You are on page 1of 4

Bank Soalan EDU 3101 Bab 1 i.

Nyatakan implikasi Penyata Razak 1956 thdp: Sys Edu SR: BM & BI mjd m/p wajib 4 jenis SR (BM,BI,BC,BT) & 2 kategori sekolah (Umum & Jenis Umum) Bahasa ibunda ditawarkan (m 15 org) Sukatan pelajaran yg =, isi kandungan unsur kehidupan di TM Dikelolakan oleh Penguasa Pelajaran Tempatan & Jemaah/Lembaga Pengurus Sekolah Sys Edu SM: 1 jenis SM BM & BI wajib Perperiksaan berpusat & sama Sys edu 3 peringkat (SMR,SMA& PraU) Syarat kemasukan: lulus PMSMSRPSPTMSTP ii. Nyatakan 3 ciri PR1956 BM sbg B.Kebangsaan & B.Pengantar Kurikulum berorientasikan a/sekeliling tanah air SP mempunyai isi kandungan yg = iv. Nyatakan2 bidang tugas PR1956 Memeriksa dasar pelajaran sedia ada termasuk Ordinan Pelajaran 1952 Mengesyorkan p & penyesuaian thdp edu v.Nyatakan 3 faktor kejayaan PR1956 Disokong & direstui oleh kerajaan yg dipilih rkyt Keazaman kerjaan dlm menjayakan sistem edu kbgsn yg dicadangkn oleh PR1956 Mutu sekolah d dgn m dyarat kelayakn guru vi. Nyatakan 5 cadangan PR1956 Penubuhan Jemaah Nazir Persekutuan Guru diletakkan d 1 perkhidmatan professional Guru SR & SM berkelayakan (snya SRP + 2+1 latihan) Sys Peperiksaan berpusat & = bg semua BM & BI m/p wajib Bab 5 i. Nyatakan perbezaan 2 mazhab berikut: Perenialisme Konsep: secara s/jd manusia bersifat sejagat & x b Matlamat: mengajar ilmu & nilai yg bersifat sejagat & abadi

i.

Tumpuan: Kurikulum: bidang kemanusiaan & kesusasteraan ii. Guru: penyampai ilmu yg pakar iii. Kaedah mengajar: ditaktik iv. Murid: penerima ilmu yg bersifat pasif Eksistentialisme Konsep: manusia b/jwb k dr sdr Matlamat: x digariskan Tumpuan: i. Kurikulum: bidang estetik & faldafah ii. Guru: pemangkin ilmu iii. Kaedah mengajar: berpusatkan murid & xtvt iv. Murid: penerima ilmu yg bersifat aktif ii. Nyatakan 5 dasar Pendidikan Islam Keesaan Tuhan (Tauhid) Kepercayaan kpd pesuruh2nya Kepercayaan kpd wahyu2 Tuhan kpd nabi2 Manusia mempunyai potensi (moral&rohani) Setiap individu b/jwb thdp tindakan sendiri Kehidupan dunia & akhirat Persamaan & persaudaraan sejagat iii. Huraikan 2 matlamat PI membentuk & memperkembangkan individu : berilmu, beriman, beramal soleh & berperibadi mulia melahirkan insan yg taat kpd Allah : msyrt yg aman, harmoni & damai (dunia & akhirat) iv. Huraikan 2 falsafah pendidikan timur yg mpengaruhi FPK dlm mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh Confucianisme: bina t/laku kpd berakhlak mulia, ikut peraturan, taat & cinta kpd negara Nasionalisme & Internasionalisme: manusia berfikiran sempurna, berupaya mencapai segala aspek kehidupan dgn penuh bermakna v. Nyatakan 2 tokoh FPT yg mempengaruhi sys edu - Confucius: Confucianisme -Rabindranath Tagore : Nasionalisme & Internasionalisme Bab 6 i. Nyatakan 5 matlamat FPK

rakyat yg b/jwb & penuhi kewajipannya sbg w/neg rakyat yg progressif, mahir serta cekap rakyat yg memahami, menerima & mengamalkan prinsip2 & cita2 demokrasi setia kpd raja & cinta kpd negara memahami & mengamalkan prinsip2 RN m< pbzn atr kaum melalui edu

Kristian: menunjukan arah yg tepat berdasarkan kitab suci

ii. Nyatakan 5 ciri guru dlm FPG bepekerti mulia: sahsiah baik berpandangan progresif & saintifik: mengikut peredaran zaman bersedia menjunjung aspirasi negara: berusaha & menyumbang secara optimum menyanjung warisan kebudayaan negara: menyemai patriotisme, bangga menjamin perkembangan individu: JERIS memelihara msyrt yg bersatupadu, demokratik, progresif & berdisiplin: t/jwb menyumbang kpd pmbangunan negara iii. Nyatakan 3 peranan guru dalam FPG agen perubahan dlm edu memperoleh ilmu agar xketinggalan zaman rol model & teladan yg baik ( moral+ etika + profesion) peningkatan profesionalisme diri (mutu & kualiti) Bab 7 i. Nyatakan 5 implikasi kerjaya guru sebagai ibadah Melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan & kemahiran Menjadi rol model kepada murid2 Berikhtiar melaksanakan tugas & t/jwb (halal) m profesionalisme keguruan menunaikan kewajipan mhasilkan murid berkualiti selaras FPK & W2020 ii. Nyatakan konsep guru sebagai ibadah menurt perspektif agama ilmu yang lengkap & mendalam : tok guru, rahib, Guru budi pekerti yang baik: rol model Islam: pakar rujuk, penawar Buddha: pahala melalui pemberian wang & barang Hindu: menunjukkan jalan yang benar Sikh: jambatan manusia & tuhan

Bab 8 i. Nyatakan 3 sumbangan tokoh berikut dalam edu John Dewey menggariskan pandangan dlm Democracy & Edu i. Edu: suatu proses yg mwujudkan keasaan kondusif & selesa + memudahkan individu menyesuaikan diri dgn persekitaran phys & moral ii. Edu sentiasa b & edu x tetap @ muktamad; keadaan & keperluan bbz mengikut lokasi iii. Individu unik: edu bantu mereka mcapai potensi mereka demi kepentingan msyrt iv. Pendidik b/jwb bantu individu memahami & menghargai norma & amalan budaya v. Kaedah mengajar xboleh diasingkan drpd kandungan m/p (keperluan, kehendak, minat & thp pkembangan) vi. Pendidikan sepanjang hayat; berterusan, xtamat selepas persekolahan Aminuddin Baki perkenalkan Sejarah Islam kpd guru2 pelatih di SITC melibatkan diri dlm PR1956 ahli jawatankuasa penasihat LRT1960 mewujudkan SRP, SPM &STPM menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia Bab 9 i. Nyatakan Model Objektif berikut dlm pmbtkn kurikulum Model Tyler: Def: Pelajaran yg dirancang, dikelola & dilaksanakan pihak sekolah utk mcapai matlamat edu yg ditentukan 2 aspek : perkembangan t/laku & isi kandungan m/p beroperasi dgn t/laku Obj dlm kurikulum: bantu guru merancang P&P bdasarkan obj yg dinyatakan 4 perkara dlm kurikulum : perkara & xtvt guru + senarai topik & konsep + t/laku b= objektif perkembangan hendaklah dinyatakan Objektif pelajaran bersifat eksplisit Rumusan: matlamat+ isi pelajaran (berdasarkan objektif) + methadologi (perlaksanaan) + penilaian (keberkesanan) Model Taba:

Dewey -

Berlandaskan Model Kurikulum Sekolah

4 komponen perlaksanaan: kenalpasti objektif + Penentuan kaedah & strategi + Organisasi kaedah & strategi + Penilaian Ditentukan berdasarkan: penyelesaian masalah + strategi berpusatkan pelajar 7 Komponen: i. Diagnosis : keperluan murid ii. Pembentukan objektif: ringkasan iii. Pemilihan kandungan iv. Organisasi kandungan v. Pemilihan pengalaman vi. Organisasi pengalaman vii. Pengukuran & penilaian

Bab 10 i. Nyatakan implikasi KBSR thdp sys edu negara Memenuhi hasrat FPK (JERIS) Proses perlaksanaan komprehensif (P&P dlm & luar kelas + penyampaian ilmu & kemahiran + pemupukan nilai merentasi kurikulum) Komitmen guru, murid & ibu bapa ii. Nyatakan prinsip perlaksanaan KBSR Pendekatan bersepadu Perkembangan individu secara menyeluruh Pendidikan seumur hidup Pendidikan yg = iii. Nyatakan p dlm KBSR Penyerapan nilai dlm P&P Penguasaan & pgunaan kemahiran asas Penyusunan semula KB (asaskompleks) Penyemakan semula SP iv. Nyatakan 5 matlamat pendidikan rendah Menguasai BM dgn memuaskan Kemahiran asas bahasa: membaca, bertutur & menulis Asas mengira KB berlandaskan kemahiran asas Memahami, membaca, menulis & bertutur BI Membina sikap & perlakuan yg baik Pengetahuan, kehaman, minat & kepekaan yhdp a/sekitar Bergaul, menghargai hak & kebolehan Kembangkan bakat, daya kepimpinan & keyakinan diri Meminati, memahami, menikmati & menyertai xtvt kesenian & rekreasi