BENCHMARKING- INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE

BENCHMARKING

INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE
FORMATOR: Dr. ing. Viorel SCURTU

1.

®EURO INNOVATION MANAGER

©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

BENCHMARKING- INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESELOR PRIN ADOPTAREA “CELEI MAI BUNE PRACTICI”

Cea mai bună practică Practica curentă Cea mai bună practică

2.

®EURO INNOVATION MANAGER

©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

BENCHMARKING- INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE

ŞCOALA NORD-AMERICANĂ DE BENCHMARKING
1990 - “Benchmarking: căutarea celor mai bune practici industriale care conduc la performanţe superioare”
Robert C. Camp

3.

®EURO INNOVATION MANAGER

©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

BENCHMARKING- INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE

DEFINIŢII

“Benchmarking-ul este căutarea practicilor industriale care conduc către performanţe superioare”. Robert Camp Benchmarking-ul reprezintă un ansamblu de proceduri pentru descoperirea, adaptarea şi implementarea celor mai bune practici
®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

4.

BENCHMARKING- INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE

EFECTUL UNUI PROIECT DE BENCHMARKING
Calitatea performanţelor

Noul standard intern

Saltul obţinut prin benchmarking Standardul intern existent, continuu îmbunătăţit
Timpul

5.

®EURO INNOVATION MANAGER

©S.C. AGPITT INVENT S.R.L., 2007

.tează zează Introducerea benchmarkingului Spre zero defecte Drumul spre performanţă 6.BENCHMARKING.R.L.C.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE BENCHMARKINGUL ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII Introducerea CT Planifică Acţionează Execută Spre cea mai bun ă practică Verifică Planifică AdapColectează Anali. 2007 . AGPITT INVENT S. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.

în scopul determinării oportunităţilor de schimbare a strategiei în procesele principale. 2007 .L.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE PRINCIPALELE TIPURI DE BENCHMARKING. Elaborate de specialişti instruiţi în tehnicil de benchmarking.. Focalizate pe datele oficiale publicate ale organizaţiilor luate în studiu. apelând la firme de consultanţă. sau conduse ca “studii oarbe”.C. indiferent de domeniul de activitate. Studiile de acest fel sunt conduse de echipe din interiorul procesului.R. Analiza performanţelor în procesele-cheie ale companiilor identificate ca lideri. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. Nivelul resurselor Redus STRATEGIC Mediu-redus DE PROCES Ridicat 7. CONFORM CLASIFICĂRII EOQ Tipul de benchmarking DE PERFORMANŢĂ Definiţie Analiza performanţelor relative în afaceri între concurenţi direcţi sau indirecţi.BENCHMARKING. Analiza companiilor lideri mondiali în cadrul industriilor neconcurente. AGPITT INVENT S.

BENCHMARKING.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE MODURI DE ABORDARE FIRMELE CARE PARTICIPĂ LA EXERCIŢIUL DE BENCHMARKING FIRMA 1 FIRMA CARE INIŢIAZĂ EXERCIŢIUL DE BENCHMARKING FIRMA 2 FIRMA 3 FIRMA 4 GRUPUL 1 BENCHMARKING DE GRUP FIRMA DE CONSULTANŢĂ ÎN BENCHMARKING GRUPUL 2 GRUPUL 3 … … FIRMA n … … 8. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 2007 . AGPITT INVENT S..C.L.

AGPITT INVENT S.L.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE MODELE DE ABORDARE Acţionează Verifică Planifică Execută Adaptează Planifică Analizează Colectează  Roata lui Deming şi cele patru faze ale metodologiei propuse de APQC ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.BENCHMARKING..R. 2007 9. .C.

C.BENCHMARKING. 2007 . 4. 10. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 6.Determinarea criteriilor de alegere a partenerilor.Formarea echipei.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DERULAREA UNUI PROIECT DE BENCHMARKING  Planificarea        1.Identificarea partenerilor-ţintă.R. 3.Determinarea planului de colectare a datelor.L. 5. 7..Stabilirea scopului analizei benchmarking. 2.Documentarea cu privire la procesul de analiză.Elaborarea unei declaraţii privind scopul benchmarkingului. AGPITT INVENT S.

7. 2007       11.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DERULAREA UNUI PROIECT DE BENCHMARKING   Colectarea 1.L.BENCHMARKING. 4.Dezvoltarea chestionarelor detaliate.C. 2. 6. 3.Selectarea partenerilor..Conducerea investigaţiilor detaliate.  .Dezvoltarea instrumentelor de colectare a datelor. 8. 5.Contactarea partenerilor identificaţi şi solicitarea participării la benchmarking. AGPITT INVENT S.R.Cercetări privind colectarea de date în vederea selectării partenerilor.Evaluarea internă a instrumentelor selectate pentru analiză. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.Evaluarea rezultatelor şi identificarea partenerilor potenţiali.

Identificarea operaţiilor de tipul “cea mai bună practică. 2007 .L..BENCHMARKING.Compararea performanţelor organizaţiei proprii cu cele ale partenerilor.Dezvoltarea planului de implementare. 4.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DERULAREA UNUI PROIECT DE BENCHMARKING  Analiza  1.    12.R. 3. 2. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. AGPITT INVENT S.Formularea strategiei de implementare.C.

C. 3. 4. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S..L.Recalibrarea şi reciclarea studiului.Monitorizarea şi raportarea progreselor.BENCHMARKING.Elaborarea unui plan al îmbunătăţirilor continue: identificarea de noi oportunităţi pentru benchmarking. 2.Implementarea planului.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DERULAREA UNUI PROIECT DE BENCHMARKING  Adaptarea     1. identificarea de noi lipsuri apărute etc. 2007 .R. 13. AGPITT INVENT S.

BENCHMARKING. .L.. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C. .R. 2007 14. .Reciprocitatea: Un bun serviciu merită un răspuns pe măsură. AGPITT INVENT S.Alegerea corectă a sistemului de măsurare: informaţiile culese trebuie exprimate într-o formă propice comparării.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE BENCHMARKINGULUI     . .Analogia: Procesele partenerilor de benchmarking trebuie să fie comparabile.Corectitudinea: Corectitudinea informaţiilor ce fac obiectul schimbului să fie garantată.

INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE LISTA DE VERIFICARE A FACTORILOR DE SUCCES ÎN BENCHMARKING               15.BENCHMARKING. 2007 .C.L.. Proiectul se bucură de implicarea managementului de nivel superior? Proiectul se concentrează pe problemele-cheie privind afacerile? Proiectul susţine strategia de îmbunătăţire în ansamblu a afacerilor? Proiectul demonstrează că beneficiile sunt mai mari decât costurile? Proiectul alocă resursele umane necesare? Cei implicaţi au cunoştinţele necesare? Există obiective măsurabile şi cu termene clare? Există un plan cuprinzând ceea ce trebuie supus benchmarkingului? Planul arată cum şi de unde vor fi adunate datele? Planul arată cum şi unde vor fi identificate cele mai bune practici? Planul defineşte cum trebuie monitorizată implementarea celor mai bune practici? Planul arată cu claritate încadrarea în timp a fiecărui pas? Planul oferă o imagine despre rezultatele ce se obţin în cel mai bun şi în cel mai rău caz? Planul trece în revistă şi defineşte valorificarea câştigurilor obţinute ? ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.R. AGPITT INVENT S.

C..BENCHMARKING. AGPITT INVENT S. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.L. 2007 .R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE STUDIU DE CAZ – INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE BENCHMARKING 16.

AGPITT INVENT S.C.. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.R.Planificarea 17.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE STUDIU DE CAZ  Faza I .BENCHMARKING. 2007 .L.

client) Implicarea factorilor interni FCS Cheltuielile cu cercetarea dezvoltarea Folosirea timpului alocat inovării FCS FCS ©S..C.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE IDENTIFICAREA FACTORILOR CRITICI DE SUCCES Influenta factorilor externi Abordarea activitatii de inovare impactul factorilor de constrângere PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE FCS Schimbări dese pe piaţă. ®EURO INNOVATION MANAGER . AGPITT INVENT S. presiune FCS Dificultatea cuantificării rezultatelor inovării FCS Concepţia: afacere cu risc cât mai redus Constrângeri puternice de ordin bugetar Foosirea cunoştinţelor / experienţei în inovare Uşurinţa de a se axa pe inovări graduale Necesitatea unei protecţii mai eficiente a mediului Viteza cu care se adoptă inovările Strategii de atragere şi menţinere a clienţilor Presiunea acţionarilor/ Nevoia de a menţine profitul Necesitatea realizării unei reţele de furnizori mai eficiente Creativitatea.R.BENCHMARKING.L. 2007 18. cunoştinţele şi calitatea personalului Resursele disponibile Implicarea conducerii superioare în proces Baza tehnică Coordonarea/i ntegrarea inovaţiei (lanţul furnizor .

. FOLOSIŢI PENTRU COMENTAREA DESCOPERIRILOR BENCHMARKINGULUI  CONSULTANTI.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE IDENTIFICAREA PARTENERILOR-ŢINTĂ Ghid de referinţă privind sursele de informare PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE  CERCETĂTORII PIEŢEI   PERSOANE IMPLICATE ÎN ANALIZE CONCURENŢIALE SAU STUDII DE SITUAŢIE   EXPERŢI   MANAGERI OPERAŢIONALI   PERSOANE CARE.R.BENCHMARKING. ADUNĂ INFORMAŢII  STUDII ELABORATE DE PERSOANE DIN CADRUL FIRMEI   INFORMAŢII OBŢINUTE DINTRO REŢEA DE BENCHMARKING  ÎNTÂLNIRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN BENCHMARKING   ORGANISME INTERNE DE INFORMAŢII SPECIFICE INDUSTRIEI   PERSOANE DE LEGĂTURĂ CU LUMEA EXTERIOARĂ   CĂRŢI DE SPECIALITATE  ARTICOLE DIN PERIODICE  DOCUMENTE ACCESIBILE PE CALE ELECTRONICĂ  RAPOARTE PRIVIND INDUSTRIA RESPECTIVĂ   STUDII SPECIALE   LISTA PUBLICAŢIILOR DE DATE ŞI INFORMAŢII   CERCETĂRI ANTERIOARE ASUPRA SUBIECTULUI DE INTERES   CONSULTANTI.C.L. PRIN RESPONSABILITATEA FUNCŢIEI. ÎN CALITATE DE INTERMEDIARI  CONSULTANTI. 2007 . AGPITT INVENT S. FOLOSIŢI PENTRU VALIDAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR   EXPERŢI AI FIRMELOR CONSULTANTE  EXPERŢI DIN UNIVERSITĂŢI   EXPERŢI DIN ORGANIZAŢII DE CERCETARE   MATERIALE PROMOŢIONALE  OFERTE TEHNICE ŞI COMERCIALE PRIN POŞTĂ/ TELEFON  VIZITELE  ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR DE BENCHMARKING 19. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.

INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE STUDIU DE CAZ  Faza a II-a . AGPITT INVENT S.L. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.R..BENCHMARKING. 2007 .Colectarea 20.

2007 .R..L. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR 1. AGPITT INVENT S. Cum se foloseşte timpul alocat pentru inovare? PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE CHESTIONARUL Obiectivele activităţii de inovare Ponderea în timpul total alocat pentru inovare % Menţinerea produselor şi serviciilor actuale Introducerea de modificări treptate la produsele/serviciile existente Realizarea şi lansarea unor produse/servicii radical noi 21.BENCHMARKING.C.

% ©S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR CHESTIONARUL PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 2.BENCHMARKING.C. ®EURO INNOVATION MANAGER Ponderea în venit.L..R. Contribuţia activităţii de inovare la veniturile firmei Categoriile de produse. după gradul lor de noutate Produse şi servicii existente Produse şi servicii îmbunătăţite Produse şi servicii noi 22. 2007 . AGPITT INVENT S.

. ®EURO INNOVATION MANAGER Se marcheaz ă cu ”X” ©S.BENCHMARKING. raportate la venituri PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Procentul din venit alocat cheltuielilor de C&D 0.R. 2007 . AGPITT INVENT S. Nivelul cheltuielilor cu cercetarea .5% 5 -10 % >10 % 23.L.dezvoltarea.C.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR CHESTIONARUL 3.

®EURO INNOVATION MANAGER ©S. AGPITT INVENT S.L.C. cunoştinţele şi calitatea personalului Coordonarea/integrarea inovaţiei (lanţul furnizor . 2007 .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR CHESTIONARUL 4..BENCHMARKING.client) Resursele disponibile Baza tehnică 24. Factorii interni care influenţează inovarea Factori interni PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Ordinea importanţei Implicarea conducerii superioare în procesul de inovare Creativitatea.R.

BENCHMARKING. AGPITT INVENT S.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR CHESTIONARUL 5. Factorii externi care influenţează inovarea PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Factori externi Strategii de atragere şi menţinere a clienţilor Schimbări dese pe piaţă.L. presiunea la care sunt supuse societăţile Necesitatea realizării unei reţele de furnizori mai eficiente Necesitatea realizării unei reţele de protecţia mediului mai eficiente Ordinea importanţe i 25..C. 2007 . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.

BENCHMARKING. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S..INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE CHESTIONARUL 6.R. Tipuri de abordări ale activităţii de inovare Tipuri de abordări Defensivă (inovare din cauza scăderii marjei de profit) Ofensivă (inovare pentru a menţine marja actuală de profit) Continuă (climat vizând avantaj concurenţial pe termen lung) Combinată Se marchează cu ”X” 26. AGPITT INVENT S.C.L. 2007 .

L..INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE COLECTARE A DATELOR 7.R.C.BENCHMARKING. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 2007 CHESTIONARUL PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Ordinea importanţei pentru firmă . Impactul factorilor de constrângere asupra activităţii de inovare Factori de constrângere Presiunea acţionarilor/Nevoia de a menţine nivelurile de profit Viteza cu care se adoptă inovările Dificultatea de a cuantifica rezultatele inovării Uşurinţa de a se axa pe inovări graduale Lipsa cunoştinţelor şi a experienţei în activitatea de inovare Constrângeri puternice de ordin bugetar Concepţia de afacere cu risc cât mai redus 27. AGPITT INVENT S.

R. 2007 . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.L. AGPITT INVENT S..INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE STUDIU DE CAZ  Faza a III-a – Analiza 28.BENCHMARKING.

C. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 2007 .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI PLANIFICAR E COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Menţinerea produselor şi serviciilor actuale Introducerea de modificări treptate la produsele/serviciile existente Realizarea şi lansarea unor produse/servicii radical noi 29. AGPITT INVENT S..L.BENCHMARKING.R.

C.80 Punctaj 5. AGPITT INVENT S.60  62. 2007 .60 30.L.R. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S..INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI Legenda:  Unde ne situam noi  Unde se situeaza liderii PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 1. Cum se foloseşte timpul alocat pentru inovare? Obiectivele activităţii de inovare Ponderea în timpul total alocat pentru inovare % Menţinerea produselor şi serviciilor actuale Introducerea de modificări treptate la produsele/serviciile existente Realizarea şi lansarea unor produse/servicii radical noi  31.BENCHMARKING.

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.L. AGPITT INVENT S.BENCHMARKING..R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 31. 2007 .C.

20 Produse şi servicii existente Produse şi servicii îmbunătăţite Produse şi servicii noi 32..00  41. 2007 .C. Contribuţia activităţii de inovare la veniturile firmei Categoriile de produse.R. AGPITT INVENT S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI Legenda:  Unde ne situam noi  Unde se situeaza liderii PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 2.BENCHMARKING. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.80 41.L. % Punctaj  17. după gradul lor de noutate Ponderea în venit.

.R.dezvoltarea.5% 5 -10 % >10 % 33. AGPITT INVENT S.BENCHMARKING. raportate la venituri Procentul din venit alocat cheltuielilor de C&D 0. 2007 .L. Nivelul cheltuielilor cu cercetarea .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI Legenda:  Unde ne situam noi  Unde se situeaza liderii PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 3. ®EURO INNOVATION MANAGER Numărul de firme/ Punctaj 0  0 1 20 4  80 ©S.C.

AGPITT INVENT S.L.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 34..R.BENCHMARKING. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 2007 .C.

C.L.BENCHMARKING. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. AGPITT INVENT S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI Legenda:  Unde ne situam noi  Unde se situeaza liderii PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 4. 2007 .. cunoştinţele şi calitatea personalului Coordonarea/integrarea inovaţiei (lanţul furnizor client) Resursele disponibile Baza tehnică Punctaj 30   36 22 6 6 35. Factorii interni care influenţează inovarea Factori interni Ordinea importanţei Implicarea conducerii superioare în procesul de inovare Creativitatea.R.

®EURO INNOVATION MANAGER   40 32 18 10 ©S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI 5. presiunea la care sunt supuse societăţile Necesitatea realizării unei reţele de furnizori mai eficiente Necesitatea realizării unei reţele de protecţia mediului mai eficiente 36.R.C. Factorii externi care influenţează inovarea PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Factori externi Ordinea importanţei Strategii de atragere şi menţinere a clienţilor Schimbări dese pe piaţă.BENCHMARKING. 2007 . AGPITT INVENT S..L.

.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI 6. Tipuri de abordări ale activităţii de inovare PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Tipuri de abordări Defensivă (inovare din cauza scăderii marjei de profit) Ofensivă (inovare pentru a menţine marja actuală de profit) Continuă (climat vizând avantaj concurenţial pe termen lung) Combinată 37. 2007 . AGPITT INVENT S. Numărul de firme/ Punctaj 0/0  0/0  4/80 1/20 ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.L.BENCHMARKING.C.

.BENCHMARKING. 2007 38.L.C. ®EURO INNOVATION MANAGER .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 7. Impactul factorilor de constrângere asupra activităţii de inovare Factori de constrângere Ordinea importanţei pentru firmă Presiunea acţionarilor/Nevoia de a menţine nivelurile de profit Viteza cu care se adoptă inovările Dificultatea de a cuantifica rezultatele inovării Uşurinţa de a se axa pe inovări graduale Lipsa cunoştinţelor şi a experienţei în activitatea de inovare Constrângeri puternice de ordin bugetar Concepţia de afacere cu risc cât mai redus 11  24 8 22 16  13 6 ©S. AGPITT INVENT S.R.

Factorii externi care influenţează activitatea de inovare 6..L.Tipuri de abordări ale activităţii de inovare 7.dezvoltarea.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE FORMULAREA STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE FACTORII CRITICI DE SUCCES 1.Nivelul cheltuielilor cu cercetarea . AGPITT INVENT S.BENCHMARKING.C.R. 2007 .Factorii interni care influenţează activitatea de inovare 5.Impactul factorilor de constrângere asupra activităţii de inovare   <      = PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE > 39. raportate la venituri 4.Cum se foloseşte timpul alocat pentru inovare? 2.Contribuţia activităţii de inovare la veniturile firmei 3. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.

2007 40.Cum se foloseşte timpul alocat pentru inovare? Realizarea şi lansarea unui număr sporit 2.BENCHMARKING.C.R. raportate la venituri 6. AGPITT INVENT S. ®EURO INNOVATION MANAGER .Impactul factorilor de constrângere asupra activităţii de inovare de produse / servicii radical noi Creşterea procentului din venit alocat cheltuielilor de C&D Măsuri vizând avantajul concurenţial pe termen lung Creşterea vitezei cu care se adoptă inovările ©S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE FORMULAREA STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE FACTORII CRITICI DE SUCCES AUPRA CRĂORA TREBUIE SĂ SE INTERVINĂ PRINCIPALELE CAPITOLE ALE PLANULUI DE IMPLEMENTARE PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE 1.Tipuri de abordări ale activităţii de inovare 7..L.Nivelul cheltuielilor cu cercetarea dezvoltarea.Contribuţia activităţii de inovare la veniturile firmei 3.

L. AGPITT INVENT S..INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE DEZVOLTAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE 0 0 PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA I 0 0 II III 0 0 0 0 VI 0 0 VIII 0 0 ADAPTARE 1 2 4 V 3 IV 6 VII 5 0 0 7 Diagramă săgeată în 7 etape Drumul critic este reprezentat prin linii groase 41.BENCHMARKING. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 2007 .C.R.

C.R. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.BENCHMARKING. 2007 .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE STUDIU DE CAZ  Faza a IV-a – Adaptarea 42. AGPITT INVENT S.L..

®EURO INNOVATION MANAGER ©S. Euro) Evoluţia cifrei de afaceri 35 30 25 20 15 10 5 0 21. 2007 .L.R. şi productivitatea m uncii 220 195 170 145 120 0% 5% 10% 15% 20% 25% Procentul de venit alocat cheltuielilor de C&D (%) ADAPTARE Consumul de muncă necesar pentru obţinerea unei unităţi fizice (min/buc) 100% Ponderea firmelor % Evolutia contributie i inovarii la veniturile firm e i Cifra de afaceri (mil.C.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE PLANIFICARE A PROCESULUI ŞI DE RAPORTARE A COLECTARE REZULTATELOR ANALIZA Contribuţia activităţii de inovare la veniturile firmei Produse şi servicii noi 20% Produse şi servicii îmbunătăţite 30% Produse şi servicii existente 50% Relaţia dintre nivelul cheltuielilor cu C&D. AGPITT INVENT S. raportate la venituri..2 24 25.1 2000 2001 2002 2003 2004 Anul Anul Graficele de variaţie Exemple de tipuri de grafice utilizate in benchmarking 43.6 26 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 19.BENCHMARKING.

INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A NOI OPORTUNITĂŢI DE BENCHMARKING Soluţii adoptate în trecut pentru rezolvarea problemei Soluţii noi Niveluri de eficacitate şi eficienţă considerate drept norme Organul de decizie Cea mai bună soluţie Metodele cantitative ale unui model decizional PLANIFICARE COLECTARE ANALIZA ADAPTARE Domeniul de acţiuni de benchmarking Colectarea şi prelucrarea datelor de benchmarking Dacă este necesară ridicarea nivelului eficacităţii şi eficienţei.BENCHMARKING.C.R. 2007 .. vor fi evaluate soluţiile alternative Compararea realizărilor cu normele Perfecţionarea în timp a sistemului menit să rezolve problemele de benchmarking Dacă normele sunt realizate.L. AGPITT INVENT S. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. problema este rezolvată 44.

.BENCHMARKING.L. 2007 . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.C.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE STUDIU DE CAZ  BENCHMARKING DE GRUP 45. AGPITT INVENT S.

rata pieselor neconforme recuperabile . Evoluţia numărului de personal . numărul de zile pentru stocurile de materiale . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. 2007 46. Controlul costurilor: numărul de zile pentru totalul stocurilor .C. rata pieselor neconforme nerecuperabile.L. . Tendinţa de evoluţie a ratei profitului . numărul de zile pentru stocurile de produse finite ..INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE INDICATORI DE COMPARAŢIE (BENCHMARKS)             Evoluţia cifrei de afaceri .BENCHMARKING.R. numărul de zile pentru producţia neterminată . AGPITT INVENT S. Calitatea: numărul de piese returnate / 1 milion de piese .

R. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. AGPITT INVENT S.C.BENCHMARKING.L.. 2007 .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI % faţă de nivelul anului 2003 115 110 108 110 109 108 115 114 109 105 100 95 2003 100 104 103 102 106 105 2004 2005 Anul 2006 2007 Grupul 1 Grupul 2 Grupul 3 47.

R. 2007 .C.BENCHMARKING. AGPITT INVENT S. % fata de nivelul anului 2003 ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE PERSONAL 110 108 106 104 102 100 2003 2004 2005 Anul Grupul 1 Grupul 2 Grupul 3 2006 2007 48.L..

®EURO INNOVATION MANAGER ©S.BENCHMARKING. AGPITT INVENT S.R.C.. 2007 .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE TENDINŢA DE EVOLUŢIE A RATEI PROFITULUI 100% 80% 60% 35 40 43 47 65 25 40% 20% 0% 1993 25 25 23 20 40 35 32 30 1996 15 1997 1994 1995 Anul În s cădere Staţionară În creş tere 49.L.

de zile Detalii privind numărul de zile pentru totalul stocurilor 50.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CONTROLUL COSTURILOR 120 100 80 60 40 20 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Nr.BENCHMARKING. 2007 . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.L.R.C. AGPITT INVENT S..

AGPITT INVENT S.C.. de zile 60 40 20 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Detalii privind numărul de zile pentru stocurile de materiale 51. 2007 .L.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CONTROLUL COSTURILOR 100 80 Nr.BENCHMARKING.R. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.

AGPITT INVENT S. 2007 . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CONTROLUL COSTURILOR 80 Nr.C. de zile 60 40 20 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Detalii privind numărul de zile pentru producţia neterminată 52..BENCHMARKING.L.

. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CONTROLUL COSTURILOR 60 Nr.BENCHMARKING.L. de zile 40 20 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Detalii privind numărul de zile pentru stocurile de produse finite 53.C. 2007 . AGPITT INVENT S.

de zile 60 40 20 0 Stocuri totale Stocuri de materiale Producţie neterminată Produse finite Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Sinteza performanţelor privind duratele de stocare (zile) 54.C.R. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.BENCHMARKING.L.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CONTROLUL COSTURILOR 100 80 Nr.. 2007 . AGPITT INVENT S.

.C.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CALITATEA 21000 Piese returnate/ milionul de piese 14000 7000 124 156 201 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate 240 255 110 Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Detalii privind numărul de piese returnate/ 1 milion de piese 55. AGPITT INVENT S.L. 2007 . ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.R.BENCHMARKING.

BENCHMARKING.L.C. AGPITT INVENT S.R.. 2007 .INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CALITATEA 4 3 2 1 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate % Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Detalii privind rata pieselor neconforme recuperabile [%] 56. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.

.8 % 0.L. 2007 .2 0.C.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE CALITATEA 1. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S. AGPITT INVENT S.4 0 Cea mai bună performanţă Cea mai slabă performanţă Media primelor 3 clasate Media ultimelor 3 clasate Firmele din Grupul 1 Firmele din Grupul 2 Firmele din Grupul 3 Detalii privind rata pieselor neconforme nerecuperabile [%] 57.BENCHMARKING.R.

113.L.ro 60. www. ®EURO INNOVATION MANAGER ©S.BENCHMARKING. AGPITT INVENT S. CP42-106 Tel: 0744293552.C.ro.76. Bl.L. 3. faighenov@xnet. 317. 2. 2007 .84 E-mail: office@agpitt. Et. Sector 4.ro.93. AGPITT INVENT S. 28. Sc.R.75. Ap..12. Fax: 317.agpitt.R.INSTRUMENT ACTIV AL MANAGERULUI DE INOVARE INOVARE PENTRU SUCCES! S. Bucureşti B-dul Libertãţii nr.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful