oznacava o tecenje vi e perifernih ivaca, osobito na krajnjim dijelovima ekstremitet a. Vrlo cesto je dio neke sustavne bolesti.

Primarno mjesto o tecenja mo e biti vlak no ivca (npr. u ecernoj bolesti, u o tecenju tetnim tvarima) ili mijelinskoj ovojnici koja okru uje ivac (npr. u akutnoj ili kronicnoj upalnoj polineuropatiji, leukodis trofijama ili Guillan-Barreovu sindromu). Ako su zahvacena mala mijelinska vlakn a, javlja se primarni gubitak osjeta za temperaturu i bol, a u slucaju zahvacanj a velikih vlakana javljaju se motoricki poremecaji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful