MEDIASTINUL

sup. T.torace – inferior → diafragma secţ. conjunctivo -adipos Limite: – lateral → pleurele mediastinale – anterior → sternul – posterior → CV. – superior → pl. trans. orif.     median interes medico – chirurgical organele – ţes. – ovoid ∅ > ant-post .

 hiatul esofagian  ▲ lombocostal  ▲ sternocostal  hiatul dintre fasc. sup. torace (traheea. hernii diafragmatice – reg. sternale  propagarea colecţiilor purulente. nervi) – cavitatea abdominală →  orificiul aortic. vase. esofag. pleuro – pulmonare → pediculii pulmonari . comunicări: – gâtul → orif.

oblic T1 ⇒ – M superior :  → pl oblic ∠ Louis – T4 – M inferior:  anterior  mijlociu  posterior . divizare – pl.

sternotiroidian – timus  vascularizaţia – a. tumorile ⇒ compresiuni → tulb.stelat patologie:  hipertrofia. nervoase  persistenţa timus → miastenia gravis . artera subclavie stg.  inervaţia – n. circulatorii. tr.MEDIASTINUL SUPERIOR    Stern → T1 . n. gg. a. frenic. toracică internă. tiroidiană inf. brahiocefalic. sternohioidian.T4 PLAN I – m.X.. respiratorii.

stg. lateral de V. lateral de VCS. brahiocefalică . PLAN II – venele brahiocefalice + noduri limfatice mediastinale anterioare – vena cavă superioară (prima porţiune) – nervii frenici – dr.

 PLAN III – arcul aortic – nervii vagi + laringeul recurent – nervii cardiaci .

 PLAN IV – traheea + noduri limfatice – esofagul – ductul toracic – vena intercostală dreaptă superioară .

costală + sternală) – timus ( ţes. frenice superioare – nod.transvers – diafragma (porţ. transvers ↔ pericard: – m. prepericardice → nod. parasternale . sternopericardice – artera toracică internă – nod.adipos) – lig.conj.MEDIASTINUL INFERIOR   MEDIASTINUL ANTERIOR m.

pulmonar – n.  MEDIASTINUL MIJLOCIU pl. inf. frenici – plexul cardiac – vasele pericardofrenice . prepericardic ↔ pl. pretraheal : – pericard + inimă – porţ. VCS + vena azygos – aorta ascendentă – tr.

   – – – – – – MEDIASTINUL POSTERIOR Pl.pretraheal ↔ T5 L2 PLANUL I pediculul pulmonar: bronhiile principale arterele pulmonare venele pulmonare nodurile limfatice traheobronhice inferioare arterele + venele bronhice .

nervii vagi: – limfaticele juxtaesofagiene – nodurile prevertebrale . PLANUL II – esofagul.

– vena azygos. – ductul toracic . PLANUL III – aorta toracică.

– vasele intercostale posterioare. – lanţurile simpatice toracale. PLANUL IV – venele hemiazigos. – hemiazigos accesorie. – nervii splanhnici: – limfonodurile intercostale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful