UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

Facultatea Informatică şi Inginerie
Subiectele pentru examenele de licenţă, a.u.2012-2013
Specialitatea ,,Calculatoare’’
I.Disciplinele fundamentale
1.Bazele electrotehnicii şi electronicii / Analiza dispozitivelor numerice
Bazele electrotehnicii şi electronicii
Limba română.
1. Legea lui Ohm pentru porţiune de circuit şi pentru circuit întreg. Legile Kirchhoff.
2. Conectarea rezistorilor şi condensatorilor în serie şi paralel.
3.

Dioda semiconductoare. Structura şi principiu de funcţionare.

4. Caracteristicile curent tensiune ale diodei semiconductoare.
5. Străpungerea diodei. Tipuri de străpungere. Dioda Zener.
6. Redresoare monofazate mono-alternanţă, dublă alternanţă cu priză mediană şi în
punte.
7. Fotodioda, dioda luminiscentă. Celule solare.
8. Tranzistor bipolar. Structura şi principiu de funcţionare. Coeficient de amplificare.
9. Caracteristicile curent tensiune ale tranzistorului bipolar în regim activ.
10. Etaj amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune emitor comun.
11. Etaj amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune baza comună.
12. Tranzistor cu efect de câmp (TEC). Structura şi principiu de funcţionare.
13. Caracteristicile curent tensiune ale tranzistorului cu efect de câmp. Tensiune de
prag.
14. Tipurile tranzistorelor cu efect de câmp. Analiza comparativă.
15. Etaj amplificator cu tranzistor cu efect de câmp.

Limba rusă.
1. Закон Ома для участка электрической цепи и для полной цепи. Законы
Кирхгоффа.
2. Последовательное и параллельное соединение резисторов и конденсаторов.
3.

Полупроводниковый диод. Структура и принцип действия.

4. Вольт-амперные характеристики полупроводникового диода

Bistabilul de tip JK. Decodificator binar . Tabelele Karnaugh. Полевой транзистор. Диод Зенера (стабилитрон). Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора в активном режиме. Сравнительный анализ. 14. 4. 7. Scema logică. Multiplexoare şi demultiplexoare. Scema logică. 13. NAND. 8. Типы пробоя. Scema logică. Codificatoare şi decodificatoare. OR. Структура и принцип действия. Codificatoare şi decodificatoare. двухполупериодные со средней точкой и мостовые. Солнечные батареи. Numărătoare de impulsuri cu transport succesiv şi transport paralel. Minimizarea sumei produşilor. . AND. 13. 9.5. 12. Усилительные каскады на полевом транзисторе. Diagrama de timp. Analiza dispozitivelor numerice Limba română 1. Пробой полупроводникового диода. 15. светодиод. 7. Bistabilul de tip RS asincron. Demultiplexor cu 4 ieşiri. Multiplexoare şi demultiplexoare. Semisumatorul şi sumatorul complet. 2. Tabelul lor de adevăr şi simbolica. 3. expresii analitice. Усилительные каскады на биполярном транзисторе в схеме с общим эмиттером. 10. Diagrama de timp. Биполярный транзистор. Codificator zecimal-binar. Bistabilul de tip RS sincron. Sisteme de numeraţie. 5. Transformarea dintr-un sistem de numeraţie în alt sistem. 6. Структура и принцип действия.7 segmente. Diagrama de timp. NOR. 14. Moduri de prezentare a funcţiilor logice: tabel de adevăr. Diagrama de timp 11. 11. Scema logică. 8. Типы полевых транзисторов. 9. Funcţii logice. Вольт-амперные характеристики полевого транзистора. Multiplexor cu 4 intrări. Коэффициент усиления. Porţile NOT. Фотодиод. diagrame de timp. 6. Пороговое напряжение. 10. Elemente logice de bază. Выпрямительные диодные цепи: однополупериодные. Sumatoare. 12. Bistabilul de tip T. Усилительные каскады на биполярном транзисторе в схеме с общей базой.

Реверсивные регистры. Временная диаграмма. AND. . NOR (таблицы истинности и логические символы). Десятично-двоичный шифратор. Демультиплексор с 4-мя выходами 9. аналитические выражения. Логическая схема. 5. Временная диаграмма 14. 2. Arhitectura calculatorului. NAND. Мультиплексоры и демультиплексоры. Clasificare şi caracteristici ale memoriei operative. Registre reversibile. Асинхронный RS-триггер. Счетчики импульсов с последовательным и параллельным переносом. Основные логические элементы: NOT. Procesorul AMD. 8. Registre de deplasare. Синхронный RS-триггер. 7. Interfeţe de conectare. Т-триггер. Registre de memorie. Минимизация суммы произведений. 4. Limba rusă 1. 3. Ingineria calculatoarelor Limba română 1. Мультиплексор с 4-мя входами. Таблицы Карно. 6. Шифраторы и дешифраторы. 2. Шифраторы и дешифраторы. Procesorul INTEL. Перевод из одной системы в другую.триггер. 6. 3. Полусумматор и полный сумматор. Сумматоры. Memoria operativă (RAM). Interconexiunea dintre SouthBridge şi NorthBridge de pe plata de bază. 10. JK. OR. Memoria ROM (Read Only Memory). Временная диаграмма 13.15. Plata de bază (motherboard). 11. Логическая схема. 5. Логическая схема. Логическая схема. Мультиплексоры и демультиплексоры. 8. 15. 2. Способы представления логических функций: таблицы истинности. Системы счисления. временные диаграммы 4. 7. Логические функции. Семисегментный дешифратор. Modele constructive ale memoriei operative 9. Временная диаграмма 12. Регистры сдвига. Регистры памяти.

Sisteme de răcire. Limba rusă 1. 29. 11. Процессоры AMD 5. Compatibilitatea dintre componentele unui calculator. 7. Tipuri de surse de alimentare a calculatoarelor. Взаимосвязь между южным и северным мостом на материнской плате. 11. Procedura de citire şi scriere a discurilor oprice. 10. exFAT).10. Memoria Cache. Acceleratoare grafice. 6. 4. 9. 19. FAT). 20. Материнская плата (motherboard). Optimizarea sistemelor de operare. 12. Оперативная память (RAM). Erorile de stocare pe HDD. 28. 15. 2. 13. 14. Construcţia discurilor optice. 21. Конструкция жесткого диска. Funcţionarea HDD. 3. 17. 24. 16. Виртуальная память. 23. 12. Процессоры Intel. Память ROM (Read Only Memory). Кэш-память. Arhitectura supercomputerelor. 22. Drivere. Discurile optice. 27. Структурные модели оперативной памяти. 18. Cerinţe asupra surselor de alimentare moderne. Aрхитектура компьютера. Unităţile de disc optic. Sisteme de fişiere (FAT. Sisteme de fişiere (NTFS. 26. Memoria Virtuală. Интерфейсы. . Sursele de alimentare neîntrerupte (UPS). 30. Construcţia HDD. Классификация и характеристики оперативной памяти 8. Defragmentarea HDD. 25.

Требования к современным источникам питания. 22. 3. 24. Оптические диски.C++ Limba română 1. Драйверы. Operatii aritmetice in binar şi octal 7. 4. Priorităţile operaţiilor. Типы источников питания. . 29. 28. 27. Variabile. 10. Процедуры для чтения и записи оптических дисков. Nume de variabile. 23.13. FAT).Structura calculatorului 6. 16. Expresii şi operaţii. Оптимизация операционных систем. Файловые системы (FAT. Источники бесперебойного питания (ИБП). Scurt istoric al aparitiei calculatoarelor electronice. Constante întregi. Системы охлаждения процессоров. Variabile. Programarea C. 30. 5. 15. 21. Descriere. 9. 2. Operatii aritmetice in binar si hexazecimal 8. Функционирование жесткого диска 14. ExFAT). Совместимость компонентов компьютера. 26. Ошибки жестких дисков. Файловые системы (NTFS. Constante caracteriale. Tipuri de date simple. 18. 3. Дефрагментация жесткого диска. Конструкция оптических дисков. Графические карты. 17. 20. 19. Оптические диски. Аохитектура суперкомпьютеров. 25. Iniţializare.

. Accesul la elementele masivului. 23. Funcţia printf(). Краткая история появления электронных компьютеров. Instrucţiunea do-while. 15. 26. 2. 25. 13. 29. 14. C++. Funcţii folosite la prelucrarea şirurilor de caractere. Instrucţiunea if-else. Instrucţiuni ramificate. Instrucţiuni ciclice. Символьные постоянные (константы) 3. 4. Masive. Описание и инициализация. Instrucţiunea switch 18. Instrucţiunea de continuare continue. Instrucţiuni în C. 30. Tipurile instrucţiunilor. Masive de şiruri de caractere. Funcţii de ieşire în C. 12. Переменные. 16. 21. Имя переменной. 24. Instrucţiunea while. Структура компьютера. Şiruri de caractere. Арифметические операции в двоичном и восмиричном коде. Instrucţiunea de salt necondiţionat goto. 6.11. Limba rusă 1. 17. 28. 27. Operaţiile logice poziţionale. Переменные. Типы простых данных. Operaţii şi expresii. 5. 22. Operaţia de atribuire. 19. 20.

Disciplinele de specialitate . Инструкция do-while. Арифметические операции в двоичном и шестнадцатеричном коде. Инструкция безусловного перехода goto. Доступ к элементам массива. 26. Инструкции разветвления. 30. Массивы. 25. 13. Целые постоянные (константы). Инструкция if-else. 10. II. 23. 22. 11. Операция присваивания. Типы инструкций. Массивы и ряды символов. 16. Функция printf(). 19. 21. 14. Логические позиционные операции. Инструкция switch 18. 24. Инструкция продолжения continue. Функции. 8. 28. Циклические инструкции. 20. 27. Ряды символов. 17.7. С++ . 9. 12. Приоритеты операций. Инструкция while. 29. Выражения и операции. Операции и выражения. Инструкции в С. Функции вывода в C. 15. используемые для обработки символьных рядов.

Windows Power Show. 12.Sisteme de operare în reţea/ Reţele de calculatoare Sisteme de operare în reţea Limba româna 1. 8. Grupuri de lucru. 8. DNS. Zone directe si inverse. 14. Операционныe системы семейства Microsoft Windows 3. Windows Internet Name Service (WINS) 10. Sistemele de operare de retea din familia Microsoft Windows 3. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 9. Групповые политики. Limba rusă. Managementul sistemului de operare in retea. 14. 12. Имена компьютеров и TCP/IP адреса. .1. 6. DNS. 11. 11. Active Directory Manager for Users and Computers. Рабочие группы. Основы сетевых операционных систем 2. Concepţii de bază de sisteme de operare în reţea 2. 7. Partajarea si accesarea resurselor în grupurile de lucru 7. Sistemele de operare de retea de tip UNIX 4. Предоставление в общее пользование и доступ к ресурсам рабочих групп. Права объектов в Active Directory 13. Операционные системы Linux 5. Nume calculator şi adrese TCP/IP. Windows Internet Name Service (WINS) 10. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 9. Componentele unui sistem de operare în rețea. Операционные системы UNIX 4. Windows Power Show. Администрирование сетевой операционной системы. Зоны прямого и обратного поиска. Active Directory Manager for Users and Computers. 1. Drepturile obiectelor din Active Directory 13. 6. Sistemele de operare de retea de tip Linux 5. 15. Politici de Grup.

2. 7. 10. Modelul TCP/IP. ACL. Nivelul de reţea IPv4 9. 20. Protocoale de rețea. ACL. 5. Subreţelarea VLSM. Сетевая безопасность. Infrastructura reţelei. 6. 4. Сетевой уровень IPv4 . Subreţelarea CIDR. 8. 18. Mecanisme de protecţie. 19. 16. Механизмы защиты. 7. Medii de transmisiune a datelor. Nivelul de reţea IPv6. 17. 15. Securitatea reţelei. 8. Modelul OSI/ISO. Топология сетей 2. Topologii de reţea. Limba română 1. Среды передачи данных. Стандарты передачи данных. VLAN. Reţele Locale Virtuale. Adresarea calculatoarelor în rețea. Nivelul de transport TCP 12. Инфраструктура сетей. Firewall. 13. Standardele IEEE 302. Echipamente de reţea. 11.15. Компоненты сетевой операционной системы. Сетевое оборудование. 6. 4. Standarde de transmisiune a datelor. 3. Reţele de calculatoare. 14. Nivelul de transport UDP. 5. Reţele VPN. Limba rusă 1. Сетевая безопасность Firewall. 3. Securitatea reţelei.

8. VLAN. Транспортный уровень TCP. Signal’s edge detection based on 3x3 masks. 11. Стандарты IEEE 302. Виртуальные Локальные Сети. 14. 9. The integrals of super position and convolution. 2. Адресация компьютеров в сети. The properties of the Fourier transform 6.9. The functions of the correlation and autocorrelation. 15. Signal’s edge detection based on 2x2 masks. 10. 7. 14. Unitary transforms based on no sinusoidal functions. Power low point and Gaussian signal’s contrast modification 19. 16. Сетевой уровень IPv6. Создание подсетей VLSM. 3. 17. 11. Zonal low pass signal’s filtering on the base of 2D convolution. Unitary transforms based on the sinusoidal functions. 16. 10. Транспортный уровень UDP. 15. 17. 5. Butterworth signal’s filtering on the base of 2D convolution. 13. 18. 20. VPN Сети. Homomorphic signal’s filtering. Модель OSI. Создание подсетей CIDR. Zonal low pass signal’s filtering on the base of 2D convolution. The linear systems for signal processing. 18.Prelucrarea semnalelor 1. Модель TCP/IP. Signal’s inverse filtering. 2. . Сетевые протоколы. Logarithmic and Reverse signal’s contrast modification 20. 2D Fourier transform of the signals. 12. The singular operators. 12. The recognition of the signals based on the FT. 13. Spatial domain signal’s filtering. 21. 4. Signal’s restoration model. 1D Fourier transform of the signals. Outlier signal’s filtering. 19.

SIMD. 23. Signal’s features extraction. Microprocesoare CISC 5. 15. Unitatea aritmetico-logică (UAL).Microprocesoare/ Echipamente centrale şi periferice Microprocesoare Limba română 1. Controler de întreruperi 10. 14. Segmente de comenzi. Noţiuni generale 8.22. MISD. Signal’s detection based on the moment features calculation 26. 29. Принцип действия кэш-памяти 3. Structura microprocesorului 2. Principii de funcţionare 3. Сeasul de timp real 12. Limba rusă 1. Optical electronic signal processing. Correlation signal’s detection 25. Microprocesoarele supercalculatoarelor. MIMD. Controler de memorie. DSP in signal’s processing 27. Accesarea directă (DMA) 4. Memoria CACHE. Контроллер прямого доступа к памяти (ПДП. Electronic multiprocessor systems for signal processing. Mикропроцессоры CISC . Setul de comenzi (instrucţiuni) a microprocesorului 9. 30. Структура простейшего процессора 2. 28. Arhitecturi SISD. Signal’s template matching 24. date şi stive în memorie 7. Procesoare centrale și periferice. 3. Optical Fourier processor for signal processing. Timer de sistem 11. DMA) 4. Regiştrii microprocesorului. Microprocesoare RISC 6. 13. Optical correlation processor for signal processing.

Switch. Echipamente centrale şi periferice Limba română 1. 5. Система команд процессора 9.5. Echipamente pasive de rețea. Grupe de taste. Router. Микропроцессоры суперкомпьютеров. 15. . Tastatura. 8. Центральные и периферийные процесоры. 18. Mouse-ul. данных и стека в памяти 7. Tipuri de mouse. Construcţia imprimantelor 6. 13. Сегменты команд. Системный таймер 11. 17. Tipuri de scanere. Funcţionarea videoproiectorului. Архитектурыi SISD. Echipamente de reţea. MISD. 14. Арифметическо-логическое устройство (ALU). Interfeţe de comunicare cu echipamentele. 11. Tipuri de imprimante. Tipuri de tastaturi. 19. Cabluri de reţea. Echipamente active de rețea. Echipamentele supercalculatoarelor. Funcţionarea imprimantelor. Funcţionarea scanerului 10. MIMD. 7. 4. 3. SIMD. Общий обзор понятия Регистры процессора 8. Monitorul CRT 13. Construcţia videoproiectorului 14. 20. Часы реального времени 12. 15. 16. Hub. Clasificarea echipamentelor centrale şi periferice. Construcţia scanerului 9. Mикропроцессоры RISC 6. 2. Monitorul LCD 12. Контроллер прерываний 10.

2. Функционирование принтеров 7. Структура принтеров 6. Клавиатура. Структура видеопроектора 14. . Пассивные устройства сети. 3. Switch. Типы сканеров 11. Структура сканера. Устройства суперкомпьютеров. 19. Периферийные и центральные устройства. 9. 20. Hub. Мышки. Основные группы клавиш. Активные устройства сети. Функционирование сканера. Сетевые кабели 16. 10. 4. Типы клавиатур 5. Мониторы LCD 12. Сетевые устройства. Эволюция. Коммуникационные интерфейсы. 17. 18. Типы. Мониторы CRT 13. Типы принтеров 8. Классификация. Router.Limba rusă 1. Функционирование видеопроектора 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful