You are on page 1of 24

Upute za uporabu

Perilica za rublje

Zahvaljujemo Vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom nae perilice za rublje, i estitamo Vam na dobrom izboru. Vaa nova perilica odgovara svim zahtjevima moderne njege rublja: ekonomina je u potronji vode, elektrine energije i sredstava za pranje. Nai su proizvodi pakirani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklirati), deponirati ili unititi. Da va stroj nakon odsluenog ivotnog vijeka ne bi optereivao okolinu, predajte ga ovlatenim sakupljaima starih kuanskih aparata. Aparat je namijenjen iskljuivo za uporabu u domainstvu. U sluaju uporabe aparata u komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namjenu koja nadilazi uobiajenu uporabu u domainstvu, ili ako aparat upotrebljava osoba koja nije potroa, jamstveni rok jednak je najkraoj jamstvenoj dobi, odreenoj vaeim zakonskim propisima.

Opis perilice .................................................................... 3 Upozorenja ...................................................................... 4 Postavljanje i prikljuivanje........................................... 5 Djelovanje........................................................................ 8 Savjeti za pranje i tednju energije ............................. 13 ienje i odravanje ................................................... 14 Smetnje.......................................................................... 17 Tabele ............................................................................ 21

301681

Opis perilice

1. 2. 3. 4.

nadzorna ploa dozirna posuda vrata (ovisno o modelu) poklopac ltera

5. 6. 7. 8.

noice cijev za odvod vode cijev za dovod vode elektrini kabel

Tehniki podaci

mjere stroja ( x d x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm dubina s otvorenim vratima: 106 cm teina stroja (neto): 71 kg nazivni napon: 230 V, 50 Hz prikljuna snaga: 2300 W maksimalno punjenje: 6,5 kg prikljuak: utinica (230 V, 50 Hz, 10 A) pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa varovalka: 10 A

301681

Upozorenja
Prije prve upotrebe stroja obavezno skinite transportne blokade, inae mogu prilikom upuivanja blokiranog stroja nastati teka oteenja. Popravak takvih oteenja nije pokriven garancijom! Aparat prikljuite na vodovodnu mreu samo s novim cijevima i brtvama. Stroj ne postavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura moe pasti pod 0C, inae se mogu otetiti dijelovi stroja zbog smrzavanja. Perilica mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi. Potujte uputstva za pravilno postavljanje i prikljuenje stroja na vodovodnu i elektrinu mreu. Kraj odvodne cijevi ne smije biti namoen u otonu vodu. Prije poetka pranja pritisnite vrata na oznaenom mjestu, da se brava ujno zaglavi. Tijekom rada stroja nije mogue otvoriti vrata. Upotrebljavajte samo sredstva za strojno pranje i njegu rublja. Ne odgovaramo za moebitna oteenja, te gubitak boje na brtvama i plastinim dijelovima, koji su posljedica nepravilne upotrebe sredstava za bijeljenje i bojanje rublja. Sredstva za skidanje naslaga vapnenca obino sadre kiseline, stoga koristite samo ona, koja imaju dodano sredstvo za zatitu pred korozijom. Prilikom upotrebe tih sredstava potujte uputstva proizvoaa. Skidanje naslaga vapnenca zakljuite viekratnim ispiranjem, da sigurno odstranite sve ostatke kiselina. Za pranje ne smijete upotrebljavati sredstva koja sadre topila, jer se odreeni dijelovi stroja mogu otetiti, a stvaraju se i otrovni plinovi. Postoji opasnost zapaljenja i eksplozije. Nakon zavrenog pranja zatvorite vodovodnu slavinu. Pred ponovnim transportom blokirajte stroj, tako da ugurate barem jednu ipku. Prije toga obavezno iskljuite stroj iz elektrine mree! Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata stroja. Jamstvo ne obuhvaa potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi boje, poveanje glasnosti, koje je posljedica staranja, i ne utjee na funkcionalnost aparata, i estetske greke koje ne utjeu na funkcionalnost i sigurnost aparata. Aparat je izraen sukladno svim propisanim sigurnosnim standardima, no usprkos tome ne preporuujemo da ga bez adekvatnog nadzora koriste osobe smanjenih zikih, pokretnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnog znanja ili iskustava. Ista preporuka vai i za koritenje aparata od strane maloljetnih osoba. Prije prikljuenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznauje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba biti uruen prikladnim sabirnim tokama za recikliranje elektronikih i elektrikih aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda sprijeit ete potencijalne negativne posljedice na okoli i zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti neodgovarajuim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za odvoenje otpada iz domainstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

301681

Postavljanje i prikljuivanje
Skidanje ambalae
Budite paljivi, da prilikom odstranjivanja ambalae otrim predmetima ne otetite kuita aparata. Pred prikljuenjem neka se aparat zagrije na sobnu temperaturu (priekajte 2 sata). Nai su proizvodi pakirani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklirati), deponirati ili unititi. U skladu s tim, materijali su i odgovarajue oznaeni.

Skidanje transportnih blokada

Odmaknite cijevi. Odvijte vijke A na zadnjoj strani stroja (slika 1). Skinite kutne prole B (slika 1) i nataknite ih u utor na blokirnoj ipci (slika 2) - desnog prethodno okrenite na drugu stranu. Pomou kutnih prola okrenite blokirne ipke za 90 i izvucite ih. Nastale otvore zatvorite priloenim plastinim epovima. Blokade spremite za moebitnu kasniju upotrebu. Transportne blokade morate skinuti da prilikom ukljuenja stroja ne bi nastala oteenja. Garancija za popravke spomenutih oteenja ne vai!

Slika 1

Slika 2

Postavljanje

Izravnajte stroj uzduno i popreno okretanjem podesivih noica (matice s vijkom). Noice omoguuju izravnavanje +/- 1 cm. Nakon podeavanja visine noica, dobro privijte matice (A) - prema dnu stroja! Vibracije, pomicanje aparata po prostoriji i glasno djelovanje zbog nepravilno izravnanih podesivih noica, nisu predmet jamstva. Tlo na kojem stoji stroj, mora imati betonsku podlogu, mora biti suho i isto, inae stroj moe klizati. Oistite i podesive noice.
301681

Ako imate stroj za suenje rublja odgovarajuih dimenzija, moete ga postaviti na stroj za pranje rublja.

Prikljuenje na dovod vode

Za uinkovito djelovanje neka dovodni pritisak vode bude izmeu 0,05 i 0,8 MPa. Zadovoljavajui pritisak dobijete ako u petnajst sekundi iz potpuno otvorene slavine istee 3 litre vode. Iz bubnja izvadite dovodnu cijev i koljenasti prikljuak dovodne cijevi (1) privijte na perilicu (imaju samo odreeni modeli). U maticu ravnog prikljuka dovodne cijevi (2) umetnite brtvu s mreicom, te cijev privijte na vodovodnu slavinu. (Kod odreenih modela, brtva s mreicom ve je namjetena i nije je potrebno umetati u maticu ravnog prikljuka). Ako imate model s prikljucima za toplu i hladnu vodu, prikljuite jednu cijev na hladnu vodu i drugu na toplu, kao to je to oznaeno na stranjoj strani stroja, gdje su ugravirana slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo). Dovodnu cijev potrebno je stegnuti rukom dovoljno snano da spoj bude nepropustan. Nakon pritezanja obavezno provjerite nepropusnost cijevi. Za montiranje cijevi nije dozvoljeno koristiti klijeta i slian alat, zbog mogueg oteenja navoja matice.

Postavljanje cijevi za odvod vode

Odvodnu cijev postavite u umivaonik ili preko ruba kade. Moete je prikljuiti i neposredno na odvodni sistem, iji promjer mora biti najmanje 4 cm. Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da omoguuje ienje. Kroz rupicu u plastinom koljenu provucite pagu, i njome privrstite odvodnu cijev. Kraj odvodne cijevi ne smije biti dignut vie od 100 cm, i ne manje od 60 cm od poda.

301681

Prikljuenje na elektrinu mreju

Perilicu prikljuite na elektrinu mreu pomou prikljunog kabela. Propisan nazivni napon i frekvencija, te ostali podaci navedeni su na natpisnoj tablici stroja. Zidna utinica mora biti stalno dostupna i mora imati kontakt za uzemljenje (sigurnosna utinica), uz potovanje vaeih propisa! Fiksno prikljuenje mora izvesti struna osoba. Oteen prikljuni kabel mora ga zamijeniti proizvoa ili ovlateni serviser. Ne prikljuujte aparat na utinicu, namijenjenu aparatu za brijanje ili za suenje kose!

301681

Djelovanje

A - Gumb za izbor programa B - Tipka crpka stop C - Tipka START/PAUZA

Lampice: - ukljuenje/iskljuenje (naranasta) - crpka stop/greke (zelena)

Gumb za izbor programa

Osnovni programi Pamuk pretpranje Kratak program Sintetika Kratak program Osjetljivo Vuna

Djelomini programi Ispiranje

Omekavanje Crpenje vode Centrifuga

Postupak pranja

Otvorite vrata perilice Napunite bubanj rubljem Zatvorite vrata Otvorite slavinu za dovod vode Ukljuite stroj i izaberite eljeni program Dozirajte deterdent i omekiva Uputite program tipkom START

301681

- Otvorite vrata perilice. Vrata otvorite potezanjem ruke prema sebi, na desnoj strani vrata. - Razvrstite rublje po vrsti tkanine. Zakopajte gumbe i patente, zaveite trake te depove okrenite prema van. Vrlo osjetljivo rublje stavite u posebnu tekstilnu vreicu. Preporuujemo da perete vee i manje komade rublja istovremeno. Slijedite etiketama na tekstilu s oznakama za nain pranja (vidi tabelu na zadnjoj strani ovih uputstava). Stavite rublje u bubanj. Provjerite dali je bubanj prazan! Zatvorite vrata perilice. Otvorite slavinu za dovod vode. Ukljuite stroj i izaberite program pranja.

Djelovanje

Stroj ukljuite okretanjem gumba (A) za izbor programa iz poloaja 0 na eljeni program. Signalna lampica za ukljuenje/ iskljuenje zapone treperiti. Gumb za izbor programa (A) moete okretati u oba smjera, te tako izabrati pravi program obzirom na vrstu tkanine i temperaturu pranja (vidi tabelu programa). Moete birati osnovne i djelomine programe. Izbor programa moete proizvoljno mijenjati prije pritiska na tipku START (C). - Izbor osnovnih programa ( , , , ) Osnovni programi su cjeloviti programi, gdje se odvijaju sve faze pranja, ukljuivo s omekavanjem i cijeenjem (vidi tabelu programa). Moete ih birati okretanjem gumba za izbor programa (A). Pamuk: bijelo/obojano Normalno zaprljano pamuno i laneno posteljno i donje rublje, stolnjaci, runici, gornja odjea, i sl. Za manje prljavo rublje moete upotrijebiti krai program. Time ete utedjeti na energiji i vremenu pranja. Za vrlo zaprljano rublje postojanih boja moete upotrijebiti program s pretpranjem . Sintetika Normalno zaprljane koulje, bluze i druga odjea iz poliestera, poliamida ili mjeavine tih vlakana s pamukom. Za manje prljavo rublje moete upotrijebiti krai program. Time ete utedjeti na energiji i vremenu pranja.
301681

Osjetljivo Program za osjetljivu odjeu (haljine, suknje, bluze,..) i zavjese. Vuna Posebno njean program za pranje vune i proizvoda iz mjeavine sintetikih vlakana s vunom, oznaenih za pranje u perilici. - Izbor dodatne funkcije Crpka stop Funkciju ukljuite nakon izbora osnovnog programa, pritiskom na tipku (B). Moete je ukljuiti i tijekom djelovanja, pred zadnjim ispiranjem. Ukljuenje signalizira lampica, koja se upali nad tipkom. Iskljuite je ponovnim pritiskom na tipku - lampica se ugasi. Program se zaustavi na zadnjem ispiranju pred cijeenjem (centrifugom). Rublje ostane namoeno u vodi i zbog toga se manje guva, ako ga niste u mogunosti izvaditi iz stroja odmah nakon zavrenog pranja. Lampica nad tipkom treperi. Pritiskom na tipku START (C) zakljuite izabrani program pranja. Moete upotrijebiti dodatne programe (crpenje ili centrifugu), no prije toga morate postaviti programator najmanje jednu sekundu na poziciju 0, a zatim izaberete jedan od dodatnih programa. U nastavku programa lampica nad tipkom se ugasi. Samoistivi program (SterilTub) Ovim programom odstranite neistou, bakterije te moebitan neprijatan vonj iz aparata. Prije no to uputite samoistivi program, potpuno ispraznite bubanj perilice; tijekom izvoenja programa u perilici ne smije biti rublja. Dodatkom manje koliine prakastog deterdenta poboljavate uinak samoistivog programa. Program uputite tako da gumb za izbor programa (A) okrenete u poloaj Pamuk 95C, a zatim pritisnete tipku (B) (Crpka stop) i drite je tri sekunde. Ako ne koristite redovito programe pranja kod kojih je temperatura vode via od 60C, preporuujemo da samoistivi program uputite barem jednom mjeseno. , , ) - Izbor djelominih programa ( , To su samostalni programi, koje moete upotrijebiti ako ne trebate itav program pranja. Ako elite upotrijebiti zaredom vie dodatnih programa, morate pred svakim novim izborom programa iskljuiti stroj (za 1 sekundu postavite programator na 0).
301681

10

Ispiranje Samostalan program za ispiranje osjetljivog rublja, bez intervalne centrifuge, s kratkim zavrnim centrifugiranjem. Moete ga upotrijebiti za ispiranje runo opranog osjetljivog rublja, ili za dodatno ispiranje u sluaju vee osjetljivosti na deterdente. Omekavanje Program je namijenjen za omekavanje, bijeljenje ili impregnaciju opranog rublja. Zakljui se centrifugom na max. 1000 okr./min. Crpenje Program upotrijebite ako ste prekinuli program pranja, ili ako ste ukljuili mogunost Crpka stop i elite vodu samo iscrpsti iz stroja, bez centrifugiranja. Centrifuga Intenzivna centrifuga za neosjetljivo rublje, na najviim okretajima. - Doziranje sredstava za pranje i njegu rublja (vidi poglavlje Savjeti za pranje i tednju energije) odjeljak za pretpranje odjeljak za glavno pranje odjeljak sredstava za njegu Sredstva za pranje moete dozirati pomou posudice neposredno u bubanj. Omekiva nalijte u odjeljak samo do oznaene razine. Pazite da je prilikom otvaranja/zatvaranja vrata perilice dozirna posuda zatvorena.

Upuivanje programa pranja

Pritisnite na tipku START (C). Lampica za UKLJUENJE/ ISKLJUENJE prestane treperiti, i nakon nekoliko sekundi stroj zapone djelovati. Ako nakon ukljuenja vrata nisu zatvorena, nakon nekoliko sekundi lampica za UKLJUENJE/ ISKLJUENJE pone ponovno treperiti. Kad zatvorite vrata, stroj zapoinje s izvoenjem izabranog programa. Ako nakon upuivanja programa elite mijenjati program pranja, morate gumb za izbor programa za 1 sekundo postaviti na poloaj 0, a zatim moete ponovno izabrati proizvoljni program. Iskljuenjem se brie i dodatna funkcija, ako ste je prethodno izabrali (CRPKA STOP) , zato je morate ponovno ukljuiti.

11

301681

Ako se tijekom djelovanja stroja desi prekid elektrine elektrike, nakon ponovnog uspostavljanja elektrinog napajanja stroj e nastaviti program tamo, gdje je bio prekinut. - Zavretak pranja Na zavretak programa pranja upozori vas treperenje lampice za UKLJUENJE/ISKLJUENJE. Izvadite rublje iz stroja i s brtve vrata odstranite eventualnu neistou. Vrata ostavite pritvorena da se stroj osui. Zatvorite vodovodnu slavinu. Iskljuite stroj, tako da gumb programatora okrenete na poziciju nula. Izvucite prikljuni kabel iz utinice, i tako prekinite dovod elektrine energije iz mree.

Prekidi

Od strane korisnika Izbor funkcije CRPKA STOP (ako Program se zaustavi, kad doe do pozicije CRPKA STOP ste tu funkciju prethodno izabrali); vrata perilice itavo su vrijeme zakljuana. Lampica nad tipkom Crpka stop zapone treperiti. postupak pranja nastavljamo pritiskom na tipku START (C). Vlastiti (ziki) prekid Program prekinete ako programator okrenete na poziciju 0. Ako je voda u stroju, izaberite jednog od dodatnih programa (crpenje, centrifuga) za pranjenje vode i zavretak programa. Tipka PAUZA Program moete bilo kad zaustaviti pritiskom na tipku PAUZA. Ako u bubnju nema vode, mogue je nakon odreenog vremena otvoriti i vrata, inae ne. Program nastavljate pritiskom na tipku START (C). Smetnje Program se prekine ako doe do neke smetnje. Na to upozorava treperenje signalnih lampica (vidi poglavlje Smetnje) Prekid napona (elektrine energije) U sluaju prekida elektrine energije, program se prekine, ali se nakon ponovnog uspostavljanja napona program automatski nastavlja. Ako je prilikom nestanka struje voda u stroju, pazite da ne otvorite vrata prije no to vodu iscrpete iz stroja.

301681

12

Savjeti za pranje i tednju energije


Pred pranjem sortirajte rublje obzirom na vrstu, stupanj neistoe i postojanost boja. Prilikom izbora programa pranja vodite rauna o simbolima na uicima pojedinih komada rublja (vidi tablicu odravanja na zadnjoj strani). Nove arene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog rublja. Jae zaprljano rublje perite u manjoj koliini, ili dozirajte vie praka za pranje. Tvrdokornu neistou namaite prije pranja posebnim sredstvom za otklanjanje madea, to vam omoguuje utedu energije. Ako je rublje manje zaprljano, preporuujemo da upotrijebite kratak program i odaberete najniu temperaturu pranja, jer time moete utedjeti i do 50% energije. Preporuujemo da izbjegavate pranje vrlo malih koliina rublja, zbog tednje energije i boljih svojstava djelovanja stroja. Najvee dozvoljene koliine suhog rublja navedene su u tabeli punjenja na zadnjoj strani. Prije pranja ispraznite depove, zatvorite patentne zatvarae, te odstranite razne metalne broeve, koji bi mogli zaepiti odvod ili otetiti rublje, odnosno unutranjost perilice. Sloeno rublje malo rastresite prije ubacivanja u bubanj. Koristite samo sredstva za strojno pranje rublja. Prake za pranje ili tekua sredstva dozirajte prema uputama proizvoaa. Kod vode s tvrdoom iznad 14dH potrebna je uporaba omekivaa vode. Oteenje grijaa koje moe biti posljedica nepravilnog koritenja omekivaa vode, nije predmet jamstva. Ne preporuujemo upotrebu bjelila na osnovi klora, jer mogu otetiti grija. Tvrdoa vode 1 - meka 2 - srednja 3 - tvrda Stupnjevi tvrdoe dH(N) m mol/l < 8,4 < 1,5 8,4 - 14 1,5 - 2,5 > 14 > 2,5

fH(F) < 15 15 - 25 > 25

p.p.m. < 150 150 - 250 > 250

U sluaju tvrde vode dozirajte deterdent prema tabeli za stupanj tvrdoe 1 i odgovarajuu koliinu sredstva za omekavanje vode (potujte uputstva proizvoaa).

Deterdent moete dozirati i neposredno u bubanj. Ako upotrebljavate gusta tekua sredstva za pranje, preporuujemo da ih razrijedite vodom, da bi time sprijeili zaepljenje odvoda iz dozirne posude. Ako dozirna posuda ima priloenu pregradnu ploicu, moete u srednji odjeljak naliti tekue sredstvo za pranje (imaju samo odreeni modeli). Pri upotrebi praka ploica je dignuta, a za upotrebu tekuih sredstava je spustite nadolje. Tekui deterdenti namijenjeni su samo pranju bez pretpranja. Naroito osjetljivo rublje (enske arape, osjetljivo donje rublje, i sl.) stavite u posebnu vreicu.
301681

13

Visok broj okretaja centrifuge omoguuje potpuno ocijeeno rublje, koje se u stroju za suenje osui bre, to posljedino omoguuje niu potronju energije u postupku suenja. U dozirnu posudu ne stavljajte praak u grudicama, jer se moe zaepiti cijev perilice.

ienje i odravanje
Pred ienjem iskljuite perilicu iz elektrine mree! Kuite perilice istite mekom krpom i blagim sredstvom za ienje. Ako se u unutranjosti bubnja i na brtvi vrata pojave masni valjuci, oistite stroj, tako da ukljuite program za bijelo/ obojano rublje 60C i uputite ga bez rublja, dodatkom polovne koliine deterdenta. Uslijed estog pranja rublja na niskim temperaturama i koritenja tekuih deterdenata, mogu se razviti klice, koje uzrokuju neprijatan vonj u perilici. Da bi to sprijeili preporuljivo je da povremeno uputite samoistivi program (vidi poglavlje DJELOVANJE/izbor dodatnih funkcija). Po potrebi oistite i unutranjost kuita dozirne posude, ako u njemu opazite ostatke deterdenta. Izvucite posudu iz stroja pritiskom na jeziak (vidi sliku).

Po potrebi oistite poklopac epa pod tekuom vodom.

301681

14

Pod tekuom vodom je oistite etkom i osuite. Istovremeno odstranite eventualne ostatke deterdenta s dna kuita.

etkom oistite cjelokupno podruje ispiranja perilice, naroito mlaznice na gornjoj strani komore za ispiranje.

Mreicu u dovodnoj cijevi ee oistite pod tekuom vodom. Nakon svakog pranja obriite gumenu brtvu na vratima. Time ete joj produiti ivotni vijek.

Skinite poklopac ltera tako da u zarez stavite kovanicu ili izvija.

Filtar je potrebno povremeno oistiti, naroito nakon pranja jae dlakavog ili starijeg rublja.

Prije ienja ispustite vodu iz stroja kroz cjevicu za isputanje vode (imaju samo odreeni modeli).
301681

15

Okretanjem u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, izvucite lter i operite ga pod tekuom vodom.

Filter postavite natrag kao to to prikazuje slika, te ga zategnite u smjeru kazaljki na satu. Za dobro brtvljenje povrina brtvljenja (A) mora biti besprijekorno ista.

301681

16

Smetnje
Perilica sama nadzire djelovanje pojedinih funkcija tijekom pranja. Ako ustanovi nepravilnosti, javi greku u djelovanju, tako da zaponu treperiti obe signalne lampice u odreenom ritmu. Broj treptaja se mijenja obzirom na vrstu smetnje. Neke smetnje moete otkloniti sami, zato izbrojite broj treptaja, koji se ponavljaju s pojedinim pauzama u meuvremenu. Stroj javi greke im ih ustanovi, i zaustavi djelovanje programa, osim ako je dolo do greke u grijanju, kad stroj ipak zakljui program, no bez grijanja vode. Smetnje: 2 - dva bljeska: vrata nisu pravilno zatvorena 3 - tri bljeska: nepravilan je dovod vode u stroj 7 - sedam bljesaka: nepravilan je izljev vode iz stroja U tim sluajevima smetnju moete otkloniti sami (vidi tabelu Smetnje) 1 - jedan bljesak: greka na senzoru temperature 4 - etiri bljeska: greka na senzoru okretaja 5 - pet bljesaka: greka na motoru 6 - est bljesaka: greka na grijau U tim sluajevima zabiljeite si oznaku greke, perilicu iskljuite, ponovite program, i ako vam se greka ponovi, pozovite najblii ovlateni servis (lampice bljeskaju sve dok stroj ne iskljuite). Smetnje iz okoline (npr. elektrine instalacije) mogu uzrokovati javljanje razliitih greaka. U tom sluaju: - iskljuite aparat, i priekajte nekoliko sekundi, - zatim ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, nazovite servisera. Jamstvo ne obuhvaa greke koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, elektrine struje, elementarne nepogode).

17

301681

Smetnja Stroj ne radi (lampica za ukljuenje/ iskljuenje ne svijetli). GREKA 2 Stroj ne upuuje program pranja na poetku pranja: bljeska lampica za ukljuenje/ iskljuenje. tijekom pranja: lampice povremeno bljesnu dvaput GREKA 3 Voda ne dolazi u stroj (nakon priblino 4 min. javi greku - lampice povremeno bljesnu tri puta). Voda tee iz stroja.

Uzrok Stroj nije pod naponom.

to uiniti Provjerite dali je: utika u utinici, napon u utinici, osigura besprijekoran. Gurnite ih prema stroju.

Vrata nisu pravilno zatvorena.

Smetnje u dovodu vode u stroj.

Stroj se mie tijekom djelovanja.

Stroj vibrira tijekom centrifugiranja U procesu pranja se jako pjeni.

Izravnajte stroj pomou podesivih noica. Transportne blokade nisu Odstranite transportne uklonjene. blokade. Neravnomjerno rasporeeno To je normalno, stroj e sam rublje, posebno ako je rublja vrlo sniziti broj okretaja, ako vibracije malo (npr. samo kupai ogrta). budu prejake. Preveliko doziranje deterdenta. Dozirajte sredstvo za pranje po uputstvima proizvoaa, pazei na tvrdou vode i prljavost rublja. Upotrebljavajte samo deterdente za strojno pranje rublja. Izljev vode iz stroja je zaepljen.

Filter nije dobro privijen. Dovodna cijev nije dobro privijena na stroj ili vodovodnu slavinu. Odvodna cijev je pala na tlo. Stroj nije pravilno izravnan.

Provjerite dali je: vodovodna slavina otvorena, mreica na dovodnoj cijevi ista; Pritisnite ponovno na START. Dobro privijte lter. Dovodnu cijev vrsto privijte. Privrstite odvodnu cijev na odvod.

GREKA 7 Voda se slabo ili uope ne izljeva iz stroja. (stroj javi greku - lampice povremeno bljesnu sedam puta).

Provjerite dali: je ltar ist je odvodna cijev presavinuta, izljev (sifon) je zaepljen, je odvodna cijev postavljena vie od 1 m. Ponovno pritisnite na START. Rublje nije iscijeeno kao i Stroj je ukljuio djelovanje UKS*. Stroj djeluje normalno. obino. Stroj ne javlja greku. Zbog slabog rasporeda rublja u Preporuujemo da perete bubnju, stroj je automatski snizio zajedno vee i manje komade broj okretaja centrifuge. rublja.

301681

18

Smetnja Na rublju su masne grudice.

Na rublju su ostali madei.

Na rublju su bijeli ostaci praka.

U dozirnoj posudi su ostaci deterdenta.

Omekiva nije potpuno ispran, voda ostane u odjeljku. Neprijatan miris u bubnju perilice.

Vrijeme pranja je due nego obino.

to uiniti Operite rublje jo jednom. Kod takve zaprljanosti dozirajte vie deterdenta, ili upotrijebite tekui deterdent. Upotrijebili ste tekui deterdent, Upotrijebite deterdent koji ili praak za obojano rublje, koje sadri bjelilo. ne sadri bjelilo. To nije zbog slabog ispiranja Rublje odmah: vae perilice, nego zbog jo jednom isperite, deterdenta bez fosfata, koji Upotrijebite tekui deterdent sadre tvari, netopive u vodi koji ne sadri zeolite, (zeolite) za omekavanje vode. Ostatke pokuajte odstraniti Ti sastojci se mogu taloiti na etkom. rublju. Premali protok vode. Oistite mreicu u dovodnoj Neki deterdenti se jae zalijepe cijevi. na posudu ako je vlana. Pred doziranjem deterdenta obriite dozirnu posudu. Usisni poklopac nije pravilno Oistite dozirnu posudu i postavljen, ili je zaepljen. poklopac ponovno postavite tako da vrsto nasjedne. Ostaci tkanina, sredstva za Provjerite dali je ltar ist. pranje i omekavanje u ltru. Razvoj klica Uputite samoistivi program (vidi poglavlje Izbor dodatnih funkcija). Niska temperatura ulazne Vrijeme trajanja programa vode. moe se produiti i do 60%, a Stroj je ukljuio djelovanje da stroj normalno djeluje. UKS* zbog neravnomjerno rasporeenog rublja. Niski napon el. mree. Dolo je do prekida elektrine Vrijeme se produi za energije. razdoblje trajanja prekida. Senzor temperature ne dobiva struju Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera. Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera.
301681

Uzrok Premalo doziranje deterdenta (rublje je bilo vrlo masno).

GREKA 1 Temperatura programa nije postignuta (stroj javi greku lampice povremeno bljesnu jednom)

GREKA 4 Okretaji na izabranom programu nisu postignuti (stroj javi greku lampice povremeno bljesnu etiri puta)

Prekinut kontakt do senzora okretaja Preoptereenje motora zbog previsoke razine vode (runog dolijevanja vode), ili zbog prevelike koliine rublja Greka na motoru

19

Smetnja GREKA 5 Djelovanje stroja je nepravilno; odnosno stroj ne djeluje (stroj javi greku lampice povremeno bljesnu pet puta)

Uzrok Preoptereenje motora, odn. greka na motoru

to uiniti Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera Iskljuite aparat, priekajte nekoliko sekundi, ukljuite aparat i ponovite program pranja. Ako se greka ponovi, pozovite servisera

GREKA 6 Temperatura programa nije Otkazivanje grijaa postignuta Prehladna ulazna voda (stroj javi greku lampice Runo dolijevanje vode povremeno bljesnu est puta)

* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja spreava prekomjerne vibracije perilice tijekom centrifugiranja.

Ako smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti, pozovite ovlateni servis. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Trokove popravka u tom sluaju snosi korisnik sam.

301681

20

Tabele
Tabela programa - 6,5 kg
Centrifuga (okr./min.) Poraba vode L Trajanje (min.) okr./min. 1000 - 1300 400 - 700 800 - 900 Potronja energije kWh okr./min. 400 - 1300 Dodatna funkcija crpka stop z z z z z z z z z z

Punjenje max. (kg) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 3 3 3 2,5 2

Osnovni programi

Pamuk Pamuk + pretpranje Pamuk / obojano* Pamuk / obojano + pretpranje Pamuk / obojano Pamuk / obojano - kratak Sintetika Sintetika Sintetika- kratak Osjetljivo Vuna Dodatni programi Ispiranje Omekavanje Crpenje vode Centrifuga z monost

95 95 60 60 40 40 60 40 40 30 30 max. 700 max. 600 max. 1000 max. 1300

Temp. (C)

149 177 142 170 122 78 115 105 57 53 46

75 82 69 76 69 69 48 45 45 62 48

70 77 64 71 64 64 48 45 45 62 48

65 72 59 66 59 59 48 45 45 62 48

2,33 2,66 1,22 1,52 0,73 0,63 1,02 0,52 0,47 0,36 0,22

2,5 6,5 6,5 6,5

max. 700 max. 1000 max. 1300

25 15 2 12

46 16 -

0,03 0,03 0,001 0,04

Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih okretaja centrifuge.

21

301681

Tabela odravanja
Normalno pranje Max. temp. pranja 95C Osjetljivo pranje Max. temp. pranja 60C Max. temp. pranja 40C Max. temp. pranja 30C

Runo pranje

Pranje nije dozvoljeno

Bijeljenje

Bijeljenje u hladnoj vodi

Beljenje nije dozvoljeno

Glaanje

Vrue glaalo max. 200C

Vrue glaalo max. 150C

Vrue glaalo max. 110C

Glaanje nije dozvoljeno

Kemijsko ienje

Kemijsko ienje u svim otopinama

Perkloretilen R11, R113, Petrolej

Kemijsko ienje u petroleju, u istom alkoholu i u R 113 Visoka temperatura Niska temperatura

Kemijsko ienje nije dozvoljeno

Suenje

Poloiti na ravnu podlogu

Mokro objesiti

Objesiti

Strojno suenje nije dozvoljeno

301681

Pridravamo pravo do moebitnih izmjena i greaka u uputama za uporabu.

22

PS PG1P 6,5 kg

301681/hr (04-10)