1. Ce este un proiect? Daţi exemple de proiecte pe care le-aţi întreprins sau despre care aveţi cunoştinţe.

Nu contează care sunt caracteristicile proiectului, acesta se defineşte prin cele trei elemente: rezultate, datele de început şi sfârşit şi resursele necesare. 2. Care sunt elementele caracteristice proiectelor? Rezultate specifice: Produse sau rezultate. Specificarea datelor de debut şi de încheiere: Datele când încep şi când se termină activităţile proiectului. Stabilirea bugetelor: Necesarul de oameni, fonduri, echipamente, facilităţi şi informaţii. O a patra carcateristică este legată de caracterul de unicat al proiectelor. 3. Care sunt fazele proiectelor? Concepere -> Planificare ->Organizare -> Realizare -> Finalizare 4. Ce se întreprinde în faza de concepere? In cadrul fazei de concepere se ia decizia privind continuarea proiectului,daca acesta trebuie sa fie realizat si daca se poate realiza. 5. Ce se întreprinde în faza de definire? In faza de definire se intocmeste planul proiectului. 6. Ce se întreprinde în faza de început? Repartizarea oamenilor pentru rolurile din proiect; identificarea persoanelor ce vor îndeplini lucrărle proiectului şi negocierea angajamentelor cu acestea pentru a vă asigura că vor fi disponibili să lucreze în echipa proiectului; 7. Ce se întreprinde în faza de îndeplinire? In faza de realizare se necesita realizarea activitatilor : Realizarea lucrărilor, Compararea performanţelor realizate cu cele planificate, Identificarea problemelor potenţiale, Informaţi pe toată lumea. 8. Ce se întreprinde în faza de finalizare? Pe langa realizarea sarcinilor repartizate,in faza de finalizare mai sunt necesare: aprobarea ordonatorilor privind rezultatul final; încheierea calculelor proiectului, sprijinirea oamenilor să îşi găsească următoarele locuri de muncă, Se face

care pot fi aplicate în viitor. Nu se ţine evidenţa realizărilor oamenilor. Comunicare slabă în echipă. Lider de echipă slab . Lipsa responsabilităţii membrilor echipei pentru succesul proiectului.evaluarea post proiect pentru a recunoaşte realizările proiectului şi a discuta lecţiile învăţate. Sprijinul conducerii superioare este inconsistent. Nu se notează informaţiile cheie. Neidentificarea şi neîmpărtăşirea ipotezelor cheie ale proiectului. . Definirea rolurilor şi responsabilităţilor este vagă sau lipseşte . Lipsa anticipării riscurilor şi incertitudinilor. 9. Obiective vagi. Desfăşurătorul. Monitorizarea inadecvată ori întârziată. Care sunt capcanele potenţiale ale unui proiect? Neimplicarea persoanelor cheie interesate. nevoile de resurse sunt incomplete sau inexacte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful