INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA

Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran .

Keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya Pucuk pimpinan negara Dialog peradaban serta keadilan terhadap semua kaum .… • Malaysia merupakan satu dataran pertembungan TAMADUN TIMUR TAMADUN BARAT Masyarakat majmuk yang bernilang etnik dan budaya hasil dari pertembungan tamadun Integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai terunggul dalam proses pembinaan negara.

• Kemajuan teknologi maklumat berkembang. .Di peringkat global…. Tiga prospek Negara-negara harus bekerjasamauntuk menangani masalah Interaksi budaya dan dialog peradaban akan lebih giat dan mendalam Satu set ideal. kepercayaan dan nilai harus dikenalpasti bagi menangani segala masalah.

• Institusi keluarga semakin lemah kerana diserap unsurunsur negatif mengakibatkan keruntuhan akhlak • Eksploiti sumber alam secrea besar-besaran mengancam kehidupan manusia. .• Terdapat masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar. Masalah • Pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding pembangunan kerohanian. • Sebilangan besar manusia lebih menghadapi masalahmasalah akibat kemiskinan dan kemunduran.

dimensi moral dan etika adalah penting dan harus di ambil kira demi mengatasi masalah ini. .Akhlak kelemahan manusia itu sendiri Sikap meterialistik Amalan rasuah Punca masalah Mementingkan nafsu Tamak haloba Mementingkan diri Justeru.

..Masyarakat yang diidamkan.

Pada tahun 1990-an Multimedia Super Corridor (MSC) Konsep dan rancangan baru bagi mencapai matlamat wawasan 2020 Universiti maya(virtual universiti) Sekolah bestari (smart school) .

Banding beza nilai-nilai di malaysia dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina Politik Pemeliharaan alam sekitar sosial perbandingan Pendidikan psikologi ekonomi .

Politik… • Malaysia dan Dunia – Nilai yang diberi tumpuan ilah integrasi nasional – Demokrasi – Keamanan dan keharmonian – Keadilan – Dedikasi terhadap negara • Tamadun Cina – Berasaskan humanisme dan moralisme – Keharmonian – Kesederhanaan – Keadilan – Ketaatan – Ideal-ideal demokrasi .

Sosial… • Malaysia dan Dunia – Bermoral dan beretika – Berkebudayaan penyayang – Bersifat terbuka dan tolenrasi – Bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan agama – Saintifik dan progresif – Institusi keluarga yang kukuh • Tamadun Cina – Bersifat terbuka dan bertolak ansur – Perlu berasaskan keluarga semata-mata – Mengutamakan kebaikan hati – Keharmonian dalam hubungan .

negara dan dunia .Psikologi… • Malaysia dan Dunia – Keyakinan kendiri secara kolektif – Bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran – Tabah hati mengeja kualiti • Tamadun Cina – Berciriksn personalisme – Mengamalkan pemufukan kendiri untuk kepentingan keluarga.

Ekonomi..berjimatcermat . • Malaysia dan Dunia – Keadilan dan sikap berpatutan • Tamadun Cina – Kerajinan.

Pendidikan.. – Pendidikan sentiasa di utamakan – Setiap individu harys dan boleh dididik . • Malaysia dan Dunia – Inovasi terhasil • Tamadun Cina – Kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu dan berkelompok.

Pemeliharaan alam sekitar • Malaysia dan Dunia • Tamadun Cina .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful