Pete Sears - Egy lovecraft-i karácsony

Napló bejegyzés: Dec. 2. Hosszú távollét után végre hazatértem. Úgy tûnik mintha, az idõ messze elkerülte volna Arkham városát. Persze megjelentek az utcákon a korunkra oly' jellemzõ mobiltelefonok, de a szerszámbolt körül üldögélõ öregfiú mintha ugyanaz a férfi volna, aki fiatal éveimben ült ott. Oly' sok idõt töltöttem a világ távoli sarkaiban, hogy saját gyermekkorom színhelye olyan különösnek és szokatlannak tûnik számomra, mint azok a Yoruba törzsi harcosok. Léptennyomon azon veszem észre magam, hogy bilincset kell tennem a nyelvemre, mikor késztetést érzek rá, hogy a helyiektõl a szokásaikról érdeklõdjek. New England lakóinak hagyományos zárkózottsága olyasvalami, amit újra meg kell tanulnom. Családom õsi otthonában szálltam meg, amely elég csendes hozzá, hogy zavartalanul folytathassam tanulmányaimat, s elég távoli ahhoz, hogy nyugotan elsüthessek egy-két apróbb varázslatot a kertben anélkül, hogy ez bárkinek is feltûnne. De minden alkalommal, amikor a városba merészkedek, meghökkentenek az apró változások, melyek szinte a szemem elõtt zajlanak. A helyiek, akik úgy vélem csak velem akarnak barátságosan viselkedni, minduntalan kédezgetik, hogy "Készülök-e már az ünnepekre?" Magam viszont semmilyen jelentõs ünneprõl nem tudok, ami a közeljövõben volna esedékes. Talán valamiféle fesztivál van készülõben. Meg kellene kérdeznem. Napló bejegyzés: Dec. 4. Úgy tûnik, valamilyen téli ünnepségre készülnek a helybéliek. Mikor érdeklõdni próbáltam, furcsán néztek rám, és inkább elkerültek, de végüls sikerült egyenes választ kapnom a kérdéseimre. Szintén észrevettem, hogy az emberek kezdenek furcsán viselkedni a városban: úgy tûnik, sokat... mosolyognak. Rendkívül elfoglaltnak tûnnek, és rengeteg gyanús csomagot cipelnek. Napló bejegyzés: Dec. 13. Megfigyeltem ma egy különös szertartást. Múlt éjjel két tagbaszakadt férfi osont a kastélyom kertjébe, és kivágtak egy fenyõfát. Ahogy felkaptam a sörétes puskámat, hogy elbánjak a birtokháborítókkal, láttam, amint kivonszolták a fát az autójukhoz. Ez lett volna, amiért jöttek? Mindössze azért szegték meg a törvényt, hogy eltulajdonítsanak egy fát? Megigézve és megrettenve követtem a tolvajokat az otthonukig, ahol leemelték a fát a jármûvükrõl, és a házba cipelték. A bokrok közt lapulva figyeltem, amint a fa-tolvajok a törvénytelenül szerzett növényt furcsa, villódzó fényekkel és valamiféle szokatlan ikonokkal aggatják teli. Valamiféle szokatlan kultista tevékenység volna, amit tesznek? Talán egyfajta bizarr termékenységi rituálé. (Shub-Niggurath?!) Vagy talán a fa egy oltár volna? Esetleg maga az áldozat? Antenna? Több kutatásra van szükség. Napló bejegyzés: Dec. 16. Ez a szekta sokkal kiterjedtebb, mint gondoltam volna. Úgy tûnik, a város nagyobbik része érintett. Fontolgatom, ne hívjak-e segítséget. A helyiek közül sokan ugyanazzal bárgyú mosollyal mosolyognak. Kezdek aggódni. Éppen a városban sétáltam, s a furcsa jelenség általam ismert részeit jegyeztem le, mikor betértem egy bevásárlóközpontba még egy kevés

és a szokásai fölöttébb hátborzongatóak. ismét láttam a vörös ruhás férfit. Szörnyû fordulat következett ma be az események folyásában.lehet hogy ezeknek a rémes szokásoknak köszönhetõen? . s azok majd meg lesznek "töltve". ha ilyesfajta áldozatot hagynak neki. Amint bemerészkedtem a városba. fehér szakállú férfi rámbámult. Nagyon odaadóan beszélt egy igen fiatal gyermekhez. egyetlen otthon sem biztonságos ez ellen a szörnyeteg ellen. aki a helyi "Téli Ünnep" alapjait tanulmányozza. hogy a szobalány felállított egy fa-oltárt a nappali szobában. Hihetetlenül megrémültem az eset kapcsán. és ennek a rettentõ kirakónak a darabkáit próbáltam összeilleszteni.kihaltak). aki az asztalnál ült. újra találkoztam a vörös ruhás férfivel. hogy az édestestvérek feláldozására vonatkozik. El kellett õt bocsájtanom. A könyvtárban antropológusként mutatkoztam be. a hó miatt itt ragadok. (Ezen a részen az eredeti szöveg nem pontos talán a fordítás hibás?) amely minden évben egyszer megjelenik. aki feszült figyelemmel kísérte szavait. Elöntött a rettegés. Egy hatalmas vörös ruhás. Attól félek. és meg kell próbálnom a nyilvános könyvtárban folytatni a kutatást. . hogy valamiféle áldozatot helyezzek egy apró üstbe. Úgy tûnik. és megcsengetett egy apró csengõt. 17. 19. Ez végre magyarázatot ad a városban mindenütt fellelhetõ különös nyomokra a hóban. aki képes a legkissebb kéményen át is bejutni. amely egy három lábú állványon állt. de egy rettenetes kép kezd összeállni elõttem. Napló bejegyzés: Dec. Mostanság a feszivál valamiféle keresztény mártír születésének ünnepeként jelenik meg. de a szokásai igen gyanúsak.. Úgy tûnik. Úgy tûnt. A fiatal hölgy. 21. A magánkönyvtáram hasztalannak bizonyult ezzel a "Téli Ünnep"-pel kapcsolatban. Napló bejegyzés: Dec. hogy az egész a keltákkal kezdõdött (akik mára mellesleg . Olybá tetszik. Úgy tûnik. ha ez így megy tovább.. dús. és furcsa hószobrokra. Szintén említenek a források valamiféle kapcsolatot egy bizonyos "Hóember"-rel (Inutos? Az kell hogy legyen!). s megbüntesse a vétkezõket. és elfogadja. A lény különösen szereti az "édességet" (amit én úgy értelmezek. hogy a "rossz gyerekek" levágott lábával. azt várja tõlem. s inkább azon keresztül távoztam. s mérges pillantást vetett felém. 20. Gyorsan továbbálltam. Rettenetes!). ez a szekta igen öreg. A szobalány õszintén elképedt látván a reakciómat. furcsálkodva nézett rám. Az üzletvezetõtõl megérdeklõdtem. Amint hazafelé tartottam. van-e a központnak hátsó kijárata. Úgy tûnik. Természeresen a sorok közt kell olvasnom. mielõtt észrevehetett volna. Megint be kell merészkednem a városba. és ezt a félelmet a zuhogó hó egyre csak erõsíti. mindenütt ott van? Lehet. létezik valamiféle repülõ lény hatalmas karmokkal (*).papírért. de megfelelõen kisegített. Napló bejegyzés: Dec. "De hisz' ez a szokás" mondta. mikor nem tettem meg. amit akart. hogy elmehessek a könyvtárba. (Jelentõs tény? Talán a Hastur-ral való rokonság bizonyítéka?) Az állhatatosaknak az is meg van hagyva. Csak azt tudom feltételezni. hogy megjutalmazza az állhatatosakat. Hazaérvén azt vettem észre. Attól félek. hogy az idõ egyre csak fogy. hogy engem követ? Napló bejegyzés: Dec. hogy akasszanak zoknit a kandallópárkányra.

hogy a hûtõszekrény különös ételféleségek otthonává vált. mindannyiunkra leselkedõ fenyegetésnek. vagy az életem. Napló bejegyzés: Dec. akartam. Felfedeztem. amikor felém fordult.. latinul. ami a házban tartózkodik.. Csupán egy apró ár. Néhány háztartási vegyszerbõl primitív detonátort készítettem. Találtam egy kancsó különös szagú fûszeres folyadékot. Napló bejegyzés: Dec. vékony hangját az ajtóm elõl. de ez túl hatalmas ahhoz. Véget érnek vajon valaha ezek a rémálmok? Vízióim is voltak mintha valami táncolt volna a fejemben. Nem ez nem is egy mosoly. de azért meglehetõsen kellemes karácsonyi ünnepeket. legalább is ezt remélem. Jobb erre nem is gondolni. Nem sokkal késõbb a hûtõ elõtt találtam magam. Rémülten ordítva riadtam föl. ami úgy nézett ki.. mint a romlott tej. vagy valami hasonlót. A Vörös Ruhás Férfi egy hatalmas zsákkal betört az otthonomba. ameddig végleg el nem mentek. hogy ez lesz az utolsó bejegyzésem. 22.. hogy eltüntessem az arcomról. Nem. . El kellett bocsájtanom a szakácsot. jóval inkább emlékeztet valamiféle vicsorgásra.. mieltõtt a borzalmas rituálé elkezdõdhetne. Már volt dolgom néhány rettenetes dologgal életem során. (*): Angol szójáték a Mikulás nevével: Santa Claus -> Santa Claws. amit meg kell fizetnem. de én nem kérek ebbõl. 23. A házat veszítem el. Drasztikus intézkedések foganatosítására kényszerültem. amint szörnyû változáson esek át. alig ismertem rá magamra. Megint ugyanazt álmodtam.Múlt éjszaka szörnyû álmaim voltak.. Cthulhu legyen irgalmas hozzám ezért. Napló bejegyzés: Dec.. Ki akartam menni hozzájuk.. Lassú és végzetes. A fordítás nem ment. Amint ma a tükörbe néztem. körbejártam a házat.. 24.. azaz Santa Karmok. és azon töprengve. ti hívõk.. Hallottam a kultisták magas.. Lehet. és felismertem az arcát.. milyen ízük lehet. amit a garázsból tudok mûködésbe hozni. Érzem. Hogy mi okból. hogy véget vethessek ennek a végzetes. hogy arra kényszerültem. Rettegek halhatatlan lelkem épségéért. Vagy megölöm a Repülõ Karmokat. a folyadékot és a rettenetes kinézetû süteményt bámulva. Komoly erõfeszítésembe került. hogy egyedül szálljak szembe vele..". Ott ültem és remegtem. Múlt éjjel a tûz mellett próbáltam megnyugodni (amit mostanában folyamatosan égve tartok). hogy "Jöjjetek mind. Képes megölni bármit. Mivel a hó meghiúsította a reményeimet... :) Kellõen Cthulhoid. miszerint elhagyom a várost. Érzem. Ott volt az arcomon az a MOSOLY.de legalább most már magam vagyok csak a házban. vagy halálra fagyok idekint. hogy visszavonuljak az alagsorba. amint a "Karácsony Szelleme" átveszi az uralmat a testem fölött.. Találtam még egy különös süteményt is.. amely meghatározhatatlan vörös és zöld DOLGOKAT tartalmazott. azt nem tudom. Énekeltek nekem. de kezdem érezni a hatását. Ezek a kultisták mindenütt ott vannak . Valami olyasmit. De nem ez volt az egyetlen különös eset ma. Olyan hatalmas félelem öntött el.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful