1.

Danh Mục - Cáp treo - Thác Tóc Tiên - Chùa Linh Ứng - Khu Làng Pháp - Khu Hầm Rượu - Fantasy park - Miếu bà - Đền Lĩnh Chúa Linh Tử 2.Dịch vụ - Khách sạn : + Khách sạn Morin + Khách sạn Debay - Nhà hàng : + Nhà hàng Café’ Doumer - Dịch vụ tiêu biểu: + Sân golf + Phòng hội nghị + Sân tennis + Morin spa & massage +

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful