Studiu de caz 1: Înfiinţarea unui nou punct de lucru (Modelarea deciziei în Crystal Ball) Directorul doreşte formarea unui

nou punct de lucru al firmei în orasul Valcea. A cerut departamentului financiar cercetarea situaţiei şi crearea unui model care să îl ajute să ia decizia corectă. Tinem cont si analizam următoarele date şi ipoteze:  Închirierea unei clădiri ca sediu al firmei în această zonă costă 3500 € pe lună;  Numărul de potenţiali clienţi în timpul oricărei luni se plasează între 20 şi 35.  Venitul în medie de pe urma fiecărui contract este de 150 € pe lună , dar pot varia puţin de la lună la lună. 1.Formam foaia de calcul cu urmatoarele date:

2. Definirea celulelor ipoteză: - Selectez celula E3. Selectez „Define” -> „Define Assumption” şi aleg „Discrete Uniform” si „OK”. Se introduc valorile minime si maxime ale numărului de clienţi:

-

Selectez celula E5. Selectez „Define” -> „Define Assumption”, aleg „Normal”.

Introduc devierea standard a costului total pe lună:

3. Definirea celulei prognoză: - Selectez celula E7. Selectez „Define” -> „Define Forecast”. Introduc venitul mediu pe fiecare contract:

Selectez „Run” -> „Start Simulation”

4. Determinarea probabilităţii de a obţine profit: - din fereastra de previziune, înlocuiesc câmpul „-Infinity” cu „0”.

5. Interpretarea rezultatului: Am obţinut probabilitatea de a face profit de 73,36%. Vom comunica directorului că decizia de a înfiinţa un punct de lucru în Valcea este una bună. Studiu de caz 2 -CB Predicator: Directorul departamentului financiar, contabilitate, resurse umane, protecţia muncii şi PSI doreşte să ştie dacă cheltuielile cu plata furnizorilor vor depăşi până la sfârşitul anului bugetul alocat de 280.000 $. Acesta ne cere sa prognozăm cheltuielile pentru restul anului şi să decidem dacă recomandăm reducerea cheltuielilor sau menţinerea cheltuielilor la nivelul actual. Datele cunoscute sunt reprezentate de nivelul cheltuielilor cu plata furnizorilor în primele 8 luni ale anului şi se cere prognoza pentru ultimele 3 luni ale anului. 1. Deschidem foaia de calcul cu următoarele date: 2. Selectăm căsuţa B5 Astfel se va iniţia facilitatea “Intelligent Input” a CB Predictor şi se vor selecta toate celulele adiacente care sunt completate. 3. Selectăm Tools -> CB Predicator Programul va prelua datele introduse de noi

4. Apăsăm Next Selectăm “Date is în months” şi “non-seasonal” pentru că datele introduse sunt în luni şi nu există sezonalitate.

5.

Apăsăm Next Apăsăm “Select All” pentru a selecta toate metodele de extrapolare bazate pe serii de timp insă nu vor fi folosite metode ce utilizează sezonalitate.

6. Apăsăm Next În câmpul „Periods to forecast” introducem 3 adică numărul de luni pentru care dorim sa facem prognoza. De asemenea la „Confidence interval” selectăm celula 5and95% . Putem vizualiza de asemenea datele ca Chart sau in tabela de la View-> Table

Alegem sa adaugam aceste previzionari in tabela noasta(putem face prin 2 moduri) Prin paste-ul din partea dreapta-jos a CB predictor sau Edit-> Paste Forecasts to Spreadsheets

Alegem sa depuna datele in continuarea celor pe care le avem. Completam in celula Starting at cell B14

Interpretarea valorilor obţinute Deoarece nivelul prognozat al cheltuielilor până la sfârşitul anului va depăşi bugetul alocat de 280.000$ se recomandă o diminuarea a cheltuielilor cu furnizorii pentru celelalte 3 luni ale anului.

Studiu de caz 3: OptQuest în Crystal Ball Directorul doreşte închirierea unui complex de birouri din judeţul Constanta. A cerut serviciului financiar cercetarea situaţiei şi crearea unui model care să îl ajute să ia decizia corectă privind stabilirea chiriei lunare. Deţinem următoarele date şi ipoteze: - numărul de apartamente închiriate = -.1 (chiria pe unitate) + 50 pentru chirii între 300$ şi 500$. - în plus se pot estima costurile operaţionale la aproximativ 2.750$ pe lună. - valoarea unui contract de chirie este între 300 si 500$ pe lună. 4. Deschidem foaia de calcul cu următoarele date:

2. Definirea celulelor ipoteză:

Selectez celula C4. Selectez „Define” -> „Define Assumption”, aleg „Normal”.

- Selectez celula C12. Selectez „Define” -> „Define Assumption”, aleg „Triangular”

Selectez celula C13. Selectez „Define” -> „Define Assumption”, aleg „Triangular”

5. Definirea celulei prognoză: - Selectez celula C8 Selectez „Define” -> „Define Forecast”. Introduc venitul mediu pe fiecare contract:

2. Definirea celulelor decizie:

- Selectez celula C5. Selectez „Define” -> „Define Decision”. Limita inferioară a variabilei este 300, limita superioară este 500, iar în cazul cel mai bun este 400 (valoarea curentă din model). Tipul variabilei este setat ca discretă.

Înainte de a executa OptQuest, se selectează Run > Run Preferences şi se setează următoarele preferinţe: - numărul maxim de încercări este 1000 - metoda de prelevare este Latin Hypercube - exemplu de dimensiune pentru Latin Hypercube este 500 - generarea numerelor aleatoare este setată să utilizeze Same Sequence Of Random Numbers cu valoarea iniţială de 999

- Se porneşte OptQuest: Run > OptQuest - Dacă apare fereastra Welcome, se selectează Next Apare fereastra de Obiective. Obiectivul nostru este maximizarea profitului.(E8) - Dacă apare fereastra Welcome, se selectează Next Apare fereastra de Obiective. Obiectivul nostru este maximizarea profitului.(E8)

Pentru a defini un obiectiv, se selectează Add Objective (pentru acest exemplu, obiectivul a fost deja adăugat). Un obiectiv prestabilit apare în lista de obiective: maximizarea mediei profitului sau previzionarea pierderii. Acesta este obiectivul dorit, prin urmare nu este necesară o altă editare. - Se selectează Next pentru a continua. Fereastra cu variabilele de decizie arată o singură variabilă de decizie, chiria pe unitate. Limita inferioară a variabilei este 300, limita superioară este 500, iar în cazul cel mai bun este 400 (valoarea curentă din model). Tipul variabilei este setat ca discretă. Deoarece nu este setat Freeze, variabila de decizie va fi inclusă în simularea OptQuest.

Se selectează Next pentru a continua Apare fereastra de constrângeri. Acest exemplu nu are constrângeri pe variabilele, deci nu trebuie adăugate constrângeri aici.

- Se selectează Next din fereastra de constrângeri. Apare fereastra de Opţiuni, care permite setarea opţiunilor de optimizare diferite - Se selectează Run din fereastra de Opţiuni. OptQuest caută sistematic prin setul de soluţii fezabile după una care să îmbunătăţească valoarea medie a profitului sau să prognozeze pierderea. Într-un timp foarte scurt, OptQuest găseşte soluţia cea mai bună şi afişează fereastra de rezultate.

Se selectează Edit -> Copy Best Solution to Spreadsheet în fereastra OptQuest Results. 2. Interpretarea rezultatului: Vom comunica directorului ca trebuie încheiate 15 de contracte de închiriere la 500 fiecare pentru a obţine maximul de profit aproximativ 2,282.39$.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful