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul radiodifuzorului Antena 1 din Str. Garlei, nr. 1B, Cladirea Grivco Business Center, Sector 1, Bucuresti, si pe site-ul www.a1.ro. Drepturile persoanei vizate n contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: (1) Informarea persoanei vizate cu privire la: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul n care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile n care pot fi exercitate; e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinnd seama de specificul prelucrarii. (2) Dreptul de acces la date Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si n mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, n situatia n care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, mpreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute n vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; b) comunicarea ntr-o forma inteligibila datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile n care pot fi exercitate; e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a nainta plngere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere ntocmita n forma scrisa, datata si semnata. n cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, n termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus. (3) Dreptul de interventie asupra datelor Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si n mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, n special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea n date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va nainta operatorului o cerere ntocmita n forma scrisa, datata si semnata. n cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate n temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, n termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). (4) Dreptul de opozitie Persoana vizata are dreptul de a se opune n orice moment, din motive ntemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor n care exista dispozitii legale contrare. n caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele n cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune n orice moment, n mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate n scop de marketing direct, n numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti ntr-un asemenea scop. n vederea exercitarii drepturilor prevazute mia sus persoana vizata va nainta operatorului o cerere ntocmita n forma scrisa, datata si semnata. n cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, n termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice n privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate n privinta sa, care o afecteaza n mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care ntruneste conditiile prevazute la lit. a). Respectndu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, n urmatoarele situatii: a) decizia este luata n cadrul ncheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de ncheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim; b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate. (6) Dreptul de a se adresa justitiei Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plngere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost ncalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu n urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea n a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare n judecata este scutita de taxa de timbru. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. Premiile castigate pana la momentul intreruperii concursului vor fi puse la dispozitia castigatorilor in conformitate cu cele cuprinse in prezentul Regulament.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare i a fost semnat si stampilat n 3 exemplare originale, astazi data autentificarii de catre Notarul Public Mihai Sabina.

ORGANIZATOR S.C. Antena TV Group S.A., Sorin Alexandrescu, Director General

Luminita Stoian Director Financiar