BAB 15

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN KHAS
Disediakan oleh:

ANUAR SYADAT BIN SJAFAR KPLI-TM AMBILAN JUN 2001
MAKTAB PERGURUAN TEMENGGUNG IBRAHIM

Pengenalan
 Bab 10-14 berkaitan pembelajaran

bergantung kepada seseorang individu. Bab 15 pula akan menekankan pembelajaran bagi golongan-golongan istimewa. Penggunaan teknologi untuk golongan istimewa dapat membantu proses pembelajaran mereka.
 Penciptaan teknologi bergantung kepada

keupayaan pelajar untuk menggunakannya.

memastikan semua pelajar kurang upaya mendapat pendidikan.  Undang-undang orang kurang upaya (pelajaran untuk semua) golongan istimewa. .Isu Dan Permasalah Dalam Pendidikan Khas  Kesan undang-undang persekutuan yang digubal untuk memenuhi kehendak pelajarpelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi/istimewa.

 Undang-undang bantuan golongan istimewa 1988  mengatakan bahawa sekolah mesti menyediakan kemudahan teknologi maklumat untuk mereka.  Hak rakyat Amerika yang kurang upaya 1990 .  Hak individu dengan keupayaan (undang-undang).1990.Sambungan….

.  Tetapi guru-guru merasakan situasi ini akan mengganggu perjalanan rancangan persekolahan kerana masa yang banyak diperlukan untuk golongan istimewa.Kontrovesi Mengenai Pengkelasan Dan Permasalahannya  Undang-undang persekutuan mencadangkan agar sekolah mesti menyediakan tempat kelas biasa untuk golongan istimewa.

Pengkelasan  Meletakkan pelajar-pelajar dengan kebolehan tertentu didalam kelas biasa walaubagaimanapun pengasingan diri dari segi kebolehan tetap diteruskan dengan tugas utama untuk merancang dan mendidik kepada guru pakar. . Kerjasama  Kadang-kadang guru bagi golongan istimewa berkerjasama dengan golongan guru yang biasa dalam membantu situasi dan proses pembelajaran bagi golongan istimewa.

. Bagaimanapun masalah pembelajaran golongan istimewa ialah kadangkala teknologi hanya disediakan berdasarkan pasaran. Kos lawan faedah masa depan  Teknologi memudahkan perhubungan dan perjalanan sesuatu perkara.Pertukaran / Pemindahan keperluan  Plan pemindahan dan plan pendidikan individu dan sumber teknologi dapat membantu golongan istimewa menunjukkan kebolehan merekayang diperlukan dalam pasaran.

.  Oleh kerana bebanan kos yang tinggi dan faedah masa depan yang tidak sepadan. maka sekolah yang menghadapi masalah kewangan terpaksa menyediakan sistem teknologi maklumat semata-mata untuk kemudahan pelajar istimewa yang sedikit itu.Sambungan….

 Tetapi yang pasti pelajar hanya dapat mengurangkan stress dan kekecewaan diri.Kecaman terhadap teknologi  Para pendidik menghadapi masalah dalam penggunaan teknologi terhadap golongan pelajar istimewa antaranya ialah kerana kebanyakan keluarga mengharapkan kecanggihan teknologi dapat menyembuhkan kecacatan anak-anak mereka. .

Lebih banyak sumber untuk keluarga  Sumbangan internet dan perkhidmatan online banyak menyalurkan maklumat yang diperlukan keluarga seperti interaksi dengan kaunselor kerani ini penting dalam memahami kehendak istimewa anak-anak mereka. .  Sejak 6 tahun terakhir ini program pengasingan pelajar pintar telah dikurangkan walaupun perkembangan teknologi semakin memberangsangkan.

perkembangan dan kebolehan atitud. bakat. 3) Menyediakan penglibatan yang aktif dan berkerjasama antara keluarga dan pelajar pintar.  Sebenarnya tujuan program pengasingan pelajar pintar mempunyai beberapa tujuan: 1) Menyediakan peluang dan pengalaman yang khusus yang mampu mereka perlihatkan perkembangan bakat mereka.Sambungan…. 2) Mewujudkan suasana dimana saja dan memperkayakan lagi intelektual. .

 Dalam keadaan begini teknologi memainkan peranan penting antaranya: 1) Menyediakan peluang dan pengalaman yang khusus supaya mereka mampu memperkembangkanbakat mereka.Tujuan Program Terpilih  Sesetengah program disusun bagi memenuhi dan memperkembangkan bakat pelajar yang terpilih. .

Menyediakan masa.Sambungan…. galakan dan konsep kendiri mengenai diri mereka. 2. ruang. 3. Menyediakan medium interaksi golongan istimewa dengan kawan-kawan mereka yang pelbagai kebolehan dan keupayaan termasuk pelajar pintar. .

Konstrktivitis. . Cara divergen dan konstruktivis yang digunakan dalam proses pengajaran untuk golongan istimewa mempunyai kaitan yang rapat antara satu sama lain.Peranan Teknologi  1) 2)  Di ketengahkan kepada dua aliran: Divergen.

Cara Teknologi Diintegrasikan Ke Arah Pendidikan Khas  Sebenarnya golongan pelajar istimewa terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan fizikal yang memerlukan penggunaan perisian teknologi yang sememangnya mendatangkan faedah.  Antara faedah-faedah yang dapat digunakan oleh golongan istimewa ini ialah: .

 Kedua-dua aliran strategi ini bergantung kepada keperluan dan keupayaan pelajar. .  Contohnya pengasingan kemahiran.  Kedua-dua laporan ini nampaknya ingin mempertingkatkan asas-asas skil/kemahiran pelajar.Sambungan….

1) Meningkatkan kenal-diri. Penggunaan teknologi berkeupayaan meningkatkan keyakinan pelajar kurang upaya. Dengan pengenalan dan wujudnya pembelajaran berorentasikan komputer untuk pelajar istimewa.Sambungan…. . Dengan itu juga membuktikan bahawa penggunaan komputer dapat meningkatkan perasaan keupayaan diri.

Sambungan…. 3) Teknologi untuk pelajar yang mempunyai masalah dalam penggunaan bahasa. 2) Meningkatkan peluang bagi penggunaan komunikasi dan kemahiran interaksi. 4) Telekomunikasi (aplikasi) untuk pelajar- pelajar istimewa. Contohnya orang pekak. .

6) Sumber dan aplikasi cadangan bagi pelajar yang istimewa. 7) Alatan meningkatkan kemudahan bagi pelajar. 8) Internet.Sambungan…. 5) Realiti maya menjanjikan kebebasan untuk pelajar (cacat keupayaan). .

T A MAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful