ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEŞ
515800 SEBEŞ STR. LUCIAN BLAGA NR 76 TEL. + (40)258-731220 FAX. +(40)258-730796 e-mail: ls.sebes@mail.albanet.ro sc3.sebes@mail.albanet.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU SEMESTRUL I Activitatea de Terapia Tulburărilor de limbaj, s-a desfăşurat în semestrul I cu un număr de 21 elevi certificaţi CES Punctul de pornire a activităţii l-a constituit organizarea cabinetului din punct de vedere al funcţionalităţii şi dotării cu materiale specifice : - amenajarea spaţiului aferent - verificarea materialelor existente - crearea de materiale noi utile activităţii logopedice (pentru dislexo-disgrafii şi dislalii) surdocecitate - realizarea statisticilor privind existenţa elevilor în clasele de învăţământ special integrate în şcoala de masă - asigurarea cu materiale didactice moderne, instruire asistată de calculator, jocuri de creaţie, jocuri distractiv-educative A urmat studiul produselor activităţii la clasă sau grupă, cu verificarea conduitei verbale şi lexico-grafice, exerciţii dictare, de citire, în vederea stabilirii unui diagnostic individual. Verificarea aspectului funcţional al vorbirii copiilor s-a desfăşurat în paralel cu consultarea cadrelor didactice ce predau la clasele logopaţilor. În funcţie de aceste considerente şi de deficienţele de limbaj multiple şi/sau asociate, tulburări de comportament, deficienţe senzoriale, de intelect, emoţionale, am stabilit grupele de lucru. Au fot întocmite documentele de identificare (individualizare) - stabilirea orarului, prin consultul programului zilnic al elevilor - registru de evidenţă logopedică - catalogul de prezenţă săptămânală - fişe de evaluare a logopatului - fişe de intervenţie Organizarea intervenţiei logopedice pentru elevii CES a fost concretizată prin întâlniri cu familia în vederea depistării cauzelor în care s-a produs tulburarea, colaborarea cu cadrele didactice ce predau copilului, examenul conduitei verbale, examenul psihomotricităţii, orientarea spaţio-temporară, autonomia personală dobândită (relaţionarea cu consilierul şcolar) capacităţile intelectuale certificate madical. Adaptările curriculare realizate prin proiectarea structurilor tehnice-procedurale la potenţialul logopatului şi individualizarea sarcinilor de lucru. Individualizarea activităţii pe fişe cu maxim patru sarcini, antrenarea elevului în procesul de corectare şi

educatori. profesori-educatori. învăţători. pronunţie şi imitare. fişe de verificare. Parteneriat cu cadrele didactice.încurajarea eforturilor depuse de către acesta au determinat ameliorarea unor carenţe educative specifice aparatului fono-articular şi disgrafice. citire. Utilizarea mijloacelor moderne de intervenţie şi corectarea limbajului . cercuri pedagogice. documentare din literatura de specialitate. participarea la comisii metodice. exerciţii de dictare. logoped Dragomir Ana . exerciţii lacunare. Încurajarea permanentă şi continuă a elevilor pentru cel mai mic efort depus. jocul didactic stau la baza activităţii propriu-zise. de consolidare. Perfecţionarea profesională a avut în vedere formarea continuă în domeniul activităţii. consfătuiri.Turbo pe suflate . alţi logopezi.Instruire asistată de calculator (soft-uri educaţionale) Evaluarea elevilor permanent prin implicarea activă în actul de autoeducare şi autoevaluare. antrenarea sa în dinamica procesului de corectare concomitent cu verificarea elementelor pozitive de personalitate. relaţionarea în grupul de activitate cu ajutorul fişelor de lucru şi munca în echipă. medic şcolar. Întocmit. mediator şcolar. Realizarea activităţii de intervenţie şi monitorizarea conduitei verbale/scrise s-a concretizat prin crearea posibilităţii de asistenţă a părinţilor la orele de terapie logopedică pentru asigurarea continuităţii în corectare. Lucrul la clasă şi uneori acasă în caietele personale.Loto pe suflate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful