PRIJEDLOG

Klasa: Urbroj: Zagreb, 2013.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama – amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 163. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama podnosi sljedeći

AMANDMAN

U članku 56. dodani članak 199.b mijenja se i glasi: „Ako se prilikom sastavljanja zemljišnoknjižnog uloška u nacrt uloška upiše čestica koja odgovara dijelu jedne ili više čestica upisanih u zemljišnoj knjizi koja će se zatvoriti, u uložak te zemljišne knjige upisat će se po službenoj dužnosti zabilježba o tome da je za dio čestice sastavljen nacrt novog zemljišnoknjižnog uloška, te da je u tijeku postupak obnove zemljišne knjige.“.

Obrazloženje: Navedena promjena predložena je radi krive formulacije učinka zabilježbe da je sastavljen nacrt novog zemljišnoknjižnog uloška, koji ima značenje isticanja da je u tijeku postupak obnove zemljišne knjige, a ne utjecaj na istinitost i potpunost zemljišne knjige.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful