Proiect de tehnologie didactică

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional Bănăţean PROPUNĂTOR: Culcean Ariadna DATA: 25 februarie 2011 CLASA: a VIII – a ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Consiliere de grup TEMA LECŢIEI: Mesaje antiviolenţă TIPUL LECŢIEI: mixtă OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  să îşi autoevalueze convingerile, atitudinile şi comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personală;  să analizeze mecanismele eficiente de adaptare în situaţii de stres sau de criză. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  să dea exemple de forme ale agresivităţii şi violenţei ;  Să prezinte cauzele care duc la astfel de manifestări;
 să evidenţieze importanţa comunicării în cadrul unor astfel de manifestări;  să arate modalităţile prin care putem preveni agresiunea şi violenţa;

 să realizeze mesaje antiviolenţă cel puţin trei, pentru fiecare grup.. STRATEGIA DIDACTICĂ: Metode: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, munca pe grupe Mijloace: Fişe de lucru Forme de organizare: individual-independent, frontală şi pe dirijat pe grupe EVALUARE: formativă pe tot parcursul orei, orală prin întrebări şi scrisă prin fişe BIBLIOGRAFIE:
 Andrei Steluţa, Mădălina Belcin,Consiliere şi orientare, concepte moderne şi idei practice, Ed. Crizon, Constanţa, 2007;  Daniela Sălăgean, Steliana Eliade (colectiv de autori) – „ Consiliere şi orientare pentru

profesori diriginţi şi învăţători ” (auxiliar didactic destinat ciclurilor primar, gimnazial şi liceal), Editura Eurodidact, Cluj Napoca 2007.

pe care o vor completa individual. op. de câte forme ar fi ea. dirijată X Anexa 1 dirijată 3. se va realiza printr-un aritmograf. X . despre unde anume o întâlnim.Secvenţele lecţiei 1. Prezentarea noului conţinut 20 şi dirijarea ’ invatarii În cadrul acestei etape. se va discuta pe marginea conversaţia răspunsurilor oferite. Vezi Anexa 1 (discuţii pe baza răspunsurilor) Pe baza răspunsurilor oferite. ne vom focaliza şi asupra motivelor O2 care duc la un comportament violent. elevii vor primi o fişă. am să le povestesc prima dată copiilor problematizarea O3 despre faptul că anul trecut în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie s-a desfăşurat la nivel mondial „Campania 16 zile de conversaţia activism împotriva violenţei asupra Anexa 2 femeii”. Vezi Anexa 2 conversaţia Pe baza mesajului vom încerca să concepem şi noi alte mesaje antiviolenţă. Captar 10 ea ’ atenţiei Introducere în tema lecţiei de azi. se conversaţia va face pe baza unor discuţii despre violenţă. care ar putea fi cauzele O1 acesteia. iar după aceste discuţii. 2’ Strategia didactică Mijloace Forme de organizare C G dirijat ă Observaţii I 2. exemplificarea Anunţarea temei de azi de la consiliere. Anunţarea 10 temei şi a ’ obiectivelor Anexa 2 dirijată dirijată X 4. Dozare Conţinutul ştiinţific al lecţiei Metode Salut elevii şi pregătesc materialul conversaţia necesar pentru desfăşurarea orei de consiliere cu tema: Mesaje antiviolenţă. iar după ce au completat toţi. Organizarea învăţării Ob. în care ei vor descoperi tema noastră de azi şi încă un mesaj ca şi exemplu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful