Η σκέψη της ημέρας : «Όταν έχεις ωραίο αμάξι, κατακτάς πολλές γυναίκες

"