10.

DETALJI VEZE
10.1. KONTROLA ZAVARENIH VEZA
10.1.1. VEZA DIJAGONALA SA POJASNIM ŠTAPOVIMA
MAKSIMALNE NORMALNE SILE U DIJAGONALAMA REŠETKI
Beam
L/C
Node Axial Force Shera Y
Shear Z
kN
kN
kN
2500
20
1365
27,50
0,00
0,00
754
20
411
27,50
0,00
0,00
754
35
411
27,50
0,00
0,00
2500
35
1365
27,50
0,00
0,00
2521
20
1345
27,46
0,00
0,00

Torsion
kNm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

My
kNm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Mz
kNm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2500

Y
X
Z

Load 20

Dimenzije dijagonale: □40*40*3 mm
Maksimalna debljina kontinualnog ugaonog šava
amax = 3 mm
Dopušteni napon u šavu za II slučaj opterećenja, Č0361:
σšava, dop = 135,0 N/mm2
NAPOMENA
Štapovi ispune se posebno pažljivo moraju zavrivati tankim elektrodama, obzirom da je
debljina vara ista koliko i zidovi kutijastih profila.
Maksimalna normalna sila u rešetkastoj ispuni javiće se za kombin.opterećenja "20", u čvoru "2500"
i iznosi:
Fx,max = 27,50 kN
Aš = 4*4,0*0,3 = 4,80 cm2

σšava = 27,50/(0,85*4,80) = 6,74 kN/cm2 = 67,4 N/mm2 < σšava,dop = 135,0 N/mm2
USVOJENO: Kontinualni ugaoni šav a = 3,0 mm
10.1.2. NASTAVAK POJASNIH ŠTAPOVA (GORNJI I DONJI POJAS)
Nastavak pojasnih štapova izvodi se radioničkim sučeonim šavovima I klase. Ovakve varove
moraju izvoditi zavarivači sa atestom, a svi sučeni šavovi moraju posedovati ateste o kvalitetu.
Ovo se ne odnosi na montažne nastavke, koji se rade na gradilištu, i biće dati posebno.
10.1.3. KOTRILA VEZE REŠEKASTIH PODUŽNIH NOSAČA SA GLAVNIM NOSAČIMA
Maksimalna normalna sila u nosaču javiće se za komb.opterećenja "33", u štapu "2970" (ojačani
pojavi štapovi) iznosi:

2970

Y
X
Z

Load 33

Fx,max = 15,43 kN
Mz,min = -1,54 kNm
Wš = 108,30/4,3 =

KARAKTERISTIKE SAVA
As = 9,6 cm2
I1 = I2 = 108,30 cm4

25,19 cm3

4,3

8

4,3

Dimenzije pojasa: □80*80*3 mm, aš = 3 mm (kontinualni ugaoni šav)

8

σšava = 15,43/9,6+1,54*100/25,19 = 7,72 kN/cm2 < σšava,dop = 13,2 kN/cm2
USVOJENO: Kontinualni ugaoni šav a = 3,0 mm

5 KONTROLA VEZA SPREGOVA SA REŠETKASTIM NOSAČIMA Maksimalni statički uticaji za komb.opterećenja "52".444*100/15.10. u štapu "3427" Fx.77 kN Mz = 0.6*0.3 = 13. u štapu "324" Fx.1.444 kNm Kutijasti profil □60*60*4 mm Aš = 6.dop = 13.07+0.99 kN/cm2 < σš.19 kNm 3427 Y X Z Load 52 Kutijasti profil □40*40*3 mm Veza će se ostvariti kontinualnim ugaonim šavom a = 3 mm Aš = 4*4. max = 26.18/13.19 = 5.opterećenja "46".8+0.54 kN/cm2 < σš. max = -34.4 KONTROLA VEZA LINIJSKIH PODUŽNIH NOSAČA SA GLAVNIM NOSAČIMA Maksimalni statički uticaji za komb.77/4.dop = 13.19 cm3 Veza će se ostvariti kontinualnim ugaonim šavom a = 3 mm σš = 34.0*0.6*6.30 cm3 σš = 26.6^4/12-6.0 mm .3 = 4.3 = 15.0^4/12)/2.1.0^4/12)/3.18 kN Mz = -0.07 cm2 W š = (6.5 kN/cm2 10.3 = 9.5 kN/cm2 USVOJENO: Kontinualni ugaoni šav a = 3.8 cm2 W š = (4.19*100/4.4^4/12-4.3 = 4.

3 = 25.1.01 60.35 -49.60 cm2 I1 = I2 = 108.36 33.92 60.11 1537 41 -10.92 kN Fz.49 13.21 Minimalni statički uticaji za komb.99 31 46 27.max = -60.30 cm4 W šx = W šz = 108.80/9.63 60.28 43.69 59.odg = -20.06 31 47 27.85 1567 41 10.75 -48.30/4.17 33.47 -46.80 kN Fx.80 139 52 -24.78 34.66 13.39 -50.40 60.36 Force-Z kN 41.02 1673 33 -4.64 109 46 20.60 = 6.71 kN Kutijasti profil □80*80*3 mm Veza će se ostvariti kontinualnim ugaonim šavom a = 3 mm Aš = 9.odg = 41.19 cm3 σš = 60.opterećenja "46".33 kN/cm2 .01 1643 33 3.6 KONTROLA VEZA NOSAČA SA OSLONAČKOM ANKER PLOČOM +Fy -Fy REŠETKASTI GLAVNI NOSAČI MAKSIMALNI STATIČKI UTICAJI max Fy Node L/C Force-X Force-Y kN kN 139 46 -20.12 41.72 44.84 44.86 1 47 -30.47 -48.324 Y X Z Load 46 10. u čvoru "139" Fy.

98 -10.24 cm2 σš = 64.66 kN τ š = 46.00 -11.61 1836 34 2.86 kN/cm2 4.86^2)^0.41 1836 33 2.5 = 4.49 107 46 81.4+8.66/9.61 kN Fx.23 2.91^2+41.96 32.0 +Fy -Fy KALKANSKI STUBOVI □140*80*6 mm MAKSIMALNI STATIČKI UTICAJI max Fy Node L/C Force-X Force-Y kN kN 1836 53 -56.73 7.33^2+4.6 16..54^2+3.5 = 7.6 ≠240*10*240 mm 4..71^2)^0.0 2M16.5 kN/cm2 USVOJENO: Kontinualni ugaoni šav a = 4.5.54 -11.dop = 13.24 = 3.4 = 18.48 107 25 12.0 Force-Z kN 4.0 mm KONTROLA ZAVARENE VEZE KUTIJASROG PROFILA 80*80*5 mm ZA STUM 140*80*6 mm .24 = 3.5 kN/cm2 USVOJENO: Kontinualni ugaoni šav a = 3.36 8.40 5.5.54 kN/cm2 τ š = 56.27 32.31 4.31 2.70 7.76 kN Kutijasti profil □140*80*6 mm Veza će se ostvariti kontinualnim ugaonim šavom a = 4 mm Aš = 2*(14.0 τu = (6.38 5.36 107 47 81.50/18.76 33.36 Minimalni statički uticaji za komb.5 = 46..0 8.dop = 13.opterećenja "53".0 a = 3 mm 2M16.71 kn/cm2 < σš.05 32. max = 33.65 4.56 -12.67 1839 34 0.6 = 4..35 107 26 11.98 kn/cm2 < σš.56 -10.0 mm 4.odg = -56.4)*0.24 32.94 1836 52 -56.T = (20.65 7.76/18.11^2)^0. u čvoru "1836" Fx.0 □80*80*3 mm 4.11 kN/cm2 σu = (3.0 8.01 107 40 -57.

76*100/33.0 8.11 cm4 W šx = W šz = 147.6 M16.opterećenja "53".dop = 13.38 kN Fx.Minimalni statički uticaji za komb.0 3.4 = 33. max = 98.43 = 9.11 cm4 4.6 ≠240*10*300 mm 4.0 .0 mm □80*80*5 mm 4..0 cm 3M16..0 4.0 a = 4 mm □140*80*6 mm 16.0 M16.8+0.4 8 4..6 a = 4 mm 4..5.5 kN/cm2 8 USVOJENO: Kontinualni ugaoni šav a = 4.43 cm3 σš = 98.8 cm2 I1 = I2 = 147.5..0 8.76 kN Kutijasti profil □80*80*5 mm Veza sa ugaonim šavom a = 4 mm KARAKTERISTIKE SAVA As = 12.39/12.odg = 0.0 14.8 cm2 I1 = I2 = 147.96 kN/cm2 < < σš.4 Aš = 12.11/4. u čvoru "1836" Fx..5.

max 3012 35 1653 -0.01 0.max 22 52 22 -0.37 1.00 -0.01 0.01 0.25 0.73 Prema Mx.01 -0.56 -0.max 696 20 392 -50. MONTAŽNI NASTAVCI 10.26 -0.2.13 3.25 0.93 0.2.64 Prema Fz.REŠETKASTI GLAVNI NOSAČI POLOŽAJ MONTAŽNIH NASTAVAKA Montažni nastavak D1 Montažni komad 3 Montažni nastavak D2 Montažni komad 4 Montažni nastavak D2 Montažni komad 2 Montažni komad 1 Dat u fajlu "Fundiranje" Dat u fajlu "Fundiranje" Y Z X MONTAŽNI NASTAVAK D2 POJASNI ŠTAPOVI GORNJI POJAS REŠETKA POS R1 (U POLJU) STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Axial Force kN Prema Fx.05 Prema Mz.50 0.47 -0.max 22 40 22 -4.28 1.00 -1.36 1.1.61 3.89 0.33 1.86 0.92 Prema My.max 21 49 22 -4.01 0.39 2.21 0.57 .47 0.46 Prema Fy.10.25 1.04 -1.36 -0.95 Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 0.max 2442 32 1346 -60.13 0.

9 Anker pločice: 2*≠120*240*8 mm ..max Z1.0+2*4.37/(2*0.44  0.3 = 0.0 kN/cm2 τn = 4.0 kN/cm2  σn  σ  n ..843 cm2 ≠120*8.33 kN τn = 3.63 = 10.05/4+6..25/0.45 cm dmax =(5*t)^0.0 cm Prema Fx.13 kN Z = 60.dop 2 2   <1   2  22.9 □80*80*3 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm □40*40*3 mm 240 mm ey = 8.5*0..0 cm ez = 4.5-0.25 kN σn = 19.74 kN/cm2 < 27.10.: t = 8 mm Ad = 1.z = 0.97 kN/cm2 < 27.13 = 9.33/(4*1.8 mm Za M12..13) = 0.13 = 19.0   27.DIMENZIONISANJE ZAVRTNJEVI t = 1.843 = 22..0  USVOJENO: 4M12.13) = 0.5*d = 1.33/(2*0.max Z1.240 120 40 mm 40 mm M12.74   +  = 0.13^2+3.5 = 3.13^2)^0.0 = 16.67 kN σn = 10.16) = 6.0 kN/cm2 2 2  9.03 kN Z1.9 M12..0  Prema My.63 kN Z = 0.10.5-0..05 < 1  41..dop 2    +  τn  τ   n .2 = (5*0.03+4.y ~ 0 Z1.44 kN/cm2 < 41.84 kN/cm2 < 41.8)^0.y = 1.klasa 10.31< 1  41.2 = 1.67/1..0   27.93/(2*0.13/(4*1.z = 0.04) = 4.0 kn/cm2 T = (1.46/4+4.84   097   +   = 0.13 cm2 40 mm As = 0.9 (viskovredni zavrtnjevi) Zatezanje σz = 410 N/mm2 Smicanje τdop = 270 N/mm2 USVOJENO.10.04) = 4.

50 -0.max 3011 51 1651 18.47 t = 1..45 cm Za M12.34 0.klasa 10.10.48 0.9 Anker pločice: 2*≠160*160*8 mm ≠160*8.9 REŠETKA POS R2 (KALKANSKA) STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Axial Force kN Prema Fx.VAROVI *Veza pločice i profila ostvariće se: -kontinualnim ugaonim varom a = 3 mm -sučeonim "1/2K" šavom sa gornje *Veza rešetkaste ispune i pločica ugaonim šavovima a = 3 mm DETALJ VEZE 1/2K šav a = 3 mm 2*2M12..29 0.10..10.15 3.max 21 35 21 0.max 9 52 10 -1.9 (viskovredni vijci) USVOJENO.160 4M12..92 -0..30 Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm 1.23 0.3 = 0...5*d = 1.5*0...25 -0.9 40 □80*80*3 □40*40*3 mm 40 40 40 160 DONJI POJAS REŠETKE POS R1 I R2 STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Mz kNm ..21 1.08 Prema My.86 -0.03 -0.17 Prema Mz.: t = 8 mm 80 40 USVOJENO: 4M12.00 1.12 0.38 1.

8)^0.785 cm2 As = 0..9 Anker pločice: 2*≠140*200*8 mm .62 0..07/0..klasa 10.200 30 70 70 30 REŠETKE POS R2 (KALKANSKE) 140 □40*40*3 mm 70 200 70 30 □ 80*80*3 mm 30 ≠140*8.23 58 -20.Beam L/C Node Prema Fx.: t = 8 mm Ad = 0.max Z1..58 = 19.02 1382 -86..14) = 0.02 -0..98 -1.09 1.30 t = 1.580 cm2 DIMENZIONISANJE ey = 14.45 cm dmax =(5*t)^0.27 -0.82 kN ~ 0 Z = 88.z = 0.9 Anker pločice: 2*≠200*200*8 mm REŠETKE POS R1 (U POLJU) 200 □ 80*80*3 mm 30 □40*40*3 mm 30 70 200 70 ≠200*8.01 0.27 0.8 mm Za M10.0 cm ez = 14.0 cm Prema Fx.5*0.max 57 40 Prema Mz.02/8 = 11.200 30 80 30 USVOJENO: 5M10.00 1.07 kN σn = 11.2 = (5*0.3 = 0.01 0..5*d = 1.01 -0.01 -0.max 2477 20 Axial Force kN Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 1383 -88..5-0..88 -0.max 2478 31 Prema My.02 -0..09 kN/cm2 < 41.07 0.10.01 -0.klasa 10.9 (viskovredni vijci) Zatezanje σz = 410 N/mm2 Smicanje τdop = 270 N/mm2 USVOJENO.2 = 1.5-0.23/(2*0.0 kN/cm2 USVOJENO: 8M10.

843 cm2 2M12.: t = 8 mm Ad = 1.z = 1.02 0..34 -0.max 2436 53 1340 92.10.31 0.01 0.2 = (5*1.88 Prema Fz.05 0.max Z1.0)^0.42 mm Za M12.16) ~ 0 Z1.33 0.01 -0.0 = 16.13) = 0.33/(4*1.56 Prema My.06 Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm 4.92 Prema Mx.91 2..03 0.9 (viskovredni vijci) Zatezanje σz = 410 N/mm2 Smicanje τdop = 270 N/mm2 USVOJENO.59 3.73 4.01 kN σn = 22.13 cm2 As = 0.35 0.04/(2*0.max 2823 33 1552 -35.06/(2*0.25 kN Z = 35.06 DIMENZIONISANJE ZAVRTNJEVI t = 1.5*0.01 -0.10 kN/cm2 < 41.9 40 120 40 2M12.05 0.04 -1.73 3.2 = 1.3-0.5*d = 1..0 kN/cm2 τn = 4.01 0.0 kN/cm2 Mz kNm 40 □40*40*3 mm .MONTAŽNI NASTAVAK D1 POJASNI ŠTAPOVI GORNJI POJAS REŠETKA POS R1 (U POLJIMA) STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Axial Force kN Prema Fx.01/0.96 kN/cm2 < 27.10.89 Prema Fy.03 -0.max 2436 35 1341 -96.max 2435 35 1339 96.3 = 0.98 0.34 0.0 cm Prema Mz.0+2*4.25 = 22.53 -0..9 40 ≠120*280*8 40 □80*80*3 mm 40 40 240 ey = 8.45 cm dmax =(5*t)^0.max 194 34 124 -56.04) = 13.30 0.843 = 26...max 2435 53 1340 -92.57 Prema Mz.05 -0.3-0.91 4.96 0.y = 0.98 0.0 cm ez = 4.30 -0.10.02 0.53 -0.06/4+13.

0+2*4.96   +  = 0..10..10  0.45 cm Za M12.9 (viskovredni vijci) Zatezanje σz = 410 N/mm2 Smicanje τdop = 270 N/mm2 Shera Y kN 160 .04 0...22 0.55 2..3 = 0.max 3017 20 1657 -1.0 cm ez = 4.0 cm Mz kNm 0.9 REŠETKA POS R2 (KALKANSKA) STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Axial Force kN Prema Fx.0 = 16.11 Shear Z kN Torsion kNm My kNm -0.92 0.: t = 8 mm ≠160*8.17 0.10.5*d = 1.13 cm2 As = 0.0  USVOJENO: 4M12..max 16 40 16 18.13 0.55 0.9 Anker pločice: 2*≠120*240*8 mm VAROVI *Veza pločice i profila ostvariće se: -kontinualnim ugaonim varom a = 3 mm -sučeonim "1/2K" šavom sa gornje *Veza rešetkaste ispune i pločica ugaonim šavovima a = 3 mm DETALJ VEZE 1/2K šav a = 3 mm 2*2M12..20 -0.0   27.41< 1  41.10 3..15 -0.843 cm2 □40*40*3 mm 40 40 40 DIMENZIONISANJE ey = 8.12 Prema My.76 0.160 4M12.85 USVOJENO.5*0.10.16 -1.46 0. .64 40 t = 1.9 40 □80*80*3 80 Ad = 1.max 15 40 15 18.2 2  σn   τn    +  <1 σ  τ  . n dop n dop     2 2  26.07 Prema Mz...klasa 10.

max 2468 53 Prema My..59 kN/cm2 < 41.25 kN Z = 18.10/(2*0.200 30 70 70 30 USVOJENO: 8M10.01 0.92/(4*1.9 Anker pločice: 2*≠200*200*8 mm REŠETKE POS R2 (KALKANSKE) 140 □40*40*3 mm 70 200 70 30 □ 80*80*3 mm 30 ≠140*8.59  0.0 kN/cm2 τn = 2.200 30 80 30 USVOJENO: 5M10.max 3050 33 USVOJENO: 4M12.0  DONJI POJAS REŠETKE POS R1 I R2 STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Prema Fx.0 kN/cm2 2 2  12.64 kN/cm2 < 27.41 0.max 48 46 Prema Mz.max Z1.84 0.9 Anker pločice: 2*≠140*200*8 mm .9 Anker pločice: 2*≠160*160*8 mm Axial Force kN Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 1373 72.02 1691 30.843 = 12..klasa 10.z = 0..26 REŠETKE POS R1 (U POLJU) 200 □ 80*80*3 mm 30 □40*40*3 mm 30 70 200 70 ≠200*8.10 < 1  41..55 -0.41 0.93 -0.01 0.84+1.84 Z1.55/(2*0...25 49 -3.06 1.03 0.13) = 0.25 = 10.y = 1.36 -1.16) =4.18 0.07/4+4..klasa 10.klasa 10.64   +  = 0..82 -0.37 0.0   27.Prema My.04 0...61/0.04) = 1.06 0.61 kN σn = 10.

max 3336 Prema Mz.max 173 Prema Fz.5*0..REŠETKASTA ISPUNA Štapovi □40*40*3 mm Beam L/C Node Prema Fx.0 kN/cm2 USVOJENO: 4M10.9 Anker pločice: 2*≠160*160*8 mm 160 mm □ 40*40*3 mm 30 M10.75 0..2 = (5*0.00 My kNm 0.10 0.: t = 8 mm Za M10.09 0.14 -3.8)^0.580 cm2 DIMENZIONISANJE Z = 27.3 = 0.08 0.74 0..00 USVOJENO.20 -3.00 Mz kNm 0.10.66 0.05 -0.81 kN/cm2 < 41.8 mm Torsion kNm 0..36 1..85 kN σn = 6.38 0.85/0.785 cm2 As = 0.9 (viskovredni vijci) Zatezanje σz = 410 N/mm2 Smicanje τdop = 270 N/mm2 Ad = 0.160 M10.45 cm dmax =(5*t)^0..68 0.00 t = 1.klasa 10.22 52 51 -13..51 -0.06 -0.50 40 47 6..580 = 11.82 53 1689 -35.20 -5.93 -0.08 -0.06 8..14 -5.17 8.11 -5.83 4.99 .5-0.64 -0.06 4.max 2500 20 Axial Force kN 1365 Shera Y kN 27.2 = 1.9 30 50 50 30 KALKANSKI STUBOVI STATIČKI UTICAJI Štapovi □140*80*6 mm Beam L/C Node Prema Fx.10.49 0.max 3336 Prema Fy.max 165 Prema My.max 165 Prema Mx.16 -1.5-0.10.5/4 = 6.50 Shear Z kN 0.5*d = 1.18 46 51 6.00 0.73 38 47 -1.38 0.9 30 50 160 50 ≠160*8.42 8.04 0..max 173 Axial Force kN Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 34 1689 -36.49 0.

10 = 22.10) = 16.10.z = 3..11/1.240 .2 = 2.08 kN/cm2 < 41.10.2 = (5*1.max Z1.6 = 0.57 cm2 2*3M16.9 (viskovredni zavrtnjevi) Zatezanje σz = 410 N/mm2 40 Spoljašnjost hale □80*80*3 □140*80*6 mm 40 50 180 50 Smicanje τdop = 270 N/mm2 Ad = 2.0 cm ez = 10.04 mm USVOJENO..0+2*4.: t = 10 mm Za M16.y ~ 0 Z1.0)^0.0 kN/cm2 ≠180*10.01 cm2 As = 1.9 40 40 40 40 240 ey = 8.5*0.5*d = 1.90 cm dmax =(5*t)^0.22/(2*0.0 cm Prema Fx...5-0.10 kN Z = 36.5-0.57 = 14.0 = 16..VEZA 1 VEZA 1 VEZA 2 VEZA 2 47 1689 51 1693 56 1698 42 1684 Y Z X VEZA 1 DIMENZIONISANJE ZAVRTNJEVI t = 1..11 kN σn = 22.06/6+16.

10 5.klasa 10.01) = 2.01) = 0.14 < 1 41 .0  Prema Mz.79 -0.72 0.0 kn/cm2 τn = 19.2 = 2.240 .9 (viskovredni zavrtnjevi) Zatezanje σz = 410 N/mm2 40 Spoljašnjost hale 180 50 □80*80*3 □80*80*5 mm 40 50 Smicanje τdop = 270 N/mm2 Ad = 2.5-0.0)^0.2 = (5*1.08 42 -9.59 kN/cm2 < 27.02 kN σn = 31.99/(2*0.08   059    +  = 0.31 0.0 = 16.95 kN Z = 6.10) = 29.46   +  = 0.76 kN/cm2 < 41.04 mm USVOJENO.76  2.76/(4*2.10.0 cm ez = 10.52 4.75 cm dmax =(5*t)^0.0 kN/cm2 2 2 19.max 179 43 Prema Mz.max 160 33 Axial Force kN Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 1684 -22.5*0.5*d = 1.46 kN/cm2 < 27.9 Anker pločice: 2*≠180*240*10 mm VAROVI *Veza pločice i profila ostvariće se: -kontinualnim ugaonim varom a = 4 mm -sučeonim "1/2K" šavom sa spoljnje starane hale VEZA 2 STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Prema Fx.20 DIMENZIONISANJE ZAVRTNJEVI t = 1.τn = 4.83 -0. 0    27.: t = 10 mm Za M16.61 -0..04 -2.0  USVOJENO: 7M16.y ~ 0 Z1..10..95 = 31.0   27.75/(4*2.57 = 19.24< 1  41.0 kN/cm2 2 2  14.9 40 40 40 40 240 ey = 8..00 56 -2..57 cm2 (2*3+1)M16.42/6+29.07 1.34 -0..15 -1.0 cm ≠180*10.20 -0.5-0.94 0.5 = 0.max 3330 50 Prema My.z = 5.01 2...02/1.01 cm2 As = 1.63 0.max Z1.0+2*4.

.28 DIMENZIONISANJE ZAVRTNJEVI t = 1.35 -0.01 4.0)^0.10) = 23.47 7.57 = 15.32 5.44 kN/cm2 < 27.2.67/1.y ~ 0 Z1.36< 1  41.61/(2*0.ROŽNJAČE NAČIN MONTAŽE ZA PRVO I KRAJNJE POLJE Y X Z Load 1 STATIČKI UTICAJI Štapovi □80*80*3 mm Beam L/C Node Prema Fx.21 -1.34/(6*2.01) = 0.44   +  = 0.72/6+23..00 0.: t = 10 mm .71 kN/cm2 < 41.max 364 52 Prema Mz.10.36 52 4.max 364 52 Prema My..2 = 2.01 4.0 kn/cm2 τn = 5.0 kN/cm2 2 2  24.0 USVOJENO: 7M16.05 kN Z = 9.35 -0.2.48 3.82 0.00 0..klasa 10.75 cm dmax =(5*t)^0.5*0.5-0.9 Anker pločice: 2*≠180*240*10 mm VAROVI *Veza pločice i profila ostvariće se: -kontinualnim ugaonim varom a = 4 mm -sučeonim "1/2K" šavom sa spoljnje starane hale 10.67  0.5 = 0.max Z1.2 = (5*1.max 424 33 Axial Force kN Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 37 13.5-0.z = 4.82 0.67 kN σn = 24.36 37 13.05 = 24.28 0.0   27.04 mm Za M16.9 (viskovredni zavrtnjevi) USVOJENO.69 2.47 7.5*d = 1.Prema Mz.

01  0.01 cm2 □80*80*5 mm 40 80 240 As = 1..9 Anker pločice: 2*≠240*240*10 mm ZA OSTALA POLJA Y X Z Load 1 STATIČKI UTICAJI I DIMENZIONISANJE Maksimalni statički uticaji u rožnjačama javiće se za kombinaciju opterećenja "52" u čvori "1582" i iznose: ..1 < 1  41.01) = 0..40 Zatezanje σz = 410 N/mm2 Smicanje τdop = 270 N/mm2 80 Ad = 2.240 8M16.35/(2*0.10.0 cm ez = 16.0 kN/cm2 2 2  10.z ~ 0 kN Z = 13.57 cm2 ≠240*10.0   27.58 kN/cm2 < 27.0  USVOJENO: 8M16.71/1...0 = 16.0 kn/cm2 τn = 7.60 kN Z1.klasa 10.9 40 40 □80*80*3 40 40 240 ey = 8.max Z1.82/6+13.90 kN σn = 15.58   +  = 0.0/(6*2.01 kN/cm2 < 41.57 = 10.60 = 15..0+2*4.y = 4.16) = 13.0 cm Prema My.

9 30 30 50 50 10..73 .09 -0.2.04 0.78/(4*0.41 0.09 37 -11.max 311 40 Prema Mz..15 -0.0 kN/cm2 160 □ 40*40*3 mm Kosnik □40*40*3 mm 30 M12.31 0.09 1643 20.04 0..max 342 46 Prema My..05 -0..max = 26..94 kN/cm2 < σIIz.3..9 (viskovredni vijci) σz = 410 N/mm2 As = 0.01 -0.58 0..07 -0.02 -0. SPREGOVI ZA UKRUĆENJE Y X Z Load 1 STATIČKI UTICAJI I DIMENZIONISANJE Štapovi □60*60*3 mm Beam L/C Node Prema Fx.10 -0.dop = 41.30 0.10.843) = 7.09 0.9 30 25 110 25 ≠110*8.max 3256 39 Axial Force kN Shera Y kN Shear Z kN Torsion kNm My kNm Mz kNm 184 34.160 M12.78 kN Fy = Fz ~ 0 Za 4M12.20 0.Fx.843 cm2 σz = 26.10.10.

...9 □80*80*3 mm rešetka 2*1M12...09/(4*0.10.Prema Fx.10.9 M12..0 kN/cm2 NAČIN MONTAŽE Montažni nastavak Montažni komad Montažni komad Montažni komad Y X Z Montažni nastavak SHEMA MONTAŽNOG NASTAVKA Dodatna kutija 80*60*3 za montažni nastavak 200 mm 2*1M12..max = 34.10.10.9 60 30 □80*60*4 mm 120 ≠100*8*180 M12.dop = 41..10.843) = 10.843 cm2 σz = 34.max Maksimalni statički uticaji u rožnjačama javiće se za kombinaciju opterećenja "46" u čvori "184" i iznose: Fx...09 kN Fy = Fz ~ 0 Za 4M12..9 □60*60*3 mm 30 30 30 30 180 mm .9 (viskovredni vijci) Zatezanje σz = 410 N/mm2 As = 0.10.11 kN/cm2 < σIIz.10.9 M12..9 □80*80*3 mm □60*60*3 mm spreg 2*≠100*8*180 30 DETALJ VEZE M12...

PROJEKTANTSKA LICENCA: 310 2117 03 Beograd 08. DIPL.2010.03.GRAð.INŽ.god.STATIČKI PRORAČUN VOJISLAV SIVČEV. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful