“Ilmu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, melainkan ianya dipelajari, PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013

diamalkan “Rajin itu besar dan digunakan” faedahnnya. Dengan kerajinan, mulia jadinya. Gunung yang tinggi, dapat diruntuhnya PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 Lautan yang kering, dapat ditimbanya” “Barangsiapa yang inginkan kebahagian dunia dan akhirat, mesti ada ilmu. Maka carilah ilmu PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 sepanjang hayat” “Ilmu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, melainkan ianya dipelajari, PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 diamalkan “Rajin itu besar dan digunakan” faedahnnya. Dengan kerajinan, mulia jadinya. Gunung yang tinggi, dapat diruntuhnya PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 Lautan yang kering, dapat ditimbanya” “Barangsiapa yang inginkan kebahagian dunia dan akhirat, mesti ada ilmu. Maka carilah ilmu PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013

“Orang yang gagal dalam usahanya, masih lebih baik daripada orang yang tidak berusaha langsung” PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 “Barangsiapa yang inginkan kebahagian dunia dan akhirat, mesti ada ilmu. Maka carilah ilmu PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 sepanjang hayat” “Ilmu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, melainkan ianya PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 dipelajari, diamalkan “Orang yang gagal dan digunakan” dalam usahanya, masih lebih baik daripada orang yang tidak berusaha PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 langsung” “Barangsiapa yang inginkan kebahagian dunia dan akhirat, mesti ada ilmu. PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 Maka carilah ilmu sepanjang hayat” “Ilmu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, melainkan ianya PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 dipelajari,

PROGRAM GURU PENYAYANG SKKS 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful