You are on page 1of 1

Cuirtear cosc le

spóirt fola in Éirinn


A Theachtaí Dála na hÉireann,
Impímidne, atá tar éis ár sínithe a chur leis an teachtaireacht thíos, oraibh bac iomlán
a chur go práinneach le cúrsaíocht giorria, fiach sionnach, seilg fia cartaithe, fiach
minc, fiach giorria agus gach cineál fiach ainmhithe le gadhair fiaigh. Níl aon áit do
na spóirt cruálacha fola seo i dtír nua-aosach agus sibhialta mar Éire.

Ainm Tír Ríomh-phost

Irish Council Against Blood Sports. Working for Ireland’s wildlife.


Seol ar ais, le do thoil, an achaini seo chuig: Gaelcomhairle in Aghaidh Fuilspórt, Bosca PO 88,
An Muileann gCearr, Co na hIar Mhí, Éire. Is féidir a thuilleadh achainí a íoschóipeáil ó nár
suíomh idirlíne www.banbloodsports.com. Go raibh maith agat as ucht do thacaíocht.

You might also like