Capitolul I

REPER CARTEZIAN
I.1. Breviar teoretic
I.1.1. Reper cartezian în spaţiul punctual euclidian 3
E
Ansamblul { } k j i O
  
, , ; se numeşte reper carteyian în
3
E
. Punctul O se numeşte
originea reperului, { } k j i
  
, , baza reperului. Coordonatele euclidiene
( ) z y x , ,
ale
vectorului de poziţie OP r ·

, 3
E P∈
, se numesc coordonatele carteziene ale punctului
P faţă de reperul cartezian { } k j i O
  
, , ; şi se notează P(x,y,z): ( ) r pr i r x
i
· · , =
abscisa,
( ) r pr j r y
j
· · ,
= ordonata,
( ) r pr k r z
k
· · , = cota.
I.1.2. Schimbări de repere carteziene
Rotaţia. Se consideră două repere carteziene { } k j i O
  
, , ; şi { } k j i O ′ ′ ′
  
, , ;
orientate pozitiv. Se numeşte rotaţie, R, a reperului { } k j i O
  
, , ; în jurul punctului fix O,
trecerea de la reperul { } k j i O
  
, , ; la reperul { } k j i O ′ ′ ′
  
, , ; . Dacă
[ ]
ij
a A ·
este matricea
de trecere de la baza ortonormată { } k j i
  
, , la baza { } k j i ′ ′ ′
  
, , , iar
( ) z y x , ,
, ( ) z y x ′ ′ ′ , ,
sunt coordonatele unui punct arbitrar M din spaţiul punctual euclidian
3
E
faţă de reperul
{ } k j i O
  
, , ; , respectiv { } k j i O ′ ′ ′
  
, , ; , se obţine:

,
_

¸
¸⋅ ·

,
_

¸
¸
z
y
x
A
z
y
x
(1.1)
Translaţia. Se consideră două repere carteziene { } k j i O
  
, , ; şi { } k j i O
  
, , ; ′ cu
O O ′ ≠ . Trecerea de la reperul { } k j i O
  
, , ; la reperul { } k j i O
  
, , ; ′ se numeşte translaţie
de vector
O O ′. Relaţia între coordonatele
( ) z y x , ,
şi ( ) z y x ′ ′ ′ , , ale unui punct arbitrar
3
E M ∈
faţă de Oxyz şi, respectiv,
z y x O ′ ′ ′ ′
este dată de

z c z y b y x a x ′ + · ′ + · ′ + · , ,

(1.2)
unde a, b, c sunt coordonatele vectorului
O O ′ faţă de Oxyz.
Roto-translaţia. Se consideră două repere carteziene { } k j i O
  
, , ; şi
{ } k j i O ′ ′ ′ ′
  
, , ; . Fie T translaţia reperului { } k j i O
  
, , ; de vector
O O ′. Dacă R este
rotaţia reperului { } k j i O
  
, , ; ′ în jurul originii O′ , formulele roto-translaţiei sunt:

,
_

¸
¸⋅ ·

,
_

¸
¸z
y
x
A
c z
b y
a x
(1.3)
unde (a, b, c) sunt coordonatele vectorului
O O ′ faţă de Oxyz iar A este matricea de
trecere de la reperul { } k j i
  
, , la reperul { } k j i ′ ′ ′
  
, , .
Observaţie. În cazul roto-translaţiei plane de vector j b i a O O
 
+ · ′ şi unghiul θ
, avem formulele:

¹
'
¹

+

+ ·+ ·
θ θ
θ θ
cos sin
sin cos
y x b y
y x a x
(1.4)
I.1.3. Alte repere şi sisteme de coordonate în
3
E
Coordonate polare. Se numeşte reper polar plan ansamblul
{ } ∆ , O
unde O este
un punct fix din plan iar ∆o dreaptă fixă din plan care conţine punctul O. Se cunosc
relaţiile:

θ ρ θ ρ sin , cos · · y x
,
) 2 , 0 [ , 0 π θ ρ ∈ >
. (1.5)
Inversele formulelor (1.5) sunt:

x
y
tg y x · + · θ ρ ,
2 2
. (1.6)
Coordonate cilindrice. Se numeşte reper semipolar în spaţiu ansamblul
{ } ∆ , , O P

unde P este un plan fix în care
{ } ∆ , O
este un reper polar plan. Se cunosc relaţiile:

z z y x · · · , sin , cos θ ρ θ ρ
,
) 2 , 0 [ , 0 π θ ρ ∈ >
, (1.7)
cu formulele inverse
z z
x
y
tg y x · · + · , ,
2 2
θ ρ
. (1.8)
Coordonate sferice. Se numeşte reper polar în spaţiu ansamblul format dintr-un
punct fix O, o axă fixă ∆care trece prin O şi un plan fix
π
ce trece prin ∆numit plan
polar. Se obţin relaţiile:

¹
¹
¹
'
¹
·
·
·
ϕ
ϕ θ
ϕ θ
cos
, sin sin
, sin cos
r y
r y
r x
,
) , 0 ( ), 2 , 0 [ , 0 π ϕ π θ ∈ ∈ > r
(1.9).
In coordonate carteziene, formulele (1.9) au forma:

r
x
x
y
tg z y x r · · + + · ϕ θ cos , ,
2 2 2
. (1.10)
Coordonate omogene. Numerele reale X,Y,Z,T nesimultan nule
( ) 0
2 2 2 2
≠ + + + T Z Y X se numesc coordonate omogene ale punctului M dacă depind de
x,y,z prin relaţiile:

T
Z
z
T
Y
y
T
X
x · · · , ,
. (1.11)
I.2. Probleme rezolvate
P1. Într-un sistem xOy de axe carteziene ortogonale se dau punctele
) 5 , 2 ( ), 2 , 7 ( ), 5 , 2 ( ), 2 2 , 1 ( − − − − D C B A . Să se arate că patrulaterul ABCD
este inscriptibil în O.
Soluţie. Fie
( ) θ ρ,
coordonatele polare ale unui punct în plan. Utilizând
formulele
x
y
arctg y x · + · θ ρ ,
2 2
, se găseşte ( ) 2 2 , 3 arctg A ,

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

2
5
, 3 arctg B
,

,
_

¸
¸

7
14
, 3 arctg C
,

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− −
2
5
, 3 arctg D
, deci
3 · · · ·
D C B A
ρ ρ ρ ρ
.
P2. Să se găsească, într-un reper polar, distanţa între punctele ( )

25 , 5
1 1 1
· · θ ρ P
şi ( )

145 , 3
2 2 2
· · θ ρ P .
Soluţie. Într-un reper cartezian ortogonal distanţa dintre două puncte este dată de
( ) ( )
2
1 2
2
1 2 2 1
y y x x P P − + − · . Folosind relaţiile dintre coordonatele carteziene şi
coordonatele polare,
, cosθ ρ · x

θ ρsin · y
se obţine formula
( )
1 2 2 1
2
2
2
1
2
2 1
cos 2 θ θ ρ ρ ρ ρ − − + · P P . Deci, 49
2 1
· P P .
P3. Fiind date în coordonate sferice punctele
,
_

¸
¸
3
,
6
, 8
π π
A
,
,
_

¸
¸
6
5
,
3
4
, 12
π π
B
,

,
_

¸
¸
3
2
,
4
3
, 4
π π
C
, să se afle coordonatele carteziene ale acestor puncte faţă de un reper
triortogonal drept.
Soluţie. Se folosesc formulele
ϕ ρ ϕ θ ρ ϕ θ ρ cos , sin sin , sin cos · · · y y x
şi să
se obţine
4
3
cos 8 , 3 2
3
sin
6
sin 8 , 6
3
sin
6
cos 8 · · · · · ·
π π π π π
A A A
z y x
, deci
( ) 4 , 3 2 , 6 A . Analog se obţin ( ) 3 6 , 3 3 , 3 − − − B , ( ) 2 , 6 , 6 − − C .
P4. Raportând spaţiul la un reper cilindric, se dau punctele
,
_

¸
¸
−3 ,
3
, 3
π
A
,

,
_

¸
¸
−6 ,
4
3
, 5
π
B
,
,
_

¸
¸
2 ,
3
, 5
π
C
,
,
_

¸
¸
2 ,
4
7
, 4
π
D
. Să se determine coordonatele carteziene ale
acestor puncte faţă de un reper triortogonal drept.
Soluţie. Cu formulele
z z , sin , cos · · · θ ρ θ ρ y x
se obţine
3 ,
2
3 3
3
sin 3 ,
2
3
3
cos 3 − · · · · ·
A A A
z y x
π π
. În mod analog se găsesc

,
_

¸
¸
− − 6 ,
2
2 5
,
2
2 5
B
,

,
_

¸
¸
2 ,
2
3 5
,
2
5
C
, ( ) 2 , 2 2 , 2 2 − D .
P5. Fiind date în coordonate omogene punctele
) , , , ( T Z Y X M
, cu 0 ≠ T ,
) 2 , 2 , 5 , 3 ( − − A
,
) 3 , 5 , 8 , 4 ( λ λ λ λ B
, cu 0 ≠ λ ,
) 3 , 3 , 3 , 9 ( − − C
,
) 1 , 4 , 5 , 0 ( D
,
) 1 , 4 , 0 , 4 ( − − E
, să se scrie coordonatele carteziene ale acestor puncte.
Soluţie. Folosind definiţia coordonatelor omogene,
T
Z
z
T
Y
y
T
X
x
M M M
· · · , ,
.
Pentru A coordonatele carteziene
2
2
,
2
5
,
2
3

·


·

·
A A A
z y x
, de unde
,
_

¸
¸
− − 1 ,
2
5
,
2
3
A
.
Similar,
,
_

¸
¸
3
5
,
3
8
,
3
4
B
,
( ) 1 , 1 , 3 − − C
,
( ) 4 , 5 , 0 D
,
( ) 4 , 0 , 4 − E
.
P6. În raport cu un reper cartezian punctul A are coordonatele (7,-5). Să se afle
coordonatele lui, dacă axele au fost translatate în punctul ) 3 , 2 (
1
O .
Soluţie. Pentru translaţie se folosesc formulele
b y y a x x − · ′ − · ′ ,
, cu
) , ( y x
,
) , ( y x ′ ′
coordonatele în reperul vechi, respectiv, nou, iar
) , ( b a
coordonatele
vectorului
1
OO . Prin urmare, relaţiile devin
8 3 5 , 5 2 7 − · − − · ′ · − · ′ y x
, deci
) 8 , 5 ( − A
.
P7. Un punct are, faţă de două sisteme de coordonate diferite, coordonatele
carteziene (2,5,0) şi (-3,6,0). Să se determine coordonatele originii fiecăruia din aceste
sisteme faţă de celălalt sistem, ştiind că axele lor au aceleaşi direcţii.
Soluţie. La translaţie,
c z z b y y a x x − · ′ − · ′ − · ′ , ,
sau
c z z b y a x x + ′ · + ′ · + ′ · , y ,
. Se găseşte a=5, b=-1, c=0 în primul caz şi a=-5, b=1, c=0
în cel de-al doilea caz.
P8. Care vor fi coordonatele punctelor A(2,-3,0), B(-1,5,0) după ce axele
rectangulare de coordonate la care sunt raportate aceste puncte vor fi rotite în jurul
originii cu

90 în sens trigonometric.
Soluţie. Rotaţia se efectuează în planul xOy. Dacă θ este unghiul cu care se
rotesc axele în jurul originii, rotaţia este caracterizată de ecuaţiile
θ θ θ θ cos sin y , sin cos y x y x x ′ + ′ · ′ − ′ ·
. Astfel,
0 , 3 - , 2 · ′ · ′ − · z x y
, deci A(-2,-
3,0). Pentru B se obţine (5,1,0)
P9. Două laturi ale unui dreptunghi ABCD au coincis iniţial cu axele de
coordonate (AB=5, AD=2). Apoi dreptunghiul a fost deplasat astfel încât vîrful A, care
coincidea înainte cu originea, a ajuns în punctul ) 1 , 4 (
1
− A , iar latura AB, care coincidea
cu axa Ox, s-a rotit cu unghiul

30 · α . Să se determine noua poziţie a celorlalte trei
vârfuri.
Soluţie. Se efectuează translaţia originii în ) 1 , 4 (
1
− A şi rotaţia de unghi

30 · α .
Folosind formulele
α α α α cos sin , sin cos y x b y y x a x ′ + ′ + · ′ − ′ + ·
se obţine pentru B,
de exemplu, care în reperul vechi avea coordonatele (5,0),
2
3
2
5
1 y ,
2
3 5
4
6
cos 5 4
1 1
· + − · + · + ·
B B
x
π
. Analog,

,
_

¸
¸
+ + 3
2
3
,
2
3 5
3 C
, ( ) 1 3 , 3 − C
.
I.2. Probleme propuse
P1. Se consideră date prin coordonate polare punctele
,
_

¸
¸
3
, 3
π
A
,
,
_

¸
¸
3
2
,
7
5 π
B
,

,
_

¸
¸
2
, 2
π
C
. Să se găsească coordonatele carteziene ale acestor puncte.
Indicaţie.

,
_

¸
¸
2
3 3
,
2
3
A
,

,
_

¸
¸

14
13 5
,
14
5
B
, ( ) 2 , 0 C .
P2. Cunoscând coordonatele carteziene ale punctelor A(5,-12), B(-1,1), C(0,3), D

,
_

¸
¸
0 ,
2
1
, să se găsească coordonatele lor polare.
Indicaţie.
,
_

¸
¸
− · · ·
13
12
sin ,
13
5
cos , 13 θ θ ρ A
,
,
_

¸
¸
4
3
, 2
π
B
,
,
_

¸
¸
2
, 3
π
C
,
,
_

¸
¸
2
7
, 0 D
.
P3. În raport cu triedrul tridreptunghic Oxyz sunt date punctele ( ) 4 , 6 , 3 2 A ,
( ) 3 2 , 2 , 2 − B , ( ) 6 , 3 6 , 0 − − C . Să se calculeze coordonatele sferice ale punctelor
date.
Indicaţie. Folosind formulele
x
y
tg z y x · + + · θ ρ ,
2 2 2
,
ρ
ϕ
x
· cos
, pentru
punctul A se obţine
3
,
2
1
8
4 π
ϕ ρ · · ·
. Rezultă
,
_

¸
¸
3
,
3
, 8
π π
A
. Similar,
,
_

¸
¸
6
,
4
3
, 4
π π
B
,

,
_

¸
¸
3
2
,
2
3
, 12
π π
C
.
P4. Să se afle coordonatele cilindrice ale punctelor A şi B care, faţă de un reper
cartezian triortogonal drept Oxyz, au coordonatele ) 5 , 3 2 , 2 ( A , ) 4 , 3 , 3 ( − − B .
Indicaţie. Cu formulele
z z
x
y
tg y x · · + · , ,
2 2
θ ρ
, rezultă
,
_

¸
¸
5 ,
3
, 4
π
A
,

,
_

¸
¸
−4 ,
6
5
, 3 2
π
B
.
P5. Fiind date punctele
( )
z y x
a a a A , ,
şi
( )
z y x
b b b B , ,
într-un reper cartezian
ortogonal, la o rotaţie a axelor de coordonate cu un unghi de

180 în jurul originii, noile
coordonate vor fi (-2,3,0) şi (1,-5,0). Care sunt coordonatele celor două puncte înainte de
rotaţie.
Indicaţie. Rotaţia este în planul xOy. Cum

θ θ θ θ cos sin , sin cos y x y y x x ′ + ′ · ′ − ′ ·
,
se deduce
0 , 3 180 cos 3 180 sin 2 , 2 180 sin 3 180 cos 2 · − · + − · · − − · z y x
   
, pentru
punctul A. Analog, B(-1,5,0).
P6. Să se afle coordonatele unui punct care, după efectuarea unei translaţii, are
coordonatele (11,-12,3), ştiind că originea reperului nou este ) 1 , 7 , 4 (
1
− O .
Indicaţie. (7,-5,4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful