Info-Guide

Lofoten
w w w . l o f o t e n . i n f o
N
2009
2 w w w . l o f o t e n . i n f o
Symbolforklaring
Arktisk Meny
Maten er en av Nord-Norges mange fristelser. Et rikholdig spiskammer - med verdens beste
råvarer - er hovedingrediensen i Arktisk Meny. Det er mattradisjonene også, og skapergleden
i det å servere nye og eksotiske variasjoner. Vel bekomme!
Les mer på: www.arktiskmeny.no
Olavsrosa
Olavsrosa er Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke. Den viser vei til enestående opplevelser
rotfestet i den norske kulturarven. Den blir tildelt etter streng vurdering som legger vekt på
produktets sin kulturhistoriske verdi, hvordan denne er tatt vare på og hvordan produktet er
gjort tilgjengelig for publikum.
Les mer på: www.olavsrosa.no
Miljøsertifisert bedrift
Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte
bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen
støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
Les mer på: www.miljofyrtarn.no
E10 gjennom Lofoten har status som Nasjonal Turistveg
Nasjonale turistveger er et landsdekkende prosjekt som Statens vegvesen har tatt på seg
ansvaret for å gjennomføre. Vegdirektøren gir mandat og rammer, og prosjektet administreres
gjennom Vegdirektoratets turistvegkontor. Prosjektet har et eget, overordnet, kvalitetsstyre
som sikrer at turistvegene blir en særskilt turistattraksjon med høy kvalitet. Egne arkitekturråd
sikrer høg visuell kvalitet på tiltak langs strekningene.
Les mer på: www.turistveg.no
Gardsmathanen
Hanen er et kvalitetsmerke på norske gardsmatprodukter - gardsmat som bygger på håndverk,
tradisjoner og lokale råvarer. Symbolet brukes av bedrifter som driver med produksjon, salg
og/eller servering av gardsmat, og som er godkjent av Norsk Bygdeturisme og Gardsmat.
Hanens verdier står for omtanke, kultur og opplevelse. Bedrifter som er godkjent for bruk av
symbolet Gardsmathanen er merket med dette symbolet. Les mer på www.nbg-nett.no
Sakrisøy © Forsidefoto: Terje Rakke Innovasjon Norge
S
y
m
b
o
l
f
o
r
k
l
a
r
i
n
g
Innhold
Symbolforklaring 2
Åpningstider turistinformasjoner 2
Reise til og fra Lofoten 3
Kart 4 - 5
Vågan 6
Vestvågøy 7
Flakstad 8
Moskenes 9
Værøy 10
Røst 11
Skulpturlandskap Nordland 12
Lofoten vinter 13
Turløyper i Lofoten 14
På sykkel i Lofoten 15
Aktiviteter 16 - 17
Attraksjoner 18 - 19
Transport/Spisesteder 20
Hotell/vandrerhjem/gjestehus/
camping/hytter 21
Rorbuas historie 22
Rorbuer og sjøhus 23
Arrangementer 24 - 25
Annonser 26 - 43
STED ÅPNINGSTIDER TURISTINFORMASJONER 2009
Svolvær Torg.
Tel: (+47) 76 06 98 07
t-info@lofoten.info 1.1.-15.5. 18.5.-6.6. 8.6.-21.6. 22.6.-9.8. 10.8.-22.8. 24.8.-31.12.
Mandag - Fredag 09.00-15.30 09.00-16.00 09.00-20.00 09.00-22.00 09.00-20.00 09.00-15.30
Lørdag 10.00-14.00 10.00-14.00 09.00-20.00 10.00-14.00
Søndag 16.00-20.00 10.00-20.00
Leknes sentrum.
Tel: (+47) 76 05 60 70
vti@online.no 1.1.-15.5. 18.5.-13.6. 15.6.-16.8. 17.8.-22.8. 24.8.-31.12.
Mandag - Fredag 09.00-15.30 09.00-16.00 09.00-19.00 09.00-16.00 09.00-15.30
Lørdag 12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00
Søndag 12.00-16.00
Ramberg.
Tel: (+47) 76 09 31 10 / 76 05 22 01
Tel: (+47) 908 29 495 / 958 94 210
postmottak@flakstad.kommune.no 15.6.-31.8.
Daglig 09.00-19.00
Moskenesvågen, på ferjeleiet.
Tel: (+47) 980 17 564
tour-off@lofoten-info.no 2.3.-30.4. 4.5.-29.5. 2.6.-18.6. 19.6.-16.8. 17.8.-31.8. 1.9.-31.9.
Mandag - Fredag 10.00-14.00 10.00-17.00 10.00-14.00
Daglig 10.00-17.00 09.00-19.00 10.00-17.00
Værøy, på rådhuset.
Tel: (+47) 76 05 15 00
postmottak@varoy.kommune.no 1.6.-31.8.
Mandag - Fredag 09.00-15.00
Røst, på ferjeleiet.
Tel: (+47) 454 92 186 / 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no 20.6.-20.8.
Daglig Ved ferjeanløp.
Å
p
n
i
n
g
s
t
i
d
e
r

t
u
r
i
s
t
i
n
f
o
r
m
a
s
j
o
n
e
r
© Frode Sandbech
3
w w w . l o f o t e n . i n f o
R
e
i
s
e

t
i
l
Reise til
Til Evenes/Narvik:
Daglige ruteforbindelser hele året
mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og
Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Flytiden
er ca 1,5 timer.
Med tog kan du reise mellom Stokholm/Gøte-
borg og Narvik. Avganger hver dag hele året.
Mellom Narvik og Lofoten (ankomst fra nord):
1. desember 2007 åpnet en ny ferjefri vegforbindelse mellom Lofo-
ten og fastlandet i nord (Lofast). Kjøretid mellom Svolvær og Evenes
Lufthavn er nå på under 2,5 timer med bil. Daglige bussruter er op-
prettet mellom Narvik (om Evenes) og Lofoten. Kjører du selv, følger
du E10 til Lofoten.
Til Bodø:
Daglige ruteforbindelser hele året mellom Oslo Lufthavn Gardermoen
og Bodø Lufthavn. Flytiden er ca 1,5 timer.
Med tog kan du reise mellom Oslo, Trondheim, Fauske og Bodø.
Avganger hver dag hele året.
Mellom Bodø og Lofoten (ankomst fra sør):
Det er daglige flygninger mellom Bodø og Lofoten hele året. Flytiden
er 20-30 minutter. Fly Bodø - Røst, Bodø - Værøy, Bodø - Leknes
eller Bodø - Svolvær.
Ekspressbuss går daglig mellom Bodø (om Fauske) og Lofoten, hele
året, med gode forbindelser videre rundt i Lofoten.
Kjører du selv, kan du ta ferje fra Bodø over til Moskenes, Værøy
eller Røst. Eller du kan kjøre lenger nord, til Skutvik, og ta ferje over
til Skrova eller Svolvær. Du kan også kjøre E6 til Bognes og ta ferje
over til Lødingen. Derfra kjører du E10 til Lofoten.
Strekningen Bodø - Skrova/Svolvær trafikkeres hver dag hele året
med hurtigbåt.
Hurtigruten:
Både sørgående og nordgående Hurtigrute anløper Stamsund og
Svolvær daglig hele året.
Leiebil/Charter:
Om du reiser alene eller i en gruppe, kan vi tilby mange muligheter
for transport. Du kan leie bil, turbuss, båt, katamaran, taxi, maxi-
taxi, helikopter eller fly.
Når du er i Lofoten:
Når du er i Lofoten kan du lett ta deg rundt på egen hånd ved å
benytte deg av de lokale rutebussene, en leiebil eller med sykkel.
Vakre Reinefjorden kan du oppleve ved å benytte deg av den lokale
båtruta fra Reine. Man kan gjerne kombinere denne båtruta med en
spasertur til Bunesstranda, en stor hvit sandstrand som absolutt er
verdt et besøk. Du tar båten fra Reine og inn til Vindstad. Derfra går
du til Bunesstranda. En lett spasertur som tar ca en time hver vei,
flott familietur. Ta med niste og nyt den på stranda. Så tar du et-
termiddagsbåten tilbake til Reine. Eller du kan bli med på den times
lange rundturen som ruta består av.
Om sommeren kan du nyte Lofoten fra sjøsiden ved å benytte deg
av lokalruta mellom Ballstad og Nusfjord. Ved å følge den gamle
ferdselsveien og transportruta på den indre leia, gir denne båtruten
deg en fantastisk opplevelse av Lofotens natur. Båtruta er også god
å bruke for de som ikke ønsker å sykle gjennom den undersjøiske
Nappstraumtunnelen.
Den lille passasjerbåten som går mellom Holandshamn og Svolvær
er perfekt å benytte i forbindelse med sykkeltur i Raftsundet. Båten
har kun avganger på onsdager, fra Holandshamn om morgenen og
fra Svolvær om ettermiddagen. Utenom sommersesongen har denne
båten også anløp i Skrova. Du må bestille plass på forhånd når du
ønsker å benytte denne båtruta. Om sommeren kan du også besøke
Raftsundet og Trollfjorden ved å reise med Hurtigruten mellom Stok-
marknes og Svolvær, eller bli med på en av Trollfjord-turene som
daglig arrangeres fra Svolvær torg.
Helt sør i Raftsundet finner du øya Store Molla. Perfekt for sykling
og vandring. Du kommer deg dit ved å ta ferje mellom Digermulen
og Finnvik.
Helt nord i Raftsundet kan du ta ferje mellom Hanøy og Kaljord. El-
ler mellom Fiskebøl og Melbu.
SKROVA kan du besøke ved å ta hurtigbåten mellom Svolvær og
Bodø, eller ferja mellom Svolvær og Skutvik.
Øyene VÆRØY og RØST kan du besøke ved å ta ferja fra Moskenes
eller Bodø. Eller du kan fly fra Bodø.

FOR RUTESØK OG REISEPLANLEGGING:
Informasjon om Lofoten: www.lofoten.info
Informasjon om Nordland: www.visitnordland.no
Informasjon om Norge: www.visitnorway.no
Rutebok for Norge: www.rutebok.no
Buss- og båtruter i Nordland: www.177nordland.com
VÆRØY
Moskstraumen
RØST
Moskenes
Å
Sørvågen
Hamnøy
Sund
Nusfjord
Bal
Unstad
Ramberg
Fredvang
Vikten
MOSKENESØY
FLAKSTADØY
VESTV
Sørland
Nordland
Måstad
Røstlandet
Skomvær
Mærvoll
Vik
F
e
r
g
e

B
o
d
ø
F
e
r
r
y

-

F
ä
h
r
e
F
e
r
g
e

B
o
d
ø
F
e
r
r
y

-

F
ä
h
r
e
F
e
r
g
e
B
o
d
ø
F
e
r
r
y
- F
ä
h
r
e
F
e
r
g
e
F
e
r
r
y

-

F
ä
h
r
e
F
e
r
g
e
F
e
r
r
y

-

F
ä
h
r
e
Skje
Sto
Finnbyen
Rambergstranda
Akkarvikodden
Reinehalsen
Steffenakken
Nappskaret
Le
Reine
e
4 w w w . l o f o t e n . i n f o
AVSTANDER I KILOMETER:
Svolvær – Moskenes* - Bodø: 226
Svolvær – *Skutvik – Bodø: 329
Svolvær – Lødingen* – Bodø: 385
Svolvær – *Melbu – Andenes: 184
Svolvær – Gullesfjordbotn - Andenes: 212
Svolvær – Lødingen: 99,5
Svolvær – Harstad: 167
Svolvær – Evenes Lufthavn: 175
Svolvær – Narvik: 238
Svolvær – Kiruna: 377
Svolvær – Tromsø: 419
* Ferjesamband
Kilde: Google Maps
FERJEFORBINDELSER:
Bognes-Lødingen 60 min
Melbu-Fiskebøl 25 min
Skutvik – Skrova -Svolvær 2 timer
Bodø-Røst 4,5 - 5 timer
Bodø-Værøy 3,5 - 5 timer
Røst – Værøy 2 timer
Værøy – Moskenes 1,5 time
Bodø-Moskenes 3 – 3,5 timer
HURTIGBÅTER, REISETID:
Svolvær – Skrova - Bodø 3 t 30 min
HURTIGRUTEN, REISETID:
Bodø – Stamsund 3 t 45 min
Bodø - Svolvær 6 t
Stokmarknes - Svolvær 3 t
Stokmarknes - Stamsund 5 t 30 min
FLY BODØ – LOFOTEN, 20-30 MINUTTER
Bodø – Leknes
Bodø – Svolvær
Bodø - Røst
Bodø - Værøy med helikopter
For mer informasjon, se www.lofoten.info
K
a
r
t
Tegnforklaring
Bodø
Narvik
VESTERÅLEN
Evenes
L
O
F
O
T
E
N
- Turistinformasjon
- Skulpturlandskap Nordland
- Tiltak Nasjonal Turistveg
Svolvær
Stamsund
Mortsund
lstad
Ørsvågvær
Storfjord
Henningsvær
Kalle
Kabelvåg
Skrova
Trollfjord
Laukvik
Gimsøy
Eggum
Borg
VÅGØY
AUSTVÅGØY
Rolvsfjord
Alstad
Hov
Lyngvær
Fiskebøl
Brenna
Hanøy
Digermulen
Finnvika
Store Molla
Melbu
H
urtigrute
T
he H
urtigruten S
hip
Hurtigbåt Bodø
Express Boat
Kaljord
F
e
r
g
e

S
k
u
t
v
i
k
F
e
r
r
y

-

F
ä
h
r
e
Hattneset
Grunnfør
Austnesfjorden
Stor-Vågan
Gimsøystraumen
Gårdsvatnet
Torvdalshalsen
erpvatnet
oreidvatnet
eknes
Lofotkatedralen
Limstrand
Sildpollnes
LOFAST
Borgvåg
5
w w w . l o f o t e n . i n f o
K
a
r
t
Avstandstabell for Lofoten
A
l
s
t
a
d
B
a
l
l
s
t
a
d
B
o
r
g
D
i
g
e
r
m
u
l
e
n
E
g
g
u
m
F
i
s
k
e
b
ø
l
F
r
e
d
v
a
n
g
H
e
n
n
i
n
g
s
v
æ
r
H
o
v
K
a
b
e
l
v
å
g
L
a
u
k
v
i
k
L
e
k
n
e
s
M
o
r
t
s
u
n
d
M
o
s
k
e
n
e
s
v
å
g
N
u
s
f
j
o
r
d
R
a
m
b
e
r
g
R
e
i
n
e
S
t
a
m
s
u
n
d
S
u
n
d
S
v
o
l
v
æ
r
S
ø
r
v
å
g
e
n
Å
Alstad 0 40 14 116 21 76 65 35 19 37 79 28 38 88 53 59 84 43 71 42 89 92
Ballstad 40 0 26 156 37 116 41 75 59 77 119 12 22 64 29 35 61 27 47 82 66 69
Borg 14 26 0 130 11 90 51 49 33 51 93 14 24 74 39 45 70 29 57 56 75 78
Digermulen 116 156 130 0 139 43 180 100 113 79 74 144 154 203 169 174 200 144 186 74 205 208
Eggum 21 37 11 139 0 99 61 57 41 60 102 25 35 84 50 55 81 40 67 65 86 89
Fiskebøl 76 116 90 43 99 0 140 59 73 39 31 104 114 163 129 134 160 104 146 34 165 168
Fredvang 65 41 51 180 61 140 0 100 83 101 143 36 46 29 23 6 26 51 12 106 31 34
Henningsvær 35 75 49 100 57 59 100 0 31 21 63 63 73 123 88 94 119 63 106 26 124 127
Hov 19 59 33 113 41 73 83 31 0 34 76 47 57 106 72 77 103 47 89 39 108 111
Kabelvåg 37 77 51 79 60 39 101 21 34 0 42 65 75 124 90 96 121 65 107 5 126 129
Laukvik 79 119 93 74 102 31 143 63 76 42 0 107 117 166 132 137 163 107 149 37 126 171
Leknes 28 12 14 144 25 104 36 63 47 65 107 0 10 59 25 31 56 15 42 70 61 64
Mortsund 38 22 24 154 35 114 46 73 57 75 117 10 0 69 35 41 66 24 52 80 71 74
Moskenesvåg 88 64 74 203 84 163 29 123 106 124 166 59 69 0 46 29 5 74 23 129 2 5
Nusfjord 53 29 39 169 50 129 23 88 72 90 132 25 35 46 0 17 43 40 29 95 48 51
Ramberg 59 35 45 174 55 134 6 94 77 96 137 31 41 29 17 0 26 46 12 101 31 34
Reine 84 61 70 200 81 160 26 119 103 121 163 56 66 5 43 26 0 72 20 126 7 10
Stamsund 43 27 29 144 40 104 51 63 47 65 107 15 24 74 40 46 72 0 57 70 77 80
Sund 71 47 57 186 67 146 12 106 89 107 149 42 52 23 29 12 20 57 0 112 25 28
Svolvær 42 82 56 74 65 34 106 26 39 5 37 70 80 129 95 101 126 70 112 0 126 134
Sørvågen 89 66 75 205 86 165 31 124 108 126 168 61 71 2 48 31 7 77 25 126 0 3
Å 92 69 78 208 89 168 34 127 111 129 171 64 74 5 51 34 10 80 28 134 3 0
6 w w w . l o f o t e n . i n f o
Vågan kommune omfatter nesten hele Austvågøy, Gimsøya
og en rekke mindre øyer, blant andre Henningsvær og
Skrova. En liten flik av Hinnøya tilhører også Vågan.
Svolvær er Lofotens «hovedstad» og viktig knutepunkt for
hele regionen. Stedet er også den største innfallsport for en
stadig økende turisttrafikk til Lofoten. Servicenæringen er
godt utbygd både med privat og offentlige servicekontorer.
Områdets viktigste avis, Lofotposten, utkommer i Svolvær.
Skoleverket er godt utbygd med flere linjer innen videregående
skoler. I tillegg finner du Nordland Kunst og Filmskole og
Lofoten Folkehøyskole i Kabelvåg.
Kulturlivet er rikt med kor- og musikkgrupper, revygrupper og en
rekke andre aktiviteter. Nordnorsk Kunstnersentrum er etablert
i Svolvær og 75% av alle profesjonelle kunstnere i Lofoten og
Vesterålen er etablert i Vågan.
Lofoten Internasjonale Kunstfestival arrangeres hvert andre år. Alle
typer idrett, innendørshall, alpinanlegg, lysløyper, flott turterreng
og en betydelig småbåtaktivitet er ellers med på å skape gode
fritidsmuligheter for kommunens innbyggere.
Kommunikasjoner
Daglig flyforbindelse med de andre kortbaneflyplassene i området og
stamrutenettet i Bodø. Svolvær anløpes daglig av nord- og sydgående
hurtigrute. Hurtigbåtforbindelse til Bodø. Fergeforbindelse til Skutvik/
E6. Mot Vesterålen er det fergesamband Fiskebøl - Melbu. Gode
bussforbindelser til og fra Svolvær. Bilferger og hurtigbåt til Skrova.
Ferge til Store Molla fra Digermulen. Fergefri fastlandsforbindelse i
nord ble åpnet 1. desember 2007.
Områdebeskrivelse
Svolvær: Ladested i 1918. Bystatus fra 17.5. 1996, ca. 4.290
innbyggere. En av Nord-Norges viktigste havner for maritim
service. Svolværgeita er byens kjennemerke og en utfordring for
klatrere; besteget for første gang i 1910. Maleren Gunnar Berg fra
Svolvær malte mange bilder fra Lofoten. Hans meste kjente bilde,
«Trollfjordslaget» kan sees i Galleri Gunnar Berg. Av gallerier kan
ellers nevnes Nordnorsk Kunstnersentrum, Galleri Dagfinn Bakke
og Lofoten Temagalleri. Lofoten Krigsminnemuseum forteller om
Lofotens rolle under 2.verdenskrig. Unike is-skulpturer er vist i Magic
Ice rett ved hurtigrutekaia. Svolvær byr på spennende havnemiljø,
småbymiljø og kunstnermiljø samtidig.
Storvågan: Historisk område som har sine røtter helt tilbake til år
900. I middelalderen var området det tettest befolkede området
i Nord-Norge p.g.a. Lofotfisket. Herfra ble all fisk fraktet ut av
landsdelen for videre eksport til kontinentet. Her finnes Lofotmuseet,
Lofotakvariet og Galleri Espolin Johnson, - alle severdigheter av høy
klasse.
Kabelvåg: Stedet var i forrige århundre det viktigste fiskeværet i
Lofoten. Kabelvåg er del av kommunens kulturhistoriske område
med arkitektonisk interessant bebyggelse. Ca. 1.920 innbyggere.
I Kabelvåg lot Kong Øystein bygge den første kirken i Lofoten,
antakelig i 1103. Han lot også bygge rorbuer i Lofoten omkring
år 1120. Kong Øystein er minnet med en statue, plassert på en
høyde over Kabelvåg sentrum. Her ligger Vågan Kirke, også kalt
“Lofotkatedralen”, bygget i 1898 og med plass for 1200 mennesker.
Torget i Kabelvåg er hjertet og danner en hyggelig ramme rundt
havnen. Besøk galleriet til kunstnerne Thor Erdal og Inger Anne
Nyaas, som ligger inntil torget.
Henningsvær: «Lofotens Venezia» og et av Lofotens viktigste
fiskevær. Ca. 470 innbyggere. Galleri Lofotens Hus er et populært
besøksmål for turister. Foruten malerier av Karl Erik Harr er det
også en samling malerier av kjente nordlandsmalere fra 1800-
1900 tallet. Man finner også en utstilling fotografier tatt i Lofoten
rundt århundreskiftet av den kjente fotograf Wilse. Henningsvær
har flere spennende verksteder og utsalg, blant annet glass- og
keramikkproduksjon i Engelskmannsbrygga, samt eget lysstøperi.
Skrova: Perlen i Vestfjorden har med sine flotte sandstrender den
beste utsikten til Lofotveggen. Øya med minst nedbør og flest sol
timer byr på Lofotens mest unike tilbud til fotografer, gallerier,
overnatting, spisested, havfiske og godt turterreng. Fra Skrovafjellet
282 m.o.h. har du utsikt Hamarøy, Landegode, Lofotveggen og helt
til Værøy. Med sine vel 230 innbyggere har hvalfangerøya vært et
senter for fiskeri og hvalfangst i mange tiår. Her kan du finne stillhet
og ro i ekte fiskevær. Daglig kommunikasjon fra Narvik, Skutvik,
Bodø og Svolvær. Skrova samfunnet og de omkring liggende øyene
er absolutt verdt et besøk.
Digermulen og Raftsundet: Digermulen med Keiservarden ligger
ved innseilingen til Raftsundet. Organiserte båtturer fra Svolvær
flere ganger daglig om sommeren til disse naturskjønne områder
og Trollfjorden. Avkjørsel fra E10 like ved Fiskebøl. Ypperlig område
for sykkelturer.
Laukvik: Område på yttersida av Lofoten som byr på fantastisk
utsikt mot storhavet og midnattssola. Her bor ca. 430 mennesker og
viktige næringer er fiskeri og landbruk. Flere overnattingsmuligheter
og området er et fint utgangspunkt for fotturer, bl.a. til Matmora. I
Laukvik er det også et mindre museum.
Gimsøy - Hov: Område på yttersida av Lofoten med fantastisk
utsikt mot storhavet og midnattssola. Hov er et av de eldste
bebodde stedene i Lofoten, og en
finner derfor fornminner som
gravhauger og båtstøer fra
steinalder og jernalder. I samme
spektakulære miljø er også
Lofoten Golfbane etablert, en
foreløpig 9-hulls bane helt i
strandkanten.
Areal: 477 km2
Innbyggertall: 8.957
Kommunesenter: Svolvær
Telefon: 75 42 00 00
www.vagan.kommune.no
V
å
g
a
n
Svolvær © Geir Rune Holm
© Jann Engstad © Kjell Ove Storvik © Geir Rune Holm © Fabrice Milochau
2005 France
© Thomas Uhlemann © Fabrice Milochau
2005 France
© Terje Rakke
Nordic Life
© www.knutmarka.no
7
w w w . l o f o t e n . i n f o
På Vestvågøy finnes et fantastisk turområde. Landskapet mellom
de mykt rundede fjellene ligger som et vidt dalføre. Vestvågøy
er en viktig landbrukskommune i Nordland fylke. Skoletilbudet i
kommunen er godt utbygd fra grunnskole og opp til videregående
nivå.
Kulturlivet i kommunen er svært rikt, og blant aktørene finner man
Teater NOR, Nordland Figurteater, kulturskole for barn, skolemusikk,
sangkor, folkedansgrupper og flere idrettsforeninger. Svømme-
og idrettshaller, sentralbaneanlegg, hoppbakke samt alpinanlegg
i tillegg til lysløyper og et førsteklassesturterreng som innbyr til
aktivitet året rundt.
Kommunikasjoner
Daglig flyforbindelse mellom Leknes, Svolvær og Bodø. Hurtigruten
anløper Stamsund daglig. Ferje mellom Moskenes og Bodø i sør,
samt ferjefri fastlandsforbindelse E10 i nord.
Næringsliv
Fiske og jordbruk er de dominerende næringene i kommunen.
Lofoten Trålrederi og Aker Seafoods har sin base i Stamsund. I en
nasjonal test er det slått fast at landets beste lammekjøtt kommer
fra Lofoten. Andre viktige næringsveier er service/handelsnæringen
og reiseliv. Fiskeflåten gir sysselsetting for verkstedsindustri.
Områdebeskrivelse
Ballstad: Ca. 1.100 innbyggere. Et av Lofotens største fiskevær.
Her finner man trandamperi, slipp med verdens største veggmaleri,
kunstgalleri, kafé, restauranter og flere tilbud innen rorbuferie.
Ballstad var ett av de første steder som startet med det vi i dag
kaller rorbuferie.
Gravdal: Ca. 1.600 innbyggere. Et av de største tettsteder på
Vestvågøy. Lofoten Sykehus, Vestvågøy Sykehjem og Nordland
Fiskerifagskole er lokalisert her. Verdt et besøk er Buksnes kirke fra
1905 bygget i dragestil.
Leknes: Handels- og administrasjonsenter i kommunen. Ca. 2.650
innbyggere. Godt utbygd servicetilbud som bl.a. omfatter: Hoteller,
kafeer, restauranter, bilverksteder, spesialforretninger, apotek,
bakeri, kino, svømmehall m.m. Utgivelsessted for avisen “Lofot-
Tidende”, utkommer 2 ganger pr. uke.
Vik/Haukland: Fine hvite sandstrender. Utsiktspunkt
for midnattsol og et populært utfartssted for fastboende
og turister.
Unstad: Foto- og utsiktspunkt fra fjellet.
Klyngebebyggelse etter middelaldermønster. Fine
turløyper og turmuligheter. Veitunnell til bygda ble åpnet
høsten 1995. Gode forhold for bølgesurfere.
Borg: «Lofotr Viking Museum». På Borg er Nordens største
høvdinghus fra Vikingtiden gravet ut. Huset er bygget opp
igjen i full størrelse. Har du tid kan du gå ned og se på
vikingskipene og tidsriktige naust. Kongesteinen: Signert
under kongeparets reise i Nord-Norge sommeren 1992
Eggum: Stedet har en tett klyngebebyggelse etter europeisk
middelaldermønster, og ligger meget fint til under stupbratte fjell.
Flott rullesteinstrand. Utsiktspunkt for midnattssola. «Borga» en av
de første radarstasjonene tyskerne etablerte i Nord-Europa. Bygget
i stein under 2. verdenskrig. Godt utgangspunkt for turer.
Mortsund: Et levende fiskevær med flere fiskebruk. Nordnorges
mest moderne trandamperi. Lakseoppdrett. Tursti til Middagstinden.
Rikt fugleliv.
Stamsund: Ca. 1.500 innbyggere. Et av de viktigste fiskeværene
i Vest-Lofoten. Stedet har brukskunstutsalg og hurtigruteanløp.
Stamsund Idrettslag driver bl.a. Lofotens beste alpinanlegg.
Kunstatelier og «Galleri 2» ligger ca. 100 m fra Hurtigrutekaien.
Hver sommer arrangeres Teaterfestival her.
Holsøyene: Området indre Buksnesfjord er et kulturmiljø med rike
forekomster av fornminner, bl.a. nausttufter fra yngre og gravtufter
fra eldre jernalder. Lengst nord i området ligger Hol kirke, kirkested
fra middelalderen med stående kirke fra 1806. Kirkeveien fra Hol
kirke mot sjøen i sør er et kulturminne fra nyere tid, men veien følger
trolig samme far som middelalderen. Av fem påviste naustområder
fra forhistorisk tid finner vi også ei nausttuft som er hele 43 meter
lang. Dette er Norges største nausttuft og her har trolig ligget et
såkalt Leidagsskip. Området har til sammen ca. 80 gravrøyser, av
disse er det også påvist samiske urgraver.
Vestvågøy Museum: På Fygle har museet en fin samling på ca.
2.000 gjenstander. På Skaftnes (Sennesvik) består samlingen av
våningshus fra 1860, brygge, storbåtnaust og smie. Spor etter
steinalderbosetning finner man i Sversvika.
Borge Kirke: Innviet i 1987. Kirken har plass til 700 mennesker,
og blir mye brukt til konserter. Kirken er kjent p.g.a. sin særegne
arkitektur og gode akustikk.
Areal: 422 km2
Innbyggertall: 10.702
Kommunesenter: Leknes
Telefon: 76 05 60 00
www.vestvagoy.kommune.no
V
e
s
t
v
å
g
ø
y
Haukland © Terje Rakke/Lofoten Vinter
© To-foto © Fabrice Milochau
2005 France
© Terje Rakke/Nordic Life © Fabrice Milochau
2005 France
© Geir Rune Holm © www.lofotr.no
8 w w w . l o f o t e n . i n f o
Flakstad kommune består av Flakstadøy og den
nordlige delen av Moskenesøy. Kommunenavnet
Flakstad har uklar opprinnelse, kanskje kommer det
av «flag», som betyr bergvegg. Det gamle navnet på
Flakstadøy er Vargfot. Europavei 10, også kalt Kong Olav
Vs vei, går gjennom Flakstad helt ut til Å. Største delen
av bebyggelsen i Flakstad ligger på yttersiden av Lofoten,
mot storhavet, bl.a. i fiskeværene Ramberg og Fredvang.
Inn mot Vestfjorden finner vi Sund, Skjelfjord, Nesland
og Nusfjord. På Fredvang, som ligger på nordspissen av
Moskenesøy, på Vareid og ved kirkestedet Flakstad, finner
man de største strandflater og jordbruksarealer i kommunen.
Mellom kirkestedet og Ramberg ligger turistinformasjonen for
kommunen.
Kommunen deles i to av den raske Sundstraumen, som er smalest
ved Strømsnes - hvor avstanden mellom Flakstadøy og Moskenesøy
så vidt er tilstrekkelig til at to fiskefartøyer kan møtes i leia.
I kommunesenteret Ramberg finner man bl.a. bibliotek,
kommuneadministrasjonen, varehus, bensinstasjon og bilverksted.
Forøvrig er service- og skoletilbudet godt i kommunen. Ramberg
har helårs serveringstilbud, mens det om sommeren også er
serveringsvirksomhet på Fredvang, Sund, Vikten og i Nusfjord.
Kommunikasjoner
Fra Ramberg er det 33 km til nærmeste flyplass, Leknes Lufthavn,
og 49 km til nærmeste hurtigruteanløp, Stamsund. Fergeforbindelse
til Bodø, Værøy og Røst går fra Moskenes som ligger ca. 30 km fra
Ramberg.
Næringslivet
Kommunens viktigste næringsvei er fiskeriene. Det finnes
fiskemottak på stedene Fredvang, Nusfjord, Napp, Ramberg og
Sund. Vikten, Ramberg og Sund har også levedyktige bedrifter
innen kunsthåndverk/husflid. Størst besøk har Smeden i Sund og
glassblåseren på Vikten. Med mellom 20.000 og 30.000 besøkende
om sommeren er de blant de mest populære attraksjonene i
Lofoten.
Områdebeskrivelse
Det er spor etter bosetting i Flakstad helt fra steinalderen.
Nusfjord og Sund nevnes som fiskevær alt på 1500-tallet. Kirken
og kongen var store jordeiere her. På 1800-tallet ble krongodset
solgt til private og væreiersystemet oppsto. Etterhvert som
væreiersystemet gikk i oppløsning, grodde det fram nye, moderne
fiskevær i kommunen.
Ramberg: Kommunesenteret som ligger rett ved en fin hvit
sandstrand ut mot Norskehavet. Like utenfor ligger Flakstad Kirke, en
vakker tømmerkirke med karakteristisk løkkuppel. Bygget omkring
1780 med eldre altertavle og prekestol malt av Bergensmaleren
Godtfred Ezechiel.
Nusfjord: Flakstads mest kjente fiskevær. I forbindelse med det
Europeiske Arkitekturvernåret, 1975, ble Nusfjord utvalgt som
ett av tre pilotprosjekter for bevaring av særegen byggeskikk
i Norge. Stedet har et stort rorbuanlegg, som brukes av turister
om sommeren, mens en del buer brukes av fiskere om vinteren.
Fine turstier i området. I tillegg finner man her sølvsmeden Michele
Sarno som driver Krismar Sølvsmie.
Vikten: Her finner du en glasshytte og Åses Keramikk, med utsalg
av egne produkter, som er et populært turistmål. Rullesteinsfjære
ut mot storhavet.
Napp: Moderne fiskevær. Start på Flakstadstien, en kultursti som går
fra Napp til de nedlagte bondefiskeværet Østre Nesland. Underveis
passerer man Storbåthallaren, en kjent steinalderboplass.
Sund: Gammelt fiskevær. Fiskerimuseum med egen avdeling for
båtmotorer som kan startes. Her holder også den kjente smeden fra
Sund til som er berømt for sine håndsmidde kongeskarver.
Østre Nesland: Nedlagt bondefiskevær med godt bevarte
arbeidshus; gårdskvern, eldhus, naust, lakserøykeri m.m. Underveis
til Nesland passerer du Skjelfjord, som var nødhavn for britiske
krigsskip under kampene om Narvik i 1940.
Fredvang: Fiskevær som ligger på nordsiden av Moskenesøy.
Utgangspunkt for turløyper til Yttersida. I området rundt
Fredvang ligger rasteplasser, dagsturhytter samt grendelagets
overnattingshytte. I juli arrangeres Draugfestivalen.
Mølnarodden: Lett adkomst til turløyper ved Solbjørnvatnet.
Areal: 180 km2
Innbyggertall: 1.438
Kommunesenter: Ramberg
Telefon: 76 05 22 01
www.flakstad.kommune.no
© Fabrice Milochau
2005 France
© Kristin Askgaard © Fabrice Milochau
2005 France
© Stig Einarsen
www.lofoten-fotogallery.com
© Solveig Helland © Thomas Uhlemann
Nusfjord © Terje Rakke/Lofoten Vinter
F
l
a
k
s
t
a
d
© Solveig Helland
9
w w w . l o f o t e n . i n f o
Moskenes kommune ligger på den sydlige delen av Moskenesøy.
Isbreer og andre naturkrefter har utformet landskapet, som er blant
de villeste og mest interessante Norge kan by på. Hermannsdalstind,
1029 m.o.h., er høyeste fjell i Vest-Lofoten. Der er et stort antall
fjellvann med fisk. Landskapet preges av steile fjell og smale
strandflater. Her finner man Europas eldste bergarter, ca. 3 milliarder
år gamle. På vestsiden, ut mot storhavet, har det vært bosetning
fram til 1950-tallet.
Bosetningen i kommunen er i dag konsentrert til østsiden av øya,
der det er gode havner for fiskeflåte, fraktefartøyer og fritidsbåter.
Servicetilbudene i kommunen er godt utbygd med kolonialforretninger,
bank, post, kiosker, restauranter, kaféer, bensinstasjon, grunnskole
osv. Kommunen har et rikt kulturliv. Her kan nevnes: Musikkskole,
folkebibliotek, galleri og en rekke lag og foreninger.
Kommunikasjoner
Fra Moskenes går ferge til Bodø, Værøy og Røst. E10 forbinder
Moskenes med de midtre og østlige deler av Lofoten. Gode
bussforbindelser til Leknes, Stamsund og Svolvær. Fra Svolvær er det
buss- og båtforbindelser til Vesterålen og Narvik. 55 km til nærmeste
flyplass: Leknes. 70 km til Hurtigruteanløp i Stamsund.
Næringslivet
Fiskeriene har vært og er fremdeles grunnlaget for bosetningen i
kommunen. Moskenes er en av landets mest fiskeriavhengige
kommuner. I de senere år har reiselivsnæringen fått stadig større
betydning.
Områdebeskrivelse
II Moskenes ligger fiskeværene som perler på en snor. På steder
som Hamnøy, Sakrisøy, Reine, Moskenes, Sørvågen, Tind og Å kan
en få innsikt i et fiskeværs dagligliv. En kan også gjøre som mange
av de tilreisende og oppleve en rorbuferie i et ekte og levende miljø.
Moskenesøya har mange spennende naturopplevelser å by på.
Om man tar sjøveien via Moskstraumen, karakterisert som en av
verdens sterkeste - og farligste havstraumer, vil man komme til
Yttersida av Lofoten. Her finnes det spor av bosetning fra flere tusener
av år tilbake. Ved Refsvika ligger Kollhellaren, en kysthule med vel
3000 år gamle hulemalinger. Autoriserte guider tar med besøkende
på organiserte turer. I sommersesongen arrangeres det turer med
båt til Yttersida. Det tilbys også turer med fiskebåter som gir innblikk
i yrkesfiskernes hverdag: «Fisker for en dag». På Innersida anbefales
en tur på Reinefjorden. Fra Reine
kan man ta lokalbåten inn i et av
Norges vakreste fjordområder,
med mulighet for ilandstigning
og fine fotturer.
I Reine sentrum finnes det en populær glassbutikk og
fiskebutikk. Den allsidige kunstneren Jan F. Wanggaard
har både sin bo -og arbeidsplass på Reine. I gamle Reine
skole åpnet det i 2007 et nytt kultursenter, der blant annet
kunstneren Eva Harr har eget galleri. Frank A. Jenssens
kjente multimedieshow vises også på kultursenteret.
Ved Akkarvika ved Hamnøy ligger Moskenes kommunes
bidrag til «Skulpturlandskap Nordland»: «Laurel leaves in
Moskenes» av den spanske kunstneren Cristina Iglesias.
Nedenfor hovedgården på Moskenes finner vi en skulptur
til minne om Tennes-Kaspara, den siste personen som ble
halshugd i Moskenes. På Sørvågen ligger det private galleriet
Galleri Krysset og Norsk Telemuseum.
Kommunen er kjent for sitt fantastiske turterreng. Det er mange
turmuligheter enten i fjellet eller i et av de små, tradisjonsrike
fiskeværene. Omlag to timers gange på merket sti fra Sørvågen
ligger Lofoten Turlags hytte Munkebu (DNT).
På Norsk Fiskeværsmuseum på Å kan man oppleve aktiviteter i et
ekte tradisjonsrikt fiskevær. Museets bygninger har gjennom 200
år hatt forskjellige funksjoner i det gamle fiskeværet. I naustet,
trandamperiet, smiet, bakeriet og rorbua gis opplevelser knyttet til
lofotfisket, tørrfisken, tran produksjon, tro og overtro med Draugen
og Malstrømmen. Smie og bakeri er i drift hele sommeren. Det
selges også egenprodusert torskelevertran.
Like ved ligger Lofoten Tørrfiskmuseum. Hovedtema er produksjon
og salg av Norges eldste eksportartikkel, tørrfisken. Gjennom
omfattende ustilling, omvisning og video i mange språk får man godt
innblikk i dette tema.
På Sakrisøy ligger Dagmars Dukke- og Leketøymuseum, et sted for
hele familien. Norges første i sitt slag - åpnet i 1992. Her er det også
en brukthandel. På andre siden av veien ligger Anitas Sjømatbutikk
med et stort utvalg av både fersk, røkt og tørrfisk.
Historiske begivenheter
1906: Etablering av Nord-Europas første trådløse telegraf på
Sørvågen. Norsk Telemuseum på Sørvågen presenterer stedets unike
telehistorie. 1928: Norges første radiotelefonistasjon på Sørvågen.
Som del av forsøk med kringkasting ble gudstjenesten i Moskenes
Kirke overført til radiomottaker 12.2.1929. 1941: Reineraidet,
gjennomført av norske og britiske kommandosoldater. 1963: Kong
Olav åpnet Lofotveien. Kongen gikk i land på Å og la ned minneplate
ved Hamnøy. 1992: «Kong Olavs Veg» E10 Å - Riksgrensen.
Areal: 118.6 km2
Innbyggertall: 1.128
Kommunesenter: Reine
Telefon: 76 05 31 00
www.moskenes.kommune.no
© Solveig Helland © Fabrice Milochau
2005 France
© Terje Rakke/
Lofoten Vinter
© Terje Rakke/Nordic Life AS © Robert Walker
www.datadesign.ws
© Johnny/Trotamundo
Sakrisøy © Robert Walker/www.datadesign.ws
M
o
s
k
e
n
e
s
10 w w w . l o f o t e n . i n f o
© Remi Johansen www.varoy.net
© Remi Johansen
www.varoy.net
© Remi Johansen
www.trollhavna.com
© Vidar Andreassen
www.sjybrygga.com
© Vidar Andreassen
www.sjybrygga.com
© Remi Johansen
www.varoy.net
Værøy, nest ytterst av Lofotkommunene, med det
typiske for Lofoten samlet på en plass. Midnattssol, hvite
strender, fuglefjell, og et aktivt fiskevær med gammel
historie. Værøyfjellene skiller seg ut fra resten av Lofoten.
Fjellene er like bratte, men det er enklere å komme seg
til topps. Flott utsikt i alle retninger etter bare en kjapp
gåtur.
På øst- og sørsiden av fjellpartiet ligger Sørland, øyas
sentrum. På nordsiden av øya ligger Værøy Gamle Kirke
og Prestegård. Midnattssola, fra 30. mai til 13.juli, er på
sitt beste her ute hvor stien til Måstad starter. Over 80 % av
kommunens sysselsetting er knyttet til fiskeriene. Lofotfisket av
skrei på vinteren, fisket etter blåkveite og sei på sommeren, og
høstens sildefangst.
Klimaet på Værøy med milde vintre og kjølige somre, er perfekt for
produksjon av tørrfisk. Italia og Spania er de viktigste markedene,
og handel gjennom flere århundre har ført til at Venezia er Værøys
vennskapskommune. Eksportverdien pr. innbygger: ca 650.000
kroner.
Attraksjoner
De store sjøfuglkoloniene på yttersida av Måstadhalvøya på Værøy
var i eldre tid en viktig og nødvendig matressurs for øyfolket. Her
bodde i sin tid ca. 150 mennesker. Stedet var veiløst og slet med
dårlige havneforhold. Landgang i Måstad er ofte kombinert med
fisketurer eller båtturer til fuglefjellene. Lundefuglen ble jaktet på
ved hjelp av den spesielle lundehunden. Alle lundehundene i Norge
har sine røtter fra Måstad på Værøy.
I den tiden det var fangstpremie på ørn, ble ørna fanget med
hendene. Fangerne lå skjult i berghuler, og lokket til seg ørnen ved
hjelp av åte, og fanget den levende.
En spesiell og vakker sandstrand med hulemaleriene som er over
3000 år gamle.
Mollbakken (gammelt havnivå) på Nordland består av rundslipt
stein. Her er det gjort en lang rekke funn fra vikingtiden.
På strekningen Moskenes til Værøy krysser man en av verdens
sterkeste malstrømmer «Moskenesstraumen», som inspirerte både
E. A. Poe og Jules Verne i deres forfatterskap. Værøy gamle kirke
med sin svarte løk-kuppel er også Lofotens eldste kirke, bygd ca.
1740 og flyttet til Værøy i 1799. Alabastfigurene på altertavla er
fra England ca 1430.
Aktiviteter
Det finnes en rekke aktivitetstilbud for deg som skal besøke Værøy.
Flere av aktivitetene er sesongavhengige. På sommerstid, når
værforholdene tillater det, arrangeres det turer til fuglefjellene og
fiskeplassene. Området rundt Værøy passer perfekt for kajakk-
padling og dykking. Stiene i fjellet gir gode opplevelser.
Transport
Verdens nordligste ordinære helikopterforbindelse, hver dag til/fra
Bodø.
Fergerute Bodø- Moskenes- Værøy- Røst.
Kunst og Kultur
Værøy har et rikt kulturliv. Blant annet har Værøy Lofotens eneste
mannskor.
Hvert år i juli arrangeres Sjyrock Musikkfestival. Værøy er et
spennende møtested for ulike kunst- og kulturytringer. Øya har
inspirert en rekke kunstnere gjennom tidene. Blant annet maleren
Theodor Kittelsen. Øya har flere gallerier/kunstutsalg.
Overnatting
Værøy har en rekke overnattingstilbud; rorbuer, hytter, sjøhus og
motell.
Tjenester
På Sørland er butikker med bankterminal og post i butikk,
bank, bensinstasjon, fiskemottak, bilverksted, kafeer, pub,
kommuneadministrasjon, bibliotek, lege og helsesøster.
Areal: 17,5 km2
Innbyggertall: 747
Kommunesenter: Sørland
Telefon: 76 05 15 00
www.varoy.kommune.no
© Værøy Kommune © Fabrice Milochau
2005 France
V
æ
r
ø
y
11
w w w . l o f o t e n . i n f o
Ytterst i Lofoten, ute i havet ca 100 km vest av Bodø og 115 km
nord for Polarsirkelen, ligger Røst med sine 365 øyer, holmer og
skjær. Røstlandet er den største av øyene i kommunen og dens
høyeste punkt hever seg ikke mer enn 12 m over havet. Sør for
Røstlandet reiser øyene Storfjellet, Vedøya, Trenyken og Hærnyken
seg som kjempemonumenter i havet.
Hele befolkningen i kommunen finner vi på Røstlandet og et par
mindre øyer, som er bundet sammen med veier til Røstlandet.
Her ligger blant annet kommunens administrasjon, kirken,
grunnskole, barnehage, forretninger m/post i butikk, restaurant,
overnattingsbedrifter, flyplass og fiskemottakene.
Næringslivet
Det er storhavet, med Golfstraumen, som preger klimaet på Røst.
Milde vintre og kjølige somre, kombinert med den ubønnhørlige
vinden, skaper nærmest perfekte forhold for produksjon av øyas
viktigste eksportvare, tørrfisk. I tiden fra januar til april blir store
mengder torsk ført i land og hengt på hjellene der været bearbeider
og foredler fisken til et førsteklasses produkt. Røst er en av landets
mest fiskeriavhengige kommuner, og det er få kommuner i Norge
som bearbeider eksportprodukter for større beløp pr. innbygger enn
Røst.
Kommunikasjoner
Røst har daglig flyforbindelse med Bodø. Gode kommunikasjoner
videre. Fergeforbindelse med Bodø, Værøy og Moskenes. Turen
Bodø-Røst direkte tar ca. 4,5 timer med ferge og 20 minutter med
fly.
Områdebeskrivelse
Landskapet på Røstlandet, flat beitemark ispedd myrer og et utall
dammer, står i skarp kontrast til de ruvende, bratte fuglefjellene
som reiser seg fra havet i sørvest. Ikke noe annet sted i Norge
finner man så mange hekkende sjøfugl som på disse øyene.
Kirkeruinen
En steinkirke ble innviet i 1839 av biskop Kierschow.
Kirken ble oppført etter arkitekt Lindstows typetegninger
for kirker på landet, men er så langt en kjenner til den
eneste av “typekirkene” som ble oppført i stein. Slik
mente man å berge seg mot ødeleggende stormer. Kirken
var i bruk frem til år 1900, da den ble funnet for liten og
revet etter kongelig resolusjon året etter.
Kunst/Kultur/Historie
Røst og i særdeleshet Skomvær Fyr, som er den siste utposten
mot Atlanterhavet, har vært en inspirasjonskilde og et yndet
reisemål for kunstnere og forfattere. Dikterpresten Petter Dass
skildret Røst i sine dikt og videre skrev Torolf Holmboe “Skarvene
på Røst”. Legenden om skarvene fra Utrøst og eventyrlandet
som etter tradisjonen skal ligge i havet utenfor Skomvær Fyr er
jo også velkjent. Tegneren Theodor Kittelsen bodde på Skomvær
Fyr i nærmere to år i slutten av 1880 årene. Han har gitt ut sine
skildringer både i form av tegninger og tekster. Karl Erik Harr har
også illustrert eventyret Skarvene fra Utrøst. Illustrasjonene er
permanent utstilt i Røst Skole. Mange av Espolin Johnson mest
kjente motiver er hentet fra Røst.
Pietro Querini
Venetiansk adelsmann, som under en reise fra Kreta til Flandern
på førjulsvinteren 1431 forliste i Nordsjøen. En av livbåtene med
overlevende fra skipet drev i land på den ubebodde Sandøya
utenfor Røst. Her ble de funnet i meget sterkt forkommen tilstand
en januardag i 1432. De overlevende ble på Røst til våren kom, da
dro de hjem med tørrfiskjekter. Italienernes beretninger om den
tids leveforhold på Røst er av de viktigste beskrivelser vi har av
vanlige folks levekår i Nord-Norge under middelalderen. Den 10.
juli 1932 ble det på Sandøy avduket en minnestøtte over Querini
og hans ledsagere.
Fuglefjellene
De bratte og ruvende øyene sørvest av den bebodde øya Røstlandet
er “hjem” for det største antallet hekkende fugler i hele Norge, -
med ca. ¼ av landets sjøfuglbestand. En “folketelling” i 1992 viser
en bestand på ca. 2,5 millioner voksne fugler. Det går daglige båt-
turer til fugleøyene og Skomvær fyr i sommersesongen. På Vedøya
kan man se rester etter gamle bosetninger, som viser at øya an-
takelig har vært et gammelt fiske- og fangstvær. Ornitologer fra
inn- og utland har regelmessige studieopphold på disse viktige fu-
gleøyene. Det er også utgitt en egen, illustrert, bok om fuglene på
Røst. Boken finnes på norsk, engelsk, tysk og fransk.
Areal: 11 km2
Innbyggertall: 618
Kommunesenter: Røstlandet
Telefon: 76 05 05 00
www.rost.kommune.no
© Fabrice Milochau
2005 France
© Fabrice Milochau
2005 France
© Fabrice Milochau
2005 France
© Solveig Helland © Solveig Helland © Solveig Helland © Solveig Helland © Solveig Helland
© Solveig Helland
R
ø
s
t
12 w w w . l o f o t e n . i n f o
Sk u l p t u r l a n d s k a p No r d l a n d
S
k
u
l
p
t
u
r
l
a
n
d
s
k
a
p

N
o
r
d
l
a
n
d
© Vegard Moen © Vegard Moen
Vestvågøy Røst
Utgangspunktet for Skulpturlandskap Nordland er tanken
om at et kunstverk med sitt nærvær skaper et eget sted.
Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet og
situasjonen får en ny dimensjon. Skulpturlandskap Nordland
har også skapt en bred og viktig diskusjon om samtidskunst i
fylket. Se: http://skulpturlandskap.no/ I Lofoten har fem av de
seks kommunene vedtatt å delta i prosjektet. Vi gjengir her en kort
omtale av kunstverkene.
RØST
Tittel: Reiret. Søyleformenes høyde 25 cm, diameter 85 cm, eggenes
diameter 25 cm.
Kunstner: Luciano Fabro, Italia. Luciano Fabro har sagt at hans
skulptur Reiret er et monument laget for fuglene. Den er plassert på
en øy hvor fuglene hekker. Dens former kommer både fra naturen og
kulturen. Eggene har med livets begynnelse å gjøre, men den
klassiske søyleformen forteller om svunnen storhet.
Beliggenhet: På fugleøya Vedøy.
MOSKENES
Tittel: Laurbærblad - Moskenes.
To relieffvegger av aluminium, 273 x 266 og 312 x 266 cm.
Kunstner: Cristina Iglesias, Spania.
Laurbærblad - Moskenes er en markering av den naturlig formete
hulen «Djevlegrotten». Kunstneren har plassert en relieffvegg på
begge sider av inngangen til hulen, som for å understreke dens
mystikk og spesielle karakter. Denne omskapelsen av stedet til
kunstverk sier noe om en menneskelig vilje til skjønnhet. Her er
ideen om skjønnhet hentet fra naturens mønstre og gjentagende
former som i følge kunstneren skaper et «landskap i landskapet»,
eller «et mønster blant de mønstre som vegetasjonen danner».
Beliggenhet: Mellom E10 og sjøen ca. 3 km nordfor Hamnøy.
FLAKSTAD
Tittel: Epitaph. Materiale: Naturstein.
Høyde 5 m, diameter 8,5 m. Sylinderform.
Kunstner: Toshikatsu Endo, Japan.
Endo benytter ofte sirkelen som basisform for sine skulpturer. Som
symbol gir den uttrykk for evige lovmessigheter i et tidsbegrep som
er sirkulært til forskjell fra det lineære tidsbegrepet som vi er vant til
å tenke i den vestlige tankemodell.
Beliggenhet: Ved veien til Skjelfjord, ca. 2 km fra Ramberg.
VESTVÅGØY
Tittel: Hode. Materiale: Jern, og granitt
Kunstner: Markus Raetz, Sveits.
Kunsten til Markus Raetz handler om det å se, om hvordan vi
observerer tingene rundt oss. Vi blir minnet om at overraskelser
kan erfares også i livet ellers, hvis vi har øynene åpne. Skulpturen
som står på Eggum forandrer form og dermed også innhold seksten
ganger hvis man vandrer rundt den. Fra ett synspunkt ser den ut som
et klassisk portrett, fra en annen vinkel er den som et hode snudd
opp ned.
Beliggenhet: Ca. 1,5 km forbi bebyggelsen på Eggum.
VÅGAN
Uten tittel. Materiale: glass og rustfritt stål. Høyde: 2,5 m.
Kunstner: Dan Graham, USA.
Hva er betrakterens rolle i møte med et kunstverk?
Kunstnerens løsning går på en konkret måte til selve den skulpturelle
strukturen. I hans paviljonger med glass- og speilvegger blir
betrakteren bevisst både sin fysiske posisjon og forholdet til
skulpturens g jennomskinnende og reflekterende vegger. I møtet med
skulpturen på Lyngvær er det de omkringliggende landskapsscener,
reflektert på skulpturens veggflater, samt betrakterens posisjon som
er det sentrale.
www.artscape.no
Vern om miljøet
Vi vil gjerne at du og dine barn skal få like gode opplevelser ved
neste Lofot-besøk som denne gangen! Ved å følge noen enkle
retningslinjer hjelper du oss å nå målet.
• Bruk naturressursene uten å skade eller forurense. Unngå
motoriserte framkomstmidler når du kan. Til fots, på sykkel eller
i båt kommer du enda nærmere naturen! Vær oppmerksom på
slitasje på utsatte steder - selv om Lofoten er frodig og grønn, er
naturen sårbar og vekstforholdene ofte marginale. Ikke kjør på
gressmattene! Vi ber deg om å benytte campingplassene hvis du
telter, kommer med campingvogn eller bobil.
• Allemannsretten gir deg rett til fri ferdsel i utmark, men du må ta
hensyn til plante- og dyreliv. Tenk særlig på hekkende fugl. Har du
mistanke om noen form for miljøkriminalitet, nøl ikke med å melde
fra til det lokale turistkontor, vertskapet eller politiet!
• Velg miljøvennlige varer, og bosteder som setter fokus på miljø.
• Vi anbefaler deg å besøke noen av våre mange natur- og kul-
turattraksjoner. Ved å lære om Lofoten beriker du deg selv – og
kunnskap gir forståelse for ressursgrunnlag og levesett.
• Vi takker for din hjelp og omtanke og ønsker deg velkommen som
gjest i Lofoten!
13
w w w . l o f o t e n . i n f o
Mange forbinder Lofoten med midnattssol, sommeridyll og
besøkende fra alle verdenshjørner. Men vil du oppleve det
barske, ekte og opprinnelige livet i de mange fiskeværene bør
du avlegge et besøk utenom den hektiske sommersesongen!
Hver høst kommer silda og spekkhoggerne inn i Tysfjord og
Vestfjorden for å tilbringe vinteren her. Fra midten av oktober
til midten av januar arrangeres det spekkhoggersafari med
stor passasjerbåt og gummibåter ut fra Lofoten. Du blir en
del av et naturfenomen der du på nært hold får studere disse
enorme dyrene. En opplevelse på flere tonn!
Bli med på havrafting i Lofoten! Det åpne havet, de bratte
fjellene, smale sund og frodige holmer. Lyset som skifter,
krystallklart vann. En opplevelse som aldri slipper, og som gir
selv de med tynn pannelugg bakoversveis. Gummibåtene er
ekstremt sjødyktige, og tar deg med ut på nye høyder.
Kyststrømmen pumper det rene Atlanterhavsvannet innimellom
og forbi de tallrike øyene. Plasseringen uti havet og langt mot
nord, skaper den gode sikten og det særegne marine livet.
I strømmene og på klippeveggene ligger tepper av bløtkoraller,
som filtrerer det næringsrike vannet.
Områder med sprekker og canyons, omkranset av vaiende
stortare, som endeløse skoger ned mot den kritthvite
korallsanden. Her ligger steinbiten og venter, og i Lofoten er de
tallrike. Dykking i Lofoten er en opplevelse for livet! Snorkling
er en annen måte å oppleve livet under havflaten på. Det
arktiske krystallklare vannet gir unike muligheter.
I Lofoten finner du også en av Norges beste og verdens
nordligste lokaliteter for bølgesurfing! Bølgene er som regel av
god kvalitet og kvantitet.
Kajakk i Lofoten. Verdens vakreste skjærgård ligger klar.
Nærmere havet kommer du ikke, og heller ikke selen. Opplev
naturen og dyreriket fra havflaten. Med mulighet til å bevege
deg rundt i ditt eget tempo gir padling i kajakk den beste
rekreasjon!

Opplev vikingtiden slik den var! På Borg har arkeologene
avdekket det største hus som noen gang er funnet fra
vikingtiden. Høvdinghuset til en av de mektigste nordnorske
høvdingene. Den 83 meter lange bygningen er gjenskapt som
et levende museum med funn, rekonstruksjoner, utstillinger,
vikingskip og husdyr. Opplev en ekte vikinglunsj i Gildehallen
eller bli med på høvdinggilde. En opplevelse som gir et
utmerket bilde av våre barske forfedre!
I Lofoten foregår et av verdens største sesongfiskerier. Fra
midten av februar og til langt ut i april yrer det av liv i Lofoten.
Fra de enorme, næringsrike beiteområdene i Barentshavet
kommer skreien i milliontall, på vandring inn til gyteplassene
ved Lofoten for å føre slekten videre. Yrkesfiskere fra hele
Norges kyst deltar i dette fisket. Lofoten i historisk perspektiv,
på godt og ondt, lærer du om på museene som skildrer
hverdagslivet til den tradisjonelle fiskerbonden. Og på
galleriene, der kunstnere har latt seg inspirere av denne harde
levemåten.
Bli med ut på havet for å prøve fiskelykken du også! Opplev
stemningen på fiskefeltet. Spenningen. En ting er sikkert,
det skal i alle fall ikke mangle noe å se på mens du venter på
napp! Kanskje en havørnflokk som venter på en fersk matbit.
Eller de steile lofotfjell som stuper rett ned i Vestfjorden.
Vinterstid skifter været i Lofoten hurtig. Disse raske skiftninger
i været gir fantastiske lysforhold som i årtier har fasinert
kunstnere og trukket dem til Lofoten. Resultatet av det å ha
naturen i Lofoten som inspirasjonskilde finner du i de mange
kunstgalleriene. I fotoutstillingene, hos smeden og veversken.
I glass, is og keramikk. Det magiske nordlyset herjer ofte på
himmelen. Et fargerikt folk. Og er du heldig kan du bli en del
av et forrykende uvær i Lofoten!
Lofoten har to alpine skitrekk. Lofoten er et eldorado for
alle som liker å kjøre telemark og å gå toppturer. Truger
gir en annen opplevelse på vinteren. Med truger er det
enklere og sikrere å komme seg fram. Har du prøvd fjellturer
under storslagent nordlys eller når sola flørter så vidt over
horisonten? Prøv det i Lofoten. Turen kommer garantert til å bli
et minne for livet!
Den største opplevelsen er faktisk bare å være til stede i
Lofoten på denne årstiden. Se fisken henges på hjell. Livet
langs havna i fiskeværene. Skreimøljefest. En prat med lokale
fiskere på en av kneipene. Sol til frokost, storm til middag og
havblikk til kvelds. Se lyset i Lofoten.
Og om kvelden? Et godt måltid, basert på Lofotens egne
råvarer, komponert av kokker som betrakter ethvert måltid
som et kunstverk. Tradisjonsrike rorbuer. Lune barer. Hoteller
med sjel. Knitrende peisvarme. En god bok. Et glass vin. Den
gode samtalen. Kjenne roen.
For ytterligere aktivitetstilbud og anbefalinger, vennligst
kontakt ditt overnattingssted eller nærmeste turistinformasjon
i Lofoten.
Vinter i Lofoten
© Terje Rakke/Lofoten Vinter
V
i
n
t
e
r

i

L
o
f
o
t
e
n
14 w w w . l o f o t e n . i n f o
T
u
r
l
ø
y
p
e
r

i

L
o
f
o
t
e
n
Turløypene i Lofoten innbyr til allsidig aktivitet og fine
naturopplevelser i et variert og spennende terreng. Noen ruter
er vardet, andre er umerkede. De fleste turistinformasjoner har
vandrekart for salg og er også behjelpelig med mer detaljert
informasjon. Informasjon om turarrangementer kan fås ved
henvendelse Lofoten Turlag, postboks 90, 8370 Leknes,
www.lofoten-turlag.no
VIKTIG! Selv om de merkede og oppgåtte stiene og de
foreslåtte turene ser ut til å gå i ufarlig terreng, vær
likevel forsiktig! Det vil alltid være bratte områder
der man går. Husk vandrekart, gode klær/sko og nok
mat. Ta vare på miljøet! Vi ber om våre gjesters hjelp
til vern om Lofotens attraktive, men sårbare natur
(plante- og fugleliv m.m.)
RØST
Røstlandet er en 6 km lang og bred øy, som er flat som en
pannekake! Her kan man vandre over alt uten å støte på store
hindringer. En tur til kirkeruinene anbefales. Båtturer til Skomvær
fyr og fuglefjellene er også verdt å ta med seg.
VÆRØY
Alt. 1: En fin og lite krevende tur er å følge asfaltveien forbi skolen
til veis ende i Marka. Herfra fortsetter man gjennom et grustak og
videre inn i den vakre Sørlandshagen. Her finnes det flere stier å
velge mellom, men alle fører til slutt ut til Nupsneset. Det tar ca. 1
time fra man begynner i grustaket. En god idé å følge fjæra tilbake
- det er en fantastisk rullesteinsfjære innerst i vika.
Alt. 2: En annen, men desidert mer krevende tur, er turen fra
Nordlandshagen til Måstad. Stien er merket og med godt fottøy og
litt utholdenhet, er den en fantastisk opplevelse! Man bør regne
2-3 timer hver vei i makelig tempo. Vær oppmerksom på at stien
kan være glatt i fuktig vær.
MOSKENES
Alt. 1: Fra Sørvågen følger man lysløypa Sørvågvannet rundt.
Dette er en koselig tur som tar ca. én time. Ta gjerne en sving
oppom Studalen hvis du ønsker en litt lengre tur.
Alt. 2: En vardet, middels tur starter fra hovedvegen ved Galleri
Krysset i Sørvågen. Gå opp til Studalsvannet, videre mot Tridalsvann
og Fjerddalsvann og herfra opp til Djupfjordheia og hytta Munkebu.
Til Munkebu og tilbake må man beregne ca. 5 timer totalt.
Alt. 3: Fra Ramsvika kan en gå til Reinebringen til utsiktspunkt.
Dette er en umerket løype i meget bratt terreng med løs stein, så
det kan være glatt. Vær forsiktig! Turen tar ca. 2 timer tur-retur.
Alt. 4: Fra Reine tar en fjordruta inn til Vindstad. Følg veien fra
Vindstad til bunnen av fjorden og så over et lite eide (ca. 75 moh)
og ned til Bunes. En fenomenal sandstrand er lønn for strevet! Hele
turen tar ca. 4 timer, inkludert båt. Det er mulig å bli satt av båten
i Forsfjord. Derfra er det mulig å gå til både Hermanndals-tind,
Munkebu og Sørvågen.
FLAKSTAD
Alt. 1: På Moskenesøy finnes gode muligheter for den som ikke
vil ha så strabasiøse turer. En god idé er å kjøre ut til Fredvang.
Her kan man f.eks. kjøre til Yttersand og gå videre langs fjæra til
Mulstøa, ca. en halv times gange. Eller man kan kjøre i motsatt
retning til veis ende i Selfjorden og spasere videre på fin sti innover
langs fjorden.
Alt. 2: En annen mulighet, men litt mer krevende, er å gå fra
Torsfjorden og over til Kvalvika på yttersida (ca. 1 time hver vei).
Alt. 3: Fra Napp går det en koselig gammel sti langs Nappstraumen
til Andopen. Beregn ca. 1 time hver vei.
Alt. 4: Ca. 300 meter sør for den gamle skolen i Nusfjord starter
en vardet løype som går til Nesland. Dette er en moderat tur
som tar ca. 4 timer fram og tilbake. Ca. 200 m før østre Nesland
kan man se flere store jettegryter nær fjæra. På Nesland finnes
Lofotens eneste vannmølle.
VESTVÅGØY
Alt. 1: Fra Ballstad starter man fra Kræmmervika/moloen og
følger stien utover langs fjæra til Vestvågøys sørspiss: Brurstolen.
Beregn ca. 1 time hit. Så kan man fortsette videre innover langs
Napp-straumen, til de gamle hustuftene ved Sør-Græna og Nord-
Græna. Hit må man beregne 2 timer. Samme vei tilbake.
Alt. 2: Fra Eggum starter en fra «borga» på Eggum og følger
veien som etterhvert går over i sti til fyrløkta. Beregn ca. 1,5 time
hit. Dette området er spesielt fint for å oppleve midnattssola.
Alt. 3: Fra Vikjord starter man fra Vikjorda og går langs nordsida
av vannet og videre opp et lite dalføre til Urdtjernet. Hit trenger
man ca. 1 time, og man kommer opp i 100 moh.
Alt. 4: Stamsundheia. Fra Ringveien følger man denne veien - ca.
400 m - og tar til høyre ved skilt som viser stien videre. Stien følges
mot Ørntuva og opp på toppen av Heia, som har en fantastisk
utsikt over Lofoten og Vestfjorden. Lett og godt oppmerket sti, og
det tar ca. 1,5 time å gå til topps.
VÅGAN
Alt. 1: På Gimsøya er det en fin tur å gå opp på Hoven. Start ved
Hov. Alt etter formen, trenger man fra én halv til en hel time opp.
Alt. 2: På Austvågøy kjører man til veis ende i Brenna. Gå forbi en
fjøs i retning fjæra og finn stien videre ut mot Sundlandsfjorden:
Her kan man gjøre turen så langvarig man vil. Flott område for å
se midnattssolen.
Alt. 3: Kjør i retning Henningsvær og stopp rett før veifyllinga i
Djupfjorden. Følg stien innover langs fjorden og så videre langsmed
et vann. Idyllisk badestrand innerst i vannet. Beregn en drøy time
inn til stranda.
Alt. 4: Ta av fra E-10 ved Esso bensinstasjon i Osan, Svolvær.
Ta andre vei til venstre og følg grusvei mot pistolbane. I svingen
før radiomast, ta til høyre og følg sti bratt opp til Tjeldbergtind.
Litt krevende tur i bratt terreng. Ca. 1,5-2 timer t/r fra
bensinstasjonen.
Alt. 5: Fra Svolvær følg grusvei på nordsiden av Lille- og Store
Kongsvatn. Ved enden av veien ligger en kraftstasjon. Der
begynner sti mot Kabelvåg som følger strandkanten mesteparten
av veien. Gå tilbake samme rute, eller gå ned til Kabelvåg etter
grusvei. Lett tur i flatt lende. Fra Svolvær sentrum til Kabelvåg
sentrum ca. 3 timer.
Tu r l ø y p e r i L o f o t e n
© Terje Rakke/Innovasjon Norge
15
w w w . l o f o t e n . i n f o
På s y k k e l i L o f o t e n
P
å

s
y
k
k
e
l

i

L
o
f
o
t
e
n
© Terje Rakke/Innovasjon Norge
Ved sykling på E10 gjennom Lofoten må man være ekstra forsiktig på grunn av tidvis stor trafikk og smale veier på enkelte strekninger. Spesielt
i sommermånedene kan det være lurt å velge alternative ruter der det er mulig. Med klær tilpasset forholdene og godt utstyr vil Lofoten kunne
oppleves på en behagelig måte også utenom de mest trafikkerte sommerukene. Lofoten er generelt lett å sykle i; høyeste punkt er ca 130 meter
over havet, laveste punkt er ca 130 meter under havet.
Vi anbefaler sykkel med gode dekk. E10 er asfaltert hele veien, men det finnes utallige fantastiske sideveier som er gruslagt. Husk vann- og
vindtette klær og gode sko, vanter, refleksvest, hjelm, godt med lys og reflekser på sykkelen og førstehjelpssaker. Lofotens befolkning er glad i
mennesker – ta kontakt med folk langs veien dersom du lurer på noe eller trenger hjelp!
Midnattssolen kan du oppleve i områdene på vest- og nordsiden av Lofoten fra i slutten av mai til i midten av juli. Sjøfugl, også havørn kan oppleves
langs hele Lofoten – hele året.
Digermulen-Fiskebøl: 43 km
Raftsundet er et flott område å sykle i med stille og rolige omgivelser og
med relativt begrenset biltrafikk store deler av veien. Flott turterreng!
Kan kombineres med hurtigbåt Svolvær-Holandshamn enkelte dager
eller ferje Digermulen-Finnvik og opphold på Store Molla. På veien
fra Raftsundbrua til Fiskebøl er det tre tunneler: Myrlandstunnelen
på 1910 meter, Falkfjordtunnelen på 500 meter og den undersjøiske
Sløverfjordtunnelen på 3340 meter. Sløverfjordtunnelen har kraftig ned-
og oppstigning, men er lys og oversiktlig og har kraftig vifteanlegg.
Fiskebøl-Laukvik-Svolvær: 68 km
Fra Fiskebøl går ruten langs yttersiden av Austvågøya og inn i et område
med vakre omgivelser. Fine sandstrender og utmerket turterreng vil
garantert gi deg lyst til å bruke god tid på denne ruten. Om sommeren
kan du nyte midnattssola når du er i Laukvik. Landskapet veksler mellom
myrområder til innsjøer og fjordarmer. Store deler av ruten har lite
biltrafikk og grusveier. Siste delen av ruten går på E10.
Svolvær–Henningsvær: 26 km
Egen gang- og sykkelvei vestover gjennom Kabelvåg til Ørsnes. Fra
Ørsnes må du sykle på E10 gjennom Rørvik-skartunnelen på 745 meter.
Ved Rørvik badestrand tar du av til Henningsvær. I dette området
Svolvær-Kabelvåg-Henningsvær finner du mange attraksjoner; gallerier,
museer, sjarmerende restauranter og kaféer, samt aktivitetstilbud.
Henningsvær–Stamsund: 63 km
Tilbake til E10, forbi Lyngvær kan du sykle over Gimsøybrua (utsikt til
Bø i Vesterålen). Ta gjerne turen rundt Gimsøy. Mindre trafikk, grusveier,
et flott turområde og lange hvite sandstrender vil gjøre turen meget
hyggelig. Om sommeren kan du nyte midnattsola fra nordsiden av denne
øya. Det er også mulig å overnatte på Hov. Til Vestvågøy må du over
Sundklakkstraumen. Følg riksvei 815 på sørsida, før du svinger av på
Valbergveien og sykler videre til Stamsund. Valbergveien har fast dekke
og relativt lite biltrafikk.
Stamsund–Ballstad: 27 km
Fra Stamsund stiger veien over Hagskaret (ca 100 meter over havet)
før du kommer ned til Fygle. Alternativt kan man ta veien via Finnstad/
Sennesvik. Ta en avstikker til det levende fiskeværet Mortsund. Leknes er
kommunesenter for Vestvågøy kommune. Ta gjerne turen nordover igjen
til Lofotr vikingmuseum på Borg (følg E10 nordover i 14 km). Unstad og
Eggum er også verdt å oppleve og har midnattssol i sommermånedene.
Til disse to stedene er sykkel et utmerket framkomstmiddel. Tilbake
i Leknes sykler du videre til Ballstad, et aktivt fiskevær med både
restauranter, kaféer og aktivitetstilbud.
Ballstad–Nusfjord: 29 km
Egen sykkeltransport med båt fra Ballstad til Nusfjord over Nappstraumen
tilbys om sommeren. Eller du kan sykle ut til E10 igjen og videre vestover
gjennom den undersjøiske tunnelen (1780 meter) til Flakstadøy. Det er
bratt både ned og opp igjen. Ta gjerne turen innom Vikten (midnattssol
om sommeren) når du sykler på E10 mellom Nappstraumtunnelen og
avkjørselen til Nusfjord. Dramatisk nydelig natur og idylliske sandstrender
vil kreve at du foretar noen stopp på veien.
Nusfjord–Å: 51 km
Sykle ut på E10 igjen og vestover. Både Nesland, Ramberg, Fredvang/
Selfjorden og Sund er steder som må oppleves. På Ramberg og Fredvang
kan du nyte midnattssola om sommeren. Videre sykler du over flere øyer
sammenbundet med bruer. Idylliske fiskevær ligger etter hverandre som
perler på en snor i Moskenes. På Moskenesøy er mye å se, oppleve og
nyte. Ta deg tid til en båttur fra Reine og inn i Reinefjorden – kanskje
også kombinert med en fottur fra Vindstad og over til Bunesstranda.
Beregn deg god tid! E10 er smal og svingete på store deler av denne
strekningen.
Værøy: 22 km
Værøy har 22 km med vei. Her er store muligheter for flotte
naturopplevelser. Gode turløyper både på nord- og sørsida av øya.
Aktivitetstilbud, attraksjoner, kunstutsalg og kaféer finner du her.
Midnattssola kan nytes fra nordsida av øya. Den karakteristisk lundefuglen
kan man se her fra tidlig i mai til tidlig i august. Mange andre sjøfuglarter
og havørn kan oppleves hele året. Veien er relativt lite trafikkert og
asfaltert nesten hele veien.
Røst: 12 km
Befolkningen på Røst bor på øya Røstlandet, som har 12 km med vei.
Høyeste punkt på Røstlandet er kun 12 meter, så her er lett å komme
seg rundt. Midnattssola ser man fra alle steder på øya. Ruinene av
steinkirken fra 1839 er verdt å besøke. En båttur mellom øyene på Røst
er obligatorisk. Også her kan du oppleve et yrende fugleliv hele året,
samt lundefugl fra tidlig i mai til tidlig i august. Helt ytterst i Lofoten
blinker Skomvær Fyr.
For mer informasjon, tips og råd anbefaler vi følgende nettsider:
Lofoten Sykkelklubb: www.lofotensk.no
Syklistenes Landsforening: www.slf.no
16 w w w . l o f o t e n . i n f o
Ak t i v i t e t e r
A
k
t
i
v
i
t
e
t
e
r
MF Gamle Lofotferga & MS Alba
Vi er gode på natur- & matopplevelser og har 2 store charterbåter.
MS Alba (100 gjester) er vår komfortable katamaran med
stor salong og panoramautsikt. MF Gamle Lofotferga (85
gjester) er vår sjarmerende og romslige veteranferge. Vi
tilbyr bl.a. Trollfjordturer, Skjærgårdscruise med fiskelykke og
Spekkhoggersafari. MS Alba tilbyr også charter til/fra Lofoten.
Eks: Lofoten-Bodø ca. 3 timer. Våre målgrupper er konferanse-
, buss- og VIP-grupper. Individuelle kan også være med på
Trollfjordturer i sommersesongen. Alle rettigheter og godkjent
kjøkken. Kontor i Kabelvåg.
Tel: (+47) 458 32 700
post@lofotferga.no
www.lofotferga.no
”Bør” - Maritime Opplevelser
”Bør” er et tradisjonelt seilskip basert på galeasen og de
baltiske fraktfartøyene. Den er bygd for de nordlige farvannene,
med moderne komfort. Vi er så heldige å være en av svært få
seilskip som seiler langs norskekysten og i farvannene rundt
Lofoten og Vesterålen på sommerstid. Vi arrangerer toukers-
turer hvor vi besøker de mest utrolige plassene langs kysten.
Du bor ombord med full pensjon sammen med en liten gruppe
på 8-10 personer. Vi er takknemlige hvis gjestene våre deltar i
arbeidet med seilene, navigering og styring, men ingen erfaring
er nødvendig.
Tel: (+47) 954 99 319 / (+31) 652361080
bor@borzeilreizen.nl
www.borsail.nl
Lofotfjord
Lofotfjord har spesialisert seg på opplevelser og charter i Vestfjorden.
Havørnsafari, Trollfjordturer og Fisketurer i sommerhalvåret. I
Trollfjorden er båtene inne samtidig som Hurtigruten. Charterturer
med matservering hvis ønskelig. Meget god plass om bord, både
inne og ute. Greit egnet for handikappede og barnevogner. Båtene har
kapasitet fra 11 til 70 personer. Sesong hele året. Kontor i Svolvær.
Tel: (+47) 993 03 999
Fax: (+47) 76 07 09 31
post@lofotfjord.com
www.lofotfjord.com
Lofoten Explorer
Lofoten Explorer tilbyr opplevelsesturer for individuelle og grupper
i Lofotens spektakulære skjærgård med store RIB båter (Zodiacs).
Snorkling i arktisk krystallklart vann iført tørrdrakt og abc utstyr og turer
til Trollfjorden i sommersesongen. På høsten tilbyr vi spekkhoggersafari.
Under Lofotfisket tar vi deg med ut på fiskefeltet hvor du skal få se, lære
og oppleve den profesjonelle fiskeflåten på nært hold. Alle faste turer har
avgang fra Svolvær havn. For grupper tilbyr vi skreddersydde charterturer
i hele Lofoten. Lofoten Explorer har mer enn 10 års erfaring i Lofoten.
Vår hovedbåt er 36fot. Lofoten Explorer tar deg med hvor fjell møter hav,
velkommen ombord!
Tel: (+47) 971 52 248 / 906 89 206 / 907 93 847
post@lofotodden.com
www.lofoten-explorer.com
Trolltind
MS Trolltind utfører charteroppdrag, fisketurer og Trollfjordturer. MS
Trolltind har kapasitet på 38 personer. Faste Trollfjordturer hver dag fra
Svolvær i perioden 10. juni – 1. september kl 10.00 og 13.30. Turen
varer i ca 3 timer. Charter og fisketurer etter bestilling året rundt. Kontor
i Kabelvåg.
Tel: (+47) 900 97 255 / 76 07 83 89
Fax: (+47) 76 07 46 20
kabelvag-turbat@norway.online.no
www.lofoten-charterboat.no
Rent-a-boat
Rent a Boat Lofoten har båter i alle båtklasser (16 fot til 27 fot) med plass
fra 2 til 8 personer. Inkludert i leien er sikre båter med redningsvester,
sikkerhetsutstyr, ekkolodd, kompass og sjøkart.
Kontor i Kabelvåg.
Tel: (+47) 911 67 000
Fax: (+47) 76 07 88 13
post@lofotferie.no
www.lofotferie.no
Lofoten Kajakk / Lofoten Aktiv
Kajakk er et meget naturvennlig fremkomstmiddel som gir en
fantastisk mulighet for å utforske miljøet i og i umiddelbar
nærhet til havet. NordNorges eneste ”Godkjent Økoturisme
Bedrift”: Lofoten Kajakk tilbyr kajakkturer fra 3 timer til 7
dager og dagsturer i fjellet med guide. Alle våre kajakkurs
er godkjent av NPF og BCU,
spesialkurs i å beherske tidevannet og surf med havkajakk. Utleie av
havkajakk og surfkajakk samt salg av kajakker og kajakkutstyr. Lær
surfing med havkajakk eller surfkajakk! Eget vinterprogram med ski eller
truger. Sesong hele året. Kontor i Kabelvåg.
Tel: (+47) 992 31 100
aktiv@lofoten-aktiv.no
www.lofoten-aktiv.no
RIB-Lofoten
Båtutleie. Rib’er med eller uten skipper. Opplev Lofotens fantastiske
øyverden som skipper på ”egen” båt, eller med erfaren skipper/guide.
Cruise mellom holmer og skjær, fiske, Trollfjorden, spekkhoggere,
”waveriding” på Vestfjordens bølger. Fullt utstyrte 6,5 m Rib’er med 115
hk påhengsmotor. Sertifisert for 12 personer, men anbefales for inntil 7
personer. Operativ hele året. Kontor i Svolvær.
Tel: (+47) 908 81 382 / 975 30 220
post@rib-lofoten.com
www.rib-lofoten.com
Lofoten Charterbåt
Lofoten Charterbåt består av båter som tar fra 30 til 50 personer.
Selskapet tilbyr cruiseturer i Lofoten, fisketurer og charterturer i Nordland
på bestilling. Alle skippere har over 30 års erfaring på sjøen. Servering
av mat om bord på bestilling. Turer med faste avganger og matservering
fra Svolvær Torg til Trollfjorden i sommersesongen, spekkhoggersafari på
senhøsten og fisketurer på vinteren. Arrangement på bestilling hele året.
Kontor i Kabelvåg.
Tel: (+47) 916 17 941
Fax: (+47) 76 07 28 46
post@lofotencharterbat.no
www.lofotencharterbat.no
Orca Lofoten / Go Arctic
Tilbyr sjø og land relaterte opplevelser og aktiviteter for alle – hele året!
Oktober – januar: Spekkhoggersafari med komfortable store båter og RIB,
prøv snorkling med spekkhoggere! Januar – desember: Trollfjordturer,
Fisketurer, SkjærgårdsCruise, ØrneSafari, transport osv. Målgruppe:
Individuelle, kurs- og konferanse-, buss og VIP-grupper. To av båtene har
alle rettigheter og meny maritim. Kontor i Kabelvåg.
Tel: (+47) 458 32 710
post@orca-lofoten.no
Direkte online booking på www.orca-lofoten.no
Lofottur
Er du eventyrlysten? Severdighetene er mange og avstandene er små. På
havet må du for å virkelig oppleve det ekte Lofoten. Lofottur utfører turer på
havet for grupper, enten det gjelder kurs og konferanser, opplevelsesturer
og selvfølgelig familie- og hyggeturer. Vi gjør skyssoppdrag, fisketurer og
Trollfjordturer. Sesong hele året. Kontor i Svolvær.
Tel: (+47) 414 18 134 / 76 07 82 80
Fax: (+47) 913 42 843
erikjoha@online.no
www.lofot-tur.no
Arctic Whale Tours
Vi arrangerer daglige hvalsafariturer fra Stø i Vesterålen og gir deg en
annerledes opplevelse.
Vi har kvalifiserte guider som snakker norsk, spansk, engelsk, tysk,
nederlandsk, finsk og fransk.
Hvalgaranti. Sesong: slutten av mai – begynnelsen av september.
Åpningstider bookingsenteret: 0900-2000. Avgangstider: daglig 1 eller 2
avganger, etter behov. Utgangspunkt: Stø, 50 km nordvest for Sortland,
ca 50 minutter med bil i retning Myre.
Tel: (+47) 76 13 43 00 / +47 473 84 621
info@arcticwhaletours.com
www.arcticwhaletours.com
Lofoten Opplevelser
Gode lokalkunnskaper og mer enn 10-års erfaring gir oss den nødvendige
kompetanse for å skreddersy eventyrlige opplevelser i forbindelse med f
eks kurs og konferanse. Bli med på spekkhoggersafari. De eventyrlystne
kan gå i vannet og snorkle sammen med spekkhoggerne fra 01. november
til 15. januar. Ellers tilbys Havørnsafari, snorkling i arktisk krystallklart
hav og havrafting/gummibåtsafari. Tørrdrakt og ABC-utstyr er inkludert i
forbindelse med snorkling, varme flytedresser på de andre turene. Sesong
hele året. Kontor i Henningsvær.
Tel: (+47) 76 07 50 01
Fax: (+47) 76 07 50 23
post@lofoten-opplevelser.no
www.lofoten-opplevelser.no
© Remi Johansen
www.remix.no
© Kjell Ove Storvik © www.orca-tysfjord.no © www.rorbuer.info
17
w w w . l o f o t e n . i n f o
Ak t i v i t e t e r
A
k
t
i
v
i
t
e
t
e
r
Fiskebåten Iversen Jr
Om bord i 47 fots lange MS Iversen Jr kan du dra på fisketur i Vestfjorden.
Skipper Børge Iversen har 30 års erfaring som fisker. Daglige avganger i
perioden 15. juni – 15. august kl 14.00. Varighet ca 3 timer. Pris v/minimum
4 personer: kr 400,- for voksne og kr 200,- for barn. Leie av fiskeutstyr
er inkludert i prisen. Be også om tilbud på overnatting. Beliggenhet ved
Sjøstrand Rorbuer på Ballstad.
Mobiltelefon om bord: (+47) 909 26 056.
Tel: (+47) 76 08 84 95
Fax: (+47) 76 08 84 72
post@rorbuer.info
www.rorbuer.info
Hvalsafari Andenes
Kunnskapsformidlingen står sentralt i tilbudet om hvalsafari på Andenes. Helt
siden begynnelsen har vi på Andenes arrangert vår hvalsafari med læring,
opplevelse og forskning knyttet sammen i en helhet. Hvalsafari hver dag
mai-september. Turene varer normalt i 4-5 timer og inkluderer omvisning m/
guide på hvalsenteret/multimediashow, guidet båttur til hvalfeltet, lett måltid
m/kaffe/te om bord og deltakerdiplom. Vi tilbyr hvalgaranti. Værforbehold
gjelder for båtturen. Andenes befinner seg 100 km fra Sortland og 210 km
fra Svolvær.
Åpningstider 25/5-14/6 og 16/8-15/9: 08:30-16:00, 15/6-15/8: 08:30-19:30.
Tel: (+47) 76 11 56 00
Fax: (+47) 76 11 56 10
booking@whalesafari.no
www.whalesafari.com
Lofoten Golf Links – Northern Light Base Camp
Lofoten Golf Links tilbyr komplette pakker med opplevelser, aktiviteter og
overnatting, sommer som vinter. Individuelle og grupper, barn og voksne. Vi
har en av verdens vakreste golfbaner anlagt åpent ved havet og midnattssolen.
Restaurant med alle rettigheter og fantastisk utsikt. Midnattsservering i
hele juni og juli. Overnatting i rom, leiligheter og hytter. Golfshop, golfpro,
utleie av utstyr/golfbil. Lavvo Base Camp m/ spesialaktiviteter for grupper,
barn og voksne. Overnatting i Lavvo. Vinteraktiviteter - sjekk www.
northernlightbasecamp.com
Tel: (+47) 76 07 20 02
Fax: (+47) 76 07 20 03
post@lofoten-golf.no
www.lofoten-golf.no
Lofoten Sykkel og bruktbilutleie
Å sykle gjennom Lofoten er kanskje den aller beste måten å oppleve Lofoten
på. Utleie av kvalitetssykler, vesker og tilhengere. Tilrettelagte opplevelser,
som: Fotosafari, Fjellturer.. Sesong: mai - september. Sykkelutlevering
Svolvær Torg, Leknes Turistkontor, Skjærbrygga i Stamsund og Moskenes
Ferjekai. Bilutleie fra Leknes. Tilbud på overnatting.
Tel: (+47) 996 91 420
post@rentabike.no
www.rentabike.no
Tilretteleggere / totalleverandører
XXLofoten
XXLofoten har satt seg fore å være regionens beste tilbyder av meningsfylte
aktiviteter og opplevelser, rettet mot næringslivet og grupper av eventyrlystne
(Mind moving concepts). Vår målsetting er å bringe våre gjester tettere
og mer aktivt inn i naturen. Solid kompetanse i sikker ferdsel til lands og
vanns til alle årstider, samt kunnskap om gruppedynamikk, logistikk og evne
til improvisasjon ligger til grunn for dette. Vi skreddersyr gjerne hele ditt
opphold i Lofoten fra ankomst til avreise, der sterk fokus på vertskapsrollen
samt et solid nettverk av dyktige samarbeidspartnere i regionen, bidrar til at
ditt opphold blir som vi lover og minst slik du forventer. Drar du fra oss med
støl kropp, litt klokere og med et stort smil, da har vi gjort jobben vår!
Tel: (+47) 916 55 500
post@xxlofoten.no
www.xxlofoten.no
Event Management Lofoten
Event Management Lofoten har som målsetning å være den beste
samarbeidspartneren for kunder som ønsker å oppleve Lofoten. Vi er
en totalleverandør av Lofotopplevelser og har både ferdige pakker og
skreddersydde produkter som inkluderer alt fra reise, opphold, intern logistikk,
mat, drikke, guider og opphevelser på land og til vanns. I samarbeid med
kunden kartlegger vi kundens behov og lager den optimale opplevelsen til
en avtalt ramme. Kvalitetssikring av hele oppholdet, personlig oppfølging av
kunden er sammen med lokal kunnskap og gode formidlere det vi fokuserer
på for å gi dere en fantastisk opplevelse av Lofoten.
Tel: (+47) 414 70 000
Fax: (+ 47) 76 07 79 02
jim@jimeide.no
www.event-lofoten.com
Lofoten Guide Service
Guider hele året på norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, japansk,
finsk og andre språk. Tilbyr i hovedsak program til rederier
(cruisebåter og Hurtigruten) og turoperatører/reisearrangører,
men bistår også andre grupper og enkeltpersoner i forbindelse
med besøk i Lofoten. Ta gjerne kontakt for et totaltilbud med
overnatting, bespisning, samt opplevelsesturer med buss, båt
eller til fots. Kontor på Leknes og i Tromsø.
Tel: (+47) 76 06 09 70
Fax: (+47) 76 08 64 67
post@lofotguide.com
www.lofotguide.com
Svinøya Rorbuer -Base Camp Lofoten - Totalleverandør
i Lofoten innenfor overnatting, bespisning, events, opplevelse &
aktiviteter.
Vi tilbyr totale pakkeløsninger til enkeltreisende, bedrifts- og
gruppemarkedet. Med over 16 års erfaring innenfor reiselivet, kan
du som kunde føle deg trygg på at vi gir deg de beste løsningene
for ditt arrangement i Lofoten. Det skal være innhold, historier,
drama, kunnskap. En opplevelse i verdensklasse og et minne
for resten av livet. Ute ved kysten nord for Polarsirkelen skifter
klimaet fort. Med vår lokale tilhørighet, kunnskap, nettverk og
erfaring vil vi sørge for at du, sammen med oss, takler de arktiske
værforandringene, og får en gjennomførbar og kunnskapsrik
opplevelse uansett vær! Svinøya Rorbuer innehar de nødvendige
ansvarsforsikringer og har kvalitetssikrede samarbeidspartnere.
Medlem i Reisegarantifondet, RGF.
Tel: (+47) 76 06 99 30
Fax: (+47) 76 07 48 98
post@svinoya.no
www.svinoya.no
Shopping i Lofoten
Rødsand
Rødsand Libris er en bokhandel med stort utvalg i Lofotlitteratur og
postkort. Suvenirer samt kontorrekvisita finner du også her. Butikken
ligger sentralt til ved torget i Svolvær, og med kort vei til kaffe barene
på havnepromenaden. Fra juni til ultimo august er åpningstidene 10.00 til
22.00. Alle typer betalingskort aksepteres. Tilbud om Tax-free shopping til
kunder bosatt utenfor Skandinavia. I andre etasje ligger galleri Dina. Du
finner også Rødsand Libris i Amfisenteret i Svolvær og i Lofotsenteret på
Leknes. Sulten på Lofotinfo? Velkommen til oss!
Tel: (+47) 76 07 59 11
Fax: (+47) 76 07 59 19
rodsand.bokhandel@libris.no
www.rodsand.net
VIC
Vic Bremnes tilbyr norske strikkevarer for hele familien og moteklær for
menn, med merker som Gant og Jean Paul. Kvalitet med topp service!
Butikken ligger sentralt til ved torget i Svolvær.
Åpent kl 9.00 – 19.00 mandag – fredag i juni, juli og august. Lørdager
åpent 10:00-15.00. Alle typer betalingskort aksepteres. Tilbud om Tax-free
shopping til kunder bosatt utenfor Skandinavia.
Velkommen innom til en hyggelig handel!
Tel: (+47) 76 07 13 34
Fax: (+47) 76 07 46 03
vic.svolvaer@voice.no
Lofoten Gaver og Brukskunst
Lofoten Gaver og Brukskunst tilbyr ikke bare Lofotens største utvalg av
suvenirer, men også et glimt inn i Lofotens historie. Gratis adgang, lokalt
håndverk og brukskunst, klær og smykker, postkort og bilder samt keramikk
fra eget verksted. Alle typer betalingskort og valuta aksepteres. Tax-free
shopping. Uansett vær ute – i denne butikken er det alltid koselig. Egen
peiskrok og servering av kaffe og kaker. Tilbyr også nettbutikk. Beliggenhet:
Storgata 38, 8370 Leknes. Åpent hele året.
Tel: (+47) 76 08 13 12
Fax: (+47) 76 08 16 80
post@gave.no
www.gave.no
© Jann Engstad © Geir Rune Holm © Terje Rakke/Innovasjon Norge © Jann Engstad
18 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
t
t
r
a
k
s
j
o
n
e
r
Lofoten Nature, Svolvær
Naturinformasjon med vekt på geologi, flora, fauna
og det fantastiske livet i havet omkring Lofoten – gir
det beste utgangspunkt for egne naturopplevelser!
Utstilling med fotografi av særdeles høy kvalitet og
spektakulære multimediapresentasjoner, bibliotek
og egen gave- og suvenirbutikk med særpreg.
Beliggenhet: ved torget i Svolvær sentrum.
Tel: (+47) 76 07 05 00
post@lofotennature.com
www.lofotennature.com
Åpningstider:
I hovedsesong 13/6-23/8 åpent alle dager 14-22
Utenom hovedsesong; se www.lofotennature.com
V: 50, B u/16: 25
Magic Ice, Svolvær
Skulpturer og installasjoner av is, dramatisk lyssatt
og med lyd, musikk og bilder til, forteller om natur,
tradisjoner og fiskerliv i dette matfatet av en øyverden.
Magic Ice har en atmosfære som må oppleves fra
innsiden. Beliggenhet: ytterst på hurtigrutekaia i
Svolvær.
Tel: (+47) 76 07 40 11
Fax: (+47) 76 07 40 12
post@magic-ice.no
www.magic-ice.no
Dato 1-5 6 7
15/6-20/8 12-22.30 12-22.30 12-22.30
21/8-14/6 18-22 18-22 18-22
V: 95, B u/16: 60, G o/20: 80
Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær
Kunstnersenterets galleri viser skiftende utstillinger av samtidig
billedkunst og kunsthåndverk. Butikken tilbyr et rikt utvalg
billedkunst og kunsthåndverk, samt bøker, plakater, postkort
og kataloger. Kunstnersenteret er drevet av de nordnorske
kunstnerorganisasjonene.
Beliggenhet: Svinøya i Svolvær. Flytter til torget i Svolvær våren
2009.
Tel: (+47) 76 06 67 70
Fax: (+47) 76 07 00 15
post@nnks.no
www.nnks.no
Dato 1-5 6 7
20/6 -17/8 10-18 10-18 10-18
Resten av året: onsdag-søndag 11-15
Åpner på bestilling hele året.
V: 30, B u/16: gratis, H/S: 20, G o/10: 20
Galleri Dagfinn Bakke, Svolvær
Galleriet eies av billedkunstneren Dagfinn Bakke. Galleriet
har løpende utstillinger med akvareller, skulpturer og grafikk
av kjente norske kunstnere. Salg. Innramming. Beliggenhet:
Svolvær sentrum, nært hurtigrutekaia.
Tel: (+47) 76 07 19 98
Fax: (+47) 76 07 17 62
einbakk2@online.no
www.dagfinnbakke.no
Dato 1-3, 5 4 6
1/1-31/12 11-15 11-19 11-14
Gratis inngang, G: 400 inkl omvisning.
Lofotakvariet, Storvågan
Akvariet viser livet i havet fra fjæresteinene til de store dyp.
Her finnes også en seldam og en oterdam som er blitt meget
populære blant de besøkende. Arktisk torsk (skrei) og en rekke
fiskeslag fra området finnes ved Lofotakvariet. Naturbilder fra
Lofoten vises i en flott film. Havmiljøsenter med utstillingen
”Kunsten å sameksistere”. Kafé og suvenirbutikk. Anbefales for
barnefamilier.
Tel: (+47) 76 07 86 65
Fax: (+47) 76 07 89 40
post@lofotakvariet.no
www.lofotakvariet.no
Dato 1-5 6 7
1/2-30/4 11-15 # 11-15
1/5-31/5 11-15 11-15 11-15
1/6-31/8 10-19 10-19 10-19
1/9-30/11 11-15 # 11-15
V: 100, B (3-15): 50, H/S/G o/20: 70, F (2v+3b): 280
Fellesbillett Storvågan: V 160, B (3-15) 70
Galleri Espolin, Storvågan
Landets største samling av billedkunstner Kaare Espolin
Johnsons (1907-1994) verk. Formidler kulturhistorien på en
uforglemmelig måte. To permanente utstillingssaler, samt en for
skiftende utstillinger. Videorom, Espolinrom og kunstbutikk.
Tel: (+47) 76 07 84 05
Fax: (+47) 76 07 89 85
post@galleri-espolin.no
www.galleri-espolin.no
Dato 1-5 6 7
2/1-30/1 11-15 # #
1/2-30/4 11-15 # 11-15
1/5-31/5 11-15 11-15 11-15
1/6-31/8 10-19 10-19 10-19
1/9-20/12 11-15 # 11-15
V: 60, B 3-15: 25, H/S: 45
Fellesbillett Storvågan: V 160, B (3-15) 70
Museum Nord - Lofotmuseet, Storvågan
Museet er bygget opp rundt en gammel væreiergård.
Hovedbygningen fra 1815 inneholder flere utstillinger. På
museumsområdet finnes naust med Nordlandsbåter, gamle
rorbuer og kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder.
Omvisning etter avtale. Anbefales for barnefamilier.
Tel: (+47) 76 06 97 90
Fax: (+47) 76 06 97 99
lofotmuseet@museumnord.no
www.lofotmuseet.no
Dato 1-5 6 7
2/1-30/4 9-15 # #
1/5-31/5 9-15 11-15 11-15
1/6-31/8 10-19 10-19 10-19
1/9-30/9 9-15 # 11-15
1/10-18/12 9-15 # #
Åpner på bestilling hele året.
V: 60, B (3-15): 25, H/S: 45, G o/20: 45
Fellesbillett Storvågan: V 160, B (3-15) 70
Omvisning etter avtale.
Ocean Sounds, Henningsvær
På forsknings- og utstillingssenteret kan du møte forskere og få
et unikt innblikk i forskningen på Spekkhoggeren. Her kan du
lytte til hvalenes lyder og lære mye om Lofotens natur og marine
liv, enten via foredrag, på kurs eller i biblioteket. I tillegg har vi
foto- og kunstutstillinger, suvenirer og visning av filmen “Øyene
i havet” av XLofoten. Mai-november har du muligheten til å delta
på forskningstokter og guidede hval-sel-fugl-safarier med RIB.
Beliggenhet er rett overfor torget i Henningsvær, på andre
siden av havnebassenget, ca 20 minutters gangavstand fra
parkeringsplassen.
Tel: (+47) 76 07 18 28 / 414 26 713
info@ocean-sounds.com
www.ocean-sounds.com
Dato 1-5 6 7
1/6-31/8 14-18 14-18 14-18
Daglige tilbud:
Safariturer kl 10-14 eller 17-21 (væravhengig, min 4 pers, max
10 pers)
XLofoten filmvisning kl 16. Foredrag kl 17 (min 5 pers)
1/9-desember: Forskningsperioden – ring oss om åpningstider
og safari.
Gratis inngang. Åpner på bestilling hele året.
Engelskmannbrygga, Henningsvær
Brygga ble bygget av et engelsk firma omkring 1900. I dag
inneholder den boliger og verksteder for tre håndverksbedrifter:
Glasshytta Henningsvær AS, Keramiker Cecilie Haaland og Tringa
AS (fotograf John Stenersen). Demonstrasjon av glassblåsing
og keramikkproduksjon etter avtale. Kunsthåndverkssenter med
felles utsalg.
Tel: (+47) 76 07 52 85 / 76 07 22 12
Fax: (+47) 76 07 87 88
jostener@online.no, kamalm@online.no
www.engelskmannsbrygga.no
Dato 1-5 6 7
28/2-12/6 10-16 * 10-16 12-16
13/6-9/8 10-20 10-20 10-20
10/8-23/12 10-16 * 10-16 12-16
* Stengt på mandag og tirsdag
Gratis inngang i åpningstiden.
Grupper hele året etter avtale: 750
Glassblåsing/keramikkproduksjon etter avtale: 1500
At t r a k s j o n e r
©

F
a
b
r
i
c
e

M
i
l
o
c
h
a
u

2
0
0
5

F
r
a
n
c
e
©

L
o
f
o
t
a
k
v
a
r
i
e
t
©

F
a
b
r
i
c
e

M
i
l
o
c
h
a
u

2
0
0
5

F
r
a
n
c
e
©

F
a
b
r
i
c
e

M
i
l
o
c
h
a
u

2
0
0
5

F
r
a
n
c
e
©

K
j
e
l
l

O
v
e

S
t
o
r
v
i
k
©

L
o
f
o
t
e
n

K
r
i
g
s
m
i
n
n
e
m
u
s
e
u
m
©

K
o
n
s
t
a
n
t
i
n

K
u
d
r
y
a
v
t
s
e
v
19
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
t
t
r
a
k
s
j
o
n
e
r
Forklaringer: 1-5: mandag-fredag 6: lørdag 7: søndag #: stengt B: barn V: voksen S: student H: honnør G: gruppe F: familie
Galleri Lofotens Hus/Galleri Harr, Henningsvær
Norges største samling av nordnorsk malerkunst fra gullalderen. Over
hundre unike kunstverker av Ulving, Holmboe, Juul, Sinding med flere.
Stor utstilling med malerier av Karl Erik Harr, som er en av Norges mest
anerkjente billedkunstnere.
Internett booking: www.lofoten.info
Opplev Frank A. Jenssens mesterlige multivisjonsprogram som består av
naturlyd, musikk og bilder fra Lofoten. Programmet er sett av over en million
mennesker og har vært vist over hele Europa. Visning hver hele time fra
20.5 til 31.8.
Tel: (+47) 76 07 15 73 / 915 95 083
Fax: (+47) 76 07 48 84
post@galleri-lofoten.no
www.galleri-lofoten.no
Dato 1-5 6 7
20/5-9/6 10-19 10-19 10-19
10/6-10/8 9-19 9-19 9-19
11/8-31/8 10-19 10-19 10-19
Åpner på bestilling hele året.
V: 75, B u/16: 35, H: 60, G o/15: 60
Multimedievisning hver hele time 20/5-31/8.
Riksheim, Henningsvær
- et fiskebruk med ekte opplevelser.
Trandamping og tørrfiskvraking. På et av de mest tradisjonsrike fiskebruk i
Lofoten, kan du også smake på opplevelsene: Nydampet tran og tørrfisk.
Ramsalte opplevelser i Henningsvær:
• Bespisning
• Museum
• ”Henningsvær et fiskevær”
• Småskala produksjon av lokale spesialiteter
post@riksheim-aktiviteter.no
Tel (+47) 909 72 556
Galleri 2, Stamsund
100 meter fra Hurtigrutekaia får man en unik kunstopplevelse i et gammelt
vaskeri: prosjektmodeller med lysshow, bl.a. Scott Thoes fredsbru av tanks,
monumentale billedtepper laget av Vebjørg Hagene Thoe og filmer fra
forskjellige kunstnere. Vi viser ny nordnorsk kunst fra flere aktører – både
malerier, grafikk, keramikk og tekstil. Barna har et eget tegnerom, der
papegøyen Laura sitter modell. Godt utvalg i kunstkort og reproduksjoner.
Tel: (+47) 76 08 46 66 / 90 95 65 46
vebjorg@online.no
www.galleri2.no
Dato 1-5 6 7
1/6-30/8 12-16 12-16 12-16
1/6-30/8 19.30-21.30 19.30-21.30 19.30-21.30
Åpner på bestilling hele året.
V: 30, B: gratis. Omvisning etter avtale.
Aalan Gård, Lauvdalen
Økologisk gård med gårdsbutikk, osteproduksjon av geit- og kumelk, samt
urteproduksjon. Gården og urtehagen er åpen for besøk. Merkede turstier,
beskrivelse og kart fås på gården. Omvisning etter avtale. Anbefales for
barnefamilier. Ta av E10 ved Shell-stasjonen ved Sletteng (Bøstad). Følg skilt
”Aalan Gård” til vår gårdsbutikk.
Tel: (+47) 76 08 45 34 / 977 11 184
knut@aalan.no
www.aalan.no
Dato 1-5 6 7
1/1-31/12 10-20 10-20 #
Gratis inngang. Omvisning etter avtale hele året.
Lofotr Viking Museum, Borg
Imponerende rekonstruksjon av det største hus som er funnet fra vikingtiden.
I langhuset er det omvisning i gildehall, boligdel og utstilling. Kopi av
vikingskip, smie og naust. Villsvin, hester og utgangersauer. Aktivitetstilbud
i sommersesongen. Rotur med vikingskipet. Anbefales for barnefamilier.
Beliggenhet: Ved E10. Sett av minimum 1,5 time.
Tel: (+47) 76 08 49 00
Fax: (+47) 76 08 49 10
vikingmuseet@lofotr.no
www.lofotr.no
Dato 1-5 6 7
1/1-1/5 13-15 ** # #
2/5-31/5 11-16 11-16 11-16
1/6-24/8 10-19 10-19 10-19
25/8-13/9 11-16 11-16 11-16
14/9-31/12 13-15 **
** kun fredager
V: 110*/90, B (6-15): 55*/40, H/S: 90*/80, G o/12: 90, F (2v+3b):
300*/250
*Pris inngang 15/6-15/8
Åpner på bestilling hele året.
Internett booking: www.lofoten.info
Lofoten Gårdsysteri, Saupstad
Lofoten gårdsysteri ligger ved vakre Steinfjorden på yttersiden av Lofoten.
Hvite geitoster, kjekjøtt og sesongens bær er økologiske spesialiteter fra
gården. Omvisning på gården og/eller gårdsysteriet kan bestilles, eventuelt
med smaksprøver. Servering kan også bestilles. Anbefales for barnefamilier.
Beliggenhet: Ta av E10 ved Liland (Bøstad) og følg skilting mot Unstad.
Tel: (+47) 76 08 96 31 / 952 77 106
lofoten-gardsysteri@online.no
www.lofoten-gardsysteri.no
Dato 1-5 6 7
15/5-15/9 10-21 10-21 #
Åpner på bestilling hele året.
Gratis inngang. Omvisning etter avtale.
Vestvågøy Museum, Fygle og Skaftnes
På Fygle har museet en samling knyttet til skolehistorie og
fiske. På Skaftnes, et våningshus fra 1860 med innbo, brygge,
storbåtnaust og smie. Anbefales for barnefamilier. Beliggenhet:
Fygle, ca 2 km fra Leknes mot Stamsund. Skaftnes, ca 2 km
fra Ure.
Tel: (+47) 76 08 49 00
Fax: (+47) 76 08 49 10
vikingmuseet@lofotr.no
www.lofotr.no/norsk/avdelinger/fygle.htm
Dato 1-5 6 7
Fygle 1/6-31/8 11-16 # 11-16
Skaftnes 15/6-15/8 11-16 # 11-16
V: 40, B/H/S: 20, G: 35
Åpner på bestilling hele året.
Lofoten Design/Glasshytta, Vikten
Nord-Norges første glassblåser. Både glasshytta og
keramikktårnet har et særpreget arkitektonisk miljø, og ligger i
barnevennlige omgivelser. Produksjon av keramikk og glass med
Lofotruna som tema. Natur og tradisjon er inspirasjonskildene.
Kunstutsalg. Kafè med tilbud om enkle retter, kaffe og kaker.
Alt hjemmelaget. Utenfor finner du hvite sandstrender,
morenelandskap og turstier.
Tel: (+47) 76 09 44 42
Fax: (+47) 76 09 47 14
Dato 1-5 6 7
1/5-30/8 10-19 10-19 10-19
Åpner på bestilling hele året.
V/H/S: 20, G: etter avtale.
25/6-20/8: Glassblåsing og keramikkproduksjon.
Dagmars Dukke- og Leketøymuseum, Sakrisøy
Åpnet i 1992 som det første i sitt slag i Norge. Trivelig privat
museum med utstilling av ca 2.500 dukker og leker fra tidsrommet
1860-1965. Morsom bruktbutikk i 2. etasje også med salg av kaffe
og vafler. Dette er stedet ”som taler til hjertet”! Anbefales for hele
familien, også for store og små gutter. Beliggenhet: ved E10, mellom
Reine og Hamnøy.
Tel: (+47) 900 35 419 / 76 09 21 43
sakrisoy@lofoten-info.no
www.lofoten.ws
Dato 1-5 6 7
22/5-20/6 10-18 10-18 10-18
21/6-15/8 10-20 10-20 10-20
16/8-31/8 10-18 10-18 10-18
Åpner på bestilling hele året.
V: 50, B o/3: 25, H/S: 40, G o/20: 40
Galleri Eva Harr, Reine
Permanent utstilling med oljemalerier av Eva Harr. Salg av grafiske trykk.
Multimedievisning ”Sea Eagles and Whales” av Frank A. Jenssen hver hele
time.
Tel: (+47) 76 07 15 73 / 915 95 083
post@galleri-lofoten.no
Dato 1-5 6 7
25/5-25/8 10.30-18 10.30-18 10.30-18
Multimedievisning hver hele time.
V: 60, H/G: 50, B u/16: gratis.
Norsk Telemuseum, Sørvågen
Hovedtema: ”Torsk, telegraf og telefon”. Et sjeldent museum der utstillingene
om linjetelegraf, trådløs telegrafi og trådløs telefoni gir deg svar på hvorfor
Lofoten ble en så viktig del av norsk og europeisk telehistorie – og der både
Keiser Wilhelm II og G. Marconi ble knyttet til etableringen av Nord-Europas
første faste trådløse telegraf.
Tel: (+47) 76 09 14 88
Fax: (+47) 76 09 15 66
nfmuseum@lofoten-info.no
www.lofoten-info.no/nfmuseum
Dato 1-5 6 7
20/6-20/8 11-17 11-17 11-17
Åpner på bestilling hele året.
V: 40, B o/12: 20, S: 20
Omvisning etter avtale.
Norsk Fiskeværsmuseum, Å
Helårsåpent museum som viser liv og arbeid i fiskeværet Å, og Lofotfisket
de siste 250 år. Båter, redskaper og tørrfisk. Trandamperiet, bakeriet (1844)
med sommersalg av kanelboller… Smia. Fiskerfamiliens hus. Rorbua. Skøyta
”Glimt” med overnattingsmulighet. Draugen. Historisk hage. Fast guiding
og familieaktiviteter sommerstid, foruten to suvenir- og gavebutikker m/
internett. Velkommen!
Tel: (+47) 76 09 14 88
Fax: (+47) 76 09 15 66
nfmuseum@lofoten-info.no
www.lofoten-info.no/nfmuseum
Dato 1-5 6 7
1/1-19/6 11-15.30 # #
20/6-20/8 10-18 10-18 10-18
21/8-31/12 11-15.30 # #
V: 50, B 8-15: 25, S: 25, H: 40
Omvisning etter avtale.
At t r a k s j o n e r
20 w w w . l o f o t e n . i n f o
T
r
a
n
s
p
o
r
t
/
S
p
i
s
e
s
t
e
d
e
r
© Fabrice Milochau 2005 France
SPISESTEDER
STED NAVN TELEFON (+47) TELEFAX (+47) WEB E-POST
KAPA-
SITET
SESONG
Svolvær Restaurant Nihao 76 07 79 00 www.ni-hao.no post@ni-hao.no 70+70 1.1.-31.12.
Svolvær Restaurant Kjøkkenet 76 06 64 80 76 06 64 70 www.anker-brygge.no booking@anker-brygge.no 48 1.1.-31.12.
Svolvær Børsen Spiseri 76 06 99 31 76 07 48 98 www.svinoya.no post@svinoya.no 100 1.1.-31.12.
Svolvær Du Verden Restaurant 76 07 70 99 76 07 70 98 www.duverden.net post@duverden.net 70+30 1.1.-31.12.
Svolvær Restaurant Bojer 76 04 90 00 76 04 90 49 www.thonhotels.no/lofoten lofoten@thonhotels.no 200 1.3.-31.12.
Kabelvåg Præstengbrygga 76 07 80 60 jaaa-joh@online.no 250 1.1.-31.12.
Ørsvågvær Ørsvåg Restaurant 76 07 81 80 76 07 83 37 www.orsvag.no booking@orsvag.no 80 19.6-15.9
Henningsvær Restaurant Den Blå Fisk 76 07 47 50 76 07 47 30 www.henningsvaer.no booking@henningsvaer.dvgl.no 70 1.1.-31.12.
Henningsvær Restaurant Fiskekrogen 76 07 46 52 76 07 46 55 www.fiskekrogen.net post@fiskekrogen.net 80 1.3.-15.9.
Alstad Lofoten Turistsenter 76 08 64 44 76 08 64 44 post@lofotturist.no 150 1.1.-31.12.
Leknes Restaurant Bevares 76 08 08 25 76 08 08 92 www.norlandia.no/lofoten lofoten@norlandia.no 70 1.1.-31.12.
Mortsund Restaurant Marmælen 76 05 50 60 76 08 71 11 www.statles.no post@statles.no 150 1.6.-1.9.
Stamsund Skjærbrygga Restaurant 76 05 46 00 76 05 46 01 www.skjaerbrygga.no firmapost@skjaerbrygga.no 50 1.1.-31.12.
Ramberg Ramberg Gjestegård 76 09 35 00 76 09 31 40 www.ramberg-gjestegard.no ramberggjest@lofoten.com 70 1.1.-31.12.
Reine Restaurant Gammelbua 76 09 22 22 76 09 22 25 www.reinerorbuer.no post@reinerorbuer.no 78 mai-september
Sørvågen Restaurant Maren Anna 76 09 20 50 76 09 20 51 www.lofoten-info.no/marenanna marenanna@lofoten-info.no 76 1.1.-31.12.
Sørvågen Holmen Restaurant 76 09 13 06 76 09 13 07 www.holmenlofoten.no booking@holmenlofoten.no 40 1.1.-31.12.
Å Brygga Restaurant 76 09 11 21 76 09 12 82 www.lofoten-rorbu.com info@lofoten-rorbu.com 250 juni-august
LEIEBIL FIRMA TELEFON (+47) TELEFAX (+47) WEB E-POST
Svolvær og Leknes Avis Bilutleie 76 07 11 40 76 07 75 99 www.avis.no svolvar@avis.no
TAXI & MAXI-TAXI
Svolvær Svolvær og Kabelvåg Taxi 76 07 06 00 76 07 22 60 www.lofoten-taxi.no post@lofoten-taxi.no
www.lofotentaxi.com
TURBUSSER
Svolvær Palmberg Buss 900 39 804 76 07 26 59 www.palmberg-buss.no stig@palmberg-buss.no
Stamsund og Svolvær Arctic Buss Lofoten 926 99 060 927 71 484 www.arcticbuss.no post@arcticbuss.no
Leknes og Sortland
Veolia Transport Nord,
Vestfjord Buss
78 40 70 00 76 12 11 89 www.veolia-transport.no vestfjord.buss@veolia-transport.no
21
w w w . l o f o t e n . i n f o
C
A
M
P
I
N
G
/
H
Y
T
T
E
R

H
O
T
E
L
L
/
V
A
N
D
R
E
R
H
J
E
M
/
G
J
E
S
T
E
H
U
S
SYMBOLFORKLARING
A=Hus, C=Camping, D=Hytte, F=rom, G=Gjestehus/pensjonat, H=Hotell, L=Leilighet, R=Rorbu, S=Sjøhus, V=Vandrerhjem
Prisen for overnatting er oppgitt per hytte/boenhet samt fra laveste pris enkeltrom til høyeste pris dobbeltrom på hotell.
zZr Restaurant zZ/ Allergi-rom zZw El-uttak z— Hvalsafari ■ Under kr 500 pr. døgn
zZs Kafé zZi Tilrettelagt for rullestolbrukere zZf Båtutleie z‡ Havrafting ■ Kr 500 – 750 pr. døgn
zZm Øl/vin zZu Sykkelutleie zZY Lekeplass zZy Ridning ■ Kr 750 – 1000 pr. døgn
zZn Alle rettigheter zZF Fiskemuligheter z« Vandring z| Vinteraktiviteter ■ Over kr 1000 pr. døgn
z» Dykking/Snorkling z¥ Golf z÷ Kano/kajakpadling zk Konferanse

HOTELL/VANDRERHEIM/GJESTEHUS
CAMPING/HYTTER
STED
BEDRIFT
E-POST
TLF./FAX/
ROM/
SENGER
HYTTER/
SENGER
PRIS-
KLASSE
SESONG
8064 Røst
Røst Bryggehotell
bojohans@online.no
76 05 08 00
76 09 60 40
H 16 / 32 ■■ zZrzZszZnzZ/zZizZfzZFzZuzZØzZk
www.rostbryggehotell.no
01/01
31/12
Å
8392 Sørvågen
Å-Hamna Rorbuer/Independent Hostel
info@lofotenferie.com
76 09 12 11 / 911 50 560
76 09 11 14
V 8 / 20 ■ zZszZfzZFzZuzZ«zZY
www.lofotenferie.com
01/01
31/12
Å
8392 Sørvågen
Å Rorbuer & Vandrerhjem
info@lofoten-rorbu.com
76 09 11 21
76 09 12 82
FRSV 15 / 73 ■■■ zZrzZszZnzZfzZFzZuzZ«zZYzZØzZk
www.lofoten-rorbu.com
01/01
31/12
Vikingveien 459
8360 Bøstad
Borg Overnatting
post@borg-overnatting.no
915 71 557 / 915 75 297
76 08 46 28
F 11 / 65 ■ zZFzZ«zZ÷zZY
www.borg-overnatting.no
01/01
31/12
Lillevollveien 15
8370 Leknes
Norlandia Lofoten Hotell
lofoten@norlandia.no
76 08 08 25
76 08 08 92
H 60 / 118 ■■ zZrzZszZnzZ/zZizZ«
www.norlandia.no/lofoten
01/01
31/12
Alstad 53
8370 Leknes
Lofoten Bed and Breakfast
booking@lofotenbb.no
76 08 99 49 / 911 18 308 F 4 / 13 ■ zZrzZszZnzZfzZFzZuzZ«
www.lofotenbb.no
01/01
31/12
Hov
8314 Gimsøysand
Lofoten Golf Links
post@lofoten-golf.no
76 07 20 02 / 917 69 809
76 07 20 03
DFL 16 / 26 1 / 4 ■■■■ zZrzZszZnzZFzZ«zZ¥zZyzZk
www.lofoten-golf.no
01/01
31/12
Hjellskjæret
8312 Henningsvær
Henningsvær Bryggehotell
booking@henningsvaer.dvgl.no
76 07 47 50
76 07 47 30
H 30 / 61 ■■ zZrzZnzZ/zZFzZ«zZ÷zZ±zZ‡zZ—zZØzZk
www.henningsvaer.no
01/01
31/12
8312 Henningsvær
Finnholmen Brygge
post@finnholmen.no
76 06 99 60
76 06 99 69
H 23 / 46 ■■ zZrzZszZnzZ/zZFzZ«zZ±zZ‡zZØzZk
www.finnholmen.no
01/03
01/09
8312 Henningsvær
Nordnorsk Klatreskole
post@nordnorskklatreskole.no
76 07 49 11 F 12 / 35 ■■ zZszZnzZFzZ«zZ±zZ‡zZØ
www.nordnorskklatreskole.no
01/01
31/12
Finnesveien 24
8310 Kabelvåg
Lofoten sommerhotell/Kabelvåg Vandrerhjem
post@lofoten.fhs.no
76 06 98 80
76 06 98 81
HV 58 / 117 ■■ zZszZFzZ«zZ÷zZw
www.lofoten.fhs.no
05/06
06/08
Ørsvågvær
8310 Kabelvåg
Lofoten Turist- og Rorbusenter
booking@orsvag.no
76 07 81 80
76 07 83 37
CDF-
HRS
16 / 36 28 / 142 ■■■■ zZrzZszZmzZfzZFzZ«zZYzZw
www.orsvag.no
01/01
31/12
Fiskergt 46
8300 Svolvær
Norlandia Vestfjord Hotell
service@vestfjord.norlandia.no
76 07 08 70
76 07 08 54
H 63 / 118 ■■ zZrzZszZnzZ/zZizZFzZ«zZ‡zZ—zZØzZk
www.norlandia.no/vestfjord
01/01
31/12
Austnesfjordgt. 12
8300 Svolvær
Best Western Svolvær Hotell Lofoten
post@svolvar-hotell.no
76 07 19 99
76 07 09 09
H 28 / 58 ■■ zZrzZszZnzZ/zZFzZuzZ«zZ‡zZ—zZk
www.svolvar-hotell.no
01/01
31/12
Lamholmen
8305 Svolvær
Rica Hotel Svolvær
rica.hotel.svolvar@rica.no
76 07 22 22
76 07 20 01
H 147 / 280 ■■ zZrzZnzZ/zZizZFzZ«zZ‡zZ—zZk
www.rica.no
01/01
31/12
Torget
8300 Svolvær
Thon Hotel Lofoten
lofoten@thonhotels.no
76 04 90 00
76 04 90 49
H 163 / 326 ■ zZrzZszZnzZ/zZizZFzZ«zZ‡zZ—zZØzZk
www.thonhotels.no/lofoten
01/04
31/12
Moskenesvågen
8392 Sørvågen
Moskenes Camping
kra-ri@online.no
994 89 405
76 09 14 37
C ■ zZszZnzZizZFzZ«zZYzZw
15/05
31/08
Rolvsfjord
8370 Leknes
Brustranda Sjøcamping
bl-tjoen@online.no
76 08 71 00
76 08 71 44
CD 21 / 100 ■■■■ zZszZmzZizZfzZFzZ«zZYzZw
www.brustranda.no
15/05
31/08
Alstad
8370 Leknes
Lofoten Turistsenter
post@lofotturist.no
76 08 64 44
76 08 64 44
CD 6 / 23 ■■ zZrzZszZnzZizZFzZ«zZYzZw
01/01
31/12
Hov
8314 Gimsøysand
Lofoten Golf Links
post@lofoten-golf.no
76 07 20 02 / 917 69 809
76 07 20 03
DFL 16 / 26 1 / 4 ■■■■ zZrzZszZnzZFzZ«zZ¥zZyzZk
www.lofoten-golf.no
01/01
31/12
Hov, Gimsøy
8314 Gimsøysand
Hov Feriegård & Camping
unnihov@online.no
76 07 71 57 / 477 55 813
76 07 71 57
ACD 10 / 20 1 / 4 ■■ zZszZnzZFzZ«zZ¥zZyzZYzZw
www.hov-feriegard.no
01/01
31/12
Ørsvågvær
8310 Kabelvåg
Lofoten Turist- og Rorbusenter
booking@orsvag.no
76 07 81 80
76 07 83 37
CDF-
HRS
16 / 36 28 / 142 ■■■■ zZrzZszZmzZfzZFzZ«zZYzZw
www.orsvag.no
01/01
31/12
8309 Kabelvåg
Lofotferie
post@lofotferie.no
911 67 000
76 07 90 10
CDRS 21 / 90 ■■■■ zZrzZszZnzZizZfzZFzZuzZ«zZ÷zZ—zZw
www.lofotferie.no
01/01
31/12
Møllnosen 19
8310 Kabelvåg
Kabelvåg Feriehus & Camping
post@kabelvag.com
76 07 86 20 / 992 34 231
76 07 83 69
AC 1 / 6 ■■■ zZfzZFzZuzZ«zZyzZw
www.kabelvag.com
01/01
31/12
8315 Laukvik
Skippergården Camping
skippergaarden@c2i.net
76 07 51 97
76 07 51 97
ACD 4 / 10 5 / 18 ■ zZfzZFzZuzZ«zZYzZw
home.c2i.net/skippergaarden
01/01
31/12
Leirskoleveien 10
8300 Svolvær
Lofoten Feriesenter
post@lofoten-feriesenter.no
76 07 21 64
76 07 26 32
ACD 4 / 8 14 / 80 ■■■ zZFzZuzZ«zZ÷zZ‡zZ—zZYzZw
www.lofoten-feriesenter.no
01/01
31/12
Vaterfjord
8300 Svolvær
Hammerstad Sjøcamping
hammerstad-camping@c2i.net
76 07 03 05
76 07 22 80
CD 8 / 38 ■■■■ zZfzZFzZ«zZw
www.hammerstad.info
01/01
31/12
Ro r b u a s h i s t o r i e
Reine © Solveig Helland
BEHOVET OG TILBUDET
Allerede før år 900 forteller sagaen at båter ble utrustet langs
kysten for å fare til Lofoten og der delta i vinterens sesongfiske
etter torsk. I tillegg til vanlig hjemmefiske hørte man langs kysten
om dette særdeles verdifulle vinterfisket omkring Lofotøyene. Folk
tok til å reise i dager og uker, i sine åpne ro- og seilbåter, for å
delta i det rike Lofotfisket gjennom hele vinteren. Dette skapte
behov for innkvarteringstilbud. Hvordan dette ble løst de første
seklene vet vi lite om, men fra sagaen vet vi at kong Øystein,
tidlig på 1100-tallet, bestemte at det skulle bygges rorbuer for
tilreisende fiskere i Lofoten. Dette sier noe om hvor viktig dette
fisket allerede den gang var for landets økonomi.

NAVNET
RORBU? Hva kommer ordet av? BU betegner et (lite) hus, og har
sammenheng med å bo, å leve. Altså et mindre hus til å bo i, men
det brukes også i annen sammenheng, f.eks. redskapsbu – et hus
hvor redskap oppbevares. Første del i ordet RORBU, kommer fra
ordet å ro. I alle århundrer kom fiskerne i sine robåter, og først
i begynnelsen av forrige århundre kom det motor i fiskebåtene.
Man bokstavelig talt rodde fiske. Selv etter tre generasjoner med
motorbåter brukes fortsatt i dagligtale uttrykket å «ro fiske» om
det å delta i fisket. «Rorbu» er altså huset fiskerne bodde i mens
de rodde fiske.
NYTT FORMÅL OG MODERNISERING
Rundt 1960, da mange hundre rorbuer i Lofoten sto tomme året
rundt, og mange ble revet eller blåste ned av vinterstormene, ble
en del av de bedre buene for første gang leid ut til turister som
kom til Lofoten. I løpet av en 20-årsperiode økte antallet turister
som ønsket å bo i rorbu, og eierne restaurerte og moderniserte
sine buer. Den gamle hoveddelen kunne ofte beholdes slik den var,
mens den delen som ble brukt til oppbevaring av redskap og annet
utstyr, har blitt isolert mot kulde og innredet med dusj, toalett og
ett eller flere soverom. Mens det tidligere var vanlig å bære vann
til buene, kan vi si at i dag har alle buer innlagt vann.
SJØHUS
I fiskeværene finner man store bygninger oppført for mottak
av fiskernes fangst. Disse bryggene er oftest bygget i to til fire
etasjer, og her er blant annet innredet rom for innkvartering
av fiskearbeidere og båtmannskaper. Ettersom mange slike
innkvarteringer har vært brukt av fiskere, blir også disse enkelte
ganger omtalt som rorbu. For å skille denne innkvarteringsformen
fra de tradisjonelle, frittliggende rorbuene, brukes benevnelsen
SJØHUS om disse større bygningene. Innkvarteringstilbudet i
sjøhus er ofte i en mer moderne utførelse enn de gamle buene,
og mange steder er disse boenhetene mer romslige enn de
tradisjonelle rorbuene. I noen sjøhus er det ellers slik at flere
leietakere deler bruk av felles kjøkken og oppholdsrom.
22 w w w . l o f o t e n . i n f o
R
o
r
b
u
a
s

h
i
s
t
o
r
i
e
23
w w w . l o f o t e n . i n f o
R
o
r
b
u
e
r
/
S
j
ø
h
u
s
SYMBOLFORKLARING
A=Hus, C=Camping, D=Hytte, F=rom, G=Gjestehus/pensjonat, H=Hotell, L=Leilighet, R=Rorbu, S=Sjøhus, V=Vandrerhjem
Prisen for overnatting er oppgitt per hytte/boenhet samt fra laveste pris enkeltrom til høyeste pris dobbeltrom på hotell.
zZr Restaurant zZ/ Allergi-rom zZw El-uttak z— Hvalsafari ■ Under kr 500 pr. døgn
zZs Kafé zZi Tilrettelagt for rullestolbrukere zZf Båtutleie z‡ Havrafting ■ Kr 500 – 750 pr. døgn
zZm Øl/vin zZu Sykkelutleie zZY Lekeplass zzy Ridning ■ Kr 750 – 1000 pr. døgn
zZn Alle rettigheter zZF Fiskemuligheter z« Vandring z| Vinteraktiviteter ■ Over kr 1000 pr. døgn
z» Dykking/Snorkling z¥ Golf z÷ Kano/kajakpadling zzk Konferanse

RORBUER/SJØHUS
STED
BEDRIFT
E-POST
TLF./FAX/
SJØHUS/
SENGER
BUER/
SENGER
PRIS-
KLASSE
SESONG
Kårøy
8064 Røst
Kårøy Rorbucamping
booking@karoy.no
76 09 62 38 S 1 / 50 ■ zZrzZfzZFzZØ
www.karoy.no
01/05
31/08
8063 Værøy
Værøy Hotel & Booking
booking@lofotenportal.com
900 25 221 S ■■■■ zZszZFzZuzZ«zZØ
www.lofotenportal.com/Hotel
01/01
31/12
8390 Reine
Reine Rorbuer
post@reinerorbuer.no
76 09 22 22
76 09 22 25
R 22 / 80 ■■ zZrzZszZnzZFzZuzZ«zZØzZk
www.reinerorbuer.no
01/01
31/12
Sakrisøy
8390 Reine
Sakrisøy Rorbuer
sakrisoy@lofoten-info.no
76 09 21 43 / 900 35 419 R 19 / 91 ■■ zZszZFzZuzZ«zZYzZØ
www.lofoten.ws
01/01
31/12
Hamnøy
8390 Reine
Eliassen Rorbuer
rorbuer@online.no
76 09 23 05
76 09 24 40
R 19 / 85 ■ zZrzZnzZfzZFzZuzZ«zZk
www.rorbuer.no
01/01
31/12
Å
8392 Sørvågen
Å-Hamna Rorbuer
info@lofotenferie.com
76 09 12 11 / 911 50 560
76 09 11 14
RS 5 / 16 16 / 100 ■■■■ zZszZfzZFzZuzZ«zZY
www.lofotenferie.com
01/01
31/12
Å
8392 Sørvågen
Å Rorbuer & Vandrerhjem
info@lofoten-rorbu.com
76 09 11 21
76 09 12 82
FRSV 3 / 62 23 / 95 ■■■ zZrzZszZnzZfzZFzZuzZ«zZYzZØzZk
www.lofoten-rorbu.com
01/01
31/12
Holmen Lofoten
8392 Sørvågen
Holmen Lofoten
booking@holmenlofoten.no
76 09 22 30
76 09 22 31
ARS 3 / 25 ■ zZrzZszZnzZfzZFzZuzZ«zZ÷zZØzZk
www.holmenlofoten.no
01/01
31/12
Fredvang
8387 Fredvang
Lydersen Rorbuer & Sjøhus
alyder@online.no
76 09 41 17 RS 1 / 50 5 / 24 ■■■ zZ/zZizZfzZFzZuzZ«zZYzZØ
www.lofoten-info.no/lydersen
01/01
31/12
Nusfjord
8380 Ramberg
Nusfjord
booking@nusfjord.no
76 09 30 20
76 09 33 78
R 40 / 260 ■■ zZrzZnzZfzZFzZuzZ«zZ»zZ÷zZØzZk
www.nusfjord.no
01/01
31/12
Ballstadlandet 91
8373 Ballstad
Sjøstrand Rorbuer
post@rorbuer.info
76 08 84 95 / 481 13 565
76 08 84 72
RS 10 / 45 ■■■ zZszZfzZFzZ«zZYzZw
www.rorbuer.info
01/01
31/12
Oppsåttveien 10-12
8373 Ballstad
Hemmingodden Sjøhus
booking@hemmingodden.no
916 17 570 RS 2 / 25 ■■■ zZfzZFzZ«
www.hemmingodden.no
01/06
31/08
Hattvika
8373 Ballstad
Solsiden Brygge
booking@solsiden-brygge.no
404 63 333 R 6 / 26 ■■ zZfzZFzZuzZ«zZØ
www.solsiden-brygge.no
01/01
31/12
Mærvoll
8360 Bøstad
Joh.L.Unstad Sjøhus
funlofoten@yahoo.no
76 08 54 27 S 1 / 40 ■■ zZfzZFzZ«
www.stayaway.com/view-493.php
10/06
22/08
Mortsund
8370 Leknes
Statles Rorbusenter
post@statles.no
76 05 50 60
76 08 71 11
R 54 / 246 ■■■ zZrzZnzZfzZFzZuzZ«zZk
www.statles.no
20/01
20/12
Skjæret
8340 Stamsund
Skjærbrygga Rorbuer
firmapost@skjaerbrygga.no
76 05 46 00
76 05 46 01
R 19 / 110 ■■ zZrzZszZnzZfzZFzZuzZ«zZØzZk
www.skjaerbrygga.no
01/01
31/12
Hellandsgata 79
8312 Henningsvær
Johs.H.Giæver Sjøhus/Rorbuer
post@giaever-rorbuer.no
76 07 47 19
76 07 49 00
RS 1 / 18 10 / 40 ■■■■ zZizZFzZ«zZ±zZ‡zZØ
www.giaever-rorbuer.no
01/01
31/12
Banhammeren 53
8312 Henningsvær
Henningsvær Rorbuer
info@henningsvar-rorbuer.no
76 06 60 00 / 906 74 174
76 06 60 01
R 21 / 90 ■■ zZrzZnzZfzZFzZ«zZ‡zZØzZk
www.henningsvar-rorbuer.no
01/03
31/10
8312 Henningsvær
Fiskekrogen Henningsvær
post@fiskekrogen.net
76 07 46 52
76 07 46 55
RS 1 / 25 1 / 4 ■■ zZrzZszZnzZFzZ«zZ±zZ‡zZØ
www.fiskekrogen.net
01/03
15/09
Storvåganvn 22
8310 Kabelvåg
Nyvågar Rorbuhotell
booking@nyvagar.dvgl.no
76 06 97 00 / 905 02 103
76 06 97 01
R 30 / 120 ■■ zZrzZnzZfzZFzZuzZ«zZ÷zZk
www.nyvaagar.no
01/01
31/12
Ørsvågvær
8310 Kabelvåg
Lofoten Turist- og Rorbusenter
booking@orsvag.no
76 07 81 80
76 07 83 37
CDF-
HRS
5 / 10 5 / 18 ■■■■ zZrzZszZmzZfzZFzZ«zZYzZw
www.orsvag.no
01/01
31/12
8309 Kabelvåg
Lofotferie
post@lofotferie.no
911 67 000
76 07 90 10
CDRS 1 / 45 12 / 46 ■■■■ zZrzZszZnzZizZfzZFzZuzZ«zZ÷zZ—zZw
www.lofotferie.no
01/01
31/12
Kariosvn 14
8310 Kabelvåg
Lofoten Rorbusuiter
post@lofotodden.com
76 06 99 30
76 07 48 98
R 3 / 18 ■ zZizZFzZuzZ«zZ÷zZ‡zZ—
www.lofotodden.com
01/01
31/12
Sildpollnes - Vest-
pollen
8316 Laupstad
Sildpollnes Sjøcamp
aril-roe@online.no
909 45 619
76 07 02 88
S 1 / 24 ■■■ zZ/zZizZfzZFzZ«zZwzZk
www.sildpollnes-sjocamp.no
01/01
31/12
Svinøya
8300 Svolvær
Svinøya Rorbuer - BaseCamp Lofoten
post@svinoya.no
76 06 99 30
76 07 48 98
SRLF 31 / 120 ■■■■ zZrzZnzZfzZFzZ«zZ‡zZ—zZØzZk
www.svinoya.no
01/01
31/12
Lamholmen
8300 Svolvær
Anker Brygge Rorbusuiter AS
booking@anker-brygge.no
76 06 64 80
76 06 64 75
R 27 / 106 ■ zZrzZszZnzZ/zZizZFzZ«zZ‡zZ—zZØzZk
www.anker-brygge.no
01/01
31/12
Jektveien 10
8300 Svolvær
Lofoten Rorbuer
post@lofoten-rorbuer.no
76 07 18 33 / 915 95 450
76 07 18 77
AS 2 / 40 ■■■■ zZfzZFzZuzZ«zZ‡zZ—zZY
www.lofoten-rorbuer.no
01/01
31/12
Parkgt. 12
8300 Svolvær
Svolvær Sjøhuscamp
post@svolver-sjohuscamp.no
76 07 03 36
76 07 64 63
S 2 / 37 ■■■■ zZrzZszZFzZ«zZ‡zZ—zZØ
www.svolver-sjohuscamp.no
01/01
31/12
24 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t

i

2
0
0
9
Hv a s k j e r i L o f o t e n 2 0 0 9
27.-28. mars VM i Skreifiske, Svolvær
www.vmiskreifiske.info
Lofoten i mars/april er en vakker plass å være. Solen
begynner å varme, og den klare luften gir en fantastisk
utsikt over øyriket. Internasjonal fiskekonkurranse som
setter utropstegn etter flere dager med hyllest til skreien
som kommer hvert år til Lofoten. www.lofoteventyret.no
28.-29. mars Moskstraumcupen I, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
Fiskecup i en av verdens sterkeste malstrømmer
– Lofotfiske.
17.-19. april LofotFishing
www.lofotstand.no
Nord-Norges Internasjonale fiskerimesse arrangeres i
Kong Øystein Hall i Kabelvåg. LofotFishing er en fagmesse
som setter fokus på kyst og havfiskeflåten, maritim
service, fiskeforedling og havbruk.
26. april Lineegnemesterskap, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
VM i Lofotlineegning ispedd kystkultur av alle slag.
23.-24. mai Moskstraumcupen II, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
Fiskecup i en av verdens sterkeste malstrømmer.
29.-31. mai Codstock, Henningsvær
www.codstock.com
Spenstig musikk- og kulturfestival i et helt spesielt
fiskevær. Musikksjangeren er rock og blues.
2.-6. juni Stamsund Internasjonale Teaterfestival
www.stamsund-internasjonale.no
Kompromissløs og spennende scenekunst for alle
mennesker i alle aldersgrupper. Bransjetreff for
nordnorske scenekunstnere.
7. juni Andeløpet, Svolvær
www.vagand.no
Andeløpet representerer humor, galskap og masse penger
til frivillig arbeid. Løpet i 2007 ga kr 300.000 til lokale
lag og foreninger. Under andeløpet slippes ca 5000 gule
plastender ut i Strandelva i Svolvær. Aktiviteter for hele
familien hele helga.
23. juni St.Hans Konsert, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
26.-28. juni Lundefestivalen, Røst
www.lundefestivalen.no.
Lundefestivalen er en kultur- og naturfestival der
festivaldeltakerne blir oppdatert på sjøfuglbestandens
tilstand. Den er også en familiefestival for både liten og
stor med blanding av artister og kunstnere utenfra og
lokale krefter som skaper positive opplevelser og fest.
Velkommen til glade festivaldager på Røst!
28. juni Motbakkeløp, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
Opplev Moskenesfjellene på en ny og spenstig måte.
6.-12. juli Lofoten Internasjonale
Kammermusikkfest
www.lofotenfestival.com
Festivalens grunnide er å føre sammen en gruppe artister
på internasjonalt nivå for å gi kammerkonserter i en
avslappet atmosfære, og med Lofotens spektakulære
omgivelser som bakgrunn. Konsertene er spredt over
hele Lofoten.
19. juli Keisermarsj, Digermulen
www.digermulen.de
21. juli 1889 kom den tyske keiser og norgesvenn
Wilhelm II til Digermulen for første gang, og gjorde
dermed Digermulen kjent i de fine kretser. Det skulle
ikke bli det siste besøket hans på dette lille, naturskjønne
stedet. Program hele helgen, med Keisermarsjen som en
fin avslutning.
18.-19. juli Moskstraumcupen III, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
Fiskecup i en av verdens sterkeste malstrømmer -
midnattssolfiske.
31. juli-2. august ALO-festivalen, Ramberg
www.alofestivalen.no
Rock, groovy musikk og ren danseglede! Ungdommelig
musikkfestival i naturskjønne omgivelser.
Uke 32 Vikingfestival, Borg
www.lofotr.no
Du har kanskje tenkt tanken: Hvordan ville det være å
vandre rundt blant vikingene på Borg for over 1000 år
siden? Lyden av menn som gjorde våpen og skip klar
til ferd sørover, lukten av mat og toner fra skalden som
lager en ny sang til høvdingens ære?
August Konsert, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
For alle som liker norsk tradisjonell musikk.
25
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t

i

2
0
0
9
3.-5. september Lofoten Countryfestival, Leknes
www.lofoten-countryfestival.no
Leknes er stedet for country-entusiaster. Ta med cowboyhatt og -boots og hiv deg med i
dansen. Festivalen er avslutningen på “Høstvekka”, en hel uke med mange aktiviteter og
arrangement.
5.-6. september Moskstraumcupen IV, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
Fiskecup i en av verdens sterkeste malstrømmer - høstfiske.
Oktober
Lofoten Internasjonale Tørrfiskfestival, Henningsvær
www.litf.net
Bli med på konserter, kokkekonkurranser, restaurant- og galleribesøk, lysstøyping,
keramikkproduksjon, glassblåsing, utstillinger, samt friske aktiviteter på havet, i “værret”
og oppe i fjellene. Alt til ære for Tørrfisken.
Fra 1. november Førjulseventyret i Henningsvær
www.forjulseventyret.no
Blått lys i adventstida, nordlys eller en god storm… Uansett kan fiskeværet Henningsvær
friste med unike førjulstilbud fra ca 1. november til 20.desember! Julehandel i ro og
mak, gode matopplevelser, og kanskje Lofoten Sjømatteater! Julebord, en velfortjent
pause på en hyggelig kafè… Aktivitetene er mange; støp dine egne julelys, mal
julehjerter eller prøv deg som glassblåser! Kjøp julegavene i fred og ro hos våre dyktige
kunsthåndverkere og kom i skikkelig julestemning… Garantert kjøpesenterfritt!
7.-8. november Lofoten Gave og Håndverksmesse i Lofothallen, Leknes
5. desember Gammeldags jul på Å
www.lofoten-info.no/nfmuseum
Juleforberedelser på Norsk Fiskeværsmuseum, i det tradisjonsrike fiskeværet Å.
Bakeri, trandamperi, historiefortelling, julemarked.
20.-31. desember Lys i mørketid, Sørvågen
www.holmenlofoten.no
Et tilbud for alle som ønsker en julehøytid med nærvær og samhold.
31. desember Nyttårsfeiring på vikingvis, Borg
www.lofotr.no
Lofotr Viking Museum byr på nyttårsbankett. Ankomst høvdinghuset
med hest og slede dersom snøforholdene tillater det. Omvisning med
guide. Aktiviteter i høvdinghuset. Kvelden avsluttes med et skikkelig
vikinggilde!
For informasjon om flere arrangementer, se www.lofoten.info
MS Symra © DVGL Lofoten
© Jan Ottar Olufsen, www.codstock.com
© www.stamsund-internasjonale.no
Hv a s k j e r i L o f o t e n 2 0 0 9
26 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
Komplette pakker
med opplevelser, aktiviteter og overnatting.
Sommer - Midnattsolpakker. s
Vinter - Nordlyspakker. s
Historiefortelling og kunnskapsformidling s
Vi tilbyr kreativ organisasjonsutvikling. s
Faglige og sosiale sammenkomster. s
Historisk Amfi, vakker sandstrand. s
Sjekk www.nothernlightbasecamp.com. s
Galleri “Lyset over havet”. s
En vakker og spektakulær 9-hulls links bane anlagt ved havet på Gimsøy. s
Vi tilbyr overnatting ved banen i rom, leiligheter, hytter og camping. s
Golfinstruksjon og golfskøy for individuelle og grupper. s
Vi arrangerer turneringer for din bedrift. s
Restaurant med fantastisk utsikt og alle rettigheter. s
Midnatt-servering i juni og juli. s
Golf shop og Golf Pro. Utleie av utstyr. s
Golfpakker. s
Få, om noen bane gir denne
kombinasjonen av golf og mektig natur.
www.lofotengolf.no www.nothernlightbasecamp.com
Nothern Light Base Camp
Vi flyr deg til Lofoten
Ikke la store avstander eller liten tid hindre deg i å
oppleve Lofoten. Vi flyr deg fra Bodø til Lofoten
på bare 25 minutter. Du har 2 flyplasser og mer
enn 10 daglige flyavganger å velge mellom.
Sjekk hvilken flyplass som er nærmest ditt
reisemål, eller til hvilket sted du får den
beste prisen på ønsket reisetidspunkt.
Les mer og bestill på wideroe.no
27
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
Vikingfestival uke 32
28 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
www.nusfjord.no
I det levende fiskeværet Nusfjord bor du i historiske omgivelser, innrammet
av en fantastisk natur. Velg mellom opprinnelige, historiske rorbuer, eller
moderne buer med alle fasiliteter.
På Landhandleriet fra 1907 får du ferskt brød og aviser hver morgen, mens
Restaurant Karoline, med panoramavinduer mot Vestfjorden, serverer deg
lekre retter fra havet utenfor. Kvelden tilbringer du på sjarmerende Oriana
Kro, eller i din egen rorbu. Foruten å bli med skøyta “Elltor” på storhavet,
har vi robåter samt utleie av motorbåt, kajakk, dykkerutstyr, sykkel og
badestamp. Nusfjord har også flotte konferansefasiliteter, med kapasitet opp
til 90 personer.
Velkommen til Nusfjord - Norges eldste og best bevarte fiskevær
Legg ditt Lofoten-opphold til oss
– vi gir deg et minne for livet
Nusfjord
NO-8380 Ramberg
Tel: +47 76 09 30 20
Fax: +47 76 09 33 78
booking@nusfjord.no
29
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
30 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
Solsi den-brygge. NO
O
:
O
:
BOOKING
+47 40 46 33 33
Tradisjonsrike rorbuer i et
levende fiskev¾r pŒ Ballstad
Den gode rorbufølelsen får du på
Solsiden Brygge
54 høykvalitets rorbuer med 1, 2 eller 3
soverom, dusj/WC samt oppholdsrom med
kjøkkenkrok.
50 av soverommene har privat dusj/WC og
passer derfor godt for grupper.
Statles Rorbusenter A/S
Mortsund
8370 Leknes
Statles Rorbusenter
Tel: 76055060
Fax: 76087111
post@statles.no
www.statles.no
R
e
m
ix

M
e
d
ia
Experience the greatness of
Lofotens steap mountains and
blue ocean. Summer and
winter...with Norlandia.
Enjoy Lofoten!
Norlandia Vestfjord Hotell
Restaurant - 63 rooms - walking distance to
the centre of Svolvær
Tel: +47 76 07 08 70
service@vestfjord.norlandia.no
www.norlandia.no/vestfjord
Norlandia Lofoten Hotell
Restaurant - 60 rooms - in the middle of the
centre Leknes
Tel: +47 76 08 08 25
service@lofoten.norlandia.no
www.norlandia.no/lofoten
31
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
Siden 1988 har det på Andenes vært arrangert hvalsafari med forskning, læring og opplevelse knyttet sammen i en helhet.
Vi tilbyr: Korteste avstand til hvalfeltene - Kvalifiserte guider - Hvalgaranti
- Hvalsenter med multivisjonsprogram, restaurant/café, pub og suvenirbutikk.
og kom i nærkontakt med verdens største
tannhval fra 25. mai - 15. sept.
Booking/info.: Hvalsafari AS Postboks 58, 8483 Andenes
Tlf: 76 11 56 00 e-mail: booking@whalesafari.no
Internett: www.whalesafari.com
NO. 1 IN WHALEWATCHING
MØTMOBY DICK
D
E
S
I
G
N
:

G
O
D

S
T
R
E
K
.

P
H
O
T
O
:

F
E
R
N
A
N
D
O

U
G
A
R
T
E
,

T
.

L
U
N
D
Q
V
I
S
T
,

W
H
A
L
E
S
A
F
A
R
I

A
N
D

S
V
E
I
N

T
E
R
J
E

E
L
I
A
S
S
E
N
.
32 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
33
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
34 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
n
n
o
n
s
e
r
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
%NJOYTHEVERYBESTOF
INTHE,OFOTEN)SLANDS
ACCOMMODATIONSADVENTURES
P
a
g
e

3
7

-

4
4
With local ownership we give you local knowledge,
excellent food and the best experience.
Made in Lofoten, powered by nature!
P
a
g
e

3
5

-

4
2
36 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
Børsen Spiseri i gammelbrygga fra 1828 er en
av Lofotens mest anerkjente fiskerestauranter.
Bordbestilling:
Dagtid 08.00 - 16.00
Tlf. 76 06 99 30
Kveldstid 18.00 - 22.00
Tlf. 76 06 99 31
Vi gir deg det beste av overnatting i
Lofoten. Vårt hovedanlegg ligger i et ekte
og levende miljø på idylliske Svinøya i
Svolvær. Et Lofoten i miniatyr.
Gangavstand inn til Svolvær sentrum.
Vi tilbyr i tillegg 3 rorbusuiter i Kabelvåg
med selvhushold, fantastisk beliggenhet,
barnevennlig og gangavstand inn til
Kabelvåg sentrum.
På Flakstad kan du leie en eksklusiv
bolig i fantastiske og rolige omgivelser.
Vår restaurant på Svinøya er en av
Lofotens mest anerkjente og har tørrfisk-
retter som spesialitet. Vi holder åpent
hele året.
Les mer om oss på www.svinoya.no.
SVINØYA RORBUER
- BASECAMPS IN LOFOTEN -
Fiskerestaurant
med tørrfisk som
spesialitet
A la carte
Svinøya Rorbuer - er total-
leverandør i Lofoten innenfor
overnatting, bespisning, events
og opplevelse & aktiviteter.
Vi tilbyr totale pakke-
løsninger til enkeltreisende,
bedrifts- og gruppemarkedet.
Gunnar Bergs vei 2,
N-8300 Svolvær
Tlf: +47 76 06 99 30
Fax: +47 76 07 48 98
post@svinoya.no
Photocredits page 37-44: Geir Nøtnes, Kjell Ove Storvik, Promo Norge, Johnny Storvik, Remi Eilertsen, Ola Skjeseth,
Arnstein Larsen
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
38
37 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
Svinøya Rorbuer, Svolvær, 32 rorbuer, 114 senger, godt utstyrt med høy standard, kabel-tv.
Vesterøen rorbusuiter, Svinøya, Svolvær 14 Rorbusuiter, 84 senger,
svært godt utstyrt med høy standard.
Lofoten Rorbusuiter, Kabelvåg, 3 Rorbusuiter, 18 senger,
svært godt utstyrt med høy standard.
Vestfjord Suitene, Svinøya, Svolvær, 5 hotellromsuiter, 14 senger,
Spektakulær utsikt.
Prestegården, Flakstad. Spektakulær VIP bolig med svært høy standard.
Svinøya Rorbuer, Svolvær
Vesterøen Rorbusuiter, Svolvær
Lofoten Rorbusuiter, Kabelvåg
Hotellsuite, Svinøya, Svolvær
Prestegården, Flakstad

3
0
%
3
)
!
,
)
4
!

#
/
.3
4
/
#
#
!
&
)
3
3
/
www.svinoya.no
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
w w w . l o f o t e n . i n f o
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
39
38 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
40
w w w . l o f o t e n . i n f o
www.lofotferie.no - post@lofotferie.no
Velkommen til Kabelvåg
- den gamle byen i Lofoten!
Sandvika Fjord- og Sjøhuscamping
Tyskhella Rorbuferie Lofoten Rorbuferie
Tel. +47 76 07 81 45 Tel. +47 76 07 45 00 Tel. +47 76 07 45 00
39 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
41
ORCA, NATUR & HAVØRN SAFARI
N
A
T
U
R
V
E
N
N
L
I GE
O
R
C
A
S
A
F
A
R
I
E R -
Ta del i et unikt naturfenomen i et av verdens vakreste øyriker, Lofoten.
Garantert et minne for livet!
Vi tilbyr nå aktiviteter på sjø og land gjennom hele året! Høst og vinter tilbyr vi
Orca safari med snorkling blant spekkhoggere. Vår og sommer tilbyr vi cruise til
Trollfjorden, fisketurer og havørnsafarier. Lofoten tilbyr i tillegg en rekke andre
spetakulære opplevelser i denne perioden!
P
h
o
I
o
s
:

C
e
i
r

N
ø
I
h
e
s

©

2
0
0
9
Tlf: +47 45 83 27 10 - post@goarctic.no
Besøk vår hjemmeside
www.goarctic.no for mer
informasjon og booking
w w w . l o f o t e n . i n f o
40 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
w w w . l o f o t e n . i n f o
42
WWWLOFOTENEXPLORERCOM
5ikkerhet, ekspertise,
service, kvalitet og
innovasjon er vår
høyeste prioritet!
Booking: +47 971 52248 eller post@lofotodden.com
Avganger fra Svolvær og Kabelvåg
Opplev Trollfjord RIB safari
s Spektakulær natur
s Hvite sandstrender
s Skjoldvær og Grundstad
s Besøk øya Skrova
s Havørn
s Daglige avganger fra Svolvær.
s Varighet: 2 timer.
Utforsk hvite sandstrender, krystall-
klart hav, trollene, Brettesnes,
Skjoldvær, Grundstad – der
fjellene møter havet og idylliske
Skrova.
Hold utkikk etter havørn!
I sommersesongen:
I SOMMERSESONGEN:
s Snorkling i krystallklart arktisk hav,
med ditt eget undervannskamera!
s Ta dine egne undervannsbilder
s Snorklingturene omfatter tørrdrakt,
ABC-utstyr og vanntett kamera.
s Varighet: 2 timer. Avgang fra Svolvær.
s Spekkhoggersafari og snorkling med
spekkhoggere fra slutten av okt. til
slutten av jan. i samarbeid
med Orca Lofoten.
Opplev SNORKELLING
SKREDDERSYDDE OPPLEGG FOR GRUPPER
OG VIPS HELE ÅRET
8Ll EN
DPPDAGEL5E5-
kEl5ENDE!
"LI¬MED¬OSS¬OG¬OPPLEV
,OFOTENS¬SPEKTAKULRE¬
NATUROMGIVELSER¬
www.rentaboatlofoten.no
Telefon: +47 76 07 45 00
Utleie av moderne båter
Se vakre Lofoten fra sjøsiden.
Ta med familie og venner på båttur
og nyt stillheten. Vi skreddersyr også
tilbud til bedriftsmarkedet.
Rentaboat Lofoten har alle båtklasser med
plass fra 2 - 8 personer. Inkludert i leien er sikre
båter med redningsvester, sikkerhetsutstyr,
ekkolodd, kompass og sjøkart.
41 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
w w w . l o f o t e n . i n f o
43
Torget, 8310 Kabelvåg - Tel: +47 760 78060
Åpent alle dager fra tidlig morgen til sen kveld.
PRÆSTENGBRYGGA
s Alle rettigheter
s LIVE musikk
s Gjestehavn
s Gratis WLAN
s Internett-PC
Stor mixtallerken
med marinert laks, røkt hvalkjøtt, rekerøre,
røkt laks, salat, urtesaus, brød & bakt potet.
Bacalao
Grill
Pizza
PRÆSTENGBRYGGA
– det lokale vertshus i Kabelvåg
42 w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
o
n
S
a
f
a
r
i
s
O
r
c
a

S
a
f
a
r
i
s
T
e
m
a

t
r
a
v
e
l
s
F
i
s
h
e
r
m
a
n
,
s

C
a
b
i
n
s
B
a
r

&

P
u
b
C
h
a
r
t
e
r

t
o
u
r
s
M
I
C
E
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
ACCOMMODATIONSADVENTURES
%NJOYTHEVERYBESTIN
w w w . l o f o t e n . i n f o
44
s
Havørnsafari
s
Trollfjordcruise
s
Lofotturer
s
Fisketurer
s
Spekkhogger-
safari
s
Charter
Tlf.: +47 91 61 79 41 - post@lofotencharterbat.no
Velkommen til Trollfjordcruise og andre havopplevelser
Info og booking: +47 45 83 27 10
F
o
t
o
s
: O
la
S
k
je
s
e
t
h
- G
e
ir
N
ø
t
e
s
BACALAO
RESTAURANT ★ LUNCHBAR ★ UTESTED ★ KONSERTSCENE
S V O L V Æ R
★ SJØMAT
★ PASTA &
SALATER
★ SANDWICHER
★ LUNSJRETTER
★ PIZZA
“DET LILLE KULTURHUS”
HAVNEPROMENADEN 2, 8300 SVOLVÆR
TLF: 760 79 400 / 415 15 869
E-POST: bacalao_pub@hotmail.com
F
o
t
o
: G
e
ir
N
ø
t
n
e
s
DESTINATION LOFOTEN ER DET REGIONALE
SALGS OG MARKEDSFØRINGSSELSKAP FOR
LOFOTEN
Selskapets arbeidsoppgaver omfatter bl.a.:
• Markedsføring, promotion og salg av Lofoten som
reisemål.
• Gjennomføring og formidling av reiselivstjenester på
vegne av reiselivsnæringen i Lofoten.
• Koordinering og utvikling av gode reiselivsprodukter i
regionen.
• Presentasjon av Lofoten på nasjonale og internasjonale
reiselivsmesser.
• Utviklingen av en felles profil for Lofoten som reisemål.
• Koordinering av all produktinformasjon om Lofoten som
reisemål.
• Ivaretakelse av vertskaps- og informasjonsfunksjonene
for kommunene i Lofoten.
Destination Lofoten AS
Postboks 210
8301 Svolvær
Tlf. 76 06 98 00
Fax 76 07 30 01
E-post: lofoten@lofoten.info
www.lofoten.info
INFO-GUIDE FOR LOFOTEN 2009
Utgitt av Destination Lofoten AS
Utgis også på engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk.
For fri distribusjon i utlandet.
Utgiver overtar intet ansvar for eventuelle feil og senere endringer i de oppgitte opplysninger, priser m.v.
Grafisk design: Remi Johansen
Sats: Remix Media, Værøy
Trykk: Aktietrykkeriet a.s
© Destination Lofoten
I nf or mas j on og booki ng: www. l of ot en. i nf o
Henningsvær© Photo Terje Rakke (Lofoten Vinter)
Midnattssol: ca 27. mai til 17. juli.
Mørketid: ca 6. desember til 6. januar.
Værmelding og klimainformasjon:
www.met.no www.senorge.no
Lofoten
Sjokolade
8063 Værøy
www.lofotensjokolade.com
43
w w w . l o f o t e n . i n f o
A
n
n
o
n
s
e
r
Informasjon og booking:
www. l o f o t e n . i n f o

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful