You are on page 1of 3

PENGURUSAN BILIK PBS

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Pekara Kebersihan bilik PBS Carta organisasi Rak Fail Perkembagan Murid Fail Showcase Fail Kes-kes khas Fail Guru Fail Induk

Ya (/)

Tiada (x) Catatan

SENARAI SEMAK UNTUK FAIL INDUK PBS

No Perkara Ya (/) 1 Semua Pekeliling Senarai Lampiran Mata Pelajaran PMR dalam Komponen 2 PBS Senarai Lampiran Mata Pelajaran SPM dalam Komponen 3 PBS 4 Senarai Lampiran Buku Panduaun PBS / Manual PBS 5 Surat Carta Organisasi JK Sekolah 6 Surat Carta Organisasi Pemantau Dalaman PBS Sekolah 7 Surat Carta Organisasi JK Kes-kes Khas Sekolah 8 Minit Mesyuarat 9 Jadual Pelaksanaan PBS 10 Surat Makluman kepada Pelajar 11 Surat Makluman kepada Waris 12 Senarai Pentaksir PBS Surat Berkaitan dengan PBS yang diterima daripada LPM, 13 SPP, JPN, PPD 14 Surat dihantar oleh Sekolah ke luar 15 Lain-lain dokumen

Tiada (x) Catatan