SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

Cod M.C.-IL-15 Revizia “0” Exemplar nr. Pag.1 din 4 15. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI LA CONSTRUCTII
Cod MC- IL-15, Revizia « 0 »

LISTA DE SEMNATURI
ELABORAT Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura VERIFICAT APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

Pag. 5.asigurarea documentelor de executie. materiale lemnoase.verificarea conditiilor speciale. . EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI PENTRU CONSTRUCTII 1. panouri “Rompan”) 2. INSTRUCTIUNEA 1 5. climatic. foi din tabla plana si tabla ondulata sau cutata.SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI Cod M. turistic. Descrierea instructiunii Inveliorile de diferite tipuri (tigle si olane.racorduri de energie .C. . foi de carton bitumat. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ C 37/1988 Normativ privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. foi de carton bitumat. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4. placi plane din azbociment.instruirea personalului in executarea lucrarilor .trasarea lucrarilor.verificarea calitatii materialelor puse in opera. panouri “Rompan” se utilizeaza pentru constructii de locuinte. social culturale si constructii agrozootehnice. .dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii. foi din tabla plana si tabla ondulata sau cutata. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI.-IL-15 Revizia “0” Exemplar nr.2 din 4 15. . in functie de specificul local. si in functie de posibilitatile de aprovizionare apropiate sau din sursele locale. Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele. apa si alte utilitati . 5. .1. SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de invelitori de orice tip (tigle si olane. placi plane din azbociment.constructii provizorii. constructii monumentale.2. materiale lemnoase. .

in functie de operatia efectuata . dimensiunile si capacitatea portanta.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul tehnologic. cable. plate pe reazeme din materiale tari. . foi din tabla plana si tabla ondulata sau cutata. sau alte obstacole transversale mai late de 500mm. a materialelor auxiliare si a conditiilor specifice lucrarilor respective. depozitarea elementelor armate pe inaltimi mai mari de 2. Indepartarea tuturor urechilor de montaj. piesele de prindere. molozului etc.Depozitrea se va face la obiect.C.-IL-15 Revizia “0” Exemplar nr. dolii. de minimum 150mm inaltime fata de planul invelitorii. . scurgerilor. in locuri uscate.Stratul suport va fi riguros controlat in ceea ce priveste: respectarea pantelor. 5. paziile. de pe fata stratului suport. prin realizarea in amonte de sei in doua ape.La depozitare se interzice indepartarea materialului protector al pachetelor. si suprapunerea pachetelor paletizate cu elemente nearmate.a. imbinare elementelor. . placi plane din azbociment. panelor si capriorilor in in conformitate cu proiectul tehnic. pe intreaga constructie sau parti de .Diversele operatii necesare pentru realizarea invelitorilor cu aceste elementele ( manipulare . conducte.3.Se va verifica prin sondaj calitatea elementele in ceea ce priveste aspectul . a dispozitevelor de lucru. montare. imbracamintea cosurilor strapungeri pentru ventiletii. -Invelitorile se vor executa in conformitate cu proiectul tehnic care va contine toate detaliile. finisare etc. Asigurarea scurgerii apei in cazul cosurilor luminatoarelor. ventilatii. foi de carton bitumat. Se interzice bascularea sau aruncarea elementele din tigle si olane. Pag. Executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri. prelucrare .SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI Cod M.3 din 4 15.Personalul de executie trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor b. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Elementele din invelitoare se livreaza in pachete.-lui. burlane. La exectarea invelitiorilor de toate tipurile se va tine cont de existenta si corectitudinea lucrarilor dr tinichigerie aferente invelitorii in conformitate cu proiectul tehnic si de detalii in special :sorturi. ferite de acumularea apelor meteorice. mustati. jgheaburi. si tipul monolitizarii Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea invelitorilor se va verifica: . certificatele de calitate si marcarea pachetelor. Protectia anticoroziva prevazuta in proiectul tehnic .c. pachete paletate sau pachete paletizate care pot protejate cu o folie protectoare impermeabila . planietatii si a aliniamentului fermelor.Manipularea se face cu macarale echipate cu dispozitive speciale. Controlul calitatii si receptia lucrarilor Receptia se efecteaza constructie( tronson scara) . Realizarea unor distante minimum100mm intre cosurile de fum si partile lemnoase sau combustibile ale suportului.resturi de materiale . panourile .40 m.

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier. . La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile ”Normele republicane de protectia muncii”.existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa a suportului invelitorii.SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI Cod M. . Pag. finisaje) este interzisa.-IL-15 Revizia “0” Exemplar nr. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de lucru. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (protectii.4 din 4 15. 6. corectitudinea executiei.dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic . vant. responsabil CQ. si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati.existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor . .C. . “Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” si “Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor” In timp de polei.confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute.procese verbale de lucrari ascunse 8. sef punct de lucru. ANEXE Specifice nu sunt . responsabil de lucrare. ploitorentiale se interzice executatrea lucrarilor pe acoperisuri. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU La receptie se va verifica urmatoarele: .dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel.respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful